System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Iwona Filipczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 21 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "I changed because I wanted to" - Identity Performance in Bharati Mukherjee's Selected Works / Iwona Filipczak
// W: From Essentialism to Choice: American Cultural Identities and Their Literary Representations / ed. Agnieszka Łobodziec and Blossom N. Fondo .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, 2018 - (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Vol. 12) - s. 39--50 .- ISBN: 9788378423591
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20704] [data modyf: 29-05-2019 12:03]
[2] Beyond the Healtly, Youthful and Beautiful: The Non-Normative Bodies in John Updike's "The Poorhouse Fair" and In the Beauty of the Lilies / Iwona Filipczak
// W: Norm and Anomaly in Language, Literature, and Culture / eds. Jarosław Wiliński, Joanna Solarek .- Peter Lang Edition : Frankfurt am Main, 2017 - (Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures) - s. 123--134 .- ISBN: 978363167515
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19792] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[3] Miłość od kuchni. O roli jedzenia w wybranych utworach pisarek hindusko-amerykańskich / Iwona Filipczak
// W: Wielkie tematy literatury amerykańskiej. Tom 7: Miłość / red nauk. Sobia Caputa, Agnieszka Woźniakowska .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - s. 121--134 .- ISBN: -
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19793] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[4] Reclaiming the Multicultural Past in the Global Context in Bharati Mukherjee's "The Holder of the World" and Toni Morrison's "A Mercy" / Iwona Filipczak
// W: Cross-Cultural Perspectives in Literature and Language / eds. Joanna Stolarek, Jaosław Wiliński .- San Diego : AE academic Publishing, 2017 - s. 2--22 .- ISBN: 9781683461012
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19791] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[5] Out of the Margins: Negotiating American Identities in Chitra Banerjee Divakaruni's "The Mistress of Spices" / Iwona Filipczak
// W: American Literature and Intercultural Discourses / eds. Agnieszka Łobodziec, Iwona Filipczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. ; t. 7) - s. 53--63 .- ISBN: 9788378422716
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18659] [data modyf: 30-01-2017 11:19]
[6] On the Politics of the Border in Hari Kunzru's "Transmission" and Kiran Desai's "The Inheritance of Loss / Iwona Filipczak
// W: Political Discourses in Contemporary Anglophone Literature and Culture / ed. by Joanna Stolarek, Jarosław Wiliński .- Siedlce : Wydawnictwo IKR[i]BL, 2015(Vol. I) - s. 21--30 .- ISBN: 9788364884160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16996] [data modyf: 06-08-2015 12:01]
[7] Śmierć po amerykańsku w wybranych powieściach Johna Updike'a / Iwona Filipczak
// W: Wielkie tematy literatury amerykańskiej [VI] : Starość, śmierć / pod red. Teresy Pyzik i Agnieszki Woźniakowskiej . VI .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014 - s. 86--108 .- ISBN: 9788322622899
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16231] [data modyf: 05-09-2014 11:24]
[8] Obsesje płynnej nowoczesności / Iwona Filipczak
// W: Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych = Cultural representations of psychiatry and mental illness / red. Katarzyna Szmigiero .- Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009 - s. 243--251 .- ISBN: 9788389935816
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13588] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[9] Tracing Rebellion in John Updike's "Toward the End of Time" / Iwona Filipczak
// W: Conformity and Resistance in America / Edited by Jacek Gutorow and Tomasz Lebiecki .- Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2007 - s. 162--173 .- ISBN: 1847181139
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13634] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Człowiek poszukujący w "Uciekaj, Króliku" Johna Updike'a / Iwona Filipczak
// W: Wyrazić niewyrażalne : literaturoznawstwo / pod red. Anny Klepaczko i Anny Krupskiej-Perek .- Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006 - s. 257--268 .- ISBN: 9788374052078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13088] [data modyf: 15-09-2011 12:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The power of gaze: Some remarks on the orientalizing perspective in Bharati Mukherjee's "Jasmine" / Iwona Filipczak // Roczniki Humanistyczne .- 2017, s. 123--135, ISSN: 0035-7707, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Orientalism, South American fiction, immigrant narrative
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2017.65.11-8
[AWCZ-22267] [data modyf: 20-11-2018 10:57]
[2] Marginalization of South Asian Based on Race and Skin in Bharati Mukherjee's "Jasmine" and Chitra B. Divakaruni's "The Misstress of Spices" / Iwona Filipczak // Respectus Philologicus .- 2016, 29 (34), s. 46--56, ISSN: 1392-8295, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: South Asians, color, marginalization, race
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20046] [data modyf: 21-02-2017 10:38]
[3] The use of immigration history and the question of assimilation in Bharati Mukherjee's "Orbiting" / Iwona Filipczak // Roczniki Humanistyczne .- 2015, t. LXIII, s. 203--217, ISSN: 0035-7707, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Asian American fiction, assimilation, asymilacja, błąd Dilinghama, imigracja, immigration, literatura Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, the Dillingham Flaw
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-20541] [data modyf: 26-10-2016 12:10]
[4] Immigrant to a Terrorist: on Liquid Fears in Hari Kunzru's "Transmission" / Iwona Filipczak // Brno Studies in English .- 2014, Vol. 40, No. 2, s. 67--76, ISSN: 0524-6881,
Słowa kluczowe: fear, globalization, immigrant, liquid modernity, protest, terrorist, uncertainty
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18657] [data modyf: 29-07-2015 11:11]
[5] Representations of Diasporic Experience through Space and Place in Jhumpa Lahiri's "Unaccustomed Earth" / Iwona Filipczak // Roczniki Humanistyczne: Neofilologia .- 2013, Tom LXI, zeszyt 5, s. 239--250, ISSN: 0035-7707, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Jhumpa Lahiri, diaspora, place, space
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17931] [data modyf: 21-07-2015 12:34]
[6] The American Dream in Jhumpa Lahiri's Unaccustomed Earth and Only Goodness / Iwona Filipczak // The Indian Review of World Literature in English: [online] .- 2012, Vol. 8, No 1, s. [1-9] .- http://worldlitonline.net/the-american-iwona.pdf, [dostęp: 23.05.2012]
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16474] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Subversive Humour in Hari Kunzuru's "Transmission" / Iwona Filipczak // W: ALSo... The Journal of the Alliance of Literary Societies .- 2013, Volume 7, s. 12--15 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9659] [data modyf: 22-07-2015 09:43]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Of Worms and Insects - Metaphors of the Human Condition in Selected John Updike's Novels / Iwona Filipczak // W: Silesian Studies in English 2015 : Proceedings of the 4th International Conference of English and American Studies. Opava, Czechy, 2015 .- Opava : Silesian University in Opava, 2016, s. 182--195 .- ISBN: 9788075102041
Słowa kluczowe: Protestant theology, insect, religious metaphors, worm

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22393] [data modyf: 21-12-2016 09:42]
[2] Spektakl śmierci w powieści Johna Updike'a "W krasie lilii" / Iwona Filipczak // W: Kulturowe obrazy śmierci: od przełomu romantyzmu do dziś : materiały studenckiej konferencji naukowej Łódź, 25-27 października 2006 roku. Łódź, Polska, 2006 .- Łódź : Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo "Piktor", 2007, s. 197--206 .- ISBN: 9788360604164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20101] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] American Literature and Intercultural Discourses : (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t.7) / (Red.) Agnieszka Łobodziec, Iwona Filipczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 167 s. .- ISBN: 9788378422716
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5542] [data modyf: 30-01-2017 11:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski