System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. arch. Justyna Juchimiuk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 57 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Floating prosumer habitats, Justyna Juchimiuk, Michał Golański, Joanna Jarzyna
// W: Theory of habitat : the contemporary context, 2019. / ed. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 223--233, ISBN: 9788374931144
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21327] [data modyf: 03-02-2020 16:40]
[8,2] [0,41]
[2] Aktywne społeczności prosumenckie, Justyna Juchimiuk
// W: Habitaty : reaktywacja małych społeczności lokalnych, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 248--265, ISBN: 9788374939591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18187] [data modyf: 29-09-2016 11:19]
[3] Eksperymentalne piękno. Habitaty aktywne energetycznie, Justyna Juchimiuk
// W: Habitaty : mój piękny habitat, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 272--286, ISBN: 9788374939690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18681] [data modyf: 31-01-2017 14:09]
[4] Habitat "Kooperatywa krzywa" koło Nowogrodu Bobrzańskiego we wsi Krzywa. Eksperymenty i poszukiwania, Anna Gumińska, Justyna Juchimiuk, Hanna Pawłyk, Adrian Pieńkosz, Aleksandra Przybylska, Łukasz Rybski, Daria Sługocka, Krzysztof Tajchert, Kornelia Frankiewicz, Igor Galus
// W: Habitaty : mój piękny habitat, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 342--364, ISBN: 9788374939690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18686] [data modyf: 31-01-2017 14:36]
[5] Transformacja energetyczna obszarów miejskich w Zielonych Stolicach Europy, Justyna Juchimiuk
// W: Europejskie stolice kultury : wybrane zagadnienia, 2016. / red. Elżbieta Przesmycka, Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 57--73, ISBN: 9788379772742
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19126] [data modyf: 08-06-2017 12:02]
[6] Załącznik 5 : +710 m. n.p.m. : +710 m.a.s.l., Dariusz Śmiechowski, Justyna Juchimiuk, Małgorzata Puda, Joanna Bardzińska, Aleksandra Gierko, Aleksandra Jarocka-Mikrut, Katarzyna Mierzejewska, Emilia Pieróg
// W: Habitaty : reaktywacja małych społeczności lokalnych, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 651--661, ISBN: 9788374939591
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18677] [data modyf: 31-01-2017 13:09]
[7] Dzielnica Wilhelmsburg w Hamburgu. Przeobrażenia architektoniczne, energetyczne i społeczne, Justyna Juchimiuk
// W: Społeczna rola architektury, 2015. / red. A. Jędrysko, K. Sieńko-Dragosz, Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 281--302, ISBN: 9788360621295
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16854] [data modyf: 27-08-2015 12:18]
[8] Przestrzeń społecznej integracji a strategia rozwoju zrównoważonego i wykorzystanie OZE. Hamburg - HafenCity oraz Elbinsel: Wilhelmsburg i Veddel, Justyna Juchimiuk
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture, 2014. / pod red. Z. Bacia, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 253--270, ISBN: 9788374938402
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16160] [data modyf: 07-08-2015 10:18]
[9] Załącznik 5. Habitat socjalny "SYNCHRON", Cezary Bednarski, Tomasz Głowacki, Justyna Juchimiuk, Małgorzata Bieńkowska, Monika Duszyńska, Bartosz Jaskulski, Alicja Sawicka, Justyna Sielska, Tomasz Urbanowicz, Piotr Żelaznowski
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture, 2014. / pod red. Z. Bacia, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 519--525, ISBN: 9788374938402
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16169] [data modyf: 31-08-2015 10:36]
[10] Tendencje budownictwa ekologicznego w Polsce. Elementy pro-ekologiczne kształtowania architektury, analiza obszaru architektury energooszczędnej na przykładzie nowych wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Warszawie, Justyna Juchimiuk
// W: Założenia planowania przestrzennego na rzecz ochrony klimatu i oszczędności energii, 2010. / red. J. Kopietz-Unger, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 121--132, ISBN: 9788374813600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15437] [data modyf: 12-07-2013 12:49]
[11] Zentren für Kultur und Lebenshilfe. Diskussions- und Ideenwerkstatt. Bericht, Justyna Juchimiuk
// W: Ohne grenzen : zur Entwicklung räumlicher Zusammenarbeit Beispiel Deutschland und Polen, 2008. / Hrsg. J. Kopietz-Unger, Poznań : Instytut Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym .- Aufl. 2, s. 427--452, ISBN: 9788392737780
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15439] [data modyf: 12-07-2013 13:49]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Architektura energoefektywna i wykorzystanie OZE w skali miasta / Justyna Juchimiuk, 2017. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, nr 1(19), 89--94, ISSN: 2299-8535, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Almere, Copenhagen, Freiburg, Fryburg Bryzgowijski, Kopenhaga, OZE, architektura energoefektywna, energy effective architecture, renewable energy sources RES, transformacja energetyczna obszarów miejskich, transformation energy of urban areas
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.17512/bozpe.2017.1.13
[AWCZ-22172] [data modyf: 08-01-2018 10:25]
[6] [1]
[2] Energetyczna rewitalizacja miast w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii / Justyna Juchimiuk, 2015. Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line] Vol. 23, z. 2, 73--86, ISSN: 1895-3247, , eISSN: 2391-7725, bibliogr. rys. tab. summ. http://www.pif.zut.edu.pl/
Słowa kluczowe: OZE, RES, energetyka prosumencka, inteligentne miasta, prosumer energy generation, revitalisation, rewitalizacja, smart cities
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19581] [data modyf: 07-12-2015 14:45]
[3] Aktywna energetycznie stacja metra QASR AL HOKM w centrum Rijadu / Justyna Juchimiuk, 2014. Archivolta, nr 4, 22--25, ISSN: 1506-5928, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-18870] [data modyf: 21-08-2015 09:46]
[4] Energoaktywne przekrycie ulicy w Perugii / Justyna Juchimiuk, 2014. Archivolta, nr 3, 37--41, ISSN: 1506-5928, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-18584] [data modyf: 21-08-2015 09:15]
[5] Tradycja i współczesność - Rijad w stronę nowej zrównoważonej tożsamości : King Adbullah Financial District / Justyna Juchimiuk, 2014. Archivolta, nr 1, 38--45, ISSN: 1506-5928, bibliogr. fot. rys.
Słowa kluczowe: eko-miasta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-18290] [data modyf: 21-07-2015 09:57]
[6] HABITATY - Nasze miejsca na Ziemi : wiedza - wyobraźnia - sztuka - materia / Justyna Juchimiuk, Michał Golański, 2013. Archivolta, nr 4, 36, ISSN: 1506-5928, fot. rys. .- [informacja o wystawie]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18289] [data modyf: 28-07-2015 12:50]
[7] Instrumenty finansowe i programy wspierające budownictwo energooszczędne oraz rozwój zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Polsce / Justyna Juchimiuk, 2012. Przegląd Budowlany, nr 12, 60--67, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16834] [data modyf: 21-12-2012 12:11]
[8] Wpływ zrównoważonego rozwoju na poprawę jakości życia w Hafencity, Hamburg. Ecolabel / Justyna Juchimiuk, 2012. Przegląd Budowlany, nr 12, 20--27, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16828] [data modyf: 21-12-2012 12:02]
[9] Certyfikacja ekologiczna BREEAM w warunkach polskich - trzy budynki biurowe Trinity Park III, Crown Square, Katowice Business Point / Justyna Juchimiuk, 2011. Przegląd Budowlany, nr 5, 88--95, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15977] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Odnawialne źródła energii wizytówką innowacyjnego miasta - Wörrstadt, Bydgoszcz, Częstochowa, Szczawnica / Justyna Juchimiuk, 2011. Przegląd Budowlany, nr 9, 23--29, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15972] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Wybrane aspekty polskiej polityki architektonicznej związanej z gospodarowaniem energią w budynkach / Justyna Juchimiuk, 2011. Przegląd Budowlany, nr 3, 51--56, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15974] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie socjalnym a zjawisko ubóstwa energetycznego - Wielka Brytania, Włochy, Holandia / Justyna Juchimiuk, 2011. Przegląd Budowlany, nr 12, 75--82, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16140] [data modyf: 28-04-2014 14:16]
[13] Obrazy ewolucji / Justyna Juchimiuk, 2009. Architektura & Biznes, nr 7-8, 20
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17406] [data modyf: 12-07-2013 13:43]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Revitalization of energy supply systems in the scale of a town, a district and an Island / Justyna Juchimiuk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 61--68, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Energiewende, IBA, OZE, RES, brownfields, efektywność energetyczna, energetyka prosumencka, energy efficiency, energy regeneration, energy transformation - Energiewende, nabrzeża, prosumer energy generation, rewitalizacja, waterfronts,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0035
[AWI-10418] [data modyf: 17-10-2016 11:44]
[2] Laboratorium adaptacji na rzecz zrównoważonego rozwoju / Justyna Juchimiuk // W: Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa .- 2010, Nr 8 (6), s. 89--95 rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9642] [data modyf: 12-07-2013 13:05]
[3] Przestrzeń bezpieczna i integrująca - ośrodek kultury i pomocy społecznej / Justyna Juchimiuk // W: Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa .- 2007, Nr 7 (5), s. 229--241 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9641] [data modyf: 12-07-2013 13:02]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Application of IT technology in research on architecture using renewable energy sources (RES), 2019. Justyna Juchimiuk // W: Quality of Scientific Research in Architecture and Urban Planning : VIII International Scientific Conference from the Series Phenomena of Borderland. Szczecin, Polska Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2019, Space & Form, s. 28
Słowa kluczowe: architectural education, architecture, it technologies, renewable energy sources

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23601] [data modyf: 08-01-2020 09:02]
[0] [0]
[2] Envisioning infrastructure to reduce disaster's impact to cities during the climate change area being elements of smart cities, 2017. Justyna Juchimiuk, Krystyna Januszkiewicz // W: 2th International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development - SEED'17. Kraków, Polska Bristol : IOP Publishing, 2019, IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, Vol. 214, s. 1--10
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/214/1/012141   (pkt: 15)
[KONF-23580] [data modyf: 06-11-2019 11:08]
[7,5] [0,5]
[3] Model of cooperation in creating socially engaged urban space - the role of local participation, 2018. Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018, Conference Proceedings, Vol. 5, iss. 5.3, s. 367--374, ISBN: 9786197408669
Słowa kluczowe: Wójtowice, locality, social architecture, social participation

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgemsocial2018/5.3/S21.047   (pkt: 0)
[KONF-23345] [data modyf: 21-01-2019 17:59]
[0] [0]
[4] Socially involved architecture - model solutions of Lubuskie Voivodeship, 2018. Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Vienna, Austria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018, Conference Proceedings, Vol. 5, s. 315--322, ISBN: 9786197408331
Słowa kluczowe: locality, social architecture, social participation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22985] [data modyf: 29-08-2018 11:50]
[0] [0]
[5] Globalne sąsiedztwo - wielokulturowy habitat XXI w. - eksperymenty i poszukiwania, 2016. Justyna Juchimiuk // W: Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin - Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 71--76, ISBN: 9788394557027
Słowa kluczowe: habitats, habitaty, housing environment, multiculturalism, multikulturalizm, sustainable architecture, sustainable development, zrównoważona architektura, zrównoważony rozwój, środowisko mieszkaniowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22496] [data modyf: 06-02-2017 10:15]
[6] Habitat prosumentów - wpływ OZE na kształtowanie środowiska mieszkaniowego, 2016. Justyna Juchimiuk // W: Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin - Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 77--80, ISBN: 9788394557027
Słowa kluczowe: energia odnawialna, habitats, habitaty, housing environment, renewable energy, sustainable architecture, sustainable development, zrównoważona architektura, zrównoważony rozwój, środowisko mieszkaniowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22497] [data modyf: 06-02-2017 10:17]
[7] Odnawialne źródła energii jako element transformacji energetycznej miast: 'Renewable city', 'Energy City', 'Smart city' oraz ich wpływ na architekturę przełomu XX i XXI wieku, 2016. Justyna Juchimiuk // W: Synergia w architekturze : I ogólnopolska konferencja z udziałem gości zagranicznych. Lublin, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 58--59
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22110] [data modyf: 12-04-2016 14:26]
[8] Transformacja energetyczna obszarów miejskich w zielonych stolicach Europy, 2016. Justyna Juchimiuk // W: Architektura bez granic "Miasto-stolica kultury. Wyzwania i efekty" : IV/VII międzynarodowa konferencja. Wrocław, Polska Wrocław : Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 54--55
Słowa kluczowe: OZE, architektura energoaktywna, energy active architecture, energy transition, integrated design process, renewable energy sources, transformacja energetyczna miast, zintegrowany proces projektowy

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22482] [data modyf: 30-01-2017 11:42]
[9] Architektura efektywna energetycznie, 2015. Justyna Juchimiuk // W: Natura - technologia - kultura : zrównoważone środowisko życia : ogólnopolska konferencja naukowa i wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia. -, - Zielona góra - Szczecin : Wydaw. KAIU WBAiLŚ UZ, WBiA ZUT, 2015, s. 49--58
Słowa kluczowe: Integrated Design Process, OZE, RES, active and passive strategy, aktywne i pasywne strategie energetyczne, architecture, architektura, energy transformation - Energiewende, projektowanie zintegrowane, rozwój zrównoważony, sustainable development, transformacja energetyczna - Energiewende, zintegrowany proces projektowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22116] [data modyf: 22-04-2016 11:35]
[10] Energetyczna rewitalizacja w skali miasta, dzielnicy i wyspy, 2015. Justyna Juchimiuk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 63--64
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21713] [data modyf: 08-09-2015 13:49]
[11] Współczesna architektura wobec OZE - HafenCity, IBA Hamburg 2006-13, 2014 plus, koncepcja odnawialnego Wilhelmsburga 2050, Fryburg Bryzgowijski - Vauban, 2015. Justyna Juchimiuk // W: Natura - technologia - kultura : zrównoważone środowisko życia : ogólnopolska konferencja naukowa i wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia. -, - Zielona góra - Szczecin : Wydaw. KAIU WBAiLŚ UZ, WBiA ZUT, 2015, s. 60--66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22137] [data modyf: 11-05-2016 09:19]
[12] Wystawy światowe Expo 2015, 2017, 2020 wobec odnawialnych źródeł energii, 2015. Justyna Juchimiuk // W: Natura - technologia - kultura : zrównoważone środowisko życia : ogólnopolska konferencja naukowa i wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia. -, - Zielona góra - Szczecin : Wydaw. KAIU WBAiLŚ UZ, WBiA ZUT, 2015, s. 67--73
Słowa kluczowe: 2015-Mediolan/2017-Astana/2020-Dubaj, Nearly Zero Energy, Nzeb, OPV, OZE, RES, architecture, architektura, certyfikacja wielokryterialna, energoefektywność, energy-efficiency, green building certification, world's fairs EXPO: 2015-Milan/2017-Astana/2020-Dubai, wystawy światowe EXPO

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22117] [data modyf: 22-04-2016 11:41]
[13] Aktywne społeczności prosumenckie, 2014. Justyna Juchimiuk // W: Reaktywacja małych społeczności lokalnych - HABITATY 2014 : XXIV międzynarodowa konferencja naukowa i warsztaty architektoniczne. Wrocław - Wójtowice, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21680] [data modyf: 07-09-2015 17:01]
[14] Energetyczna rewitalizacja dzielnic Hamburga: Wilhelmsburg, Veddel oraz HafenCity, 2014. Justyna Juchimiuk // W: Rewitalizacja w polityce miejskiej : III kongres rewitalizacji miast. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2014, s. 25
Słowa kluczowe: Energiewende - niemiecka transformacja energetyczna, IBA, OZE, partycypacja społeczna, rewitalizacja, tereny poportowe, waterfront, zintegrowane planowanie przestrzenne i energetyczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21488] [data modyf: 07-09-2015 17:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wydawnictwo Katedry Architektury i Urbanistyki. Nr I 2014-2015 / (Red.) Zbigniew Bać, Małgorzata Czerniawska, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 227 s. .- ISBN: 9788394557003
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5504] [data modyf: 06-11-2019 11:39]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] II Letnia Szkoła Architektury - "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 8-21.07.2016 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 113s. Raport: SPR nr KAIU/02/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 23s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01a/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 20s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01b/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 33s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01b/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Centrum Konferencyjno-Kongresowe w Zielonej Górze / Zbigniew Bać, Romuald Pustelnik, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 41s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/05/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] I Jesienna Szkoła Architektury - Park Narodowy Gór Stołowych, Pasterka 23-26.09.2015. T. 1 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 30s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] I Jesienna Szkoła Architektury - Park Narodowy Gór Stołowych, Pasterka 23-26.09.2015. T. 2 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 10s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] I Letnia Szkoła Architektury "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 16-31.07.2015 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 118s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] II Jesienna Szkoła Architektury - "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 24-27.09.2015 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 44s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/04/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Energetyczny audyt miejski. Zadanie badawcze nr 1: analiza możliwości i skutków socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inzynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 123s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wpływ odnawialnych źródeł energii na architekturę wybranych obiektów w Polsce po roku 2004 / Justyna Juchimiuk .- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie : Wydział Budownictwa i Architektury, 2019 .- 495 s. / Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski