System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. arch. Michał Golański
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Habitat "Szklane domy" - koncepcja ekoosady w krajobrazie naturalnym / Michał Golański, Anna Klechamer, Agata Mintus, Kamila Skoczylas, Damian Wachoński, Wojciech Wiśniewski, Oliwer Sobolewski, Marta Wilant
// W: Habitaty : mój piękny habitat / red. Z. Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016 - s. 169--380 .- ISBN: 9788374939690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18688] [data modyf: 01-02-2017 10:04]
[2] Społeczna zmiana "na dobre" / Michał Golański
// W: Habitaty : mój piękny habitat / red. Z. Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016 - s. 256--271 .- ISBN: 9788374939690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18680] [data modyf: 01-02-2017 10:13]
[3] Załącznik 4 : Renesans społeczności / Zbigniew Tyczyński, Michał Golański, Martyna Stasiniewska, Marta Buczkowska, Piotr Gleń, Mateusz Klimek, Jakub Omachel, Anna Oziębła, Bernadeta Birczyńska, Nina Bloch
// W: Habitaty : reaktywacja małych społeczności lokalnych / red. Z. Bać .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016 - s. 641--648 .- ISBN: 9788374939591
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18676] [data modyf: 31-01-2017 13:02]
[4] Edukacyjna rola wystaw architektonicznych i budynków pokazowych / Michał Golański
// W: Społeczna rola architektury / red. A. Jędrysko, K. Sieńko-Dragosz .- Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015 - s. 337--353 .- ISBN: 9788360621295
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16855] [data modyf: 27-08-2015 12:18]
[5] Wspólnotowe ruchy społeczne w duchu zrównoważonego rozwoju / Michał Golański
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture / pod red. Z. Bacia .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2014 - s. 178--185 .- ISBN: 9788374938402
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16159] [data modyf: 07-08-2015 10:18]
[6] Załącznik 4. Habitat H2M / Krzysztof Brocławik, Wojciech Januszewski, Igor Kaźmierczak, Michał Golański, Justyna Kleszcz, Tomasz Wierzbicki, Alicja Bienias, Katarzyna Jakubowska, Sandra Dawidowicz, Justyna Duda, Krzysztof Łasecki, Aleksandra Jachowicz, Martyna Piotrowska
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture / pod red. Z. Bacia .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2014 - s. 509--516 .- ISBN: 9788374938402
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16166] [data modyf: 23-10-2015 12:46]
[7] Porównanie materiałów budowlanych w kontekście kosztów ekologicznych / Michał Golański
// W: Założenia planowania przestrzennego na rzecz ochrony klimatu i oszczędności energii / red. J. Kopietz-Unger .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 184--193 .- ISBN: 9788374813600
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15438] [data modyf: 12-07-2013 12:51]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej / Michał Golański // Budownictwo i Architektura .- 2017, Vol. 16, no. 4, s. 159--168, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: architektura drewniana, architektura non-standard, free-form design, non-standard architecture, wooden architecture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_164_10
[AWCZ-22228] [data modyf: 16-01-2018 11:55]
[2] Zastosowanie drewna klejonego w konstrukcji na przykładach pawilonów narodowych Chile i Francji na wystawie światowej EXPO 2015 w Mediolanie / Michał Golański // Architecturae et Artibus .- 2017, Vol. 9, iss. 2, s. 10--19, ISSN: 2080-9638, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Expo, drewno klejone, glued laminated timber, pavilion, pawilon, technika, technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22226] [data modyf: 16-01-2018 11:46]
[3] HABITATY - Nasze miejsca na Ziemi : wiedza - wyobraźnia - sztuka - materia / Justyna Juchimiuk, Michał Golański // Archivolta .- 2013, nr 4, s. 36, ISSN: 1506-5928, : fot.rys. .- [informacja o wystawie]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18289] [data modyf: 28-07-2015 12:50]
[4] BaleHaus - eksperymentalny budynek z prefabrykowanych paneli modularnych ModCell / Michał Golański // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 12, s. 74--79, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16836] [data modyf: 21-12-2012 12:14]
[5] Oszczędność energii za pomocą niekonwencjonalnych materiałów budowlanych / Michał Golański // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 12, s. 68--74, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16835] [data modyf: 21-12-2012 12:13]
[6] Wybór materiałów budowlanych w kontekście efektywności energetycznej i wpływu środowiskowego / Michał Golański // Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering .- 2012, Vol. 3, no. 1, s. 39--53, ISSN: 2081-3279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, materiały budowlane, proces budowlany, wpływ środowiskowy, zużycie energii
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-17160] [data modyf: 22-03-2013 09:48]
[7] Materiały budowlane jako masa termiczna w budynkach / Michał Golański // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 88--93, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16142] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Potencjał zastosowania produktów organicznych w budownictwie / Michał Golański // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 80--87, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15976] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Recykling materiałów budowlanych / Michał Golański // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 46--51, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15973] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Wybór materiałów budowlanych w kontekście efektywności energetycznej i wpływu środowiskowego / Michał Golański // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 3, s. 76--83, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15975] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Thermal renovation of buildings with the use of straw - European experience / Michał Golański // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 61--68, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: budownictwo z gliny i słomy, domy ekologiczne, ecological homes, natural building materials, naturalne materiały budowlane, straw-clay walls, termorenowacja, thermorenovation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0051
[AWI-10456] [data modyf: 10-02-2017 12:02]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Model of cooperation in creating socially engaged urban space - the role of local participation / Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Albena, Bułgaria, 2018 .- Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018 .- Conference Proceedings, Vol. 5, iss. 5.3, s. 367--374 .- ISBN: 9786197408669
Słowa kluczowe: Wójtowice, locality, social architecture, social participation

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgemsocial2018/5.3/S21.047   (pkt: 0)
[KONF-23345] [data modyf: 21-01-2019 17:59]
[2] Socially involved architecture - model solutions of Lubuskie Voivodeship / Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Vienna, Austria, 2018 .- Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018 .- Conference Proceedings, Vol. 5, s. 315--322 .- ISBN: 9786197408331
Słowa kluczowe: locality, social architecture, social participation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22985] [data modyf: 29-08-2018 11:50]
[3] Free-form wooden architectural envelopes in terms of energy efficiency / Michał Golański, Krystyna Januszkiewicz // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2017. Vienna, Austria, 2017 .- Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017 .- Conference proceedings, Vol. 17, iss. 63, s. 555--562 .- ISBN: 9786197408294
Słowa kluczowe: digital tectonics, free-form envelope, low-impact materials, performative design, structural wood

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22852] [data modyf: 08-12-2017 14:01]
[4] Cyfrowa awangarda - narzędzia parametryczne w projektowaniu drewnianej architektury / Michał Golański // W: Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin - Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 39--44 .- ISBN: 9788394557027
Słowa kluczowe: architektura drewniana, digital tectonics, material based design, parametric architecture, projektowanie parametryczne, projektowanie wydajnościowe, sustainable architecture, tektonika cyfrowa, timber architecture, zrównoważona architektura

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22495] [data modyf: 06-02-2017 10:12]
[5] Digital tectonics and dynamics in designing of wooden architecture envelopes / Michał Golański // W: Advanced Building Skins : 11th conference. Bern, Szwajcaria, 2016 .- Wilen : Advanced Building Skins GmbH, 2016, s. 759--769 .- ISBN: 9783981205398
Słowa kluczowe: digital tectonics, engineered timber, form-finding, free-form design, material based design, non-standard architecture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22463] [data modyf: 20-01-2017 10:01]
[6] Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej / Michał Golański // W: Synergia w architekturze : I ogólnopolska konferencja z udziałem gości zagranicznych. Lublin, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 41
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22109] [data modyf: 12-04-2016 11:41]
[7] Współczesna architektura drewniana w Skandynawii - budynki wielokondygnacyjne / Michał Golański // W: Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin - Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 35--38 .- ISBN: 9788394557027
Słowa kluczowe: Scandinavia, Skandynawia, architektura drewniana, architektura ekologiczna, engineered wood products, sustainable architecture, timber architecture, wysokoprzetworzone materiały na bazie drewna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22494] [data modyf: 06-02-2017 10:11]
[8] Termorenowacja budynków z użyciem słomy - doświadczenia europejskie / Michał Golański // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 45--46
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21711] [data modyf: 08-09-2015 13:49]
[9] Zastosowanie drewna we współczesnej architekturze krzywoliniowej / Michał Golański // W: Natura - technologia - kultura : zrównoważone środowisko życia : ogólnopolska konferencja naukowa i wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia. -, -, 2015 .- Zielona góra - Szczecin : Wydaw. KAIU WBAiLŚ UZ, WBiA ZUT, 2015, s. 19--24
Słowa kluczowe: Holandia, Niemcy, architektura ekologiczna, drewno, free form design, low-impact building materials, niskoemisyjne materiały budowlane, parametric design, projektowanie parametryczne, sustainable architecture, swobodna forma

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22115] [data modyf: 22-04-2016 09:52]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] II Letnia Szkoła Architektury - "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 8-21.07.2016 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 113s. Raport: SPR nr KAIU/02/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Centrum Konferencyjno-Kongresowe w Zielonej Górze / Zbigniew Bać, Romuald Pustelnik, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 41s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/05/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] I Jesienna Szkoła Architektury - Park Narodowy Gór Stołowych, Pasterka 23-26.09.2015. T. 1 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 30s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] I Jesienna Szkoła Architektury - Park Narodowy Gór Stołowych, Pasterka 23-26.09.2015. T. 2 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 10s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] I Letnia Szkoła Architektury "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 16-31.07.2015 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 118s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[6] II Jesienna Szkoła Architektury - "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 24-27.09.2015 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 44s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/04/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Pasaż Zielonogórski / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 53s. Raport: SPR nr KAIU/02/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Energetyczny audyt miejski. Załącznik / Janina Kopietz-Unger, Tadeusz Kuczyński, Zbigniew Bać, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Ostańska, Piotr Sobierajewicz, Tomasz Wiśniewski, Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Katarzyna Taracha .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2011 ; 133s. Raport: Umowa Nr SP/B/1/91454/10
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski