System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Paweł Dąbrowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aesthetic-driven simulation of GUI elements deployment / Paweł Dąbrowski, Sławomir Nikiel, Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel // Lecture Notes in Computer Science: Computer vision and graphics : International Conference, ICCVG 2012 .- 2012, Vol. 7594, s. 718--725 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1007/978-3-642-33564-8         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-16704] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Visual rating for given deployments of Graphical User Interface elements using shadows algorithm / Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, Sławomir Nikiel, Paweł Dąbrowski // Lecture Notes in Computer Science: Advances in visual computing .- 2012, Vol. 7432, s. 688--695 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: DOI: 10.1007/978-3-642-33191-6_68
[AWCZ-16705] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Simulation of aesthetic rating of CAD layouts / Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, Paweł Dąbrowski, Sławomir Nikiel // W: 10th International Industrial Simulation Conference. ISC'2012. Brno, Czechy, 2012 .- Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 79--84
Słowa kluczowe: algoritm, computer aided design (CAD), graphical user interface (GUI), information design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-20401] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Simulation of visual assessment for the given deployment of graphical user interface elememts / Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, Paweł Dąbrowski, Sławomir Nikiel // W: Proceedings 26th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2012. Koblenz, Niemcy, 2012 .- [B. m.] : ECMS, 2012, s. 216--221 .- ISBN: 9780956494443
Słowa kluczowe: algorithm, graphical user interface (GUI), information design, simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20400] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Deployment algorithm using simulated annealing / Sławomir Nikiel, Paweł Dąbrowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011 : 16th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 111--115 [CD-ROM] .- ISBN: 9781457709135
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[KONF-20116] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wizualizacja systemów grzewczych / Paweł Dąbrowski // W: XIII International PHD Workshop - OWD 2011. Wisła, Polska, 2011 .- [Gliwice] : [brak wydawcy], 2011 .- Conference Archives PTETIS; Vol. 29, 2011, s. 235--240 .- ISBN: 8392224280
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20152] [data modyf: 28-11-2012 12:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski