System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Anna Podborączyńska-Oksiak (dawniej: Podborączyńska)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wzór osobowy lekarza w ujęciu Adama Wrzoska / Anna Podborączyńska-Oksiak
// W: Perspektivy profesijnej etiky / ed. Vasil Gluchman .- Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity w Prešove, 2014 - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis) - s. 135--146 .- ISBN: 9788055511047
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16450] [data modyf: 06-08-2015 12:39]
[2] Skansen jako zjawisko kulturowe / Anna Podborączyńska-Oksiak
// W: Terytoria kultury - topografia obecności* / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 59--64 .- ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15550] [data modyf: 26-09-2013 14:44]
[3] Problem przyjaźni a filozofia dialogu / Anna Podborączyńska-Oksiak
// W: Ad augusta per angusta : księga pamiątkowa z okazji nadania honorowego tytułu: Honoris Causa Nella Citta di Roma al Magister Preclarae Vitae Profesorowi Wojciechowi Słomskiemu / rozprawy pod red. Michała Gołosia .- Chełm : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, 2011 - s. 383--391 .- ISBN: 9788361787440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14872] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Adama Wrzoska filozofia medycyny / Stefan Konstańczak, Anna Podborączyńska-Oksiak // Acta Medicorum Polonorum .- 2017, z. 2, nr 7, s. 5--23, ISSN: 2083-0343, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, etyka zawodów medycznych, filozofia medycyny, polska szkoła filozofii medycyny, zawód lekarski
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22384] [data modyf: 26-04-2018 12:45]
[2] Fenomen procesu chorobowego w filozofii medycyny Adama Wrzoska / Anna Podborączyńska-Oksiak // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2016, t. 14, nr 4, s. 9--25, ISSN: 1733-1218,
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, choroba, definicja choroby, filozofia medycyny, pojęcie choroby
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22382] [data modyf: 16-02-2018 15:00]
[3] Znaczenie antropologii dla filozofii medycyny Adama Wrzoska / Anna Podborączyńska-Oksiak // Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej .- 2014, nr 15, s. 23--34, ISSN: 1641-5973,
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, Polish anthropology, anthropology, medicine, philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19089] [data modyf: 29-07-2015 11:33]
[4] Adam Wrzosek jako lekarz praktyk i reformator systemu kształcenia kadr medycznych / Anna Podborączyńska-Oksiak // Archeus .- 2013, tom 14, s. 41--53, ISSN: 1641-5973, : summ.
Słowa kluczowe: Adam Wrzosek, Polish higher education, Polish philosophy of medicine, education reform
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18971] [data modyf: 21-07-2015 12:42]
[5] Rosja w filozoficznej refleksji Mariana Zdziechowskiego / Anna Podborączyńska-Oksiak // Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej .- 2011, nr 1, s. 117--125, ISSN: 1897-9742, : summ.
Słowa kluczowe: Bolshevism, Jozef Hoene-Wronski, Leo Tolstoy, Marian Zdziechowski, Nikolai Berdyaev, Russia, Vladimir Solovyov, catastrophism, communism, messianism, the Russian soul
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16751] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Kontrowersje wokół filozofii średniowiecznego mnicha: Aelred z Rievaulx i jego filozofia przyjaźni / Anna Podborączyńska-Oksiak // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2010, Nr 4, s. 5--20 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15965] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Polska filozofia czynu: Karola Wojtyły fascynacja i inspiracja Brzozowskim / Anna Podborączyńska-Oksiak // W: Russkaâ literatura v sud'bah otečestvennoj kul'tury : Materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (9-10 aprelâ 2015 g.) v ramah Festivalâ nauki 2015 i Goda literatury v Rossii. Krasnodar, Rosja, 2015 .- Krasnodar : Krasnodarskij gosudarstvennyj universitet kul'tury i iskusstv, 2015, s. 279--290 .- ISBN: 9785948251615
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21935] [data modyf: 14-10-2015 15:14]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Polska szkoła filozofii medycyny: przedstawiciele i wybrane problemy / / Michał Musiellak, Jan Zamojski (red.) .- Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (Rec.) Anna Podborączyńska-Oksiak // Studia z Filozofii Polskiej .- 2016, t. 11, s. 377--383
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Ekofilozofia / / Zdzisława Piątek .- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , 2008 (Rec.) Anna Podborączyńska-Oksiak // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2013, nr 11 (2013/4), s. 155--158
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Historia filozofii polskiej / / Jan Woleński, Jan Skoczyński .- Kraków : Wydawnictwo WAM , 2010 (Rec.) Anna Podborączyńska-Oksiak // Ruch Filozoficzny .- 2013, tom LXX, nr 2, s. 413--418
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Polska szkoła filozofii medycyny: przedstawiciele i wybrane problemy / / M. Musielak i J. Zamojski (red.) .- Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego , 2010 (Rec.) Anna Podborączyńska-Oksiak // Lumen Poloniae .- 2013, nr 1, s. 88--93
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Sześć cnót mniejszych / .- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2012 (Rec.) Anna Podborączyńska-Oksiak // Ruch Filozoficzny .- 2013, tom LXX, nr 2, s. 419--422
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Logic. Introduction / / Valentin Vandyshev, Wojciech Slomski .- Woodland Hills : York University , 2011 (Rec.) Anna Podborączyńska-Oksiak // Słupskie Studia Filozoficzne .- 2012, nr 11, s. 241--243
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Mężczyźni z enklaw biedy: rekonstrukcja pełnionych ról społecznych / / Agnieszka Golczyńska-Grondas .- Łódź : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne , 2004 (Rec.) Anna Podborączyńska-Oksiak // Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne .- 2008, Nr 1, s. 167--178
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski