System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Katarzyna Arkusz
Wydział: Wydział Mechaniczny
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 50 pozycji bibliograficznych
24 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 131 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 25 (12,5)    CZASOP: 104 (17,33) , PAT-WZU: 2 (2)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,46 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
74,58 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 20,83 (10,42)    CZASOP: 52,75 (8,79) , PAT-WZU: 1(1)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,11 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Numerical Analysis of the Risk of Pelvis Injuries Under Multidirectional Impact Load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński
// W: Computational Biomechanics for Medicine : Personalisation, Validation and Therapy / eds. M. P. Nash, P. M.F. Nielsen, A. Wittek, K. Miller, G. R. Joldes .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020 - s. 31--42 .- ISBN: 9783030159221
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-15923-8_3   (pkt: 20)
[WZCZ-20998] [data modyf: 19-08-2019 12:42]
[2] Impedimetric Method to Monitor Biological Layer Formation on Central Venous Catheters for Hemodialysis Made of Carbothane / Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 831) - s. 45--55 .- ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_4   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [16-09-2019]
[WZCZ-20349] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[3] Prediction of the Segmental Pelvic Ring Fractures Under Impact Loadings During Car Crash / Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 831) - s. 138--149 .- ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 20)
[WZCZ-20350] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[4] The influence of implantation on mechanical degradation of the nanotubular oxide layer on titanium screws / Katarzyna Arkusz
// W: Innovations in Biomedical Engineering / eds. M. Gzik, E. Tkacz, Z. Paszenda, E. Piętka .- Cham : Springer International Publishing, 2018 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 623) - s. 339--347 .- ISBN: 9783319700625
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-70063-2_36   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [16-09-2019]
[WZCZ-19478] [data modyf: 30-05-2019 16:31]
[5] Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi / Romuald Będziński, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak, Karolina Winiarczyk
// W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski .- Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2017 - s. 219--249 .- ISBN: 9788394847708
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19868] [data modyf: 05-06-2019 13:10]
[6] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013 - s. 69 .- ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of energy absorbers on Malgaigne fracture mechanism in lumbar-pelvic system under vertical impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering .- 2019, s. 1--11, ISSN: 1025-5842, , eISSN: 1476-8259, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Finite element analysis, Malgaigne fracture, pelvis fracture, vertical load
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1080/10255842.2018.1553238         Cytowania wg Scopus: 5 [16-09-2019]
[AWCZ-23506] [data modyf: 10-01-2019 13:55]
[2] Influence of the Silver Nanoparticles (AgNPs) Formation Conditions onto Titanium Dioxide (TiO2) Nanotubes Based Electrodes on Their Impedimetric Response / Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska // Nanomaterials .- 2019, Vol. 9, iss. 8, s. 1--15, ISSN: 2079-4991, , eISSN: 2079-4991, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: electrochemical impedance spectroscopy, silver nanoparticles (AgNPs), sputter deposition, titanium dioxide (TiO2), titanium nanotubes (TNT)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.3390/nano9081072         Cytowania wg Scopus: 0 [16-09-2019]
[AWCZ-24280] [data modyf: 02-08-2019 14:50]
[3] Influence of Thermal Modification and Morphology of TiO2 Nanotubes on Their Electrochemical Properties for Biosensors Applications / Katarzyna Arkusz, Ewa Paradowska, Marta Nycz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Journal of Nanoscience and Nanotechnology .- 2018, Vol. 18, s. 3713--3721, ISSN: 1533-4880, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Biosensing, Thermal Modification, TiO2 Nanotubes (TNT)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1166/jnn.2018.14685
[AWCZ-21763] [data modyf: 08-10-2018 14:17]
[4] Surface analysis of long-term hemodialysis catheters made of carbothane (poly(carbonate)urethane) before and after implantation in the patients' bodies / Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Acta of Bioengineering and Biomechanics .- 2018, Vol. 20, no. 2, s. 47--53, ISSN: 1509-409X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Catheter-tissue contact, atomic force microscopy, film, scanning electron microscopy, surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-01075-2017-02         Cytowania wg Scopus: 0 [16-09-2019]
[AWCZ-22976] [data modyf: 08-08-2018 09:29]
[5] The effect of phosphates and fluorides, included in TiO2 nanotube layers, on the performance of hydrogen peroxide detection / Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Archives of Metallurgy and Materials .- 2018, Vol. 63, no. 2, s. 761--768, ISSN: 1733-3490, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biosensor, hydrogen peroxide, thermal modification, titania nanotubes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.24425/118999         Cytowania wg Scopus: 0 [16-09-2019]
[AWCZ-22727] [data modyf: 09-05-2018 14:45]
[6] The influence of osteoporotic bone structures of the pelvic-hip complex on stress distribution under impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Tadeusz Marian Niezgoda, Romuald Będziński // Acta of Bioengineering and Biomechanics .- 2018, Vol. 20, no. 1, s. 29--38, ISSN: 1509-409X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bone mineral density (BMD), finite element analysis (FEA), osteoporosis, pelvic-hip complex (PHC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-00882-2017-02         Cytowania wg Scopus: 3 [16-09-2019]
[AWCZ-22666] [data modyf: 17-04-2018 13:41]
[7] Wpływ nanocząstek srebra na ścieralność szkliwa ludzkich zębów / Karolina Marcinowicz, Katarzyna Arkusz // Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna .- 2018, Vol. 24, nr 1, s. 8--17, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: Electrochemical Impedance Spectroscopy, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, enamel abrasion, human teeth, ludzkie zęby, nanocząsteczki srebra, silver nanoparticles, ścieralność szkliwa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23414] [data modyf: 11-12-2018 14:59]
[8] Oznaczanie czynnika martwicy nowotworów (TNF\alfa) za pomocą mikrowagi kwarcowej / Katarzyna Arkusz // Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna .- 2016, Vol. 22, nr 3, s. 113--120, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: czynnik martwicy nowotworów (TNF\alfa), electrochemical quartz microbalance (EQCM), elektrochemiczna mikrowaga kwarcowa (EQCM), mmunosensor, tumor necrosis factor (TNF\alfa)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20782] [data modyf: 04-01-2017 12:28]
[9] Elektrochemiczna detekcja interleukiny-6 na podłożu nanotubularnym ditlenku tytanu = Electrochemical detection method for interleukin-6 on titania nanotube platforms / Katarzyna Arkusz, Marta Nycz, Ewa Paradowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów .- 2014, Vol. 17, no. 125, s. 21--29, ISSN: 1429-7248, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: IL-6, biosensor elektrochemiczny, electrochemical biosensor, nanorurki ditlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18916] [data modyf: 20-08-2015 14:04]
[10] Model matematyczny do wyznaczania parametrów formowania nanorurek TiO2 podczas anodowania = A mathematical model for selection of formation parameters of TiO2 nanotube by anodizing / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // Engineering of Biomaterials = Inżynieria Biomateriałów .- 2012, Vol. 15, no. 114, s. 34--40, ISSN: 1429-7248, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anodizing, ethylene glycol, glicerol, glikol etylenowy, glycerol, mathematical model, model matematyczny, nanorurki z tlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16923] [data modyf: 16-01-2013 10:26]
[11] Wykrywanie antygenu CA 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2 / Joanna Filik, Karolina Cyran, Justyna Skóra, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Inżynieria Biomedyczna .- 2012, Vol. 18, no 2, s. 134--138, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biosensor, impedance spectroscopy, marker nowotworowy, spektroskopia impedancyjna, tumor marker, voltammetry, woltamperometria
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16622] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Role of phosphates in improvement of surface layer on titanium alloys for medical applications / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz // Inżynieria Materiałowa .- 2011, R. 32, nr 4, s. 485--489, ISSN: 0208-6247, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16071] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Wykorzystanie elektrochemicznej dezaktywacji kompleksów cyklamu z niklem przez lizozym w czujniku wirusa HIV / Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik // Inżynieria Biomedyczna .- 2010, Vol. 16, no 2, s. 63--65, ISSN: 1234-5563, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14857] [data modyf: 06-12-2011 12:35]
[14] Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia? = How to recruit the best candidates for studies? / Katarzyna Arkusz // Inżynieria Biomedyczna .- 2008, Vol. 14, no 3, s. 81--83 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: enrolment, foreign languague, interview, język obcy, matura, rekrutacja, rozmowa kwalifikacyjna, secondary-school leaving examination
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16072] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Pelvic Vertical Shear Fractures: The Damping Properties of Ligaments Depending on the Velocity of Vertical Impact Load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Computational Technologies in Engineering - TKI' 2018 : Proceedings of the 15th Conference on Computational Technologies in Engineering. Jora Wielka, Polska, 2018 .- New York : AIP Publishing, 2019 .- AIP Conference Proceedings, Vol. 2078, s. 1--6 .- ISBN: 9780735418066
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.5092080   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [16-09-2019]
[KONF-23401] [data modyf: 07-08-2019 09:41]
[2] Wpływ metod osadzania nanocząsteczek złota na właściwości elektrochemiczne podłoża nanorurek ditlenku tytanu / Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska // W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019 : książka streszczeń. Wrocław, Polska, 2019 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 78 .- ISBN: 97883749309108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23508] [data modyf: 12-09-2019 11:38]
[3] Wpływ nanocząsteczek srebra na charakterystykę elektrochemiczną elektrod na bazie nanorurek ditlenku tytanu / Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska // W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019 : książka streszczeń. Wrocław, Polska, 2019 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 77 .- ISBN: 97883749309108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23509] [data modyf: 12-09-2019 11:40]
[4] Impedimetric method to monitor biological layer formation on central venous catheters for hemodialysis made of carbothane / Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, B. Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 167--168 .- ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 0)
[KONF-23155] [data modyf: 14-09-2018 11:32]
[5] Numerical Analysis of Fracture Mechanism of Pelvic Ring During Side Impact Load / Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska, 2018 .- Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 316--317 .- ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23149] [data modyf: 14-09-2018 10:16]
[6] Prediction of the segmental pelvic ring fractures under impact loadings during car crash / Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 111 .- ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [16-09-2019]
[KONF-23152] [data modyf: 14-09-2018 11:20]
[7] Charakterystyka elektrochemiczna kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy / Aleksandra Jędrzejewska, Adrianna Kawulska, Beata Nowacka, Katarzyna Arkusz // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska, 2017 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 40--41 .- ISBN: 9788394271459
Słowa kluczowe: elektrochemia, grafen, nanorurki TiO2

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22652] [data modyf: 30-06-2017 12:20]
[8] The method for numerical analysis of the damping properties of lumbar dises during high impact loads / Tomasz Klekiel, Katarzyna Arkusz, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska, 2017 .- Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2 .- ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: Finite Element Analysis, damping properties, high impact load, lumbar disc

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22824] [data modyf: 20-11-2017 09:35]
[9] The numerical analysis of the damping properties of soft tissue and bone elements in lumbar pelvic complex under impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 20-th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Kraków, Polska, 2017 .- Kraków : AGH University of Science and Technology, 2017, s. 1 .- ISBN: 9788394889807
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22925] [data modyf: 23-02-2018 09:40]
[10] Biomedical Engineering at University of Zielona Gora - Biomechanics and Biomaterials in Medicine / Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska // W: Bioinnovation International Summit 2016 : conference guide & abstract book. Gdańsk, Polska, 2016 .- [B. m.], 2016, s. 29
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22924] [data modyf: 23-02-2018 09:26]
[11] The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load / Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Ewa Paradowska, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska, 2016 .- Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 37--38 .- ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: Bone Mineral Density (BMD), Finite Element Analysis, osteoporosis, pelvis

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22239] [data modyf: 19-09-2016 13:11]
[12] Direct immobilization of human cytokine antibodies on TiO2 nanotubes array / Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems - MCSB 2015 : abstracts. Kraków, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015 .- Bio-Algorithms and Med Systems, 2015, Vol. 11, s. 6
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1515/bams-2015-0011   (pkt: 0)
[KONF-21907] [data modyf: 02-05-2019 11:24]
[13] Nanorurki Ti/TiO2 jako platforma elektrochemicznych biosensorów do oznaczania wybranych biomarkerów / Katarzyna Arkusz // W: XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej : od profilaktyki do sukcesu sportowego. Zielona Góra, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21908] [data modyf: 09-10-2015 13:00]
[14] Nanotubularne podłoże Ti/TiO2 i jego zastosowanie w biosensingu / Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 45
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21945] [data modyf: 28-10-2015 12:33]
[15] O przyczynach powstawania biofilmu w długoterminowych cewnikach hemodializacyjnych / Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 211
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21947] [data modyf: 28-10-2015 12:50]
[16] Platforma immunosensora do bezpośredniej detekcji kompleksów antygen-przeciwciało na podłożu Ti/TiO2 / Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 11--12 .- ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: biosensor, cytokiny, nanorurki ditlenku tytanu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21776] [data modyf: 10-07-2015 11:33]
[17] Ti/TiO2 nanotube platform for the electrochemical detection of tumor necrosis factor (TNF\alfa) / Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Central European Conference on Regenerative Medicine - CECRM 2015. Bydgoszcz, Polska, 2015 .- Bydgoszcz : Association for the Development of Regenerative Medicine "Aksolot", 2015, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21911] [data modyf: 09-10-2015 14:19]
[18] Wpływ past wybielających na ścieralność szkliwa ludzkich zębów / Aleksandra Gular, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 37--38 .- ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS), pasty wybielające, ścieralność szkliwa ludzkich zębów

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21777] [data modyf: 08-07-2015 10:00]
[19] Impedancyjna metoda detekcji antygenu IL-8 na podłożu nanostrukturalnym TiO2 / Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska, 2013 .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 1--6 .- ISBN: 9788360779224
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21248] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[20] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska, 2013 .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69 .- ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[21] Ti/TiO2 nanotubes as platforms for electrochemical biosensors: detection of selected biomarkers / Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Innovative technologies in biomedicine. Kraków, Polska, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 39
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21251] [data modyf: 07-09-2015 15:11]
[22] Impedimetric biosensor for breast cancer biomarker based on TiO2 nanotube electrode / Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Justyna Skóra, Joanna Filik, Karolina Cyran, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation. Prague, Czechy, 2012 .- Lausanne : International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20446] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Vanadium oxide rich nanotubes on both phases of anodized Ti6AlV alloy / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation. Prague, Czechy, 2012 .- Lausanne : International Society of Electrochemistry, 2012, s. [abstr.] CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20447] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Anodowanie implantowych stopów tytanu w roztworach glicerolu / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: NANOTECHNOLOGIA.PL : nano dla zdrowia i urody : wydarzenie towarzyszące E-MRS 2011 Fall Meeting. Warszawa, Polska, 2011 .- [Warszawa] : [brak wydawcy], 2011, s. 11--122 [abstr.] .- [sesja posterowa]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20193] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] The comparison of immobilization for glucose oxidase and horseradish peroxidase on titania nanotube surface / Katarzyna Arkusz, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jowita Loin, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing - SMCBS 2011 : 5th international workshop. Łochów, Polska, 2011 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2011, s. 62--64 [abstr.] .- ISBN: 8389585324
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20192] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Biosensor for the detection of HIV based on the analogy of the Lysozyme and CXCR4 receptor / Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 4 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19856] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics / (Red.) Katarzyna Arkusz, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Szczepan Piszczatowski .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019, 296 s. .- ISBN: 9783319972855
Kod: RED-MON-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2    (pkt: 20)
[RED-5750] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNF\alfa w płynie fizjologicznym / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz .- Numer : 232675 .- Data zgłoszenia : 03-04-2015 .- Data udzielenia : 15-03-2019
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób oznaczania cytokin IL-6, IL-8 i TNF\alfa w płynie fizjologicznym / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Katarzyna Arkusz .- Numer : P.411882 .- Data zgłoszenia : 03-04-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski