System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Agnieszka Mackiewicz
Wydział: Wydział Mechaniczny
Jednostka: Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 25 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 49 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 44 (22)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
17,83 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: ,83 (,83)    CZASOP: 17 (8,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

1,27 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi / Romuald Będziński, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak, Karolina Winiarczyk
// W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski .- Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2017 - s. 219--249 .- ISBN: 9788394847708
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19868] [data modyf: 05-06-2019 13:10]
[2] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013 - s. 69 .- ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania biomechaniczne tchawicy w warunkach wielokierunkowego obciążenia / Natalia Maksymczak, Arkadiusz Dudek, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // Aktualne Problemy Biomechaniki .- 2019, nr 17, s. 51--57, ISSN: 1898-763X, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: intubacja, model hipersprężysty Mooney-Rivlin, model matematyczny, tchawica, właściwości mechaniczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-24274] [data modyf: 31-07-2019 09:18]
[2] Comparative studies of cervical spine anterior stabilization systems - Finite element analysis / Agnieszka Mackiewicz , M. Banach, Arkadiusz Denisiewicz, Romuald Będziński // Clinical Biomechanics .- 2016, Vol. 32, s. 72--79, ISSN: 0268-0033, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anterior cervical fusion, cervical spine, finite element analysis, stabilization plate, stiffness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2015.11.016         Cytowania wg Scopus: 9 [16-09-2019]
[AWCZ-19610] [data modyf: 19-02-2016 10:35]
[3] Numerical analysis of the risk of neck injuries caused by IED explosion under the vehicle in military environments / Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // Acta Mechanica et Automatica .- 2016, Vol. 10, no. 4, s. 258--264, ISSN: 1898-4088, , eISSN: 2300-5319, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Military Environments, Cervical Spine, Dynamic Overload, Injury Risk Curves, Underbody Blast Loadings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.1515/ama-2016-0039         Cytowania wg Scopus: 6 [16-09-2019]
[AWCZ-20721] [data modyf: 19-12-2016 09:28]
[4] Aktywizacja studentów w roli partnerów w procesie kształcenia = Elicitation of students in the role of partners in education process / Agnieszka Mackiewicz , Magdalena Kokoszka, Katarzyna Guzik // Inżynieria Biomedyczna .- 2008, Vol. 14, no. 3, s. 65--67 : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: aktywizacja, cooperation, education process, elicitation, metody aktywizujące, proces kształcenia, quality system, system jakości, współdziałanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-18051] [data modyf: 22-04-2014 13:15]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Resorpcja hydrożeli na bazie alginianu sodu w sztucznym moczu / Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska, 2019 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [prezentacja ustna]
Słowa kluczowe: alginian sodu, bioresorpcja, regeneracja tkanek

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23468] [data modyf: 18-06-2019 15:30]
[2] Resorpcja hydrożeli podczas swobodnego przepływu w warunkach in vitro / Łukasz Zaręba, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jagoda Kurowiak, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska, 2019 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [prezentacja ustna]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23470] [data modyf: 18-06-2019 15:44]
[3] Wykorzystanie materiałów kompozytowych oraz techniki wytwarzania metodą druku 3D w opracowaniu zewnętrznej protezy kończyny przedniej dla psa po traumatologicznej resekcji / Filip Andruszkiewicz, Aleksandra Jędrzejewska, Agnieszka Mackiewicz // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska, 2019 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [poster]
Słowa kluczowe: druk 3D, materiał kompozytowy, proteza

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23472] [data modyf: 18-06-2019 15:55]
[4] Wykorzystanie metody cyfrowej korelacji obrazu w badaniach polimerów pochodzenia naturalnego / Rafał Rudyk, Agnieszka Mackiewicz , Jagoda Kurowiak, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska, 2019 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [poster]
Słowa kluczowe: hydrożel, metoda cyfrowej korelacji obrazu, odkształcenie, stent urologiczny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23469] [data modyf: 18-06-2019 15:41]
[5] Biomechanical investigation of animal urethra model / Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Jagoda Kurowiak, Marek Malinowski, Łukasz Zaręba, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Urszula Pasławska, J. Madej, J. Skonieczna, M. Michałek, M. Płóciennik, K. Nowak, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 143--144 .- ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_13   (pkt: 0)
[KONF-23154] [data modyf: 01-10-2018 10:15]
[6] Biomechanical Investigation of Intact and Infammation of the New Zeland White Rabbits Urethra / Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Marek Malinowski, Agnieszka Noszczyk-Nowak, J. Skonieczna, J. Madej, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska, 2018 .- Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 508--509 .- ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23150] [data modyf: 14-09-2018 10:20]
[7] Charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa cewki moczowej w stanie zapalnym królika nowozelandzkiego / Marek Malinowski, Rafał Rudyk, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Noszczyk-Nowak, Jan Madej, Joanna Skonieczna, Marcin Michałek, Urszula Pasławska, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum. Wrocław, Polska, 2018 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 56--58 .- ISBN: 9788394271480
Słowa kluczowe: MES, cewka moczowa, histologia, królik, stan zapalny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23384] [data modyf: 20-02-2019 09:44]
[8] Hydrożele w medycynie regeneracyjnej / Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum. Wrocław, Polska, 2018 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 30--31 .- ISBN: 9788394271480
Słowa kluczowe: alginian sodu, hydrożel, medycyna regeneracyjna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23382] [data modyf: 20-02-2019 09:35]
[9] Numerical Models of the Urethral Lower Duct / Marek Malinowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Agnieszka Mackiewicz , R. Rudyk, Agnieszka Noszczyk-Nowak, J. Madej, J. Skonieczna, Romuald Będziński // W: 41st Solid Mechanics Conference : book of abstracts. Warsaw, Polska, 2018 .- Warsaw : Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 314--315 .- ISBN: 9788365550132
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23148] [data modyf: 14-09-2018 10:49]
[10] Modelowanie numeryczne zwężenia cewki moczowej / Marek Malinowski, Agnieszka Mackiewicz , Rafał Rudyk, Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska, 2017 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 55--56 .- ISBN: 9788394271459
Słowa kluczowe: badania wytrzymałościowe, cewka moczowa, modelowanie numeryczne FEA

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22653] [data modyf: 30-06-2017 12:27]
[11] Numerical analysis of damping in cervical spine column tissue in explosion environments / Agnieszka Mackiewicz , Karolina Winiarczyk, Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustów, Polska, 2017 .- [Białystok] : --, 2017, s. 111--112
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, injury risk curves, military environments, underbody blast loadings

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22633] [data modyf: 14-12-2017 10:27]
[12] Numerical analysis of effort in cervical spine structures in the acceleration impulse / Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Romuald Będziński // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016. Warszawa, Polska, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, effort, element analysis, wheeled armored vehicle

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22309] [data modyf: 24-10-2016 13:26]
[13] Analiza ryzyka powstania urazów kręgosłupa szyjnego u żołnierzy w wyniku oddziaływania fali uderzeniowej na pojazdy militarne / Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 69--70 .- ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: konflikt zbrojny, kryterium urazów szyi, kręgosłup szyjny, obciążenia dynamiczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21779] [data modyf: 08-07-2015 10:03]
[14] Badania wpływu przedniej stabilizacji płytkowej na odpowiedź biomechaniczną układu kolumna kręgosłupa szyjnego - implant / Agnieszka Mackiewicz , Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska, 2015 .- [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 32
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21944] [data modyf: 28-10-2015 12:33]
[15] Numerical analysis of the risk of neck injuries caused by ied explosion under the vehicle in military environments / Agnieszka Mackiewicz , Roman Frątczak, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: VIII-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures and Fracture and Fragmentation in Science and Engineering Conference. Augustów, Polska, 2015 .- Białystok : [B. w.], 2015, s. 112--113
Słowa kluczowe: cervical spine, dynamic overload, injury risk curves, military environments, underbody blast loadings

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21769] [data modyf: 19-06-2017 09:36]
[16] Comparative studies of the cervical spine stabilization systems / Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński, M. Banach // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2014. Łódź, Polska, 2014 .- Łódź : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics and Faculty of Organization and Management of the Lodz Universuty of Technology, 2014, s. 131--132 .- ISBN: 9788372836281
Słowa kluczowe: anterior cervical fusion, cervical spine, fretting, stabilization plate, stiffness

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21476] [data modyf: 07-09-2015 16:59]
[17] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim / Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska, 2013 .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69 .- ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]
[18] Wybrane problemy stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa / Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński, Urszula Radziwanowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska, 2013 .- Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 1--4 .- ISBN: 9788360779224
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21247] [data modyf: 07-09-2015 15:09]
[19] Wytwarzanie powierzchni biomedycznych / Katarzyna Guzik, Agnieszka Mackiewicz // W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ. Moskva, Rosja, 2010 .- Moskva : Stankin, 2010 .- Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ. - PROTEK, s. 154--160
Słowa kluczowe: inżynieria powierzchni, obróbka powierzchni, technologie laserowe, technologie powlekania powierzchni

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21263] [data modyf: 22-04-2014 14:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski