System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Paulina Lechocka (dawniej: Kopeć)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Evaluation of the two methods of determining bulk density of sand: tapping fork test and vibrating table test / Waldemar Szajna, Paulina Lechocka // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2016, Vol. 15, s. 5--20, ISSN: 1643-1618 , , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bulk density, gestość objetościowa, skuteczność i powtarzalność metody, stół wibracyjny, tapping fork, test method efficiency and repeatability, vibrating table, widełki wibracyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7409/rabdim.016.001         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-20219] [data modyf: 13-09-2016 16:24]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The influence of a laboratory testing method on the index of density of sand / Waldemar Szajna, Paulina Lechocka // W: Proceedings of the World Congress on Civil, Structural and Environmental Engineering - CSEE' 16. Prague, Czechy, 2016 .- Ottawa : International ASET Inc., 2016 .- Paper No. ICGRE 114, s. 1--6 .- ISBN: 9781927877180
Słowa kluczowe: dry density evaluation methods, granular soil, laboratory classification tests, relative density, vibratory compacting methods

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22208] [data modyf: 30-06-2016 09:45]
[2] Kratownice typu tensegrity w koncepcji renowacji dworca kolejowego w Żarach / Paulina Lechocka // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 107--108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21723] [data modyf: 08-09-2015 13:50]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski