System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Humanistyczny Jeremy Pomeroy
Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Poems in a Time of Degeneration, Odes in a Time of Collapse / Jeremy Pomeroy .- - : Xlibris Corporation, 2011 .- 43 s. .- ISBN: 9781465348326
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13398] [data modyf: 24-11-2016 10:48]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prasa lokalna jako źródło historyczne, w tym wydania internetowe i sposoby jej wykorzystania w nauczaniu historii najnowszej na przykładzie województwa lubuskiego / Bogumiła Burda, Danuta Nowak, Daria Chmielowiec, Jeremy Pomeroy
// W: Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015 - s. 35--50 .- ISBN: 9788377846285
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16826] [data modyf: 02-10-2015 11:05]
[2] The Elusive Blood in the Poetry of Allen Tate / Jeremy Pomeroy
// W: Eyes on America II / red. Radoslaw Rybkowski .- Kraków : Kolo Naukowe Amerykanistyki UJ, AT Wydawnictwo, 2015 - s. 139--147 .- ISBN: 9788363910549
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17591] [data modyf: 11-02-2016 10:31]
[3] Świat nauki i wielcy odkrywcy w polskich i amerykańskich podręcznikach do historii. Analiza porównawcza / Bogumiła Burda, Danuta Nowak, Jeremy Pomeroy
// W: Nauka / pod red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej .- Wrocław : Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wr., 2014 - (Edukacja - Kultura - Społeczeństwo ; t. 4) - s. 105--124 .- ISBN: 9788386520190
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16537] [data modyf: 23-01-2015 09:06]
[4] Education and Curriculum in Contemporary West Virginia / Jeremy Pomeroy
// W: Edukacja / pod red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej-Palki, Barbary Techmańskiej .- Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013 - (Edukacja - Kultura - Społeczeństwo ; t. 1) - s. 239--254 .- ISBN: 9788393481453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15567] [data modyf: 06-08-2015 13:15]
[5] Form and regulations concerning history teaching in the United States (West Virginia) and in Poland / Danuta Nowak, Jeremy Pomeroy
// W: Historia ludzi. Historia dla ludzi : Krytyczny wymiar edukacji historycznej / red. Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska .- Kraków : Impuls, 2013 - s. 381--396 .- ISBN: 9788378505440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16103] [data modyf: 06-08-2015 13:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Reaching An American Readership: The Mediators and the Accessibility of Zbigniew Herbert's Poetry to the U.S. Literary Public / Jeremy Pomeroy // Vestnik Gosudarstvennogo Social'no-Gumanitarnogo Universiteta .- 2017, 27, 3, s. 81--88, ISSN: 2542-2316, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21460] [data modyf: 09-06-2017 09:17]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The cohabitation of Pennsylvania and Alabama: James Buchanan and William Rufus King / Jeremy Pomeroy // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska, 2016 .- ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 63 .- ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22387] [data modyf: 19-12-2016 09:46]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski