System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Ewa Paradowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Impedimetric Method to Monitor Biological Layer Formation on Central Venous Catheters for Hemodialysis Made of Carbothane, Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik
// W: Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 2019. / eds. K. Arkusz, R. Bedziński, T. Klekiel, S. Piszczatowski, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 831), s. 45--55, ISBN: 9783319972855
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97286-2_4   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-01-2021]
[WZCZ-20349] [data modyf: 31-05-2019 12:09]
[2] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XVIII krajowa konferencja naukowa, 2013. , Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18864] [data modyf: 24-03-2017 11:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Electrochemical stability of TiO2 nanotubes deposited with silver and gold nanoparticles in aqueous environment / Katarzyna Arkusz, Marta Nycz, Ewa Paradowska, Dorota G. Pijanowska, 2021. Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management Vol. 15, 1--12, ISSN: 2215-1532, , eISSN: 2215-1532, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Gold nanoparticles, Silver nanoparticles, Stability, Titanium nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.enmm.2020.100401         Cytowania wg Scopus: 0 [11-01-2021]
[AWCZ-25931] [data modyf: 10-12-2020 09:45]
[2] Comparison of Gold Nanoparticles Deposition Methods and Their Influence on Electrochemical and Adsorption Properties of Titanium Dioxide Nanotubes / Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska, 2020. Materials Vol. 13, iss. 19, 1--20, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bovine serum albumin adsorption, chronoamperometry, cyclic voltammetry, electrochemical characteristic, gold nanoparticles, titanium dioxide nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13194269         Cytowania wg Scopus: 2 [11-01-2021]
[AWCZ-25671] [data modyf: 01-10-2020 12:16]
[3] Electrochemical Evaluation of the Compact and Nanotubular Oxide Layer Destruction under Ex Vivo Ti6Al4V ELI Transpedicular Screw Implantation / Katarzyna Arkusz, Marta Nycz, Ewa Paradowska, 2020. Materials Vol. 13, no. 1, 1--16, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ex vivo implantation, microrupture, titania nanotubes, transpedicular screw
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13010176         Cytowania wg Scopus: 5 [11-01-2021]
[AWCZ-24820] [data modyf: 04-03-2020 08:37]
[4] Impedimetric Detection of Femtomolar Levels of Interleukin6, Interleukin 8, and Tumor Necrosis Factor Alpha Based on Thermally Modified Nanotubular Titanium Dioxide Arrays / Katarzyna Arkusz, Ewa Paradowska, 2020. Nanomaterials Vol. 10, iss. 12, 1--18, ISSN: 2079-4991, , eISSN: 2079-4991, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrochemical impedance spectroscopy, immunosensor, interleukin 6, interleukin 8, titanium dioxide nanotubes, tumor necrosis factor
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/nano10122399         Cytowania wg Scopus: 0 [11-01-2021]
[AWCZ-25880] [data modyf: 01-12-2020 09:28]
[5] Influence of geometry and annealing temperature in argon atmosphere of TiO2 nanotubes on their electrochemical properties / Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Dorota Genowefa Pijanowska, 2020. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 22, no. 1, 165--177, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: annealing, thermal modification, titanium dioxide (TiO2), titanium nanotubes (TNT)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.37190/ABB-01479-2019-03
[AWCZ-25359] [data modyf: 05-06-2020 10:41]
[6] The Influence of the Parameters of a Gold Nanoparticle Deposition Method on Titanium Dioxide Nanotubes, Their Electrochemical Response, and Protein Adsorption / Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska, 2019. Biosensors Vol. 9, no. 4, 1--17, ISSN: 2079-6374, , eISSN: 2079-6374,
Słowa kluczowe: cyclic voltammetry, deposition process, electrochemical characteristics, gold nanoparticles, protein adsorption, titanium dioxide nanotubes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/bios9040138         Cytowania wg Scopus: 7 [11-01-2021]
[AWCZ-24631] [data modyf: 26-11-2019 09:39]
[7] Influence of Thermal Modification and Morphology of TiO2 Nanotubes on Their Electrochemical Properties for Biosensors Applications / Katarzyna Arkusz, Ewa Paradowska, Marta Nycz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2018. Journal of Nanoscience and Nanotechnology Vol. 18, 3713--3721, ISSN: 1533-4880, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Biosensing, Thermal Modification, TiO2 Nanotubes (TNT)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1166/jnn.2018.14685
[AWCZ-21763] [data modyf: 08-10-2018 14:17]
[8] Surface analysis of long-term hemodialysis catheters made of carbothane (poly(carbonate)urethane) before and after implantation in the patients' bodies / Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2018. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 20, no. 2, 47--53, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Catheter-tissue contact, atomic force microscopy, film, scanning electron microscopy, surface roughness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-01075-2017-02         Cytowania wg Scopus: 4 [11-01-2021]
[AWCZ-22976] [data modyf: 08-08-2018 09:29]
[9] Elektrochemiczna detekcja interleukiny-6 na podłożu nanotubularnym ditlenku tytanu = Electrochemical detection method for interleukin-6 on titania nanotube platforms / Katarzyna Arkusz, Marta Nycz, Ewa Paradowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, 2014. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials Vol. 17, no. 125, 21--29, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IL-6, biosensor elektrochemiczny, electrochemical biosensor, nanorurki ditlenku tytanu, titania nanotubes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18916] [data modyf: 20-08-2015 14:04]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Examination of deteriogenic biofilms on building facades with scanning electron microscopy / Marlena Piontek, Hanna Lechów, Ewa Paradowska, Marta Nycz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 20, s. 79--88, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: biocorrosion, biodeterioracja, biodeterioration, biofilm, biokorozja, elektronowa mikroskopia skaningowa (SEM), elewacje, facade, nalot biologiczny, scanning electron microscope (SEM),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0008
[AWI-10364] [data modyf: 01-08-2016 09:53]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wpływ metod osadzania nanocząsteczek złota na właściwości elektrochemiczne podłoża nanorurek ditlenku tytanu, 2019. Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska // W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019 : książka streszczeń. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 78, ISBN: 97883749309108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23508] [data modyf: 12-09-2019 11:38]
[2] Wpływ nanocząsteczek srebra na charakterystykę elektrochemiczną elektrod na bazie nanorurek ditlenku tytanu, 2019. Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Dorota G. Pijanowska // W: IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2019 : książka streszczeń. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2019, s. 77, ISBN: 97883749309108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23509] [data modyf: 12-09-2019 11:40]
[3] Impedimetric method to monitor biological layer formation on central venous catheters for hemodialysis made of carbothane, 2018. Ewa Paradowska, Marta Nycz, Katarzyna Arkusz, B. Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 167--168, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23155] [data modyf: 05-12-2019 10:56]
[4] The influence of osteoporotic bone structures of the lumbo-pelvic-hip complex on stress distribution under impact load, 2016. Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Ewa Paradowska, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 37--38, ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: Bone Mineral Density (BMD), Finite Element Analysis, osteoporosis, pelvis

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22239] [data modyf: 19-09-2016 13:11]
[5] Evaluation of hemodialysis catheters by sem and impedimetric analisys, 2015. Ewa Paradowska, Marta Nycz, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Bartosz Kudliński // W: International Conference Cybernetic Modelling of Biological Systems - MCSB 2015 : abstracts. Kraków, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, Bio-Algorithms and Med Systems, 2015, Vol. 11, s. 30
Kod: ROZ-5    BibTeX    DOI: 10.1515/bams-2015-0011   (pkt: 0)
[KONF-22152] [data modyf: 02-05-2019 11:24]
[6] O przyczynach powstawania biofilmu w długoterminowych cewnikach hemodializacyjnych, 2015. Marta Nycz, Ewa Paradowska, Katarzyna Arkusz, Bartosz Kudliński, Elżbieta Krasicka-Cydzik // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 211
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21947] [data modyf: 28-10-2015 12:50]
[7] Inżynieria Biomedyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2013. Elżbieta Krasicka-Cydzik, Romuald Będziński, Tomasz Klekiel, Izabela Głazowska, Krzysztof Białas-Heltowski, Agnieszka Kaczmarek-Pawelska, Katarzyna Arkusz, C. Olech-Klonecki, Agnieszka Mackiewicz , Marta Nycz, Ewa Paradowska, Agnieszka Kierzkowska // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2013, s. 69, ISBN: 9788360779224
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21250] [data modyf: 07-09-2015 15:10]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski