System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Kaja Rostkowska-Biszczanik
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach (25 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] One. Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym / Kaja Rostkowska-Biszczanik .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019 .- 432 s. .- ISBN: 9788301203757
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14792] [data modyf: 28-05-2019 11:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wywiad dziennikarski w perspektywie aksjologicznej (na przykładzie książki ?Są. Rozmowy o dobrych uczuciach? Teresy Torańskiej) / Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. II: perspektywa komunikologiczna / red. nauk. Arkadiusz Dudziak i Alina Naruszewicz-Duchlińska .- Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, 2017 - s. 75--84 .- ISBN: 9788361605904
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19766] [data modyf: 03-06-2019 11:36]
[2] Jak pytać o Dworzec Gdański? Wywiady Teresy Torańskiej z żydowskimi emigrantami Marca '68 w perspektywie genologicznej / Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 207--219 .- ISBN: 9788378422082
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17741] [data modyf: 07-04-2016 11:10]
[3] Subiektywny obiektyw. O strategiach pytania w "Wywiadzie z historią" Oriany Fallaci / Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Literatura i obiektyw(izm) : Szkice o literaturze XX i XXI wieku / red. Barbara Gutkowska i Agnieszka Nęcka .- Katowice : Oficyna Wydawnicza Wiesław Walasek, 2014 - s. 332--350 .- ISBN: 9788360743935
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16790] [data modyf: 09-04-2015 09:12]
[4] Transformacje tożsamości żydowskich emigrantow na podstawie wywiadów Teresy Torańskiej z tomu "Jesteśmy. Rozstania '68" / Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Tożsamość w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2013) - s. 109--119 .- ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16358] [data modyf: 12-11-2014 09:50]
[5] Raz był sobie człowiek... / Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Oto się trudzę nad kamieniem : Baśnie i wiersze / red. Jolanta Pytel, Mirosława Szott, Janusz Łastowiecki .- Zielona Góra - Warszawa : Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, 2013 - s. 77--78 .- ISBN: 9788361197539
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19223] [data modyf: 10-07-2017 09:00]
[6] Lebuser oder Lausitzer? Żary (Sorau) auf der Suche nach seiner regionalen Identität / Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Almanach. Europäische Grenzregionen neu entdecken. Band 1 : Terra Transoderana. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska / Brend Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham-Diefenbach (Bearb.) .- Berlin-Brandenburg : be.bra wissenschaft verlag GmbH, 2008 - s. 206--211 .- ISBN: 9783937233505
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15588] [data modyf: 11-10-2013 09:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wstęp / Kaja Rostkowska-Biszczanik // Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne .- 2017, nr 2, s. 7--8, ISSN: 2451-1439,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23435] [data modyf: 18-12-2018 08:59]
[2] Dziennikarz-przesłuchujący - o roli Teresy Torańskiej w wywiadach zebranych w książce "Oni" / Kaja Rostkowska-Biszczanik // Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne .- 2015, nr 1, s. 93--105, ISSN: 2451-1439,
Słowa kluczowe: dziennikarz, genologia, genology, interview, journalist, rola, role, strategia, strategy, wywiad
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20360] [data modyf: 19-09-2016 09:23]
[3] Strategia empatii w wywiadach Teresy Torańskiej. O nową filozofię rozmowy dziennikarskiej / Kaja Rostkowska-Biszczanik // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica .- 2015, 2(28), s. 239--250, ISSN: 1505-9057, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: communication strategy, dialogue, empathy, genre, interview
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19835] [data modyf: 17-02-2016 12:26]
[4] Wstęp / Kaja Rostkowska-Biszczanik // Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne .- 2015, nr 1, s. 5--6, ISSN: 2451-1439,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20456] [data modyf: 26-10-2016 13:10]
[5] "Oni" Teresy Torańskiej - między wywiadem a przesłuchaniem / Kaja Rostkowska-Biszczanik // Studia Medioznawcze .- 2014, nr 4 (59), s. 129--137, ISSN: 1641-0920,
Słowa kluczowe: Teresa Torańska, komunikacja, perswazja, przesłuchanie, wywiad
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18928] [data modyf: 31-07-2015 10:56]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mitologizacja władzy w PRL na przykładzie książki "Byli" Teresy Torańskiej / Kaja Rostkowska-Biszczanik // W: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania II. Łagów, Polska, 2013 .- Poznań : Wydawnictwo Eco, 2014, s. 317--327 .- ISBN: 9788387437301
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21289] [data modyf: 05-08-2015 09:36]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Źródła informacji dziennikarskiej w regionie. Tom 2 / (Red.) Kaja Rostkowska-Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 154 s. .- ISBN: 9788378422891
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5611] [data modyf: 10-07-2017 09:10]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski