System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Kaja Rostkowska-Biszczanik
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach (25 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] One. Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym, 2019. Kaja Rostkowska-Biszczanik, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 432 s. , ISBN: 9788301203757,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14792] [data modyf: 28-05-2019 11:23]
[100] [1] / [100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wywiad dziennikarski w perspektywie aksjologicznej (na przykładzie książki ?Są. Rozmowy o dobrych uczuciach? Teresy Torańskiej), Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. II: perspektywa komunikologiczna, 2017. / red. nauk. Arkadiusz Dudziak i Alina Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, s. 75--84, ISBN: 9788361605904
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19766] [data modyf: 03-06-2019 11:36]
[5] [1] / [5] [1]
[2] Jak pytać o Dworzec Gdański? Wywiady Teresy Torańskiej z żydowskimi emigrantami Marca '68 w perspektywie genologicznej, Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Kolej na kolej : Pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej, 2015. / red. Kamila Gieba, Janusz Łastowiecki, Mirosława Szott, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 207--219, ISBN: 9788378422082
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17741] [data modyf: 07-04-2016 11:10]
[3] Subiektywny obiektyw. O strategiach pytania w "Wywiadzie z historią" Oriany Fallaci, Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Literatura i obiektyw(izm) : Szkice o literaturze XX i XXI wieku, 2014. / red. Barbara Gutkowska i Agnieszka Nęcka, Katowice : Oficyna Wydawnicza Wiesław Walasek, s. 332--350, ISBN: 9788360743935
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16790] [data modyf: 09-04-2015 09:12]
[4] Transformacje tożsamości żydowskich emigrantow na podstawie wywiadów Teresy Torańskiej z tomu "Jesteśmy. Rozstania '68", Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 109--119, ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16358] [data modyf: 12-11-2014 09:50]
[5] Raz był sobie człowiek..., Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Oto się trudzę nad kamieniem : Baśnie i wiersze, 2013. / red. Jolanta Pytel, Mirosława Szott, Janusz Łastowiecki, Zielona Góra - Warszawa : Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, s. 77--78, ISBN: 9788361197539
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19223] [data modyf: 10-07-2017 09:00]
[6] Lebuser oder Lausitzer? Żary (Sorau) auf der Suche nach seiner regionalen Identität, Kaja Rostkowska-Biszczanik
// W: Almanach. Europäische Grenzregionen neu entdecken. Band 1 : Terra Transoderana. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska, 2008. / Brend Vogenbeck, Juliane Tomann, Magda Abraham-Diefenbach (Bearb.), Berlin-Brandenburg : be.bra wissenschaft verlag GmbH, s. 206--211, ISBN: 9783937233505
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15588] [data modyf: 11-10-2013 09:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza retoryczna 'Wywiadu z historią' Oriany Fallaci / Kaja Rostkowska-Biszczanik, 2020. Studia Medioznawcze t. 21, nr 1 (80), 440--451, ISSN: 1641-0920, , eISSN: 2451-1617, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: figury retoryczne, przywództwo, retoryka, strategia perswadowania, wywiad
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.33077/uw.24511617.ms.2020.1.165
[AWCZ-25057] [data modyf: 24-03-2020 10:04]
[20] [1] / [20] [1]
[2] Wstęp / Kaja Rostkowska-Biszczanik, 2017. Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne, nr 2, 7--8, ISSN: 2451-1439,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23435] [data modyf: 18-12-2018 08:59]
[5] [1] / [5] [1]
[3] Dziennikarz-przesłuchujący - o roli Teresy Torańskiej w wywiadach zebranych w książce "Oni" / Kaja Rostkowska-Biszczanik, 2015. Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne, nr 1, 93--105, ISSN: 2451-1439,
Słowa kluczowe: dziennikarz, genologia, genology, interview, journalist, rola, role, strategia, strategy, wywiad
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20360] [data modyf: 19-09-2016 09:23]
[4] Strategia empatii w wywiadach Teresy Torańskiej. O nową filozofię rozmowy dziennikarskiej / Kaja Rostkowska-Biszczanik, 2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 2(28), 239--250, ISSN: 1505-9057, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: communication strategy, dialogue, empathy, genre, interview
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19835] [data modyf: 17-02-2016 12:26]
[5] Wstęp / Kaja Rostkowska-Biszczanik, 2015. Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne, nr 1, 5--6, ISSN: 2451-1439,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20456] [data modyf: 26-10-2016 13:10]
[6] "Oni" Teresy Torańskiej - między wywiadem a przesłuchaniem / Kaja Rostkowska-Biszczanik, 2014. Studia Medioznawcze, nr 4 (59), 129--137, ISSN: 1641-0920,
Słowa kluczowe: Teresa Torańska, komunikacja, perswazja, przesłuchanie, wywiad
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18928] [data modyf: 31-07-2015 10:56]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mitologizacja władzy w PRL na przykładzie książki "Byli" Teresy Torańskiej, 2013. Kaja Rostkowska-Biszczanik // W: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania II. Łagów, Polska Poznań : Wydawnictwo Eco, 2014, s. 317--327, ISBN: 9788387437301
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21289] [data modyf: 05-08-2015 09:36]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Źródła informacji dziennikarskiej w regionie. Tom 2 / (Red.) Kaja Rostkowska-Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 154 s. .- ISBN: 9788378422891
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5611] [data modyf: 10-07-2017 09:10]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski