System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Monika Ratajczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Investigation of Helmet-Head Interaction in the Aspect of Craniocerebral Tissue Protection, Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020. / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1033), s. 308--315, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_28   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [13-01-2020]
[WZCZ-21007] [data modyf: 30-08-2019 12:01]
[2] Detection and prediction of clinical and structural lesions in the brain tissues, Monika Ratajczak
// W: Technical notes on engineering applications and challenges, 2017. / ed. Paweł Majdzik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 69--82, ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19043] [data modyf: 17-07-2019 13:52]
[3] Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi, Romuald Będziński, Katarzyna Arkusz, Tomasz Klekiel, Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak, Karolina Winiarczyk
// W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 2017. / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski, Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, s. 219--249, ISBN: 9788394847708
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19868] [data modyf: 05-06-2019 13:10]
[4] Protetyka u zwierząt - nowe spojrzenie i mozliwości, Monika Ratajczak, Ita Szczepańska
// W: Ochrona środowiska w XXI wieku - wyzwania i perspektywy, 2014. / red. Agnieszka Kurczaba, Martyna Mendel, Ewa Romanowicz, Zbigniew Józef Szkop, Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Naukowe, s. 52--64, ISBN: 9788360732922 .- [+ bibliografia na s. 96--108], do właściwej liczby stron (52--57) doliczono str. bibliografii
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16295] [data modyf: 14-03-2017 11:16]
[5] Wybrane aspekty protetyki u zwierząt na przykładzie protezy kończyny dolnej Bociana Białego, Monika Ratajczak, Ita Szczepańska
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny]*, 2014. / red. K. Walińska, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 295--308, ISBN: 97883781177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16634] [data modyf: 18-08-2015 10:01]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Detection of bridging veins rupture and subdural haematoma onset using a finite element head model / G. F. J. Migueis, F. A. O. Fernandes, M. Ptak, Monika Ratajczak, R. J. Alves de Sousa, 2019. Clinical Biomechanics Vol. 63, 104--111, ISSN: 0268-0033, , eISSN: 1879-1271, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomechanics, bridging veins, damage modelling, finite elements, head model, subdural haematoma
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2019.02.010         Cytowania wg Scopus: 4 [13-01-2020]
[AWCZ-23751] [data modyf: 11-03-2019 09:15]
[2] Material and Structural Modeling Aspects of Brain Tissue Deformation under Dynamic Loads / Monika Ratajczak, Mariusz Ptak, Leszek Chybowski, Katarzyna Gawdzińska, Romuald Będziński, 2019. Materials Vol. 12, no. 2, 1--14, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomechanics of the brain, brain injury process, dynamic response, finite element method (FEM), fluid-elastic materials, hyperelastic materials, mechanical properties of brain tissue, numerical simulation, viscoelastic materials
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma12020271         Cytowania wg Scopus: 9 [13-01-2020]
[AWCZ-23556] [data modyf: 18-03-2019 13:21]
[3] Investigation of biomechanics of skull structures damages caused by dynamic loads / Mariusz Ptak, Monika Ratajczak, Artur Kwiatkowski, Marek Sawicki, Johannes Wilhelm, Fábio Fernandes, Adam Druszcz, 2018. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 20, no. 4, 143--150, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biomechanics, cranial sutures, skull fracture, v method, vulnerable road user
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-01252-2018-03         Cytowania wg Scopus: 2 [13-01-2020]
[AWCZ-23557] [data modyf: 11-03-2019 08:17]
[4] Biomechanical analysis of head injury caused by a charge explosion under an armored vehicle / Monika Ratajczak, Roman Frątczak, Grzegorz Sławiński, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński, 2017. Computer Assisted Methods in Engineering and Science Vol. 24, 3--15, ISSN: 2299-3649, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, biomechanics of brain injury, combat conditions
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)        Cytowania wg Scopus: 1 [13-01-2020]
[AWCZ-21667] [data modyf: 15-09-2017 09:51]
[5] An analysis of the effect of impact loading on the destruction of vascular structures in the brain / Monika Ratajczak, Marek Sąsiadek, Romuald Będziński, 2016. Acta of Bioengineering and Biomechanics Vol. 18, no. 3, 21--31, ISSN: 1509-409X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, biomechanical properties of cerebrovascular system, bridging vein rupture, dynamic model, impact loading, subdural haematoma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/ABB-00552-2016-02         Cytowania wg Scopus: 11 [13-01-2020]
[AWCZ-20148] [data modyf: 08-11-2016 11:18]
[6] An experimental and numerical investigation of the mechanical properties of spinal cords / Monika Ratajczak, Marek Malinowski, Romuald Będziński, 2016. Acta Polytechnica Hungarica Vol. 13, no. 4, 87--106, ISSN: 1785-8860, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: finite element method (FEM), mechanical testing, nonlinear mechanical properties, spinal cord injury (SCI)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.12700/APH.13.4.2016.4.6         Cytowania wg Scopus: 1 [13-01-2020]
[AWCZ-20149] [data modyf: 06-03-2017 12:45]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Badania biomechaniczne struktur czaszkowo-mózgowych, 2019. Monika Ratajczak, Mariusz Ptak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : X sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1 .- [poster]
Słowa kluczowe: biomechanika tkanek głowy, metoda elementów skończonych, urazowe uszkodzenie mózgu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23471] [data modyf: 18-06-2019 15:48]
[2] Biomechanika struktur czaszkowo-mózgowych w kontekście obciążeń dynamicznych, 2019. Romuald Będziński, Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, M. Ptak // W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji : streszczenia. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 7--8
Słowa kluczowe: biomechanika głowy, metoda elementów skończonych, obrazowanie medyczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23595] [data modyf: 10-12-2019 11:28]
[3] Investigation of helmet-head interaction in the aspect of craniocerebral tissue protection, 2019. Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 24, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23593] [data modyf: 10-12-2019 11:16]
[4] Modele matematyczne kości czaszki w urazach czaszkowo-mózgowych, 2019. Artur Kwiatkowski, Mariusz Ptak, Monika Ratajczak, Marek Sawicki, Johannes Wilhelm, Fábio Fernandes, Konrad Kubicki // W: Dolnośląskie Forum Neurochirurgów : VII Konferencja Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Zieleniec, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23598] [data modyf: 13-12-2019 12:33]
[5] Symulacja uszkodzeń stopy w trakcie biegu, 2019. Tomasz Klekiel, Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji : streszczenia. Warszawa, Polska Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 20--21
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23596] [data modyf: 10-12-2019 11:36]
[6] Badania powstawania krwiaków podtwardówkowych u osób w podeszłym wieku, 2018. Monika Ratajczak, Mariusz Ptak, Artur Kwiatkowski, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : IX sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 54--55, ISBN: 9788394271480
Słowa kluczowe: krwiaki podtwardówkowe, metoda elementów skończonych, modele numeryczne głowy człowieka, żyły mostkowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23383] [data modyf: 20-02-2019 09:40]
[7] Influence of ballistic helmet padding characteristics on protection of the brain tissue, 2018. Monika Ratajczak, Tomasz Klekiel, Grzegorz Sławiński, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018 : abstracts book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 179--180, ISBN: 9788395183300
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23151] [data modyf: 14-09-2018 11:20]
[8] Modele numeryczne głowy człowieka - perspektywa, wyzwania, możliwości, 2017. Monika Ratajczak, Mariusz Ptak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 80--81, ISBN: 9788394271459
Słowa kluczowe: biomechanika urazów mózgu, metoda elementów skończonych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22654] [data modyf: 30-06-2017 12:30]
[9] Assessment of abnormalities in brain function based on changes in the mechanical properties of brain tissues, 2016. Monika Ratajczak, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016 : abstracts. Biała Podlaska, Polska Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 223--224, ISBN: 9788361509394
Słowa kluczowe: FEM, TBI, biomechanics, brain function

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22241] [data modyf: 19-09-2016 13:16]
[10] Biomechanical aspects of brain tissue dysfunctions, 2016. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: 40th Solid mechanics Conference. SolMech 2016. Warsaw, Polska Warszawa, 2016, s. 1--2 .- abstract
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22232] [data modyf: 13-09-2016 09:14]
[11] Mechanobiological damage to the structure and function of the brain, 2016. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: IBRO & IRUN Neuroscience Forum - NEURONUS 2016. Krakow, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 108
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22151] [data modyf: 17-05-2016 09:52]
[12] The application of numerical methods for the assessment of brain dysfunction caused by overload resulting from combat operations, 2016. Monika Ratajczak, Tadeusz Niezgoda, Romuald Będziński // W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--2
Słowa kluczowe: FEM, biomechanics of brain injury, combat conditions

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22310] [data modyf: 24-10-2016 13:32]
[13] Wpływ przeciążeń mechanicznych na zaburzenia neurofunkcjonalne, 2016. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VII sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2016, s. 73--74, ISBN: 9788394271435
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22207] [data modyf: 29-06-2016 10:37]
[14] Biomechanics of traumatic brain injury, 2015. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: 21st Congress of the European Society of Biomechanics : EBS 2015 : book of extended. Prague, Czechy Praha : Ceske Vysoke Uceni Technicke, 2015, s. 353, ISBN: 9788001057773
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 93 [13-01-2020]
[KONF-21809] [data modyf: 21-07-2015 15:31]
[15] The use of numerical studies in the assessment of mechanical characteristics of the highly deformable structures of the head, 2015. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 2, s. 587--588, ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: FEM, brain tissues, multiphase systems, nonlinear materials

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21858] [data modyf: 30-09-2015 11:19]
[16] Wpływ gwałtownych obciążeń mózgu na zaburzenia neurologiczne - badania numeryczne, 2015. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VI sympozjum. Wrocław, Polska Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 89--90, ISBN: 9788393420483
Słowa kluczowe: biomechanika mózgu, dysfunkcje neurologiczne, metoda elementów skończonych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21780] [data modyf: 08-07-2015 10:05]
[17] Zastosowanie metod numerycznych do predykcji i wyjaśnienia zjawisk destrukcji tkanek mózgowych w warunkach szybkozmiennych obciążeń, 2015. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIX krajowa konferencja naukowa. Warszawa, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 71
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21946] [data modyf: 28-10-2015 12:37]
[18] An investigation of brain structure deformations under impact loading, 2014. Monika Ratajczak, Romuald Będziński // W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2014. Łódź, Polska Łódź : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics and Faculty of Organization and Management of the Lodz Universuty of Technology, 2014, s. 183--184, ISBN: 9788372836281
Słowa kluczowe: brain tissue biomechanics, intracranial pressure (ICP), shock wave - head interactions, traumatic brain injury (TBI)

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21477] [data modyf: 07-09-2015 17:00]
[19] An innovative method for the treatment of hip dysplasia in small dogs, 2013. I. Szczepańska, Monika Ratajczak, Zbigniew Zawada // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, s. 164 .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21223] [data modyf: 07-09-2015 15:09]
[20] Badania na gadach nową perspektywą rozwoju inżynierii biomedycznej, 2013. Monika Ratajczak, Ita Szczepańska, Zbigniew Zawada // W: Poznańskie Dni Zwierząt Egzotycznych : I konferencja. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2013, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21252] [data modyf: 18-10-2016 11:25]
[21] Innovative solutions for the treatment of hip dysplasia (Dysplasia coxae congenita) in small dogs and cats, 2013. Ita Szczepańska, Monika Ratajczak, Tomasz Hołówko, Zbigniew Zawada // W: Molod' i postup biologii : IX mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv : pryuročenoji do 150-riččja vid dnja narodžennja akademika V. Vernads'koho : zbirnik tez. L'viv, Ukraina L'viv : SPOLOM, 2013, s. 465, ISBN: 9789666658176 .- [str. tytułowa również w j. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20832] [data modyf: 02-09-2015 11:38]
[22] Prosthetics of lower limbs - the chance for the survival of protected birds, 2013. Monika Ratajczak, Ita Szczepańska, Tomasz Hołówko, Zbigniew Zawada // W: Molod' i postup biologii : IX mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv : pryuročenoji do 150-riččja vid dnja narodžennja akademika V. Vernads'koho : zbirnik tez. L'viv, Ukraina L'viv : SPOLOM, 2013, s. 447--448, ISBN: 9789666658176 .- [str. tytułowa również w j. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20831] [data modyf: 02-09-2015 11:37]
[23] Protetyka u zwierząt - nowe spojrzenie i możliwości, 2013. Monika Ratajczak, Ita Szczepańska // W: Ochrona środowiska - wyzwania i perspektywy w XXI wieku. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2013, s. 35
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21244] [data modyf: 07-09-2015 15:09]
[24] The mechanical properties of the spinal cord in a state of uniaxial tension, 2013. Monika Ratajczak, Zbigniew Zawada // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, s. 159
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21222] [data modyf: 07-09-2015 15:09]
[25] Methods reconstruction of the lower limb in white stork (Ciconia ciconia) - a project of the prosthesis, 2012. Monika Ratajczak, I. Szczepańska, T. Hołówko, Zbigniew Zawada // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 81 [abstr.] .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20697] [data modyf: 12-02-2013 09:30]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Wieloczujnikowa opaska na głowę / Mariusz Ptak, Marek Sawicki, Johannes Wilhelm, Maciej Wnuk, Monika Ratajczak, Fábio Fernandes, Artur Kwiatkowski, Konrad Kubicki .- Numer : P.426323 .- Data zgłoszenia : 13-07-2018
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski