System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Beata Springer
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 47 pozycji bibliograficznych
32 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Muzułmanie i islam w Niemczech. Perspektywa polityczna, prawna i kulturowa, 2019. Małgorzata Świder, Sylwia Góra, Beata Springer, Kraków : Księgarnia Akademicka 162 s. , ISBN: 9788381381024, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15318] [data modyf: 03-03-2020 11:56]
[58] [0,58]
[2] Democratic Changes in Retrospect: Poland, Central and Eastern Europe, 2018. Anna Ratke-Majewska, Adam Ilciów, Adam Józef Jarosz, Beata Springer, Jacek Wojnicki, Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ 197 s. , ISBN: 9788362352494,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14779] [data modyf: 19-06-2019 11:21]
[25,67] [0,26]
[3] Aktualne problemy samorządu terytorialnego, 2016. Piotr Sołtyk, Beata Springer, Małgorzata Kmak, Warszawa : Texter Sp. z o.o. 115 s. , ISBN: 9788377904114,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13515] [data modyf: 23-01-2017 09:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ewolucja administracji rządowej w Polsce po 1989 roku, Beata Springer
// W: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, 2020. / red. Danuta Plecka i in., Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 129--154, ISBN: 9788381802895
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21661] [data modyf: 21-09-2020 09:43]
[20] [1]
[2] Polityczno-prawne uwarunkowania transformacji korpusu służby cywilnej w Polsce po 1989 roku, Beata Springer
// W: Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska na tle państw regionu, 2020. / red. nauk. Anna Ratke-Majewska, Beata Springer, Poznań : Wydawnictwo FNCE, s. 103--141, ISBN: 9788366264588
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21733] [data modyf: 20-10-2020 14:07]
[20] [1]
[3] Acts of local law, Beata Springer
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11--12, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21432] [data modyf: 14-04-2020 10:31]
[20] [1]
[4] Civil service, Beata Springer
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 68--72, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21433] [data modyf: 14-04-2020 10:34]
[20] [1]
[5] Government administration, Beata Springer
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 194--198, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21434] [data modyf: 14-04-2020 10:35]
[20] [1]
[6] Mayor, Beata Springer
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 266--266, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21435] [data modyf: 14-04-2020 10:57]
[20] [1]
[7] Normative act, Beata Springer
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 299--300, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21436] [data modyf: 14-04-2020 11:00]
[20] [1]
[8] Regulation, Beata Springer
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 409--409, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21437] [data modyf: 14-04-2020 11:53]
[20] [1]
[9] Administracja rządowa, Beata Springer
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 16--20, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20796] [data modyf: 04-06-2019 11:28]
[20] [1]
[10] Akt normatywny, Beata Springer
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 22--23, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20797] [data modyf: 04-06-2019 11:44]
[20] [1]
[11] Akty prawa miejscowego, Beata Springer
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 23--24, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20798] [data modyf: 04-06-2019 11:44]
[20] [1]
[12] Burmistrz, Beata Springer
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 67--67, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20799] [data modyf: 04-06-2019 11:44]
[20] [1]
[13] Czy miasta na prawach powiatu są nam potrzebne? Przyczynek do dyskusji, Beata Springer
// W: Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, 2018. / pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji T. 4), s. 367--384, ISBN: 9788378423522
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20860] [data modyf: 23-05-2019 12:15]
[20] [1]
[14] Narodowy Instytut Wolności - projekt nowej instytucji. Centralizacja czy usprawnienie?, Agata Bulicz, Beata Springer
// W: Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne, 2018. / red. Agaty Bulicz i Beata Springer . Tom 5, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 227--239, ISBN: 9788378423546
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20966] [data modyf: 01-07-2019 11:19]
[14,2] [0,71]
[15] Odwołanie od decyzji administracyjnej, Beata Springer
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 134, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20391] [data modyf: 04-06-2019 11:42]
[20] [1]
[16] Postępowanie, Beata Springer
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 152--153, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20392] [data modyf: 04-06-2019 11:42]
[20] [1]
[17] Postępowanie administracyjne, Beata Springer
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 153, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20393] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[20] [1]
[18] Przesłanki i uwarunkowania tworzenia nowoczesnego korpusu służby cywilnej w Polsce po 1989 roku, Beata Springer
// W: Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, 2018. , Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, s. 779--800 , ISBN: 9788361713074
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20499] [data modyf: 04-06-2019 12:02]
[5] [1]
[19] Rozporządzenie, Beata Springer
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 405--405, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20800] [data modyf: 04-06-2019 11:43]
[20] [1]
[20] Służba cywilna, Beata Springer
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 423--428, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20795] [data modyf: 04-06-2019 11:28]
[20] [1]
[21] Szef służby cywilnej, Beata Springer
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 212, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20394] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[20] [1]
[22] Vicious Cycle. A 20 Years' Perspective on the Changes in the Civil Service Model, Beata Springer
// W: The Transformations of the Civil Service in Poland in Comparison with International Experience, 2018. / eds. Jolanta Itrich-Drabek, Stanisław Mazur, Justyna Wiśniewska-Grzelak, Berlin : Peter Lang GmbH (Studies in Politics, Security and Society), s. 109--128, ISBN: 9783631747018    DOI: 10.3726/b13500
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20385] [data modyf: 04-06-2019 11:50]
[20] [1]
[23] Profesjonalizacja pracowników samorządowych - wprowadzenie standartów służby cywilnej w samorządzie terytorialnym, Beata Springer
// W: Wielowymiarowość polityk publicznych - między centralizmem a lokalizmem, 2017. / red. nauk. Robert Kmieciak, Paweł Antkowiak, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, s. 47--60, ISBN: 9788365817105
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20384] [data modyf: 04-06-2019 11:50]
[20] [1]
[24] Subsidiary as the Basic Principle of Cooperation between Local Self-Government Units and Non-Governmental Organization, Beata Springer
// W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges, 2017. / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 5), s. 183--194, ISBN: 9788378422983
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19276] [data modyf: 31-05-2019 13:05]
[20] [1]
[25] Współpraca powiatów z organizacjami pozarządowymi - realizacja zgorzeleckiego modelu współpracy na podstawie projektu "Model współpracy - standardem działań NGO i JST", Beata Springer
// W: Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, 2017. / red. nauk. Adam Jarosz i Beata Springer . t. 3, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 119--131, ISBN: 9788378423102
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19939] [data modyf: 03-06-2019 11:34]
[20] [1]
[26] Instytucjonalno-prawne aspekty uchodźstwa, Beata Springer
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, 2016. / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 191--207, ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18293] [data modyf: 21-10-2016 08:49]
[27] O inicjatywie mieszkańców. "Czyn społeczny" - czyli inicjatywa lokalna, Beata Springer
// W: Instrukcja obsługi współpracy organizacji społecznych z samorządem terytorialnym gminy Brzeg : Przewodnik, 2015. / pod red. Andrzeja Ferensa, Brzeg : Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM, s. 107--140, ISBN: 9788391074893
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17415] [data modyf: 29-02-2016 12:23]
[28] Jednostki pomocnicze - uwarunkowania formalno-prawne i praktyka życia codziennego na przykładzie wrocławskich osiedli, Beata Springer
// W: Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, 2014. / pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji t. 1), s. 177--193, ISBN: 9788378421726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17658] [data modyf: 29-02-2016 12:18]
[29] Samorządowa służba cywilna. Czy możliwa jest profesjonalizacja pracowników samorządowych?, Beata Springer
// W: Wymiary polityki regionalnej w aspekcie politycznym, spolecznym i gospodarczym, 2007. / pod red. Ryszarda Herbuta, Adama Kubowa, Lilli Barbary Paszkiewicz i Jana Wojtasia, Legnica : Stowarzyszenie "Wspólnota Akademicka", s. 79--92, ISBN: 9788389102669
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16088] [data modyf: 04-06-2014 15:33]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Winny - niewinny? Kandydowanie w wyborach samorządowych a zarzuty prokuratorskie i wyrok sądu. Studium przypadku Hanny Zdanowskiej / Beata Springer, 2019. Nowa Polityka Wschodnia, nr 2, 119--135, ISSN: 2084-3291, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15804/npw20192109
[AWCZ-24237] [data modyf: 16-10-2019 11:09]
[20] [1]
[2] Konsultacje spoleczne jako forma demokratycznej partycypacji mieszkańców w zarządzaniu wspólnotą lokalną / Beata Springer, 2016. Wrocławskie Studia Politologiczne 21, 131--145, ISSN: 1643-0328, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: community social dialogue, dialog społeczny, governance, konsultacje spoleczne, ordinance on public consultations, partycypacja obywatelska, public consultations, social participation, standards of public consultations, standardy konsultacji społecznych, uchwała w sprawie konsultacji społecznych, współzarządzanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.19195/1643-0328.21.9
[AWCZ-21303] [data modyf: 21-04-2017 09:32]
[3] Wybrane instytucje polskiej służby cywilnej na przestrzeni lat 1996-2009. Perspektywa porównawcza / Beata Springer, 2012. Zarządzanie Publiczne, nr 3, 66--82, ISSN: 1898-3529,
Słowa kluczowe: administracja publiczna, politycy, polityczni zwierzchnicy administracji, służba cywilna, urzędnicy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18166] [data modyf: 04-06-2014 13:23]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pozyskiwanie i wykorzystywanie środkow z funduszy Unii Europejskiej na przykladzie wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego / Beata Springer // W: Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska .- 2006, z. 2, s. 57--76 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9908] [data modyf: 04-06-2014 13:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Samorząd terytorialny w Polsce - 25 lat doświadczeń, 2016. Beata Springer // W: Regional'na politika: zakonodavče reguliuvannâ ta praktična realizaciâ : druga mižnarodna naukobo-praktična konferenciâ. Kiiv, Ukraina Kiiv : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, Kiivc'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2016, s. 101--109, ISBN: 9789666544417
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22445] [data modyf: 16-01-2017 08:42]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska na tle państw regionu / (Red.) Anna Ratke-Majewska, Beata Springer .- Poznań : Wydawnictwo FNCE, 2020, 161 s. .- ISBN: 9788366264588
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5936] [data modyf: 20-10-2020 14:12]
[2] Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie / (Red.) Adam Józef Jarosz, Beata Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 384 s. .- ISBN: 9788378423522
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5817] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[3] Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne / (Red.) Agata Bulicz, Beata Springer .- ZIelona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 .- ISBN: 9788378423546
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5834] [data modyf: 01-07-2019 11:12]
[4] Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego / (Red.) Adam Józef Jarosz, Beata Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, t. 3, 206 s. .- ISBN: 9788378423102
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5702] [data modyf: 31-05-2019 11:48]
[5] Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania / (Red.) Adam Józef Jarosz, Beata Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 273 s. .- ISBN: 9788378421726
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5425] [data modyf: 01-03-2016 11:46]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski