System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Adam Józef Jarosz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 70 pozycji bibliograficznych
33 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Democratic Changes in Retrospect: Poland, Central and Eastern Europe, 2018. Anna Ratke-Majewska, Adam Ilciów, Adam Józef Jarosz, Beata Springer, Jacek Wojnicki, Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho; Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi UZ 197 s. , ISBN: 9788362352494,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14779] [data modyf: 19-06-2019 11:21]
[2] Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej : Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym (1990-2014), 2015. Adam Józef Jarosz, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 337 s. (Samorząd Terytorialny w XXI wieku), ISBN: 9788380190610,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12831] [data modyf: 19-11-2015 13:33]
[3] Polscy kandydaci w wyborach komunalnych w niemieckim powiecie Uecker-Randow w 2009 roku = Polnische Kandidaten zur Kommunalwahl 2009 im Landkreis Uecker-Randow, 2010. Adam Józef Jarosz, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 160 s. , ISBN: 9878376118673,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11929] [data modyf: 19-03-2014 14:09]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Samorząd terytorialny w Polsce po 1990 roku, Adam Józef Jarosz
// W: System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, 2020. / red. Danuta Plecka i in., Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 89--128, ISBN: 9788381802895
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21660] [data modyf: 21-09-2020 09:42]
[2] Federalism, Adam Józef Jarosz
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 175--176, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21425] [data modyf: 14-04-2020 10:17]
[3] Federation, confederation, Adam Józef Jarosz
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 177--178, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21426] [data modyf: 14-04-2020 10:18]
[4] Head of state, Adam Józef Jarosz
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 200--201, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21427] [data modyf: 14-04-2020 10:20]
[5] Powiat w Polsce - dysfunkcjonalne rozwiązania i propozycje zmian, Adam Józef Jarosz
// W: 20 lat reformy samorządu terytorialnego. Próba ewaluacji, 2019. / pod red. Arkadiusza Fordońskiego, Arkadiusza Lewandowskiego, Grzegorza Radomskiego, Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, s. 95--122, ISBN: 9788361601951
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20856] [data modyf: 28-05-2019 11:45]
[6] President, Adam Józef Jarosz
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 379--281, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21428] [data modyf: 14-04-2020 10:23]
[7] Regionalism, Adam Józef Jarosz
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 406--409, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21429] [data modyf: 14-04-2020 10:25]
[8] Separatism, Adam Józef Jarosz
// W: The Dictionary of Political Knowledge, 2019. / eds. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 426--426, ISBN: 9788381801171
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21430] [data modyf: 14-04-2020 10:27]
[9] Federacja, konfederacja, Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 118--119, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20784] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[10] Federalizm, Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 119--121, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20785] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[11] Głowa państwa, Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 138--139, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20786] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[12] Granice modernizacji. Jak długo polskie miasta mogą inwestować?, Adam Józef Jarosz
// W: Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie, 2018. / pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji T. 4), s. 353--366, ISBN: 9788378423522
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20858] [data modyf: 23-05-2019 12:14]
[13] Miasto na prawach powiatu - analiza porównawcza w perspektywie europejskiej, Adam Józef Jarosz
// W: Lokalny samorząd terytorialny w aspekcie międzynarodowym, 2018. / red. nauk. Stanisław Faliński, Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 71--102, ISBN: 9788370518806
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20566] [data modyf: 04-06-2019 11:57]
[14] Regionalizm, Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 400--403, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20787] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[15] Resort, Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 182, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20395] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[16] Separatyzm, Adam Józef Jarosz
// W: Leksykon wiedzy politologicznej, 2018. / red. nauk. Joanna Marszałek-Kawa, Danuta Plecka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 422--423, ISBN: 9788366220263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20788] [data modyf: 04-06-2019 11:45]
[17] The Formation of Urban Political Scenes in Poland and the Former GDR in a Comparative Perspective, Adam Józef Jarosz
// W: Models of European Civil Society : Transnational Perspectives on Forming Modern Societies, 2018. / ed. by Adam Jarosz, Katarzyna Kącka . vol. 7, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing (Copernicus Graduate School Studies (CGS Studies)), s. 251--275, ISBN: 978152751635
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20567] [data modyf: 04-06-2019 11:57]
[18] Urząd, Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 218--219, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20396] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[19] Urzędnik, Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 219--220, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20397] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[20] Wspólnota lokalna, Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 227--228, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20398] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[21] Zadania powierzone, Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 235--236, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20399] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[22] Zadania zlecone, Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 238, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20400] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[23] Zrównoważony rozwój, Adam Józef Jarosz
// W: Encyklopedia administracji publicznej , 2018. / red. nauk. Jolanta Itrich-Drabarek, Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, s. 251--252, ISBN: 9788380171824
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20401] [data modyf: 04-06-2019 11:41]
[24] Powiat w Polsce na tle rozwiązań europejskich, Adam Józef Jarosz
// W: Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego, 2017. / red. nauk. Adam Jarosz i Beata Springer . t. 3, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji), s. 183--206, ISBN: 9788378423102
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19940] [data modyf: 03-06-2019 11:34]
[25] The local dimension of politics: How much politics and how much management?, Adam Józef Jarosz
// W: The Process of Politicization: How Much Politics Does a Society Need?, 2017. / eds. Wiesław Wacławczyk, Adam Jarosz, Wielka Brytania : Cambridge Scholars Publishing .- vol. 5, s. 101--129, ISBN: 9781443896283
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19411] [data modyf: 05-06-2019 11:42]
[26] Regionale politische Kultur in Polen, Adam Józef Jarosz
// W: Regionale politische Kultur in Deutschland : Fallbeispiele und vergleichende Aspekte, 2016. / Nikolaus Werz, Martin Koschkar (Hrsg.), Wiesbaden : Springer VS, s. 271--299, ISBN: 9783658104672
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17274] [data modyf: 29-10-2015 14:35]
[27] Samorząd terytorialny w okresie transformacji ustrojowej w Polsce i byłej NRD w ujęciu porównawczym, Adam Józef Jarosz
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, 2015. / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji 2), s. 63--88, ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18308] [data modyf: 24-10-2016 11:45]
[28] Die Ansiedlung der Polen im Landkreis Uecker-Randow als eine neue Form der Migration, Adam Józef Jarosz(*)
// W: Deutsche und polnische Migrationserfahrungen : Vergangenheit und Gegenwart, 2014. / Dorota Praszałowicz, Anna Sosna-Schubert (Hrsg.), Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Migration - Ethnicity - Nation: Studies in Culture, Society and Politics Vol. 2), s. 333--352, ISBN: 9783631647882
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17273] [data modyf: 29-10-2015 14:03]
[29] Jednostki pomocnicze w miastach województwa kujawsko-pomorskiego, Adam Józef Jarosz
// W: Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, 2014. / pod red. Adama Jarosza i Beaty Springer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji t. 1), s. 125--147, ISBN: 9788378421726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17657] [data modyf: 29-02-2016 12:14]
[30] The Governance Model in the Post-Socialist City: Necessity or Natural Development?, Adam Józef Jarosz
// W: Good Governance and Civil Society : Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society, 2014. / ed. by Adam Jarosz, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing (Copernicus Graduate School Studies (CGS Studies) Vol. 3), s. 171--190, ISBN: 9781443870504
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17276] [data modyf: 30-10-2015 13:28]
[31] Auxiliary Units of Municipial Governments in Poland: An Unexploited Chance for Social Paricipation, Adam Józef Jarosz
// W: Questions of Civil Society: Category - Position - Functionality, 2013. / ed. by Ralph Schattkowsky and Adam Jarosz, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 303--320, ISBN: 9781443852944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16185] [data modyf: 24-07-2014 10:39]
[32] Od państwa unitarnego do krajów związkowych w ramach federacji. Rozwój samorządu terytorialnego i procesy decentralizacji w byłej NRD, Adam Józef Jarosz
// W: Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, 2012. / red. nauk. Alfred Lutrzykowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (Samorząd Terytorialny w XXI wieku), s. 261-280, ISBN: 9788377803493
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16183] [data modyf: 21-07-2014 12:14]
[33] Polskie obawy dotyczące gazociągu północnego. Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej, Adam Józef Jarosz(*)
// W: Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI wieku, 2012. / pod red. Ernesta Kuczyńskiego, Michała Tomczyka, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 154--174, ISBN: 9788375256888 .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16184] [data modyf: 04-02-2015 11:02]
[34] Życie codzienne w obszrze przygranicznym - Polacy w powiecie Uecker-Randow, Adam Józef Jarosz
// W: Granice i ich pokonywanie w przestrzeni polsko-niemiecko-rosyjskiej, 2012. / red. Jurij Kostiašov, Olga Kurilo, Piotr Zariczny, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 103--12, ISBN: 9788377801888
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15932] [data modyf: 20-03-2014 09:35]
[35] Polska w procesie ratyfikacji Traktatu lizbońskiego, Adam Józef Jarosz
// W: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie : Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestrie prawne i polonijne, 2011. / pod red. Adama Jarosza, Krzysztofa Olszewskiego . t. 1, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 351--371, ISBN: 9788323126058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16181] [data modyf: 21-07-2014 10:14]
[36] Wojciech Jaruzelski - pierwszy prezydent III RP. Rola w okresie przejściowym, Adam Józef Jarosz(*)
// W: Okrągły Stół - dwadzieścia lat później, 2009. / pod red. Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla, Marty Chechłowskiej, Pawła Nowakowskiego, Damiana Chrula, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 174--194, ISBN: 9788376114071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16180] [data modyf: 21-07-2014 09:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Infrastruktura partycypacji społecznej pojęcie i wykorzystanie w polskich miastach / Robert Gawłowski, Adam Józef Jarosz, 2020. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 4, 75--94, ISSN: 1509-4995, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, infrastruktura partycypacji, partycypacja społeczna, samorząd terytorialny
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.7366/1509499547804         Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-25679] [data modyf: 02-10-2020 14:31]
[2] Die Selbstverwaltungswahlen 2018 - alle haben gewonnen und alle verloren / Adam Józef Jarosz, 2018. Polen - Analysen, nr 226, 2--16, ISSN: 1863-9712, bibliogr. mapy. tab.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23358] [data modyf: 26-11-2018 09:04]
[3] The Formation of Local Self-government During the System Transformation Period in Poland and the Former GDR: A Comparative Study / Adam Józef Jarosz, 2018. Polish Political Science Yearbook vol 47, issue 4, 679--693, ISSN: 0208-7375, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Germany, Poland, local self-government, post-communist transormation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23775] [data modyf: 08-03-2019 13:20]
[4] Konferencje Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące samorządu terytorialnego w latach 2014-2016 / Adam Józef Jarosz, 2016. Samorząd Terytorialny, 11, 89--93, ISSN: 0867-4973,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21119] [data modyf: 01-03-2017 09:44]
[5] Polska lokalna - aktorzy i działanie samorządu terytorialnego / Adam Józef Jarosz, 2016. Wiadomości Historyczne, nr 4, 33--36, ISSN: 0511-9162, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20525] [data modyf: 24-10-2016 12:03]
[6] Polska lokalna - struktury samorządu terytorialnego / Adam Józef Jarosz, 2016. Wiadomości Historyczne, nr 3, 34--39, ISSN: 0511-9162, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20526] [data modyf: 24-10-2016 12:06]
[7] Teilnahme der deutschen Minderheit an den polnischen Kommunalwahlen 1990 bis 2014 / Adam Józef Jarosz, 2016. Zeitschrift für Parlamentsfragen 47, 4, 831--850, ISSN: 0340-1758, tab.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21118] [data modyf: 01-03-2017 09:26]
[8] Aktywność mniejszości niemieckiej w polskich wyborach samorzadowych / Adam Józef Jarosz, 2015. Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities: Mniejszość niemiecka, nr 4, 69--89, ISSN: 2084-848X, rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: German minority in Poland, Local elections, Local self-government, mniejszość niemiecka w Polsce, wybory samorządowe, władze lokalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19244] [data modyf: 08-01-2016 12:04]
[9] Wolne wybory parlamentarne w Polsce / Adam Józef Jarosz, 2015. Wiadomości Historyczne: z Wiedzą o Społeczeństwie, nr 3, 18--25, ISSN: 0511-9162, fot. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19469] [data modyf: 30-10-2015 13:25]
[10] Die Wahlen zur kommunalen Selbstverwaltung 2014 im Schatten eines Skandals / Adam Józef Jarosz, 2014. Polen - Analysen, Nr. 155, 2--10, ISSN: 1863-9712, mapy. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19468] [data modyf: 29-10-2015 13:23]
[11] Kształtowanie się miejskich scen politycznych w Polsce i byłej NRD w ujęciu porównawczym / Adam Józef Jarosz, 2012. Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne vol. 35, 236--258, ISSN: 1505-2192,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18018] [data modyf: 27-03-2014 11:32]
[12] Alltag im Grenzraum. Pollen im Landkreis Uecker-Randow / Adam Józef Jarosz, 2011. Inter Finitimos: Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, 9, 159--167
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21117] [data modyf: 01-03-2017 09:16]
[13] Rola Unii Europejskiej w sporze o gazociąg północny. Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej / Adam Józef Jarosz, 2011. Rocznik Polsko-Niemiecki, nr 19, 146--167, ISSN: 1230-4360, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18308] [data modyf: 23-07-2014 09:32]
[14] Gazociąg północny - inwestycja ekonomiczna czy polityczna? Komentarze w prasie polskiej i niemieckiej / Adam Józef Jarosz, 2010. Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym, nr 2-3 (2009-2010), 274--295, ISSN: 1899-5160,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18302] [data modyf: 21-07-2014 08:57]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Models of European Civil Society : Transnational Perspectives on Forming Modern Societies / (Red.) Adam Józef Jarosz, Katarzyna Kącka .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2018, vol. 7, 431 s. .- ISBN: 9781527516359 .- (Copernicus Graduate School)
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5770] [data modyf: 29-05-2019 13:51]
[2] Samorząd miasta na prawach powiatu. Struktury, aktorzy, działanie / (Red.) Adam Józef Jarosz, Beata Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 384 s. .- ISBN: 9788378423522
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5817] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[3] Powiat w Polsce. Problemy i wyzwania szczebla ponadgminnego / (Red.) Adam Józef Jarosz, Beata Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, t. 3, 206 s. .- ISBN: 9788378423102
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5702] [data modyf: 31-05-2019 11:48]
[4] The Process of Politicization: How Much Politics Does a Society Need? / (Red.) Wiesław Wacławczyk, Adam Józef Jarosz .- Wielka Brytania : Cambridge Scholars Publishing, 2017 .- ISBN: 9781443896283
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5634] [data modyf: 31-05-2019 11:37]
[5] Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie / (Red.) Adam Józef Jarosz, Olgierd Kiec .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 345 s. .- ISBN: 9788378422280
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5503] [data modyf: 24-10-2016 11:41]
[6] Good Governance and Civil Society : Selected Issues on the Relations between State, Economy and Society / (Red.) Adam Józef Jarosz .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014, 364 s. .- ISBN: 9781443870504
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5370] [data modyf: 29-10-2015 13:50]
[7] Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania / (Red.) Adam Józef Jarosz, Beata Springer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 273 s. .- ISBN: 9788378421726
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5425] [data modyf: 01-03-2016 11:46]
[8] Questions of Civil Society: Category - Position - Functionality / (Red.) Ralph Schattkowsky, Adam Józef Jarosz .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013, 320 s. .- ISBN: 9781443852944
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5221] [data modyf: 02-09-2015 16:20]
[9] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie : Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, t. 1 / (Red.) Adam Józef Jarosz, Krzysztof Olszewski .- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011, 503 s. .- ISBN: 9788323126058
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5220] [data modyf: 21-07-2014 10:39]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski