System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Bogusław Banaszak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 74 pozycji bibliograficznych
60 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kodeks wyborczy : komentarz / Bogusław Banaszak ; Aktualizacja J. Michalska. .- Wyd. 3 zaktual. .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2018 .- 828 s. - (Komentarze Becka) .- ISBN: 9788381289993
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14770] [data modyf: 30-05-2019 17:34]
[2] Hominum Causa Omne Ius Constitutum in Honour of Bogusław Banaszak : selected essays / Bogusław Banaszak ; ed. R. Arnold. .- Regensburg : Universitätsverlag, 2016 .- 256 s. - (Entwicklungen im Europäischen Recht ; Vol. 15) .- ISBN: 9783868451405 .- [zbiór wybranych publikacji]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13395] [data modyf: 24-11-2016 09:33]
[3] Kodeks wyborczy : komentarz / Bogusław Banaszak .- Wyd. 2 .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2015 .- 822 s. - (Komentarze Becka) .- ISBN: 9788325579074
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12869] [data modyf: 10-12-2015 17:51]
[4] Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak .- Wyd. 7 .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2015 .- 636 s. - (Studia Prawnicze) .- ISBN: 9788325572853
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12598] [data modyf: 28-08-2015 09:11]
[5] Słownik prawa i gospodarki : T. 1 niemiecko-polski = Rechts- und Wirtschaftswörterbuch : Bd 1 deutsch-polnisch / Bogusław Banaszak, Alexander von Brünneck, Tina de Vries, Marcin Krzymuski ; red. B. Banaszak. .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2015 .- 734 s. .- ISBN: 9788325564803
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12597] [data modyf: 18-01-2016 15:32]
[6] Słownik prawa i gospodarki : T. 2 polsko-niemiecki = Rechts- und Wirtschaftswörterbuch : Bd 2 Polnisch-Deutsch / Bogusław Banaszak, Mariusz Jabłoński, Tina de Vries, Marcin Krzymuski, Philipp Kubicki ; red. B. Banaszak. .- Wyd. 3 .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2015 .- 761 s. .- ISBN: 9788325575915
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12920] [data modyf: 18-01-2016 15:59]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku / Bogusław Banaszak
// W: Dookoła Wojtek ... Księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi / red. R. Balicki, M. Jabłoński .- Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018 - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie ; Nr 114) - s. 49--63 .- ISBN: 9788366066
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20213] [data modyf: 24-05-2019 15:44]
[2] Zakres przedmiotowy prawa łaski / Bogusław Banaszak
// W: Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów : prace ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu / red. S. Bożyk, A. Olechno .- Białystok : Wydaw. Temida 2, 2018 - s. 25--31 .- ISBN: 9788365696007
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20322] [data modyf: 30-05-2019 18:01]
[3] Aspekty konstytucyjne zakresu poprawek Senatu do ustawy znowelizowanej przez Sejm / Bogusław Banaszak
// W: Współczesne wyzwania państwa i prawa : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni / red. nauk. Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2017 - s. 228--235 .- ISBN: 9788380196537
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19027] [data modyf: 28-05-2019 18:17]
[4] Constitutional Tribunals' Judicial Review of Public Power in Poland / Bogusław Banaszak
// W: Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power / eds. Arnold Rainer, José Ignatio Martínez-Estay .- Berlin : Springer International Publishing, 2017 - (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice ; Vol. 61) - s. 243--257 .- ISBN: 9783319551845    DOI: 10.1007/978-3-319-55186-9
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19107] [data modyf: 29-05-2019 12:28]
[5] Diritti sociali e servizi pubblici nell'Europa centrale ed orientale / Bogusław Banaszak
// W: Lezioni di diritto comparato dei servizi pubblici / a cura di Emilio Castorina .- Napoli : Editoriale Scientifica s.r.l., 2017 - s. 9--18 .- ISBN: 9788863420859
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19243] [data modyf: 05-06-2019 12:26]
[6] Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym / Bogusław Banaszak
// W: Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy / red. nauk. I. Wieczorek, M. Mazuryk .- Łódź : Wydaw. Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2017 - s. 15--29 .- ISBN: 9788394783303
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19730] [data modyf: 05-06-2019 12:02]
[7] Konstytucyjna ochrona rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce / Bogusław Banaszak
// W: Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej : aspekty prawne / red. nauk. P. Litwiniuk .- Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2017 - s. 283--294 .- ISBN: 9788391926048
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19593] [data modyf: 05-06-2019 13:42]
[8] Łączenia mandatu parlamentarnego w Polsce z pełnieniem funkcji komisarza Komisji Europejskiej / Bogusław Banaszak
// W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jednostki : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej / red. nauk. Małgorzata Grzesik-Kulesza, Grzegorz Pastuszko .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 - s. 501--508 .- ISBN: 9788379964321
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19247] [data modyf: 24-05-2019 12:31]
[9] Prawne dylematy łączenia jednostek samorządu terytorialnego / Bogusław Banaszak
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski / red. nauk B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017 - s. 21--35 .- ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19715] [data modyf: 05-06-2019 12:21]
[10] Zgodność z Konstytucją RP ustawy z dnia 10 września 2015 r. o uzgodnieniu płci / Bogusław Banaszak
// W: Człowiek, prawo, państwo : Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczenko / red. Wojciech Żyłko .- Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2017 - s. 79--91 .- ISBN: 9788388953279
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19097] [data modyf: 05-06-2019 13:15]
[11] Diritti sociali e servizi pubblici nell'Europa centrale ed orientale / Bogusław Banaszak
// W: Servizi pubblici, diritti fondamentali, costituzionalismo europeo / a cura di Emilio Castorina .- Napoli : Editoriale Scientifica s.r.l., 2016 - s. 39--48 .- ISBN: 9788863429763
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19242] [data modyf: 02-08-2017 09:52]
[12] Dopłaty wyrównawcze dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) jako element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju ustanowionej w art. 5 Konstytucji RP / Bogusław Banaszak
// W: Kwestia agrarna : zagadnienia prawne i ekonomiczne / red. nauk. Przemysław Litwiniuk .- Warszawa : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2016 - s. 143--151 .- ISBN: 9788391926031
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18454] [data modyf: 06-12-2016 09:37]
[13] Entstehungegeschichte und Entwicklung der Grundrechte. § 264 / Bogusław Banaszak
// W: Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa : Bd. IX: Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa / Hg. D. Merten, H.J. Papier, R. Arnold .- [b.m.] : C.F. Müller, 2016 - s. 91--107 .- ISBN: 9783811433304
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17562] [data modyf: 04-02-2016 10:45]
[14] Fundamental Freedoms and Rights in Contemporary Europe / Bogusław Banaszak
// W: The Convergence of the Fundamental Rights Protection in Europe / ed. R. Arnold .- Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2016 - (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice ; Vol. 52) - s. 99--111 .- ISBN: 9789401774635
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-94-017-7465-9_6   (pkt: 5)
[WZCZ-18419] [data modyf: 24-11-2016 13:51]
[15] Limitation of Sovereignty by the European Integration - The Polish Approach / Bogusław Banaszak
// W: Limitations of National Sovereignty through European Integration / ed. R. Arnold .- Dordrecht : Springer Science+Business Media, 2016 - (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice ; Vol. 51) - s. 99--108 .- ISBN: 9789401774697
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-94-017-7471-0_6   (pkt: 5)
[WZCZ-17710] [data modyf: 30-03-2016 12:31]
[16] Możliwość uchylenia lub zmiany postanowienia Prezydenta w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego / Bogusław Banaszak
// W: Aktualne problemy referendum / red. B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak .- Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, 2016 - s. 23--30 .- ISBN: 9788393967469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18348] [data modyf: 03-11-2016 12:40]
[17] Obrona oficerskiego honoru czy zwykłe zabójstwo? Kontrowersje i dyskusja wokół wybranych orzeczeń wojskowego sądownictwa w II Rzeczypospolitej (do 1926 r.) / Bogusław Banaszak, Grzegorz Kulka
// W: Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof Skotnicki, Konrad Składowski, Anna Michalak .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2016 - s. 19--32 .- ISBN: 9788379698417
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17893] [data modyf: 20-05-2016 10:11]
[18] Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoławczych w świetle zasad i standardów Konstytucji RP / Bogusław Banaszak
// W: Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej / red. R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek .- Warszawa : Wydaw. C.H. Beck, 2016 - (Monografie Prawnicze) - s. 3--18 .- ISBN: 9788325587895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18396] [data modyf: 17-11-2016 10:20]
[19] The main principles of the reform of the Polish Constitutional Tribunal in December 2015: A comparative approach / Bogusław Banaszak
// W: Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 : Liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H. C. Rainer Arnold / ed. A. Szmyt, B. Banaszak .- Gdańsk : Gdańsk University Press, 2016 - s. 35--43 .- ISBN: 9788378654292
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18191] [data modyf: 04-10-2016 11:51]
[20] Wybory samorządowe - propozycje zmian / Bogusław Banaszak
// W: Między Klio a Themis : księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi / red. nauk. Janusz Włodzimierz Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko .- Warszawa - Poznań : Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - s. 123--131 .- ISBN: 9788364447808
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18263] [data modyf: 07-09-2018 11:26]
[21] Zestrzelenie samolotu cywilnego : komentarz / Bogusław Banaszak, Piotr Kapusta
// W: Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / red. nauk. Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek .- Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016 - s. 700--717 .- ISBN: 9788380923126
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17950] [data modyf: 10-06-2016 13:52]
[22] Zgodność z konstytucją pytań zawartych w postanowieniu o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego / Bogusław Banaszak
// W: 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce ( 1991-2016) : Tom 1 / red. W. Hermeliński, B. Tokaj .- Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, 2016 - s. 10--15 .- ISBN: 978839367445
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18058] [data modyf: 15-07-2016 11:35]
[23] El concepto de la familia en el derecho polaco / Bogusław Banaszak, Michał Zieliński
// W: Una filosofía del derecho en acción : Homenaje al profesor Andrés Ollero / coord. C. H. del Lliano, J. A. Santos Arneiz .- Madrid : Congreso de los Diputados, 2015 - s. 2201--2215 .- ISBN: 9788479434892
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17443] [data modyf: 07-04-2017 13:34]
[24] Factors influencing the regulation of human rights in EU and its member states / Bogusław Banaszak
// W: Integration and fundamental rights in the European Union / ed. C. H. del Llano .- Saarbrücken : Scholar's Press, 2015 - s. 1--15 .- ISBN: 9783639767612
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17442] [data modyf: 10-12-2015 17:11]
[25] Koncepcje horyzontalnego działania (obowiązywania) podstawowych praw jednostki w orzecznictwie sądowym RFN / Bogusław Banaszak
// W: Sądy i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki / red. M. Florczak-Wątor .- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015 - s. 31--42 .- ISBN: 9788323339953
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17441] [data modyf: 10-12-2015 16:28]
[26] Konstytucyjna regulacja praw i wolności jednostki w okresie transformacji ustrojowej w Polsce / Bogusław Banaszak
// W: 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej / red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2015 - s. 181--194 .- ISBN: 9788377846919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17222] [data modyf: 12-10-2015 09:54]
[27] Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu krajowego referendum (druk senacki nr 899) [...] / Bogusław Banaszak
// W: Projekt postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum - opinie prawne [Dokument elektroniczny] .- Warszawa : Kancelaria Senatu, 2015 - (Opinie i Ekspertyzy ; 234) - s. 3--6
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16949] [data modyf: 11-12-2015 09:10]
[28] Perspektywy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w Polsce / Bogusław Banaszak
// W: Aktualne problemy prawa wyborczego / red. B. Banaszak, A. Bisztyga, A. Feja-Paszkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 1) - s. 11--17 .- ISBN: 9788378422068
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17224] [data modyf: 12-10-2015 10:08]
[29] Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka w Polsce / Bogusław Banaszak
// W: W kręgu zagadnień konstytucjonalizmu oraz współczesnego państwa / red. nauk. V. Serzhanova .- Rzeszów : [B. w.], 2015 - s. 313--320 .- ISBN: 9788363666552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17221] [data modyf: 12-10-2015 09:47]
[30] Pożądane zmiany konstytucyjnej regulacji pozycji Trybunału Konstytucyjnego / Bogusław Banaszak
// W: Ustroje - tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin / pod red. P. Mikulego, A. Kuliga, J. Karpa .- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015 - s. 818--823 .- ISBN: 9788376663920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17281] [data modyf: 02-11-2015 17:15]
[31] Prawo dziecka do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją - rozwiązania polskie na tle standardów Konwencji o Prawach Dziecka / Bogusław Banaszak(*), Łukasz Żukowski
// W: Konwencja o prawach dziecka : wybór zagadnień (artykuły i komentarze) / red. nauk. S.L. Stadniczenko .- Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015 - s. 237--253 .- ISBN: 9788389658098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17559] [data modyf: 03-02-2016 18:55]
[32] Skarga konstytucyjna w europejskim oraz amerykańskim modelu praw człowieka / Bogusław Banaszak
// W: Amerykański system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność / red. nauk. J. Jaskiernia .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015 - s. 454--467 .- ISBN: 9788380191396
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17004] [data modyf: 06-07-2015 15:18]
[33] Speech of the Dean Prof. Dr. habil. Dr h.c. mult. Bogusław Banaszak / Bogusław Banaszak
// W: Ubi Societas Ibi Ius : z okazji powstania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielona Góra / ed. R. Arnold .- Regensburg : Universitätsverlag, 2015 - (Entwicklungen im Europäischen Recht ; Vol. 7) - s. 21--30 .- ISBN: 9783868451276
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17185] [data modyf: 02-10-2015 12:00]
[34] Wpływ konstytucyjnej zasady udziału jednostek samorządu terytorialnego w dochodach publicznych na rozwój obszarów wiejskich / Bogusław Banaszak
// W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich : 25 lat doświadczeń : nowe wyzwania / red. nauk. P. Litwiniuk .- Warszawa : Instytut Prawa Ustrojowego, 2015 - (Monografie Instytutu Prawa Ustrojowego) - s. 11--23 .- ISBN: 9788393807390
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17701] [data modyf: 22-03-2016 10:27]
[35] Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce w świetle uregulowań konstytucyjnych / Bogusław Banaszak
// W: Rechtsentwicklung im Rahmen der deutch-polnischen Beziehungen = Rozwój prawa w stosunkach polsko-niemieckich : Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Prawników : księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia / red. nauk. E. Tuory-Schwierskott .- Regensburg : Verlag de-iure-plUG & Co.KG, 2015 - s. 47--58 .- ISBN: 9783981598384
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17045] [data modyf: 22-07-2015 15:05]
[36] Zasada nadrzędności Konstytucji w polskim porządku prawnym / Bogusław Banaszak
// W: Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska .- Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015 - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie ; Nr 58) - s. 41--54 .- ISBN: 9788361370352
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17211] [data modyf: 08-10-2015 10:56]
[37] Czy informacja czyni nasze życie lepszym? Uwagi o instrumentalnym charakterze prawa do informacji publicznej / Bogusław Banaszak, Michał Bernaczyk
// W: W poszukiwaniu jakości życia : studium interdyscyplinarne : księga jubileuszowa dedykowana Romualdowi Derbisowi / red. A. Wudarski .- Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2014 - s. 859--880 .- ISBN: 9788374553735
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20341] [data modyf: 11-09-2018 12:56]
[38] Konstytucyjna regulacja małżeństwa a prawo do zawarcia małżeństwa / Bogusław Banaszak(*)
// W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym / red. M. Jabłoński .- Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2014 - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie ; 45) - s. 77--82 .- ISBN: 9788361370741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17011] [data modyf: 07-07-2015 10:09]
[39] Konstytucyjne ujęcie prawa wyborczego obywatela / Bogusław Banaszak(*)
// W: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym / red. M. Jabłoński .- Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2014 - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego : e-Monografie ; 45) - s. 421--430 .- ISBN: 9788361370741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17013] [data modyf: 07-07-2015 10:18]
[40] Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów - gwarancje i zagrożenia / Bogusław Banaszak(*)
// W: Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce - wybrane problemy / red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013 - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3468) - s. 37--56 .- ISBN: 9788322933558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17007] [data modyf: 07-07-2015 09:47]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Factor ifluencing the regulation of human rights in EU and its members states / Bogusław Banaszak // La Albolafia : Revista de Humanindades Y Cultura. Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral .- 2019, s. 15--26, ISSN: 2386-2491, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Carta de Derechos Fundamentales, Charter of Fundamental Rights, Conceptos de Derechos Humanos y libertades, Concepts of Human Rights and Liberties, Derecho Europeo, Derechos Humanos, European Union, European law, Human Rights, Unión Europea
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23671] [data modyf: 08-10-2019 14:15]
[2] Legal opinion on the analysis of the changes to the act on the Constitutional Tribunal and of the changes in the make-up of the Constitutional Tribunal in the light of the fundamental values of a democratic state of law lying at the base of the European Union, in particular article 2 of the treaty on the European Union / Bogusław Banaszak // La Albolafia : Revista de Humanindades Y Cultura. Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral .- 2019, s. 51--60, ISSN: 2386-2491, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Constitutional Tribunal, Democratic State, Estado Democrático, TEU, TUE, Tribunal Constitucional
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23676] [data modyf: 08-10-2019 14:16]
[3] O zgodności z Konstytucją RP bezwzględnego zakazu reklamy aptek / Bogusław Banaszak // Monitor Prawniczy .- 2017, nr 8, s. 439--446, ISSN: 1230-6509, : summ.
Słowa kluczowe: business freedom, compliance with Constitution, freedom of competition, prohibition of pharmacy advertising
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21501] [data modyf: 26-06-2017 12:43]
[4] Opinie w sprawie prawidłowości kontynuowania 33. plenarnego posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej - 1A / Bogusław Banaszak // Przegląd Sejmowy .- 2017, nr 1(138), s. 137--140, ISSN: 1230-5502,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21299] [data modyf: 20-04-2017 11:55]
[5] Opinie w sprawie prawidłowości kontynuowania 33. plenarnego posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej - 1B / Bogusław Banaszak // Przegląd Sejmowy .- 2017, nr 1(138), s. 141--145, ISSN: 1230-5502,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21300] [data modyf: 20-04-2017 11:56]
[6] Artykuł 145a ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w świetle Konstytucji RP / Bogusław Banaszak, Justyna Michalska // Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego .- 2016, R. 12, nr 4, s. 9--20, ISSN: 1734-803X, : summ.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, administrative court, administrative decision, amendment, decyzja administracyjna, nowelizacja, orzekanie merytoryczne, public administration, substantive adjudication, sąd administracyjny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20398] [data modyf: 23-09-2016 14:18]
[7] Kontrowersje dotyczące praktyki stosowania przez organy inspekcji farmaceutycznej klauzuli prowadzenia na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych / Bogusław Banaszak // Monitor Prawniczy .- 2016, nr 17, s. 932--940, ISSN: 1230-6509, : summ.
Słowa kluczowe: compliance with the Constitution, free competition, permit for running a pharmacy, pharmaceutical inspectorate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20574] [data modyf: 10-11-2016 11:47]
[8] Opinia prawna w sprawie projektu raportu Komisji Weneckiej / Bogusław Banaszak // Prawo i Więź .- 2016, nr 1, s. 62--81, ISSN: 2299-405X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20108] [data modyf: 30-05-2016 12:49]
[9] Raport zespołu ekspertów do spraw problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. / Arkadiusz Adamczyk, Wojciech Arndt, Bogusław Banaszak, Andrzej Bryk, Paweł Czubik, Andrzej Dziadzio, Jolanta Jabłońska-Bonca, Anna Łabno, Jan Majchrowski, Maciej Marszał, Bogusław Nizieński, Bogdan Szlachta, Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek // Przegląd Sejmowy .- 2016, nr 4(135), s. 169--237, ISSN: 1230-5502,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20664] [data modyf: 06-12-2016 10:01]
[10] The Changes to the Act on the Constitutional Tribunal and the Changes in the Make-up of the Constitutional Tribunal in Poland / Bogusław Banaszak // Osteuropa Recht .- 2016, Jg 62, Ht. 1, s. 94--102, ISSN: 0030-6444,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20039] [data modyf: 06-05-2016 13:32]
[11] Social Dialogue Council in Poland / Bogusław Banaszak, Jakub Stelina, Andrzej Szmyt // Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia .- 2015, Vol. 18, s. 62--71, ISSN: 1454-4075, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: constitutional axiology, social dialogue, statutory regulation
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20423] [data modyf: 04-10-2016 09:37]
[12] Wymiar sprawiedliwości w świetle Konstytucji kwietniowej w okresie II wojny światowej / Bogusław Banaszak, Grzegorz Kulka // Przegląd Sejmowy .- 2015, nr 2(127), s. 65--83, ISSN: 1230-5502, : summ.
Słowa kluczowe: April Constitution, Konstytucja kwietniowa, administration of justice, judiciary in exile, sądownictwo na emigracji, wymiar sprawiedliwości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19110] [data modyf: 24-08-2015 13:08]
[13] Konstytucyjne aspekty ksiąg wieczystych / Bogusław Banaszak, Piotr Mysiak // Monitor Prawniczy .- 2014, nr 23, s. 1238--1245, ISSN: 1230-6509,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19106] [data modyf: 04-08-2016 10:49]
[14] Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny / Bogusław Banaszak, Michał Zieliński // Monitor Prawniczy .- 2014, nr 7, s. 352--361, ISSN: 1230-6509, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19137] [data modyf: 07-07-2015 09:38]
[15] Konstytucyjne ujęcie prawa dostępu do informacji o działalności władz publicznych / Bogusław Banaszak // Studia Prawa Publicznego .- 2014, nr 3 (7), s. 11--30, ISSN: 2300-3936, : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19136] [data modyf: 06-07-2015 15:30]
[16] Unia Europejska jako wspólnota wartości / Bogusław Banaszak // Przegląd Sejmowy .- 2014, nr 4, s. 9--21, ISSN: 1230-5502, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: European Union, Unia Europejska, family, human rights, prawa człowieka, prawa socjalne, social rights, values, wartości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19205] [data modyf: 06-08-2015 10:41]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP materii pytań zawartych w projekcie postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054) / Bogusław Banaszak // W: Opinie prawne dotyczące spraw rozpatrywanych na 81. posiedzeniu Senatu VIII kadencji 2, 3, i 4 września 2015 - (Opinie Prawne - Kancelaria Senatu) .- 2015, nr 166, s. 5--11, ISSN: 1897-7014,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10295] [data modyf: 11-12-2015 09:24]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Modification of the parliament's functions resulting from the integration processes in the European Union / Bogusław Banaszak // W: European Union's history, culture and citizenship : proceedings of the international conference - 10th edition. Pitesti, Rumunia, 2017 .- Bucharest : Publishing House C.H. Beck SRL, 2017, s. 11--21 .- ISBN: ISSN: 2360-395X
Słowa kluczowe: European Union, Parliament's functions, modifications, processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22600] [data modyf: 18-05-2017 12:49]
[2] Verfassungsgerichtshof, Ordentliche Gerichte und Verwaltungsgerichte: kooperation order konflikt? / Bogusław Banaszak, Andrzej Szmyt // W: Constitutional courts and ordinary courts: cooperation or conflict? : XVIII international congress on european and comparative constitutional law. Regensburg, Niemcy, 2015 .- Regensburg : Universitätsverlag, 2017, s. 283--295 .- ISBN: 9783868451474
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22615] [data modyf: 30-05-2017 12:31]
[3] Meaning and importance of the Judicial Activism of the Supreme Court or Con / Bogusław Banaszak // W: Raporturile Curţii Constitutionale cu celelalte autoritaţi publice : conferenţa internaţionala. Chişinău, Mołdawia, 2015 .- Chişinău : Europress, 2016, s. 206--219 .- ISBN: 9789975137058 .- 20th Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Moldova
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22231] [data modyf: 06-03-2017 13:29]
[4] The contemporary local self-governments systems / Helena Babiuch, Bogusław Banaszak // W: European Union's history, culture and citizenship : proceedings of the international conference, 8th edition [Dokument elektroniczny]. Pitesti, Rumunia, 2015 .- Bucharest : Publishing House C.H. Beck SRL, 2015, s. 38--45 .- ISBN: ISSN: 2360-1841
Słowa kluczowe: European integration, decentralization, local autonomy, local self-government, models of local self-government

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21770] [data modyf: 18-05-2017 12:38]
[5] Opinia prawna na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym / Bogusław Banaszak(*) // W: Seminarium na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 1590) : konferencja. Warszawa, Polska, 2014 .- Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2014, s. 63--78 .- ISBN: 9788376663357
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21857] [data modyf: 06-03-2017 13:50]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Aktualne problemy referendum / (Red.) Beata Tokaj, Anna Feja - Paszkiewicz, Bogusław Banaszak .- Warszawa : Krajowe Biuro Wyborcze, 2016, 393 s. .- ISBN: 9788393967469
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5505] [data modyf: 15-03-2017 09:43]
[2] Transformation of Law Systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 : Liber amicorum in honorem prof. dr. dres. H. C. Rainer Arnold / (Red.) Andrzej Szmyt, Bogusław Banaszak .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 550 s. .- ISBN: 9788378654292
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5494] [data modyf: 04-10-2016 11:48]
[3] Aktualne problemy prawa wyborczego / (Red.) Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Anna Feja - Paszkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 484 s. .- ISBN: 9788378422068
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5364] [data modyf: 04-08-2016 12:11]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski