System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Marcin Boski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Design of robust iterative learning control schemes for systems with sector-bounded nonlinearities / Marcin Boski
// W: Technical notes on engineering applications and challenges / ed. Paweł Majdzik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 1--13 .- ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19038] [data modyf: 02-06-2017 08:06]
[2] Learning filter design for ILC schemes using FIR approximation over a finite frequency range / Marcin Boski, Wojciech Paszke, Eric Rogers
// W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch .- Cham : Springer International Publishing, 2017 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; 577) - s. 754--763 .- ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6_73   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-19174] [data modyf: 29-05-2019 11:51]
[3] Sterowanie odporne prędkością obrotową silnika prądu stałego / Marcin Boski, Wojciech Paszke
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny . T. 1 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015 - (Monografie ; 2015 (12)) - s. 19--27 .- ISBN: 9788394208318
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18520] [data modyf: 16-12-2016 14:26]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Application of a frequency-discretization technique for stability and control of uncertain differential linear repetitive processes / Marcin Boski, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2018 : 23 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2018 .- New York : IEEE, 2018, s. 658--663 .- ISBN: 9781538643259
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23135] [data modyf: 11-09-2018 13:37]
[2] Repetitive Process based Design of PD-Type Iterative Learning Control Laws / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Marcin Boski // W: 26th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2018. Zadar, Chorwacja, 2018 .- New York : IEEE Explore, 2018, s. 46--51 .- ISBN: 9781538678909
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23139] [data modyf: 17-01-2019 12:14]
[3] Application of frequency-discretization technique for stability and control of differential linear repetitive processes / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017. Bucharest, Rumunia, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22827] [data modyf: 21-11-2017 09:32]
[4] Extended LMI characterization of some control problems for linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 558--563 .- ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MMAR.2017.8046889   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22845] [data modyf: 12-03-2018 10:28]
[5] Robust static output feedback control for linear repetitive processes / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 1--6 .- ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22804] [data modyf: 19-03-2018 14:01]
[6] A frequency-partitioning approach to robust output control of uncertain discrete linear repetitive processes / Eric Rogers, Wojciech Paszke, Marcin Boski // W: UKACC 11th International Conference on Control - CONTROL 2016. Belfast, Irlandia, 2016 .- New York : IEEE Explore, 2016, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CONTROL.2016.7737561   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22361] [data modyf: 20-01-2017 11:15]
[7] Design of iterative learning control schemes for systems with sector-bounded nonlinearities / Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2016 .- New York : IEEE, 2016, s. 76--81 .- ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22252] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[8] Design of robust iterative learning control schemes for systems with polytopic uncertainties and sector-bounded nonlinearities / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016. Lille, Francja, 2016 .- Bristol : IOP Publishing, 2016 .- Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--13
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012032   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22476] [data modyf: 05-06-2017 15:18]
[9] Application of a repetitive process setting to design of monotonically convergent iterative learning control / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2015. Pilsen, Czechy, 2015 .- [B. m.] : IOP Publishing, 2015 .- Journal of Physics : Conference Series, Vol. 659, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/659/1/012004   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-22012] [data modyf: 08-02-2016 13:38]
[10] Output feedback control of discrete linear repetitive processes over finite frequency ranges / Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska, 2015 .- Szczecin, 2015, s. 329--334 .- ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21841] [data modyf: 30-05-2016 14:32]
[11] Sterowanie odporne prędkością obrotową silnika prądu stałego / Marcin Boski, Wojciech Paszke // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Wydaw. Młodzi Naukowcy, 2015 .- Cz. 1, s. 11 .- ISBN: 978839408301
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21763] [data modyf: 15-03-2017 09:58]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski