System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. arch. Justyna Kleszcz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: architektura i urbanistyka (100 %)
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 84 pozycji bibliograficznych
61 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Contemporary avant-garde in shaping the city - function, form, structure or the existence itself, Justyna Kleszcz
// W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej : tradycja i nowoczesność architektury 2019, 2019. / red. nauk. T. Kozłowski, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 7--16, ISBN: 9788379774548
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21233] [data modyf: 27-11-2019 11:54]
[20] [1]
[2] Samowystarczalne agrarne osiedla miejskie - dewaluacją idei miasta czy ratunkiem dla współczesnej urbanizacji?, Justyna Kleszcz
// W: Miasto. Temat rzeka, 2019. / red. nauk. P. Pach, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 201--212, ISBN: 9788374930505
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21253] [data modyf: 11-12-2019 10:15]
[20] [1]
[3] The vision of post-anthropocentric habitat, Justyna Kleszcz
// W: Theory of habitat : the contemporary context, 2019. / ed. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 183--195, ISBN: 9788374931144
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21326] [data modyf: 03-02-2020 16:38]
[20] [1]
[4] Współczesne formy gromadzenia odpadów w mieście a ich wyraz architektoniczny, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Bogusław Wojtyszyn
// W: Logistyka : współczesne wyzwania, 2019. / red. B. Detyna . Nr 10, Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. "Spatium", s. 111--122, ISBN: 9788366017696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21263] [data modyf: 20-12-2019 16:38]
[6,67] [0,33]
[5] Zagrożenia i korzyści płynące z wprowadzania współczesnych form miejskiego rolnictwa na wybranych przykładach, Justyna Kleszcz
// W: Miasta zielone - miasta przyszłości, 2019. / red. M. Kosmala, Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, s. 119--128, ISBN: 9788365127518
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21152] [data modyf: 18-10-2019 12:52]
[20] [1]
[6] Zamieszkiwanie i śmieci. Problem czy wyzwanie?, Alicja Maciejko, Justyna Kleszcz
// W: Logistyka : współczesne wyzwania, 2019. / red. B. Detyna . Nr 10, Radom : Instytut Naukowo-Wydaw. "Spatium", s. 93--110, ISBN: 9788366017696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21262] [data modyf: 20-12-2019 16:35]
[10] [0,5]
[7] Zoo-polis, bio-polis. Is a special extension of the group of urban space users still only an utopia?, Justyna Kleszcz
// W: Zagadnienia badawcze, projektowe i edukacyjne w architekturze, 2019. / red. B. Komar . T. 2, Interdyscyplinarność badań w architekturze, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 147--157, ISBN: 9788378806578
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21513] [data modyf: 04-06-2020 09:45]
[20] [1]
[8] Farma jako system kształtowania produktywnej zieleni miejskiej w Europie i na świecie - wyzwania i zagrożenia, Justyna Kleszcz
// W: Badania interdyscyplinarne w architekturze 2 [Dokument elektroniczny] : monografia konferencyjna, 2017. / red. tomu Joanna Tymkiewicz . T. 4 Projekty dydaktyczne. Zagadnienia ekologiczne i ergonomiczne, Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 61--72, ISBN: 9788394787134
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19332] [data modyf: 28-05-2019 17:23]
[20] [1]
[9] Rola architektury w godzeniu interesów ludzi i dzikich zwierząt w miastach, Justyna Kleszcz
// W: Dzika przyroda w mieście, 2017. / red. M. Kosmala, Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, s. 143--158, ISBN: 9788394524531
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19454] [data modyf: 03-06-2019 15:03]
[5] [1]
[10] Farmy miejskie jako nowy sposób kształtowania kameralnych przestrzeni mieszkaniowych. Rozwiązania sieciowe, Justyna Kleszcz(*)
// W: Habitaty : reaktywacja małych społeczności lokalnych, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 111--124, ISBN: 9788374939591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18185] [data modyf: 29-09-2016 11:14]
[11] Nadrzeczny habitat po most w Krośnie Odrzańskim w świetle polskich realizacji osiedli typu "Marina", Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz, Sylwia Dominiak, Karolina Firuta, Magdalena Kozik, Dorota Margalska, Elżbieta Kłeczek, Denis Hadaś, Kacper Sworczuk
// W: Habitaty : mój piękny habitat, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 317--335, ISBN: 9788374939690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18685] [data modyf: 01-02-2017 10:13]
[12] Piękno poprzez różnorodność - czy osiedle dla ludzi i zwierząt jest tylko utopią?, Justyna Kleszcz
// W: Habitaty : mój piękny habitat, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 90--100, ISBN: 9788374939690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18679] [data modyf: 31-01-2017 14:06]
[13] Uwarunkowania przestrzenne kształtowania farm miejskich, a możliwości optymalizacji na wybranych przykładach. Zagadnienia wstępne, Justyna Kleszcz
// W: Tereny zieleni wobec zmian klimatu, 2016. / red. nauk. M. Kosmala, Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, s. 131--142, ISBN: 9788394524500
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18296] [data modyf: 21-10-2016 10:07]
[14] Współczesne formy realizacji utopii architektonicznych - farma miejska jako sposób zamieszkania, Justyna Kleszcz
// W: Habitaty : mój piękny habitat, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 398--408, ISBN: 9788374939690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18690] [data modyf: 01-02-2017 10:12]
[15] Załącznik 2 : po most 1, Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz, Sylwia Dominiak, Karolina Firuta, Magdalena Kozik, Dorota Margalska, Elżbieta Kłeczek, Denis Hadaś, Kacper Sworczuk
// W: Habitaty : mój piękny habitat, 2016. / red. Z. Bać, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 315--316, ISBN: 9788374939690
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18683] [data modyf: 01-02-2017 10:13]
[16] Przestrzenie międzygatunkowe jako miejsce integracji ludzi i natury w strukturach zurbanizowanych, Justyna Kleszcz
// W: Zieleń w programach rewitalizacji miast, 2015. / red. nauk. M. Kosmala, Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, s. 247--259, ISBN: 9788393574070
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17264] [data modyf: 23-10-2015 10:13]
[17] Załącznik 4. Habitat H2M, Krzysztof Brocławik, Wojciech Januszewski, Igor Kaźmierczak, Michał Golański, Justyna Kleszcz, Tomasz Wierzbicki, Alicja Bienias, Katarzyna Jakubowska, Sandra Dawidowicz, Justyna Duda, Krzysztof Łasecki, Aleksandra Jachowicz, Martyna Piotrowska
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture, 2014. / pod red. Z. Bacia, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 509--516, ISBN: 9788374938402
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16166] [data modyf: 23-10-2015 12:46]
[18] Znaczenie przestrzeni międzygatunkowych dla procesu socjalizacji, Justyna Kleszcz(*)
// W: Habitaty - architektura socjalna = Habitats - social architecture, 2014. / pod red. Z. Bacia, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 124--135, ISBN: 9788374938402
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17262] [data modyf: 23-10-2015 10:03]
[19] Zwierzę w mieście - rola zwierząt w kształtowaniu terenów zurbanizowanych, Justyna Kleszcz(*)
// W: Miasto w kulturze, 2012. / pod red. E. Trockiej-Leszczyńskiej, E. Przesmyckiej, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 225--236, ISBN: 9788374937405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17522] [data modyf: 19-01-2016 09:42]
[20] Wykorzystanie zwierząt w edukacji dzieci w świetle zrównoważonego rozwoju, Justyna Kleszcz
// W: Homo naturalis : człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego, 2010. / red. nauk. R. Masztalski, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 245--250, ISBN: 9788374935722
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17523] [data modyf: 19-01-2016 10:38]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Impact of the municipal waste collection system in cities on urban space and the functioning of their inhibitants / Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, 2020. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 30, iss. 1, 33--42, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: city, city logistics, ergonomics, garbage, garbage shelters, street furniture, waste segregation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2020-0003
[AWCZ-25096] [data modyf: 27-03-2020 09:05]
[10] [0,5]
[2] Miejskie rolnictwo - nadzieja czy zagrożenie? / Justyna Kleszcz, 2020. Zieleń Miejska, nr 1, 15--17, ISSN: 1896-5326, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24881] [data modyf: 28-01-2020 12:44]
[5] [1]
[3] Vegetable and Gardening Tower of Othmar Ruthner in the Voivodeship Park of Culture and Recreation in Chorzów - The First Example of Vertical Farming in Poland / Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik, Jakub Świerzawski, 2020. Sustainability Vol. 12, iss. 13, 1--23, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Chorzów, Ruthner?s Tower, gardening tower, urban agriculture in Poland, vegetable tower, vertical farming, vertical greenhouse
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su12135378         Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[AWCZ-25446] [data modyf: 21-07-2020 08:51]
[40,41] [0,58]
[4] Zagrożenia i korzyści płynące z miejskiego rolnictwa / Justyna Kleszcz, 2020. Przegląd Komunalny, nr 6, 73--76, ISSN: 1232-9126, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25404] [data modyf: 19-06-2020 09:49]
[5] [1]
[5] Edukacja i zabawa poprzez kontakt ze zwierzętami, jako metoda kształtowania postaw zrównoważonych wśród najmłodszych / Justyna Kleszcz, 2019. Architecturae et Artibus Vol. 11, nr 1, 5--17, ISSN: 2080-9638, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.24427/aea-2019-vol11-no1-01
[AWCZ-24113] [data modyf: 09-10-2019 14:08]
[5] [1]
[6] Sztuka dla zwierząt - zwierzęta w sztuce. Architektoniczne przejawy obecności zwierząt w przestrzeni miast = Art for animals - animals in the art. Architectural symptoms of the presence of animals in urban space / Justyna Kleszcz, 2019. Architectus, nr 4 (60), 147--160, ISSN: 1429-7507, , eISSN: 2084-5227, bibliogr. fot. rys. summ. .- [Tekst również w jęz. ang.]
Słowa kluczowe: animal space, art for the animals, engaged art, przestrzeń dla zwierząt, sztuka dla zwierząt, sztuka zaangażowana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.37190/arc190411
[AWCZ-25367] [data modyf: 08-06-2020 11:13]
[20] [1]
[7] Ewolucja zwierząt w miastach / Justyna Kleszcz, 2018. Przegląd Komunalny, nr 4, 55--57, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22747] [data modyf: 14-05-2018 13:31]
[5] [1]
[8] Miejskie kompostowanie / Justyna Kleszcz, 2018. Energia i Recykling, nr 4, 49--51, ISSN: 2544-4875, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22746] [data modyf: 14-05-2018 13:29]
[5] [1]
[9] Niemiejskie funkcje w strukturach zurbanizowanych jako katalizator życia w mieście / Justyna Kleszcz, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 2, 81--90, ISSN: 1899-0665, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Agropolis, agrihood, agrokultura miejska, farma miejska, miasto
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_07
[AWCZ-22991] [data modyf: 16-08-2018 10:24]
[6] [1]
[10] Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu / Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik, 2018. Budownictwo i Architektura Vol. 17, no. 1, 169--175, ISSN: 1899-0665, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: archaeological and architectural research, badania archeologiczno-architektoniczne, design guidelines, historic monuments conservator, konserwator zabytków, wytyczne projektowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_20
[AWCZ-22577] [data modyf: 05-04-2018 16:49]
[3] [0,5]
[11] Urban farm as a system of productive urban green - challenges and risks / Justyna Kleszcz, 2018. Architecture Civil Engineering Environment No. 1, 23--36, ISSN: 1899-0142, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Productive urban green, Urban agriculture, Urban farming, Urban food self-sufficiency, zoopolia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22615] [data modyf: 09-04-2018 11:34]
[11] [1]
[12] Zwierzęta w miastach "niedostosowanych" (część 1) / Justyna Kleszcz, 2018. Przegląd Komunalny, nr 3, 55--57, ISSN: 1232-9126, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22609] [data modyf: 04-04-2018 13:28]
[5] [1]
[13] A Transgressive Approach Towards Agritectural Space - The Idea of Agricultural-Urban Use Settlements / Justyna Kleszcz, 2017. Urban Development Issues, Vol. 54, 15--26, ISSN: 1733-2435, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: agrarian urbanism, agrihood, agritecture, agropolis, urban agriculture, urban farming, zoopolia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.1515/udi-2017-0008
[AWCZ-22147] [data modyf: 28-12-2017 14:29]
[8] [1]
[14] Agrihood / Justyna Kleszcz, 2017. Zieleń Miejska, nr 9, 44--46, ISSN: 1896-5326, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21738] [data modyf: 02-10-2017 15:22]
[5] [1]
[15] An urban biom as an alternative to sustainable city / Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz, 2017. GSTF Journal of Engineering Technology - JET Vol. 4, no. 3, 84--91, ISSN: 2251-3701, , eISSN: 2251-371X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: animal - aided architecture and town planning, biodiversity of the city, biom, polyspecies area, sustainable urban development, urban greenfields
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5176/ 2251-3701_4.3.208
[AWCZ-21613] [data modyf: 25-08-2017 12:09]
[2,5] [0,5]
[16] Architektura zielona - wymóg czy przeznaczenie współczesnych miast zrównoważonych? / Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz, 2017. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, z. 2, 57--75, ISSN: 0023-5865, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: "zielona architektura", architektura ekoaktywna, biom miejski, bioróżnorodność miasta, przestrzenie międzygatunkowe, rozwój zrównoważony, zieleń miejska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22101] [data modyf: 14-12-2017 12:13]
[5,5] [0,5]
[17] Atrakcyjna wiata śmietnikowa / Justyna Kleszcz, 2017. Recykling, nr 2, 34--35 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21490] [data modyf: 02-10-2017 15:26]
[5] [1]
[18] Idea Cittaslow przepisem na miasto / Justyna Kleszcz, 2017. Zieleń Miejska, nr 2, 50--52, ISSN: 1896-5326, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21183] [data modyf: 20-03-2017 09:06]
[5] [1]
[19] Punkty selektywnej zbiórki elementem małej architektury / Justyna Kleszcz, 2017. Recykling, nr 3, 24--26 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21739] [data modyf: 02-10-2017 15:26]
[5] [1]
[20] Wykorzystanie nieużytków miejskich jako przestrzeni międzygatunkowych - analiza efektów wprowadzenia / Justyna Kleszcz, 2017. Budownictwo i Architektura Vol. 16, nr 2, 39--52, ISSN: 1899-0665, bibliogr. fot. mapy. rys. wykr.
Słowa kluczowe: architektura dla zwierząt, planowanie miast, przestrzenie międzygatunkowe, urbanistyka, zieleń miejska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_162_03
[AWCZ-21567] [data modyf: 17-07-2017 13:05]
[6] [1]
[21] Zasady kształtowania farm miejskich i ich rozwój / Justyna Kleszcz, 2017. Przegląd Komunalny, nr 3, 69--72, ISSN: 1232-9126, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21267] [data modyf: 19-04-2017 09:58]
[5] [1]
[22] Edukacja przez naturę. Ekologiczne place zabaw dla dzieci ? geneza / Justyna Kleszcz, 2016. Architectus, nr 2(46), 125--140, ISSN: 1429-7507, , eISSN: 2084-5227, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: educational playground, edukacyjny plac zabaw, fiksacja funkcjonalna, functional fixedness, natural playscape, naturalny plac zabaw
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.5277/arc160210
[AWCZ-20317] [data modyf: 01-09-2016 12:19]
[23] Farma miejska jako nowy sposób kształtowania kameralnych przestrzeni mieszkaniowych. Analiza sposobów i barier wdrożenia / Justyna Kleszcz, 2016. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 33, z. 63 (3/16), 159--167, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: farmy wertykalne, interspecific area, living with animals, miejska agrokultura, przestrzeń międzygatunkowa, urban agriculture, vertical farming, zamieszkanie ze zwierzętami
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2016.197
[AWCZ-20834] [data modyf: 16-01-2017 10:08]
[24] Farma w mieście - wizja rolnictwa XXI wieku / Justyna Kleszcz, 2016. Architecturae et Artibus Vol. 8, iss. 3, 61--72, ISSN: 2080-9638, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: animal aided architecture, architektura dla zwierząt, farma miejska, garden city, miasto - ogród, rozwój zrównoważony, sustainable development, urban farm, utopia, utopie projektowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21120] [data modyf: 01-03-2017 10:39]
[25] Identyfikacja wizualna miasta / Justyna Kleszcz, 2016. Zieleń Miejska, nr 12, 14--16, ISSN: 1896-5326, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20832] [data modyf: 16-01-2017 09:43]
[26] Projektowanie psich placów zabaw / Justyna Kleszcz, 2016. Zieleń Miejska, nr 5, 18--19, ISSN: 1896-5326, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20074] [data modyf: 19-05-2016 14:01]
[27] Przestrzenie międzygatunkowe w mieście / Justyna Kleszcz, 2016. Zieleń Miejska, nr 1, 38--40, ISSN: 1896-5326, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19695] [data modyf: 21-01-2016 14:51]
[28] Typologia ośrodków zooterapii a ich rozwiązania przestrzenne. Zooterapia w przestrzeni miejskiej / Justyna Kleszcz, 2016. Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr 2, 128--158, ISSN: 2084-7734, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: animal therapy, miejskie przestrzenie integracyjne, poly-species area, przestrzeń międzygatunkowa, przestrzeń terapeutyczna, therapy space, urban integrative space, zooterapia,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20181] [data modyf: 22-06-2016 14:35]
[29] Zwierzę jako obiekt zainteresowań architektury krajobrazu / Justyna Kleszcz, 2016. Zieleń Miejska, nr 6, 40--42, ISSN: 1896-5326, bibliogr. fot. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20215] [data modyf: 29-06-2016 09:08]
[30] Wpływ zwierząt na formę współczesnych przestrzeni miejskich / Justyna Kleszcz(*), 2014. Kultura i Wartości, nr 1, 67--82, ISSN: 2299-7806, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: architektura mieszkaniowa, miasto, przestrzeń międzygatunkowa, zwierzę w architekturze
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19871] [data modyf: 27-02-2017 17:59]
[31] The route of wooden churches in Olesno County - a sketch / Justyna Kleszcz(*), 2012. Architectus, nr 1(31), 63--74, ISSN: 1429-7507, , eISSN: 2084-5227, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: drewniana architektura sakralna, ochrona zabytków, protection of historic monuments, wooden ecclesiastical architecture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.5277/arc120107
[AWCZ-19699] [data modyf: 15-01-2016 09:54]
[32] Designing not only for human. Animal in architecture as a determinant of the humanitarian education standard / Justyna Kleszcz(*), 2010. Architectus, nr 2(28), 101--104, ISSN: 1429-7507, , eISSN: 2084-5227, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: animal of architecture, edukacja humanitarna, humanitarian education, zwierzę w architekturze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19698] [data modyf: 15-01-2016 09:46]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zespół agroturystyczny w Drzonkowie, jako dyskurs nad znaczeniem tradycji miejsca / Justyna Kleszcz, Katarzyna Kozłowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 165 (45), s. 98--110, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Drzonków, agroturismo, budownictwo wiejskie, horse riding center, ośrodek jeździecki, pensjonat, riding school, stables, stajnia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10531] [data modyf: 17-07-2017 12:18]
[2] Zwierzę w mieście - rola zwierząt domowych w kształtowaniu przestrzeni miejskich oraz w świadomości społecznej ich mieszkańców / Justyna Kleszcz(*) // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura .- 2014, Nr 1902 (54), s. 91--99, ISSN: 0860-0074, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: architecture for animals, architektura dla zwierząt, integracyjny plac zabaw, integrative playgrounds, zooterapia, zootherapy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10274] [data modyf: 23-10-2015 10:31]
[3] Kościół św. Leonarda Opata w Wierzbiu jako kościół typu wieluńskiego / Justyna Kleszcz(*) // W: Rocznik Powiatu Oleskiego .- 2013, nr 6, s. 168--173, ISSN: 1899-4210, bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10309] [data modyf: 19-01-2016 09:56]
[4] Edukacja przez naturę - natura zabawy. Nowoczesne podejście w projektowaniu ekologicznych placów zabaw dla dzieci / Justyna Kleszcz(*) // W: Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa .- 2011, Nr 9 (7), s. 150--156 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10312] [data modyf: 19-01-2016 11:36]
[5] Warsztaty architektoniczne szkoły naukowej Habitat '10 : Habitaty zrównoważone : zielokąt / Jan Zamasz, Wojciech Januszewski, Justyna Kleszcz(*), Martyna Stasiniewska, Judyta Rybka, Elżbieta Karkoszka, Patryk Antczak // W: Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa .- 2011, Nr 9 (7), s. 210--217 rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10313] [data modyf: 19-01-2016 11:42]
[6] Pawłowice - rewitalizacja założenia pałacowego / Justyna Kleszcz(*) // W: Rocznik Powiatu Oleskiego .- 2010, nr 3, s. 58--69, ISSN: 1899-4210, rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10310] [data modyf: 19-01-2016 09:58]
[7] Warsztaty architektoniczne szkoły naukowej Habitat '09 : kompostowo - ekohabitat / Tomasz Głowacki, Tomasz Grębski, Piotr Guliński, Paweł Horn, Agnieszka Jancewicz, Justyna Kleszcz(*), Marek Koczy, Ewa Wasilewska // W: Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa .- 2010, Nr 8 (6), s. 228--236 rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10311] [data modyf: 19-01-2016 10:51]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Crisis of the city as an idea on the example of structural transformation of housing development. Urban agriculture as an antidote for suburbanization, 2018. Justyna Kleszcz // W: VII Conference SOLINA Sustainable Development: Architecture - Building Construction - Environmental Engineering and Protection Innovative Energy-Efficient Technologies - Utilization of Renewable Energy Sources - SOLINA 2018. Polańczyk, Polska Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2018, E3S Web of Conferences, Vol. 49, s. 1--10
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184900055   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23104] [data modyf: 16-08-2018 10:36]
[0] [0]
[2] Model of cooperation in creating socially engaged urban space - the role of local participation, 2018. Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018, Conference Proceedings, Vol. 5, iss. 5.3, s. 367--374, ISBN: 9786197408669
Słowa kluczowe: Wójtowice, locality, social architecture, social participation

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgemsocial2018/5.3/S21.047   (pkt: 0)
[KONF-23345] [data modyf: 21-01-2019 17:59]
[0] [0]
[3] Socially involved architecture - model solutions of Lubuskie Voivodeship, 2018. Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk // W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts - SGEM 2018. Vienna, Austria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2018, Conference Proceedings, Vol. 5, s. 315--322, ISBN: 9786197408331
Słowa kluczowe: locality, social architecture, social participation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22985] [data modyf: 29-08-2018 11:50]
[0] [0]
[4] Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu, 2018. Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 57, ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22963] [data modyf: 29-03-2018 16:17]
[0] [0]
[5] The idea of zoopolis in contemporary architectural dimension, 2018. Justyna Kleszcz // W: VII Conference SOLINA Sustainable Development: Architecture - Building Construction - Environmental Engineering and Protection Innovative Energy-Efficient Technologies - Utilization of Renewable Energy Sources - SOLINA 2018. Polańczyk, Polska Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2018, E3S Web of Conferences, Vol. 49, s. 1--7
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184900056   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [10-08-2020]
[KONF-23107] [data modyf: 16-08-2018 10:41]
[0] [0]
[6] Architektura zielona - wymóg czy przeznaczenie współczesnych miast zrównoważonych, 2017. Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz // W: Integrovani Energoefektivni Tehnologii v Arhitekturi ta Budivnictvi - ENERGOINTEGRACIÂ 2017 : s'oma mižnarodna naukoco-praktična konferenciâ. Kiiv, Ukraina Kiiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 25
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22612] [data modyf: 26-05-2017 11:58]
[0] [0]
[7] Biom as an alternative to sustainable city, 2017. Justyna Kleszcz, Piotr Sobierajewicz // W: 5th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering - ACE 2017. Singapore, Singapur Singapore : Global Science & Technology Forum, 2017, s. 505--509
Słowa kluczowe: animal - aided architecture and town planning, biodiversity of the city, biom, polyspecies area, sustainable city, urban greenfields

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22639] [data modyf: 27-06-2017 10:16]
[0] [0]
[8] Farma jako system kształtowania produktywnej zieleni miejskiej w Europie i na świecie - wyzwania i zagrożenia, 2017. Justyna Kleszcz // W: Badania interdyscyplinarne w architekturze : II ogólnopolska konferencja naukowa. Gliwice, Polska [Gliwice] : --, 2017, s. 18
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22613] [data modyf: 26-05-2017 12:07]
[0] [0]
[9] Nie miejskie funkcje w strukturach zurbanizowanych jako katalizator życia w mieście, 2017. Justyna Kleszcz // W: Synergia w architekturze : miejsca węzłowe w mieście : II ogólnopolska konferencja naukowa. Lublin, Polska [B. m.] : [B. w.], 2017, s. 46
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22887] [data modyf: 27-12-2017 11:21]
[0] [0]
[10] The role of architecture in reconciling the interests of people and wildlife in cities, 2017. Justyna Kleszcz // W: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts - SGEM 2017. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017, Conference proceedings, Vol. 2, s. 799--802, ISBN: 9786197408256
Słowa kluczowe: architectural design, polyspecies area, urban wildlife, zoopolia

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgemsocial2017/52/S21.096   (pkt: 0)
[KONF-22814] [data modyf: 13-11-2017 10:32]
[0] [0]
[11] The role of urban agriculture in shaping healthy working environment of contemporary urban man - the introduction, 2017. Justyna Kleszcz // W: 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts - SGEM 2017. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017, Conference proceedings, Vol. 2, s. 807--814, ISBN: 9786197408256
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgemsocial2017/52/S21.097   (pkt: 0)
[KONF-22815] [data modyf: 13-11-2017 10:32]
[0] [0]
[12] Urban agricultural landscapes of Polish cities on selected examples - the introduction, 2017. Justyna Kleszcz // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2017. Vienna, Austria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017, Conference proceedings, Vol. 17, iss. 63, s. 1095--1102, ISBN: 9786197408294
Słowa kluczowe: agroforopolis, urban agricultural landscapes, urban farming in architecture, urban productive landscapes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22853] [data modyf: 08-12-2017 14:04]
[0] [0]
[13] Aranżacja nieużytków miejskich jako przestrzeni międzygatunkowych - analiza efektów wprowadzenia, 2016. Justyna Kleszcz // W: Synergia w architekturze : I ogólnopolska konferencja z udziałem gości zagranicznych. Lublin, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 16--17
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22108] [data modyf: 12-04-2016 11:40]
[14] Farma miejska, jako nowy sposób kształtowania kameralnych przestrzeni mieszkaniowych, analiza sposobów i barier wdrożenia, 2016. Justyna Kleszcz // W: Architektura - Budownictwo - Inżynieria i Ochrona Środowiska : innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - SOLINA 2016 : VI konferencja. Rzeszów - Polańczyk, Polska Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2016, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22206] [data modyf: 29-06-2016 10:12]
[15] Polyspecific interactions and the problem of urban wasteland arrangement - forms, opportunities, threats, 2016. Justyna Kleszcz // W: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2016. Vienna, Austria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2016, Vol. 3 : Nano, bio and green - technologies for a sustainable future conference proceedings, s. 671--678, ISBN: 9786197105797
Słowa kluczowe: animal - aided architecture, polyspecies area, town planning, urban greenfields, urban wasteland arrangement

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22336] [data modyf: 11-10-2017 12:36]
[16] Postęp i tradycja na przykładzie osiedla Klevens Udde w Smögen jako nowoczesnego habitatu nadmorskiego, 2016. Justyna Kleszcz // W: Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin - Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 81--86, ISBN: 9788394557027
Słowa kluczowe: Swedish architecture, architektura Szwecji, architektura regionalna, regional architecture, rozwój zrównoważony, sustainable development, urban habitat

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22498] [data modyf: 06-02-2017 10:18]
[17] Urban farm as a new method of organizing housing environment - the genesis, form and typology, 2016. Justyna Kleszcz // W: Social Sciences and Arts - SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2016, Vol. 3, s. 601--608, ISBN: 9786197105780
Słowa kluczowe: animal - aided architecture, polyspecies area, town planning, urban farms agriculture

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22357] [data modyf: 21-09-2017 12:48]
[18] Urban wasteland arrangement for polyspecies areas-causes and effects of implementation as a method of urban renewal, 2016. Justyna Kleszcz // W: Social Sciences and Arts - SGEM 2016 : 3rd international multidisciplinary scientific conference. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2016, Arts, performing arts, architecture and design, Vol. 3, s. 609--616, ISBN: 9786197105780
Słowa kluczowe: animal - aided architecture, polyspecies area, town planning, urban green areas, urbanism

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22358] [data modyf: 21-09-2017 12:21]
[19] Utopijna wizja miasta - farmy w koncepcjach przebudowy miast cywilizacji zachodniej XXI wieku. Szanse i zagrożenia, 2016. Justyna Kleszcz // W: Habitat XXI w. - zrównoważona integracja kultur i eko-rozwój, Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja : ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin - Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 87--92, ISBN: 9788394557027
Słowa kluczowe: animal aided architecture, architektura dla zwierząt, arma miejska, garden city, miasto ogród, rozwój zrównoważony, sustainable development, urban farm, utopia, utopie projektowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22499] [data modyf: 06-02-2017 10:22]
[20] Edukacja i zabawa poprzez kontakt ze zwierzętami, jako metoda kształtowania postaw zrównoważonych wśród najmłodszych, 2015. Justyna Kleszcz // W: Natura - technologia - kultura : zrównoważone środowisko życia : ogólnopolska konferencja naukowa i wyjazd naukowo-studialny Niemcy, Holandia. -, - Zielona góra - Szczecin : Wydaw. KAIU WBAiLŚ UZ, WBiA ZUT, 2015, s. 83--92
Słowa kluczowe: animal - integrative playscapes, animal architecture, animal assisted education, animal assisted therapy, architektura dla zwierząt, deficyt natury, edukacja wspomagana przez kontakt ze zwierzętami, junk playgrounds, natural playscapes, naturalne place zabaw, nature's deficiency, place zabaw ze zwierzętami, poly - species architecture, przestrzeń międzygatunkowa, przygodowe place zabaw, zooterapia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22118] [data modyf: 11-05-2016 09:21]
[21] Influence of animals on the form of modern human settlements. Socio-moral changes and the perception of animals in modern urban space, 2013. Justyna Kleszcz // W: VIII Krakow Conference of Young Scientists 2013 : book of abstracts. Krakow, Polska Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza "Ostoja", 2013, KKMU Symposia and Conferences, No. 8, s. 114, ISBN: 9788362218844 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: animal in architecture, city, design for animals, housing development, interspecific space

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22064] [data modyf: 18-01-2016 16:40]
[22] Wykorzystanie zwierząt w programach edukacji humanitarnej - stan obecny a możliwość rozwoju, 2011. Justyna Kleszcz(*) // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011. Kraków, Polska Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2011, Sympozja i Konferencje KKMU, nr 6, s. 595--602, ISBN: 9788388519123
Słowa kluczowe: Animal Assisted Education, kynoterapia, rozwój zrównoważony, zooterapia, zwierzę domowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22065] [data modyf: 19-01-2016 10:09]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] XVI Letnia Szkoła Architektury - Wójtowice 2016 / Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik, Alicja Maciejko .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 116s. Raport: SPR nr KAIU-ZTPAiSP/03/2016
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Nowa koncepcja aktywizacji przestrzenno-gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra / Zbigniew Bać, Wanda Kononowicz, Bogusław Wojtyszyn, Romuald Pustelnik, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Justyna Kleszcz, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 27s. Raport: SPR nr KAIU/03/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Studia zagospodarowania przestrzennego pasm osiedleńczych miast: Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Sulechów i Nowa Sól. T. 1 / Zbigniew Bać, Bogusław Wojtyszyn, Anna Bazan-Krzywoszańska, Justyna Kleszcz, Michał Golański, Justyna Juchimiuk, Hanna Borucińska-Bieńkowska, Alicja Maciejko, Piotr Sobierajewicz, Rafał Dudzik .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 19s. Raport: SPR nr KAIU/01/2015
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski