System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. nauk med. Jan Łącki
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Jan Łącki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki medyczne (100 %)
Jednostka: Jednostki kształcenia klinicznego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Formy zwracania się pielęniarek do pacjentów seniorów w placówkach medycznych / Monika Lato-Pawłowska, Iwona Bonikowska, Grażyna Milewska-Wilk, Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Jan Łącki
// W: Starość - poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Elżbiety Kramkowskiej .- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016 - s. 377--390 .- ISBN: 9788374315067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18753] [data modyf: 14-02-2017 10:34]
[2] Wpływ samodzielnego funkcjonowania seniora na poziom satysfakcji z życia i nasilenie depresji / Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Grażyna Milewska-Wilk, Monika Lato-Pawłowska, Jan Łącki
// W: Starość - poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Elżbiety Kramkowskiej .- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016 - s. 281--297 .- ISBN: 9788374315067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18751] [data modyf: 14-02-2017 10:29]
[3] Choroby nowotworowe a zmiany demograficzne / Arleta Wojciechowska-Łącka, Joanna Hoffmann-Aulich, Anna Pławiak-Mowna, Grażyna Milewska-Wilk, Monika Lato-Pawłowska, Jan Łącki
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2015 - (Zielonogórskie Spotkania z Demografią ; IV) - s. 216--223 .- ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17368] [data modyf: 26-11-2015 09:56]
[4] Starzejące się społeczeństwo a demografia / Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Anna Pławiak-Mowna, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Jan Łącki
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2015 - (Zielonogórskie Spotkania z Demografią ; IV) - s. 118--132 .- ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17364] [data modyf: 26-11-2015 09:43]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Interleukin 1 beta (IL1beta) gene polymorphisms (SNP-511 and SNP+3953) in Hashimoto's thyroiditis among the Polish population. / Katarzyna Łącka, Agnieszka Paradowska-Gorycka, Adam Maciejewski, Lucyna Kramer, W.A Herman, Jan Łącki // Experimental and Clinical Endocrinology &Diabetes .- 2014, nr 122, s. 544--547, ISSN: 0947-7349, , eISSN: 1439-3646, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1055/s-0034-1376967         Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-21105] [data modyf: 27-02-2017 10:05]
[2] Influence of Infliximab on Cytokines Network and Markers of Bone Remodeling in Rheumatoid Arthritis Patients / Izabela Korczowska, Jan Łącki(*), Paweł Hrycaj // Yonsei Medical Journal .- 2013, 54, 1, s. 183--188, ISSN: 0513-5796, : bibliogr.tab. https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.3349/ymj.2013.54.1.183
Słowa kluczowe: cytokines, infliximab, markers of bone remodelling, rheumatoid arthritis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[AWCZ-20863] [data modyf: 18-01-2017 10:39]
[3] Influence of hypertension, obesity and nicotine abuse on quantitative and qualitative changes in acute-phase proteins in patients with essential hypertension / Maciej Cymerys, Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik, Anna Jabłecka, Jan Łącki(*), Izabela Korczowska, Joanna Dytfeld // Medical Science Monitor .- 2012, 18, 5, s. 330--336, ISSN: 1234-1010, : bibliogr.tab. http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/882740
Słowa kluczowe: acute-phase proteins, arterial hypertension, nicotine, obesity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-20861] [data modyf: 18-01-2017 10:17]
[4] XRCC1 Arg399Gln Gene Polymorphism and the Risk of Systemic Lupus Erythematosus in the Polish Population / Teresa Warchoł, Adriana Mostowska, Margarita Lianeri, Jan Łącki(*), Paweł P. Jagodziński // DNA and Cell Biology .- 2012, Vol. 31, No. 1, s. 50--56 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 19 [14-10-2019]
[AWCZ-20865] [data modyf: 18-01-2017 11:02]
[5] Association between IL-17F gene polymorphisms and susceptibility to and severity of rheumatoid arthritis (RA) / A. Paradowska-Gorycka, E. Wojtecka-Łukasik, J. Trefler, B. Wojciechowska, Jan Łącki(*), S. Maśliński // Scandinavian Journal of Immunology .- 2010, 72, s. 134--141 : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1111/j.1365-3083.2010.02411.x         Cytowania wg Scopus: 67 [14-10-2019]
[AWCZ-20862] [data modyf: 18-01-2017 10:27]
[6] Interleukin-10 gene promoter polymorphism in Polish rheumatoid arthritis patients / A. Paradowska-Gorycka, J. Trefler, J. Maciejewska-Stelmach, Jan Łącki(*) // International Journal of Immunogenetics .- 2010, 37, 4, s. 225--231 : bibliogr.il.tab.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1111/j.1744-313X.2010.00913.x         Cytowania wg Scopus: 22 [14-10-2019]
[AWCZ-20866] [data modyf: 18-01-2017 11:21]
[7] Sarcoidosis: selected clinical cases / Martyna Meissner, Marzena Olesińska, Katarzyna Romanowska-Próchnicka, Jan Łącki(*) // Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej = Polish Archives of Internal Medicine .- 2009, 119, 7-8, s. 515--517, ISSN: 0032-3772, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: granuloma, noncaseating, sarcoidosis, systemic connective, tissue disease
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-20864] [data modyf: 18-01-2017 10:48]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski