System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n o zdr. Jolanta Chmielowiec
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Jolanta Chmielowiec
Wydział: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Jednostka: Jednostki kształcenia przedklinicznego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 250,74 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 25 (25) WZ-ROZ: 37,24 (3,39) CZASOP: 188,5 (17,14)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

10,9 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
200,21 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 16,71 (1,52)    CZASOP: 158,5 (14,41)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

8,7 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zmiany z wiekiem wybranych cech antropometrycznych, fizjologicznych i biochemicznych oraz ich związek z długością zycia mężczyzn i kobiet / Krzysztof Borysławski, Krzysztof Chmielowiec(*), Piotr Chmielewski, Jolanta Chmielowiec .- Wrocław : Zakład Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2015 .- 224 s. : bibliogr.tab.wykr.summ. - (Monographs of Physical Antropology ; Vol. 2) .- ISBN: - .- [on line]
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12675] [data modyf: 25-01-2018 12:37]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Częstość spożywania alkoholu przez studentów kierunku pielęgniarstwo / Krzysztof Chmielowiec, Jolanta Chmielowiec, Alicja Kołodziej, Beata Dudek, Klaudia Kogut, Hanna Belica, Emilia Pawłowska, Karol Belica, Stanisław Manulik
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5] / pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2018 - s. 56--65 .- ISBN: 9788362182718
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19992] [data modyf: 24-04-2018 11:37]
[2] Jakość życia w chorych po wszczepieniu układu stymulującego serca / Katarzyna Wtorkowska, Krzysztof Chmielowiec, Karolina Sot, Jolanta Chmielowiec
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5] / pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2018 - s. 389--403 .- ISBN: 9788362182718
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19999] [data modyf: 24-04-2018 12:05]
[3] Uzależnienia behawioralne wśród studentów kierunku pedagogika i informatyka / Krzysztof Chmielowiec, Jolanta Chmielowiec, Patrycja Walkowiak, Maria Sieniawska, Malwina Ziober, Stanisław Manulik
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5] / pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2018 - s. 66--75 .- ISBN: 9788362182718
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19995] [data modyf: 24-04-2018 11:45]
[4] Wiedza kobiet na temat raka szyjki macicy na terenie gminy Świebodzin / Karolina Sot, Krzysztof Chmielowiec, Katarzyna Wtorkowska, Jolanta Chmielowiec
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5] / pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2018 - s. 306--316 .- ISBN: 9788362182718
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19998] [data modyf: 24-04-2018 12:00]
[5] Zdolność do samoopieki i lokomocji w zależności od występowania schorzeń u osób w wieku podeszłym / Krzysztof Chmielowiec, Jolanta Chmielowiec, Piotr Chmielewski, Stanisław Manulik
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5] / pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2018 - s. 43--55 .- ISBN: 9788362182718
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19990] [data modyf: 24-04-2018 11:29]
[6] Czy oferta edukacji zdrowotnej w mediach dotrzymuje kroku starzejącemu się społeczeństwu? / Justyna Jasik, Jolanta Chmielowiec, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska
// W: Starzenie się a może długowieczność .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 81--93 .- ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19269] [data modyf: 04-09-2017 10:50]
[7] Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego / Monika Lato-Pawłowska, Joanna Hoffmann-Aulich, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik, Grażyna Milewska-Wilk, Jolanta Chmielowiec
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4] / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . Tom. 4 .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017 - s. 252--268 .- ISBN: 9788362182664
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19140] [data modyf: 09-06-2017 09:30]
[8] Problemy pielęgniarskie w chorobach psychicznych w aspekcie starzenia się społeczeństwa / Jolanta Chmielowiec, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Justyna Jasik
// W: Starzenie się a może długowieczność .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 127--135 .- ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19271] [data modyf: 04-09-2017 10:55]
[9] Przygotowanie pielęgniarek do pełnienia funkcji edukacyjnej z zakresu czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej / Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Iwona Bonikowska, Jolanta Chmielowiec, Justyna Jasik, Joanna Hoffmann-Aulich
// W: Starzenie się a może długowieczność .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 7--22 .- ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19265] [data modyf: 04-09-2017 10:11]
[10] Samokontrola glikemii chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach domowych / Iwona Bonikowska, Jolanta Chmielowiec, Monika Lato-Pawłowska, Justyna Jasik
// W: Starzenie się a może długowieczność .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 23--35 .- ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19266] [data modyf: 04-09-2017 10:39]
[11] The rate of decline in stature with age as a measure of health status and physical fitness of elderly people: a preliminary study / Piotr Chmielewski, Krzysztof Borysławski, Krzysztof Chmielowiec(*), Jolanta Chmielowiec, Michał Porwolik, Zygmunt Domagała, Sławomir Woźniak, Ryszard Kacała, Bohdan Gworys, Bożena Kurc-Darak, Paweł Dąbrowski
// W: Health and Wellness. Wellness and society / red. Roman Starz, Henryk Duda, Halina Król .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015 - s. 13--22 .- ISBN: 9788361495758
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17204] [data modyf: 25-01-2018 12:38]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Associations Between the Dopamine D4 Receptor and DAT1 Dopamine Transporter Genes Polymorphisms and Pesonality Traits in Addicted Patients / Jolanta Chmielowiec, Krzysztof Chmielowiec, Aleksandra Suchanecka, Grzegorz Trybek, Bożena Mroczek, Iwona Małecka, Anna Grzywacz // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2018, vol. 15, iss. 10, s. 1--12, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: addiction, genetics, personality traits
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph15102076         Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-23169] [data modyf: 04-10-2018 08:58]
[2] The current state of research on psychiatric genetics in Poland and the world: A report covering recent years / Anna Grzywacz, Małgorzata Ryder, Iwona Małecka, Jolanta Chmielowiec // Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej .- 2018, v. 72, s. 1--12, ISSN: 0032-5449, , eISSN: 1732-2693,
Słowa kluczowe: genetics, mental disorders, polymorphism, psychiatric disorders
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5604/01.3001.0010.7979         Cytowania wg Scopus: 0 [18-03-2019]
[AWCZ-22288] [data modyf: 31-01-2018 13:22]
[3] Association between body size and selected hematological parameters in men and women aged 45 and above from a hospitalized population of older adults: an insight from the Polish Longitudinal Study of Aging (1960?2000) / Piotr Chmielewski, Bartłomiej Strzelec, Jolanta Chmielowiec, Krzysztof Chmielowiec(*), Krzysztof Borysławski // Anthropological Review .- 2017, Vol. 80 (2), s. 171--190, ISSN: 1898-6773, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aging, anthropometric characteristics, blood, hematological parameters, longitudinal studies, senescence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/anre-2017-0012         Cytowania wg Scopus: 1 [18-03-2019]
[AWCZ-22287] [data modyf: 31-01-2018 13:34]
[4] Association of serum bilirubin with longevity: Evidence from a retrospective longitudinal study and cross-sectional data / Piotr Chmielewski, Bartłomiej Strzelec, Jolanta Chmielowiec, Krzysztof Chmielowiec(*), Krzysztof Borysławski // Anthropological Review .- 2017, Vol. 80 (4), s. 335--348, ISSN: 1898-6773, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aging, antioxidant, bilirubin, inflammation, longevity, longitudinal study, sex differences
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/anre-2017-0024         Cytowania wg Scopus: 2 [18-03-2019]
[AWCZ-22286] [data modyf: 31-01-2018 13:00]
[5] Neurobiological mechanisms of motor and motivation deficits of dopamine / Petr Stasny, Miroslav Petr, Agata Rzeszutko-Polak, Marta Niewczas, Paweł Król, Wojciech Czarny, Patryk Niewczas-Czarny, Jolanta Chmielowiec, Jolanta Masiak, Grzegorz Trybek, Waldemar Moska, Jolanta Gronek, Paweł Cięszczyk // Trends in Sport Sciences .- 2017, vol. 3, s. 105--110, ISSN: 2299-9590, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dopamine, methylation, motivation, reward system, sports
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.23829/TSS.2017.24.3-2
[AWCZ-23171] [data modyf: 04-10-2018 10:05]
[6] Effects of aging on the function of the urinary system: longitudinal changes with age in selected urine parameters in a hospitalized population of older adults / Piotr Chmielewski, Bartłomiej Strzelec, Krzysztof Borysławski, Krzysztof Chmielowiec(*), Jolanta Chmielowiec, Paweł Dąbrowski // Anthropological Review .- 2016, Vol. 79 (3), s. 331--345, ISSN: 1898-6773, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: aging, changes with age, kidney, longitudinal study, senescence, specific gravity, the urinary system, urinalysis, urine pH
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [18-03-2019]
[AWCZ-20814] [data modyf: 25-01-2018 12:41]
[7] The association between total leukocyte count and longevity: Evidence from longitudinal and cross-sectional data / Piotr Paweł Chmielewski, Krzysztof Borysławski, Krzysztof Chmielowiec, Jolanta Chmielowiec, Bartłomiej Strzelec // Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger .- 2016, 204, s. 1--10, ISSN: 0940-9602, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Aging, Inflammation, Leukocyte count, Longevity, Longitudinal studies, Senescence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.aanat.2015.09.002
[AWCZ-21087] [data modyf: 25-01-2018 12:42]
[8] Ubytki wysokości ciała a ryzyko zgonu u osób starszych / Piotr Chmielewski, Krzysztof Borysławski, Jolanta Chmielowiec, Krzysztof Chmielowiec(*) // Gerontologia Współczesna .- 2016, Vol. 4, no. 2, s. 73--80, ISSN: 2391-4653, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: age-related changes, badania ciągłe, body height, height loss, longitudinal studies, utrata wysokości ciała, wysokość ciała, zmiany związane z wiekiem
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20310] [data modyf: 25-01-2018 12:46]
[9] Height loss with advancing age in a hospitalized population of Polish men and women: magnitude, pattern and associations with mortality / Piotr Chmielewski, Krzysztof Borysławski, Krzysztof Chmielowiec(*), Jolanta Chmielowiec // Anthropological Review .- 2015, Vol. 78 (2), s. 157--168, ISSN: 1898-6773, : bibliogr.tab.wykr.
Słowa kluczowe: aging, body height, changes with age, health, morbidity, mortality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 9 [18-03-2019]
[AWCZ-19266] [data modyf: 25-01-2018 12:40]
[10] Longitudinal and cross-sectional changes with age in selected anthropometric and physiological traits in hospitalized adults: an insight from the Polish Longitudinal Study of Aging (PLSA) / Piotr Chmielewski, Krzysztof Borysławski, Krzysztof Chmielowiec(*), Jolanta Chmielowiec // Anthropological Review .- 2015, Vol. 78 (3), s. 317--336, ISSN: 1898-6773, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19936] [data modyf: 25-01-2018 12:40]
[11] The association between total leukocyte count and longevity: Evidence from longitudinal and cross-sectional data / Piotr Chmielewski, Krzysztof Borysławski, Krzysztof Chmielowiec(*), Jolanta Chmielowiec, Bartłomiej Strzelec // Annals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger .- 2015, 204, s. 1--26, ISSN: 0940-9602, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Aging, Inflammation, Leukocyte count, Longevity, Longitudinal studies, Senescence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.aanat.2015.09.002         Cytowania wg Scopus: 11 [18-03-2019]
[AWCZ-19391] [data modyf: 25-01-2018 12:40]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski