System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr n biol. Justyna Jasik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Jednostki kształcenia przedklinicznego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Profilaktyka wypalenia zawodowego wśród pracowników Ochrony Zdrowia : Praktyczny poradnik dla pielęgniarek / Justyna Jasik, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Joanna Hoffmann-Aulich .- Zielona Góra : Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa, 2017 .- 14 s. : rys.tab. .- ISBN: -
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13991] [data modyf: 02-05-2019 09:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ankieta FINDRISK jako narzędzie w ocenie ryzyka rozwoju stanu przedcukrzycowego i cukrzycy / Iwona Bonikowska, Justyna Jasik
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5] / pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2018 - s. 21--31 .- ISBN: 9788362182718
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19988] [data modyf: 29-05-2019 11:48]
[2] Rozpoznanie stanu przedcukrzycowego oraz skuteczna edukacja szansą na prewencję cukrzycy lub jej powikłań / Justyna Jasik, Iwona Bonikowska
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t. 5] / pod red. Izabelli Uchmanowicz i Joanny Rosińczuk .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2018 - s. 111--123 .- ISBN: 9788362182718
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19997] [data modyf: 29-05-2019 11:49]
[3] Charakterystyka wybranych wskaźników proporcji ciała zielonogórskich studentów i studentek w kontekście ich zachowań zdrowotnych / Justyna Jasik
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4] / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . Tom. 4 .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017 - s. 183--193 .- ISBN: 9788362182664
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19141] [data modyf: 03-06-2019 11:51]
[4] Czy oferta edukacji zdrowotnej w mediach dotrzymuje kroku starzejącemu się społeczeństwu? / Justyna Jasik, Jolanta Chmielowiec, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska
// W: Starzenie się a może długowieczność .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 81--93 .- ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19269] [data modyf: 05-06-2019 11:26]
[5] Praca pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej a syndrom wypalenia zawodowego / Monika Lato-Pawłowska, Joanna Hoffmann-Aulich, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik, Grażyna Milewska-Wilk, Jolanta Chmielowiec
// W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie [t.4] / pod red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk, Beaty Jankowskiej-Polańskiej . Tom. 4 .- Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017 - s. 252--268 .- ISBN: 9788362182664
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19140] [data modyf: 03-06-2019 11:51]
[6] Problemy pielęgniarskie w chorobach psychicznych w aspekcie starzenia się społeczeństwa / Jolanta Chmielowiec, Iwona Bonikowska, Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Justyna Jasik
// W: Starzenie się a może długowieczność .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 127--135 .- ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19271] [data modyf: 31-05-2019 13:56]
[7] Przygotowanie pielęgniarek do pełnienia funkcji edukacyjnej z zakresu czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej / Monika Lato-Pawłowska, Grażyna Milewska-Wilk, Iwona Bonikowska, Jolanta Chmielowiec, Justyna Jasik, Joanna Hoffmann-Aulich
// W: Starzenie się a może długowieczność .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 7--22 .- ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19265] [data modyf: 31-05-2019 13:55]
[8] Samokontrola glikemii chorych na cukrzycę typu 2 w warunkach domowych / Iwona Bonikowska, Jolanta Chmielowiec, Monika Lato-Pawłowska, Justyna Jasik
// W: Starzenie się a może długowieczność .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 23--35 .- ISBN: 9788378422914
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19266] [data modyf: 31-05-2019 13:55]
[9] Wybrane zachowania zdrowotne młodzieży akademickiej a subiektywne doświadczanie stresu w oparciu o skalę odczuwania stresu (PSS-10) / Justyna Jasik
// W: Cywilizacja a zdrowie - przegląd zagadnień / red. Paweł Kiciński, Beata A. Nowak .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017 - s. 117--131 .- ISBN: 9788365598660
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20003] [data modyf: 31-05-2019 11:26]
[10] Zachowania zdrowotne oraz aktywność fizyczna pracownika służby zdrowia, nauczyciela i pracownika korporacji / Justyna Jasik
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego [2015] / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 177--188 .- ISBN: 9788378421924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17499] [data modyf: 18-01-2016 09:42]
[11] Zatrzymać czas, czyli wyzwania dla edukacji zdrowotnej osób starszych / Justyna Jasik
// W: Starzejąca się kobieta / red. J. Hoffmann-Aulich .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 105--113 .- ISBN: 9788378421757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16838] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[12] Wyzwanie czy wykluczenie - niepełnosprawni studenci na kierunkach medycznych i pokrewnych / Justyna Jasik
// W: Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013 - s. 199--213 .- ISBN: 9788363134730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15887] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Prevention of diabetes in primary healthcare based on the health policy program for early detection and prevention of diabetes and its complications in working individuals in the Lubusz province / Iwona Bonikowska, Justyna Jasik, Iwona Towpik // Family Medicine & Primary Care Review .- 2018, vol. 20, no 4, s. 313--319, ISSN: 2449-8580, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: diabetes mellitus, pre-diabetic state, primary health care, primary prevention
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2018.79340
[AWCZ-23540] [data modyf: 22-01-2019 09:24]
[2] Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z udarem niedokrwiennym mózgu / Justyna Jasik // Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych .- 2018, nr 1, s. 8--14, ISSN: 2544--1337, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22692] [data modyf: 24-04-2018 11:54]
[3] Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z urazem głowy / Justyna Jasik // Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych .- 2017, nr 1, s. 18--23, ISSN: 2544--1337, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22691] [data modyf: 24-04-2018 11:54]
[4] Procedury pielęgniarskie wobec pacjenta w stanie ciężkiej sepsy / Justyna Jasik, Wojciech Dziobek // Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych .- 2017, nr 3, s. 38--42, ISSN: 2544--1337, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22690] [data modyf: 24-04-2018 11:54]
[5] Wypalenie zawodowe pielęgniarek w kontekście organizacji pracy - badanie wstępne / Joanna Hoffmann-Aulich, Iwona Bonikowska, Justyna Jasik // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2017, tom XVIII, z. 10, cz. 3, s. 7--21, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: nursing, professional burnout, professional satisfaction job, satisfaction organization of work
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22569] [data modyf: 30-03-2018 08:43]
[6] Aktywność fizyczna wybranych grup zawodowych. Podobieństwa i różnice w podejśćiu do problematyki aktywności fizycznej pracownika korporacji, pracownika służby zdrowia oraz nauczyciela / Justyna Jasik // Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu .- 2015, t. 21, nr 3, s. 254--259, ISSN: 2083-4543, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, bariery, elementy stylu życia, grupy zawodowe, motywacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20783] [data modyf: 04-01-2017 12:28]
[7] Karmienie naturalne - cenny dar i kamień milowy opieki nad noworodkiem / Justyna Jasik // Rocznik Lubuski: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspektach medycyny, antropologii i wychowania fizycznego .- 2014, Tom 40, część 2, s. 247--259, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: education, lactation, lactation difficulties, maternal milk
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18685] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Aktywność fizyczna osób po przeszczepieniu narządu / Iwona Bonikowska, Justyna Jasik, Ewa Nowacka-Chiari // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia = Wrocław Annual International Conference on Health and Lifestyle. Wrocław, Polska, 2018 .- Wrocław, 2018, s. 10--11
Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, przeszczep, zdrowy styl życia

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23352] [data modyf: 29-01-2019 12:15]
[2] Characteristics of anthropometric features of students in relation to their consumption of water, juice, vegetables and fruits / Iwona Bonikowska, Justyna Jasik // W: 5th International Conference Medical Science Pulse Interdisciplinary Science & Research : Abstracts. Master Class & E-Poster Session. Opole, Polska, 2018 .- Opole, 2018, s. 8
Słowa kluczowe: health behaviour, lifestyle, nutrition

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23073] [data modyf: 04-07-2018 13:55]
[3] Control of fasting glycaemia or oral glucose tolerance testing in diabetes prevention . / Iwona Bonikowska, Justyna Jasik // W: 5th International Conference Medical Science Pulse Interdisciplinary Science & Research : Abstracts. Master Class & E-Poster Session. Opole, Polska, 2018 .- Opole, 2018, s. 9
Słowa kluczowe: diabetes, patient, prediabetes condition

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23074] [data modyf: 04-07-2018 13:57]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski