System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Volodymyr Sakharov
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dynamic reaction of high buildingon seismic loadings depending on its construction scheme / Oleksandr Lytvyn, Volodymyr Sakharov(*)
// W: Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska / red. nauk. Z. Meyer .- Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, 2017 - s. 151--156 .- ISBN: 9788394348830
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19232] [data modyf: 24-05-2019 14:27]
[2] Symulacja komputerowa nieliniowego zachowania się budynków na podłożu gruntowym pod obciążeniem dynamicznym / Volodymyr Sakharov, Oleksandr Lytvyn
// W: Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska / red. nauk. Z. Meyer .- Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, 2017 - s. 141--149 .- ISBN: 9788394348830
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19231] [data modyf: 21-07-2017 10:45]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Doslidžennâ osoblivostej dinamičnoi povedinki visotnih sekcij kutovoi formi v sejsmično nebezpečnih umovah / O. Sakharov, Volodymyr Sakharov, O. Lytvyn // Scientific Journal "ScienceRise" .- 2016, Vol. 12, no. 2, s. 57--60, ISSN: 2313-6286, , eISSN: 2313-8416, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: direct dynamic method, multistory buildings, seismicity, simulation, soil base - foundation building
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.15587/2313-8416.2016.85841
[AWCZ-22752] [data modyf: 16-05-2018 11:39]
[2] Doslidžennâ dinamičnoi povedinki budivel' pri nelinijnomu deformuvanni osnovi ta fundamentiv / Volodymyr Sakharov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij .- 2015, Vol. 7, no. 2, s. 18--23, ISSN: 1729-3774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15587/1729-4061.2015.40026
[AWCZ-22756] [data modyf: 17-05-2018 10:07]
[3] Interaction study of the frame building with foundation weakened by the underground mines under the seismic load / Volodymyr Sakharov, Veronika Zhuk, Liudmyla Skochko // Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa .- 2014, Vol. 16, no. 8, s. 37--44, ISSN: 1730-8658, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: SFSI, frame, mine, non-uniform deformation, numerical modelling, seismic load, underworked area
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22757] [data modyf: 17-05-2018 10:31]
[4] Vzaimodejstvie konstrukcij zimnenskogo monastiriâ s gruntovym osnovaniem pri sejsmičeskih vozdejstviâh / Volodymyr Sakharov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij .- 2014, Vol. 6, no. 7, s. 18--23, ISSN: 1729-3774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15587/1729-4061.2014.33652
[AWCZ-22753] [data modyf: 16-05-2018 14:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dynamic behavior of a high-rise building under seismic loads for different bearing frame types / Volodymyr Sakharov, Oleksandr Lytvyn, Vasyl Pidlutskyi // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 180--189, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: analiza modalna, bearing frame, budynek wysoki, dynamic response, foundation, fundament, girder frame, high-rise building, konstrukcja szkieletowa z belkami, metody numeryczne, modal analysis, numerical methods, obciążenie sejsmiczne, odpowiedź dynamiczna, podłoże gruntowe, rama nośna budynku, seismic load, soil base,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0060
[AWI-10732] [data modyf: 03-01-2019 14:55]
[2] Changes in the strength of the polymer concrete used in the electroplating vats under operational load / Lidia Radna, Volodymyr Sakharov // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 27 (4), s. 185--193, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badanie laboratoryjne polimerobetonu, bending, compressive, electroplating vat, polymer concrete laboratory test, tensile strength, wanna elektrolityczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10648] [data modyf: 21-02-2018 12:09]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] In situ Pile tests - 2019 project. Methodology and results / Volodymyr Sakharov, Waldemar Szajna, Igor Boyko // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska, 2019 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 49--50 .- ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: axial force, group of pile, in-sity test, pile test, static test, strain gauges, vertical static test

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23552] [data modyf: 16-10-2019 13:39]
[2] Interaction "base-foundation-building" in condition of soil compression / Volodymyr Sakharov, Oleksandr Lytvyn // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska, 2019 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 29 .- ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: K. Terzaghu law, compressible soil base, compression, modulus of deformation, structural strength, underlimit plasticity

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23548] [data modyf: 16-10-2019 13:09]
[3] Numerical modelling of the structure-foundation system on the basis of vibrations measurements / Jacek Grosel, Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska, 2019 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 16 .- ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: eigenfrequencies, model tuning, numerical modelling, validation, verification, vibrations measurements

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23547] [data modyf: 16-10-2019 13:05]
[4] OMA as a tool for nonlinearity detection / Jacek Grosel, Wojciech Sawicki, Zbigniew Wojcicki, Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov // W: 8th International Operational Modal Analysis Conference - IOMAC' 19. Copenhagen, Dania, 2019 .- Amsterdam : Elsevier, 2019, s. 63--70
Słowa kluczowe: Measurements, Nonlinearity, OMA, Temperature, Vibrations, Wind

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23520] [data modyf: 16-09-2019 10:12]
[5] Pile tests - 2019. Geotechnical characteristics of the site / Waldemar Szajna, Volodymyr Sakharov, Igor Boyko // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska, 2019 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 43--48 .- ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: CPTu, DMT, in-situ tests, laboratory investigations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23551] [data modyf: 16-10-2019 13:35]
[6] Dinamična reakciâ visotnoi budivli pri sejsmičnomu navantaženni v zaležnosti vid konstruktivnoi shemi karkasu / Volodymyr Sakharov, Vasil' L. Pidluc'kij, Oleksandr V. Litvin // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina, 2017 .- Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 20--21 .- ISBN: 9789666461929
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22834] [data modyf: 28-11-2017 12:21]
[7] Dynamic reaction of high building on seismic loadings depending on its construction scheme / I. P. Boiko, O. V. Lytvyn, Volodymyr Sakharov // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 133--134 .- ISBN: 9788394795108
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22690] [data modyf: 11-08-2017 12:32]
[8] Dynamic superelements for the nonlinear interaction simulation of high-rise buildings with a soil base / Volodymyr Sakharov // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina, 2017 .- Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 12--13 .- ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: VESNA-DYN, explicit method, finite element method, high-rise building, nonlinear analysis, spectral superelement

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22832] [data modyf: 28-11-2017 12:22]
[9] Stress distribution in column-plate foundations of the monument of Christ the King in Świebodzin / Jakub Marcinowski, Volodymyr Sakharov // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina, 2017 .- Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 62--63 .- ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: artificial mound, columns and plate foundations, dead load, huge monument, numerical simulations, wind load

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22836] [data modyf: 28-11-2017 12:44]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski