System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Krystyna Górnicka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jako dokument strategiczny. Założenia - treść - recepcja / Krystyna Górnicka // Ekonomia Społeczna .- 2016, nr 2, s. 48--59, ISSN: 2081-321X, , eISSN: 1898-7435, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: KPRES, ekonomia społeczna, miejsca pracy, program
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.15678/ES.2016.2.04
[AWCZ-22128] [data modyf: 18-12-2017 14:18]
[2] Programowanie rozwoju ekonomii społecznej w perspektywie socjologicznej. Zarys problematyki / Krystyna Górnicka // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 2, s. 105--116, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, programowanie, socjologia
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21641] [data modyf: 04-09-2017 11:42]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski