System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Mateusz Kuźmik
Wydział: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Jednostka: Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 13,78 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 2,78 (2,78)    CZASOP: 11 (3,67)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,76 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
12,39 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 1,39 (1,39)    CZASOP: 11 (3,67)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,48 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rola rodziny w systemie resocjalizacji i profilaktyki społecznej w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich / Marzanna Farnicka, Mateusz Kuźmik
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 47--63 .- ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19101] [data modyf: 01-06-2017 10:57]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ocena przygotowania przyszłych pedagogów szkolnych w perspektywie aktualnych badań / Mateusz Kuźmik // Rocznik Lubuski .- 2018, tom 44, nr 2, s. 243--254, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: kształcenie, pedagog, przygotowanie, szkoła, wymagania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23419] [data modyf: 12-12-2018 09:31]
[2] Kary i nagrody stosowane przez rodziców a samoocena młodzieży / Mateusz Kuźmik // Psychologiczne Zeszyty Naukowe .- 2017, nr 2, s. 197--206, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: kary, nagrody, poczucie własnej wartości, rodzina, samoocena
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22631] [data modyf: 11-04-2018 13:14]
[3] Poczucie bezpieczeństwa pracowników zakładów penitencjarnych / Mateusz Kuźmik // Antea. Studenckie Zeszyty Naukowe i Artystyczne .- 2015, nr 1, s. 179--188, ISSN: 2451-1439,
Słowa kluczowe: areszty śledcze, custody, penitencjarystyka, penitentiary employees, penitentiary science, poczucie bezpieczeństwa, pracownicy zakładów penitencjarnych, prisons, sense of safety, zakłady karne
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20469] [data modyf: 13-10-2016 09:08]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Aggression as a Challenge, Theory and research - Current Problems / / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition , 2016 (Rec.) Mateusz Kuźmik // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2017, nr 3, s. 181--183
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski