System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Emilia Kucharczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem : stan prawny na 1 stycznia 2016 roku / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 400 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378422228
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13136] [data modyf: 18-10-2016 12:31]
[2] Prawo budowlane : z omówieniem i komentarzem / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 365 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378421139
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11856] [data modyf: 18-10-2016 12:31]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kontrola społeczna realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk // Przegląd Budowlany .- 2019, nr 1, s. 38--41, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23693] [data modyf: 08-10-2019 11:37]
[2] Otoczenie prawne przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich a postępowanie administracji publicznej / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 3, s. 131--139, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: functions of the city, funkcje miasta, legal environment (instrumentation), obszar zabudowany, otoczenie (oprzyrządowanie) prawne, revitalization, rewitalizacja, spatial order, urban area, ład przestrzenny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_173_09
[AWCZ-23463] [data modyf: 03-01-2019 16:58]
[3] Rola inspektora nadzoru inwestorskiego w renowacji obiektów zabytkowych / Emilia Kucharczyk // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 4, s. 207--209, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22590] [data modyf: 03-04-2018 13:41]
[4] Odpowiedzialność osób kierujących praktykami zawodowymi wymaganymi do uzyskania uprawnień budowlanych / Emilia Kucharczyk // Przegląd Budowlany .- 2017, nr 5, s. 47--51, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22188] [data modyf: 11-01-2018 12:50]
[5] Uprawnienia budowlane w przeszłości, dzisiaj i w najbliższej przyszłości / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk // Przegląd Budowlany .- 2017, nr 1, s. 49--54, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21189] [data modyf: 21-03-2017 12:14]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Rola inspektora nadzoru inwestorskiego w realizacji przedsięwzięć renowacyjnych obiektów zabytkowych / Emilia Kucharczyk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 75 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22967] [data modyf: 29-03-2018 16:23]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski