System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Urszula Majdańska-Wachowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 25 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Metaforyka w tekstach rocka gotyckiego i muzyki okołogotyckiej, 2006. Urszula Majdańska-Wachowicz, Męcina Mała : Na Rzekach ART 136 s. , ISBN: 8392434803,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13341] [data modyf: 26-10-2016 10:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Co się kryje w strukturze - kilka uwag o budowie polskich i amerykańskich recenzji muzycznych, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Unisono w wielogłosie VI : rock a media, 2019. / pod red. Radosława Marcinkiewicza, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 170--177, ISBN: 9788373958456
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21156] [data modyf: 23-10-2019 09:01]
[2] A contrastive genre study of the structure of Polish and American music reviews, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018. / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 87--96, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19885] [data modyf: 29-05-2019 12:19]
[3] Analiza tekstu utworu jako składnik recenzji muzycznej (na materiale czasopisma muzycznego "Teraz Rock"), Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Między przeszłością a teraźniejszością. Rozważania o języku i tekście, 2018. / pod red. Barbary Mitrengi, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Linguarum silva T. 7), s. 97--110
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20968] [data modyf: 03-07-2019 10:45]
[4] Expressive means in Ponglish - a contact language variety used not only by Poles living in English-speaking countries, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 87--98, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18644] [data modyf: 30-01-2017 10:07]
[5] Relacje nadawczo-odbiorcze a kształt językowy recenzji muzycznej (na materiale recenzji twórczości Depeche Mode), Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Unisono w wielogłosie V : W stronę typologii i terminologii rocka, 2014. / pod red. Radosława Marcinkiewicza, Sosnowiec : Wydawnictwo GAD Records, s. 159--167, ISBN: 9788361637202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18321] [data modyf: 26-10-2016 09:27]
[6] Uwarunkowania komunikacyjne a pododmiany recenzji muzycznej (na przykładzie recenzji twórczości grupy Depeche Mode), Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 219--230, ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18318] [data modyf: 26-10-2016 09:14]
[7] Muzyczne materiały promocyjne w aspekcie lingwistycznym, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Unisono w wielogłosie IV : Rock a media, 2013. / pod red. Radosława Marcinkiewicza, Sosnowiec : Wydawnictwo GAD Records, s. 101--108, ISBN: 9788361637196
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18317] [data modyf: 09-11-2016 15:57]
[8] Ponglish w aspekcie strukturalnym - zarys problematyki, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Komunikacyjne aspekty badania języka, 2013. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012), s. 109--122, ISBN: 9788378421184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18324] [data modyf: 26-10-2016 09:41]
[9] Językowe wyznaczniki tożsamości w subkulturze gotyckiej, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Unisono w wielogłosie 3 : rock a korespondencja sztuk, 2012. / pod red. Radosława Marcinkiewicza, Sosnowiec : Wydaw. GAD Records, s. 200--210, ISBN: 9788361637189
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18316] [data modyf: 26-10-2016 09:09]
[10] Same remarks on language awareness among the Polish living in English-speaking countries with reference to PONGLISH, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 99--110, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18325] [data modyf: 26-10-2016 10:30]
[11] Komponenty inicjalne recenzji muzycznej w ujęciu komparatystycznym - zarys problematyki, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka, 2010. / pod red. Bariusza Barana i Artura M. Trudzika, Opole : Wydawnictwo Scriptorium, s. 203--224, ISBN: 9788395578045
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21583] [data modyf: 10-07-2020 12:06]
[12] Językowe wyznaczniki perswazji w muzycznych materiałach informacyjno-promocyjnych typu press kit, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Norma a komunikacja, 2009. / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 287--296, ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18326] [data modyf: 26-10-2016 10:35]
[13] Językowe wyznaczniki potoczności w komiksach "Kajko i Kokosz" Janusza Christy, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 177--191, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18319] [data modyf: 26-10-2016 09:23]
[14] Leksykalne nośniki ekspresji w komiksach, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 363--385, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18320] [data modyf: 26-10-2016 09:22]
[15] Wartościowanie w muzycznych materiałach informacyjno-promocyjnych typu press kit, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Język. Religia. Tożsamość. Tom III, 2009. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 141--155, ISBN: 9788389682362
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18327] [data modyf: 26-10-2016 10:38]
[16] Rola metafor orientacyjnych w tekstach rocka gotyckiego, Urszula Majdańska-Wachowicz, Anna Wojciechowska
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 199--209, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8989] [data modyf: 26-10-2016 09:25]
[17] O języku wybranych czasopism młodzieżowych, Urszula Majdańska-Wachowicz
// W: Zeszyt 2 Studenckich Prac Naukowych Koła Młodych Językoznawców, 2003. , Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 87--94, ISBN: 8372412952
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18322] [data modyf: 26-10-2016 09:39]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Live Lesson ? for teenagers - 'The Wizard of Ads'? / Urszula Majdańska-Wachowicz, 2019. Online Post-Conference Journal International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland, No. 41, 22--26
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24469] [data modyf: 23-10-2019 09:10]
[2] Recenzja muzyczna w uwikłaniach dyskursywnych / Urszula Majdańska-Wachowicz, 2019. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Vol. 53, 99--112, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: "Rolling Stone", "Teraz Rock", dyskurs, gatunek, kultury dziennikarskie, recenzja muzyczna
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.18778/0208-6077.53.09
[AWCZ-25470] [data modyf: 13-07-2020 11:03]
[3] Some remarks on thematic English loanwords identified in Polish music magazines / Urszula Majdańska-Wachowicz, 2018. Konińskie Studia Językowe vol. 6, no 2, 191--205, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English-Polish language contact, language of music, music journalism, thematic loanwords
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.5
[AWCZ-23388] [data modyf: 03-12-2018 08:40]
[4] Sprawozdanie z konferencji naukowej "Estetyka językowa w komunikowaniu" / Urszula Majdańska-Wachowicz, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 523--529, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24117] [data modyf: 28-05-2019 12:23]
[5] Teenagers and adults wanna have fun, too! Edutainment in the ESL classroom when teaching for exams / Urszula Majdańska-Wachowicz, 2018. Online Post-Conference Journal International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Poland No. 40, 24--27 bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23164] [data modyf: 03-10-2018 08:58]
[6] Do you speak Ponglish? A lesson on language awareness and cross-cultural communication / Urszula Majdańska-Wachowicz, 2016. IATEFL Newsletter. Online post-conference Journal, no. 39, 23--25, ISSN: 1509-0841, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21163] [data modyf: 09-03-2017 08:33]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A contrastive genre study of the structure of polish and american music reviews, 2016. Urszula Majdańska-Wachowicz // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 34, ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22380] [data modyf: 19-12-2016 09:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski