System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Sławomir Dudziak
Wydział: Wydział Prawa i Administracji
Jednostka: Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 9,57 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 3,57 (3,57)    CZASOP: 6 (6)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,79 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
9,57 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 3,57 (3,57)    CZASOP: 6 (6)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,79 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień - uwagi de lege lata / Sławomir Dudziak
// W: Zmiany w prawie karnym materialnym i procesowym w latach 2013-2017 / red. H. Paluszkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 7) - s. 69--78 .- ISBN: 9788378423171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20097] [data modyf: 22-05-2018 11:30]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Krajowa Administracja Skarbowa a postępowanie karne skarbowe / Sławomir Dudziak // Prokuratura i Prawo .- 2017, nr 4, s. 95--107, ISSN: 1233-2577, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21304] [data modyf: 24-04-2017 10:10]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski