System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Bartelik
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 16 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 10 (3,33)    CZASOP: 6 (3)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
16 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 10 (3,33)    CZASOP: 6 (3)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dynamika rozwoju kaszubskiego systemu temporalnego - archaiczność a kontakty językowe / Piotr Bartelik
// W: Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku / pod red. Doroty Krystyny Rembiszewskiej . T. 2 .- Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017 - (Dialektologia słowiańska) - s. 41--57 .- ISBN: 9788364031687
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19906] [data modyf: 07-03-2018 10:26]
[2] Gramatykalizacja i inne procesy rozwojowe a kontakty językowe na przykładzie polskich i kaszubskich analitycznych form czasownikowych / Piotr Bartelik
// W: Język w regionie, region w języku 2 / pod red. Błażeja Osowskiego, Justyny Kobus, Pauliny Michalskiej-Góreckiej i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk .- Poznań : Wydawnictwo PSP, 2017 - s. 11--25 .- ISBN: 9788365666314
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19488] [data modyf: 07-11-2017 12:01]
[3] Das Verb bëc "sein" und seine Funktionen im kaschubischen Tempus- und Genussystem / Piotr Bartelik(*)
// W: To be or not to be? The Verbum Substantivum from Synchronic, Diachronic and Typological Perspectives / ed. by Michail L. Kotin in collaboration with Richard J. Whitt .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015 - s. 181--209 .- ISBN: 9781443880701
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18704] [data modyf: 05-04-2017 10:45]
[4] Das moderne Kaschubische im Spannungsfeld zwischen Sprachkontinuität, Sprachkontakt und Sprachwandel / Piotr Bartelik(*)
// W: Wschód - Zachód. Sprachliche Einheiten in System und Text / Hrsg. von Oleksij Prokopczuk, Klaudiusz Bobowski .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2013 - s. 10--19 .- ISBN: 9788374672054
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18670] [data modyf: 31-01-2017 09:44]
[5] Das slawische Substrat und das deutsche Superstrat im Kaschubischen / Piotr Bartelik(*)
// W: Sprachkontakte in Zentraleuropa / Hrsg. Andrzej Kątny .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2012 - (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte. Studien zur Slawistik und Germanistik ; 1) - s. 145--156 .- ISBN: 9783631624098
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18678] [data modyf: 31-01-2017 13:59]
[6] Die kaschubischen sein (bëc)- und haben (miec-)-Konstruktionen aus der Sicht des Sprachwandels und im Sprachkontrast / Piotr Bartelik
// W: Geschichte und Typologie der Sprachsysteme = History and Typology of Language Systems / Herausgegeben von Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova unter Mitarbeit von Martin Durrell .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 189--196 .- ISBN: 9783825358792
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18684] [data modyf: 31-01-2017 14:15]
[7] Zum Archetyp deutsch-polnisch-kaschubischer Sprachkontakte in Bezug auf das kaschubische Lexikon in statu nascendi / Piotr Bartelik(*)
// W: Wort - Bedeutung, Sinn und Wirkung : Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag / Herausgegeben von Mariola Smolińska .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2011 - s. 21--29 .- ISBN: 9788374671651
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18682] [data modyf: 31-01-2017 14:09]
[8] Zu einigen interessanten Fällen neuester deutscher lexikalischer Enlehnungen im Kaschubischen / Piotr Bartelik(*)
// W: Dialog Kultur. : Studien zur Sprache und Literatur. / red. M. Smolińska, B. Widawska .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2010 - s. 11--19 .- ISBN: 9788374671446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18746] [data modyf: 13-02-2017 11:17]
[9] Zur Frage des "kaschubischen Perfekts" / Piotr Bartelik(*)
// W: Die deutsche Sprache im Spiegel vielfältiger wissenschaftlicher Untersuchen : Einblicke in die germanistische Nachwuchsforschung in Polen / Hrsg. von Zenon Weigt .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010 - s. 9--16 .- ISBN: 9788375254068
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18669] [data modyf: 13-02-2017 11:59]
[10] Die temporalen Leistungen der "werden"+Infinitiv I Activ-Konstruktion / Piotr Bartelik(*)
// W: Wschód - Zachód : dialog kultur / pod red. Doroty Werbińskiej, Barbary Widawskiej . Tom II .- Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, 2007 - s. 67--70 .- ISBN: 9788374671279
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18671] [data modyf: 31-01-2017 09:56]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ansatz einer Lehnwörter-Klassifikation am Beispiel der deutschen Entlehnungen im Kaschubischen und Polnischen / Piotr Bartelik // Polilog. Studia Neofilologiczne .- 2016, nr 6, s. 249--260, ISSN: 2083-5485, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Assimilation, Entlehnungen, Kashubian lexicon, Lehenwort-Klassifikationen, Lexikon-Veränderung, Sprachkontakt, borrowings, language changes, language contacts, loanwords classifications
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20958] [data modyf: 31-01-2017 09:51]
[2] Wpływ języka niemieckiego na system gramatyczny kaszubszczyzny w świetle nowszych bada / Piotr Bartelik // Gwary Dziś .- 2015, 7, s. 215--230, ISSN: 1898-9276, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: czas gramatyczny, gramatykalizacja, grammaticalization, język kaszubski, konstrukcje mieć z imiesłowami, kontakty językowe, language contacts, periphrstic constructions with mieć and participles, tense, the Kashubian language
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20962] [data modyf: 02-02-2017 10:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Die kaschubischen sein- und haben-Konstruktionen als Widerspiegelung deutsch-kaschubischer Sprachkontakte / Piotr Bartelik(*) // W: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit; Band 17. Warszawa, Polska, 2010 .- Frankfurt am Main : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2013, s. 89--94 .- ISBN: 9783631632178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22490] [data modyf: 31-01-2017 14:06]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Studia nad słowiańsko - niemieckimi kontaktami językowymi / / Janusz Siatkowski , 2015 (Rec.) Piotr Bartelik(*) // Studia Germanica Gedanensia .- 2015, Band 35, s. 215--220
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Modalität/ Temporalität in kontrastiver und typologischer Sicht / / A. Kątny, A. Socka (Rec.) Piotr Bartelik(*) // Studia Germanica Gedanensia .- 2010, Band 30, s. 323--327
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski