System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Paulina Michalak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sztuczne sieci neuronowe - możliwości zastosowania / Paulina Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo. Część II / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 49--55 .- ISBN: 9788365917430
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19290] [data modyf: 03-06-2019 14:56]
[2] Tereny pokopalniane miasta Zielona Góra i okolic / Paulina Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo. Część II / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 42--48 .- ISBN: 9788365917430
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19289] [data modyf: 03-06-2019 14:56]
[3] Wilgoć w obiektach budowlanych / Paulina Michalak, Bartosz Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 89--95 .- ISBN: 9788365362483
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19011] [data modyf: 05-06-2019 13:02]
[4] Zagrożenie radiacyjne na terenach górniczych / Paulina Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 81--88 .- ISBN: 9788365362483
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19010] [data modyf: 05-06-2019 13:02]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Naturalna promieniotwórczość radonu - pochodzenie, zagrożenia oraz sposoby redukcji jego stężeń w budynkach mieszkalnych / Paulina Michalak // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (2/I/16), s. 455--464, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: building objects, grunt, obiekty budowlane, protections, radioactivity, radioaktywność, soil, zabezpieczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20453] [data modyf: 11-10-2016 13:35]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Tereny pokopalniane miasta Zielona Góra / Paulina Michalak // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2017 : matriały konferencyjne - wiosna. Część druga. Poznań, Polska, 2017 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017, s. 66 .- ISBN: 978836577204
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22595] [data modyf: 16-05-2017 12:37]
[2] Analiza zagrożenia radiacyjnego na terenach górniczych / Paulina Michalak // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016. Materiały konferencyjne - jesień : cześć pierwsza. Poznań, Polska, 2016 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2016, s. 95 .- ISBN: 9788365677099
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22557] [data modyf: 08-03-2017 10:14]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski