System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Anna Naplocha
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] An outline of human-wolf interactions' stages: The way from coevolution and exlusionistic category of "Bestia sacer" to natureculture's inclusion / Anna Naplocha
// W: Poszerzamy horyzonty. Tom XIV / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał .- Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019 - s. 458--468 .- ISBN: 9788363216184
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21039] [data modyf: 10-09-2019 13:51]
[2] Raróg - raraszek - sokół - Garuda i Feniks. Między ornitologią, mitologią i utworami literackimi z obszaru Słowiańszczyzny / Anna Naplocha
// W: Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy / red. nauk. Małgorzata Baer .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019 - (Filologia Słowiańska ; 46) - s. 263--276 .- ISBN: 9788323234227
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20720] [data modyf: 28-05-2019 11:53]
[3] Retoryka deprecjonująca wilka (canis lupus) w kontekście czystki gatunkowej i polityki anty-wilczej okresu PRL. Studium w oparciu o wybrane numery "Łowca Polskiego" / Anna Naplocha
// W: Poszerzamy horyzonty. Tom XIV / red. nauk. Małgorzata Bogusz, Monika Wojcieszak, Piotr Rachwał .- Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019 - s. 449--457 .- ISBN: 9788363216184
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21038] [data modyf: 10-09-2019 12:32]
[4] Konie w działaniach militarnych i ich rola w wojskowości na przykładzie kawalerii polskiej 1919?1939 / Anna Naplocha
// W: Animus Belli 2017. Historia sztuki wojennej : Zwierzęta na polu walki / red. nauk. Jacek Lasota, Milena Palczewska . T. 2 .- Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - s. 72--84 .- ISBN: 9788375236026
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20023] [data modyf: 03-06-2019 10:30]
[5] Obrazy miłości - funkcjonowanie pojęć 'eros','agape','philia' i ich wpływ na postrzeganie miłości w wybranej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Anna Naplocha
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część I / pod red. Emanueli Bednarczyk-Stefaniak i Anastazji Seul . t. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonoórskiego, 2017 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.) - s. 263--275 .- ISBN: 9788378422884
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19333] [data modyf: 05-06-2019 11:37]
[6] Realizacja kategorii osoby a budowanie wspólnoty religijnej na przykładzie postnego "Kazania drugiego o grzechu Kaima i o Męce Chrystusowej" ks. Fortunata Opełczyńskiego. Analiza językoznawcza z elementami interpretacji homiletycznej / Anna Naplocha
// W: Język doświadczenia religijnego [IX] / red. nauk. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016 - s. 135--147 .- ISBN: 9788365466044
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18944] [data modyf: 20-04-2017 13:20]
[7] "Malujcie tak, żeby Polska zmartwychwstała" - o Jacku Malczewskim i jego obrazach / Anna Naplocha
// W: Przeszłość w sztukę wpisana / red. Małgorzata Ptaszyńska .- Leszno : I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, 2010 - s. 28--33 .- ISBN: 9788392852742
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18394] [data modyf: 16-11-2016 08:45]
[8] Twórczość Zbigniewa Herberta o poranku 1956 roku / Anna Naplocha
// W: Rok 1956 w historii, literaturze i sztuce / red. Małgorzata Ptaszyńska .- Leszno : I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, 2009 - s. 24--28 .- ISBN: 9788392852704
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18393] [data modyf: 16-11-2016 08:40]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metaforyczne znaczenie wilka w kontekście samotności i osamotnienia bohaterów utworów "Samotność wilków" Marka Harnego oraz "Pogromcy wilków" Christopha Ransmayra i Martina Pollacka / Anna Naplocha // Studia Ełckie .- 2019, vol. 21, nr 1, s. 85--100 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Polish-Ukrainian conflict, loneliness, wolves
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24163] [data modyf: 07-10-2019 11:30]
[2] Obserwowanie cierpienia? O traumatyczności doświadczeń dzieci i zwierząt związanych z polowaniami na podstawie wybranych utworów literackich / Anna Naplocha // Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies: Polowanie .- 2018, n 4, s. 245--258, ISSN: 2451-3849, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: animal studies, children, hunting, suffering, trauma
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23592] [data modyf: 29-01-2019 08:34]
[3] Paraboliczny wymiar prologu do "Sędziwoja" Józefa Bohdana Dziekońskiego / Anna Naplocha // Białostockie Studia Literaturoznawcze .- 2017, nr 10, s. 123--136, ISSN: 2082-9701, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "Sędziwój", Józef Bohdan Dziekoński, metaphor of Phoenix, parable
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22515] [data modyf: 20-03-2018 12:15]
[4] Kontekst teologiczny w kreacji głównych bohaterów poematu "Dzieje Sofos i Heliona" Juliusza Słowackiego / Anna Naplocha // Język. Religia. Tożsamość .- 2016, nr 2 (14), s. 99--109, ISSN: 2083-8964, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Helion, Sofos, Słowacki's mystic, Słowacki-mistyczny, filozofia genezyjska, gnoza, mitologia, poemat, reinkarnacja, teologia, the genesis philosophy, the gnosis, the mythology, the poem, the reincarnations, the theology
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20582] [data modyf: 16-11-2016 08:51]
[5] Sprawozdanie z konferencji "Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II" / Anna Naplocha // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2016, nr 2, s. 409--414, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21148] [data modyf: 06-03-2017 10:25]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski