System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Anna Naplocha
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 22,13 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 13,13 (3,28)    CZASOP: 9 (3)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,16 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
22,13 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 13,13 (3,28)    CZASOP: 9 (3)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,16 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Konie w działaniach militarnych i ich rola w wojskowości na przykładzie kawalerii polskiej 1919?1939 / Anna Naplocha
// W: Animus Belli 2017. Historia sztuki wojennej : Zwierzęta na polu walki / red. nauk. Jacek Lasota, Milena Palczewska . T. 2 .- Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2017 - s. 72--84 .- ISBN: 9788375236026
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20023] [data modyf: 26-04-2018 13:27]
[2] Obrazy miłości - funkcjonowanie pojęć 'eros','agape','philia' i ich wpływ na postrzeganie miłości w wybranej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Anna Naplocha
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część I / pod red. Emanueli Bednarczyk-Stefaniak i Anastazji Seul . t. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonoórskiego, 2017 - (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.) - s. 263--275 .- ISBN: 9788378422884
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19333] [data modyf: 20-03-2018 12:00]
[3] Realizacja kategorii osoby a budowanie wspólnoty religijnej na przykładzie postnego "Kazania drugiego o grzechu Kaima i o Męce Chrystusowej" ks. Fortunata Opełczyńskiego. Analiza językoznawcza z elementami interpretacji homiletycznej / Anna Naplocha
// W: Język doświadczenia religijnego [IX] / red. nauk. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2016 - s. 135--147 .- ISBN: 9788365466044
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18944] [data modyf: 20-04-2017 13:20]
[4] Tryptyk aptekarski / Anna Naplocha
// W: Recepta na wiersz : Wiersze laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego .- Kraków : Muzeum Farmacji UJ, 2016 - s. 61--64 .- ISBN: 9788393365777
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18403] [data modyf: 22-11-2016 10:25]
[5] "Malujcie tak, żeby Polska zmartwychwstała" - o Jacku Malczewskim i jego obrazach / Anna Naplocha
// W: Przeszłość w sztukę wpisana / red. Małgorzata Ptaszyńska .- Leszno : I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, 2010 - s. 28--33 .- ISBN: 9788392852742
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18394] [data modyf: 16-11-2016 08:45]
[6] Twórczość Zbigniewa Herberta o poranku 1956 roku / Anna Naplocha
// W: Rok 1956 w historii, literaturze i sztuce / red. Małgorzata Ptaszyńska .- Leszno : I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, 2009 - s. 24--28 .- ISBN: 9788392852704
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18393] [data modyf: 16-11-2016 08:40]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Paraboliczny wymiar prologu do "Sędziwoja" Józefa Bohdana Dziekońskiego / Anna Naplocha // Białostockie Studia Literaturoznawcze .- 2017, nr 10, s. 123--136, ISSN: 2082-9701, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "Sędziwój", Józef Bohdan Dziekoński, metaphor of Phoenix, parable
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22515] [data modyf: 20-03-2018 12:15]
[2] Kontekst teologiczny w kreacji głównych bohaterów poematu "Dzieje Sofos i Heliona" Juliusza Słowackiego / Anna Naplocha // Język. Religia. Tożsamość .- 2016, nr 2 (14), s. 99--109, ISSN: 2083-8964, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Helion, Sofos, Słowacki's mystic, Słowacki-mistyczny, filozofia genezyjska, gnoza, mitologia, poemat, reinkarnacja, teologia, the genesis philosophy, the gnosis, the mythology, the poem, the reincarnations, the theology
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20582] [data modyf: 16-11-2016 08:51]
[3] Sprawozdanie z konferencji "Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II" / Anna Naplocha // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2016, nr 2, s. 409--414, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21148] [data modyf: 06-03-2017 10:25]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski