System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Jan Kosendiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Jednostki kształcenia przedklinicznego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Psychological Support as a Factor of the Training Process. Quality Improvement / Jan Kosendiak, Ewelina Ptak // Journal of Education, Health and Sport .- 2017, vol. 7, nr 6, s. 807--818, eISSN: 2391-8306, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: psychological training, training process optimization, training support
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21901] [data modyf: 06-11-2017 12:22]
[2] The Basketball warms-ups - theoretical assumptions and practical solutions : Rozgrzewka koszykarza - założenia teoretyczne, a rozwiązania praktyczne / Sebastian Łubiński, Jan Kosendiak // Journal of Education, Health and Sport .- 2017, vol. 7, nr 6, s. 933--951, eISSN: 2391-8306, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: basketball, basketball training, warm-up
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: http://dx.doi.org/10.12775/QS.2017.013
[AWCZ-22148] [data modyf: 29-12-2017 08:43]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski