System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Barbara Amon
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Airflow Characteristics Downwind a Naturally Ventilated Pig Building with a Roofed Outdoor Exercise Yard and Implications on Pollutant Distribution / Qianying Yi, David Janke, Lars Thormann, Guoqiang Zhang, Barbara Amon, Sabrina Hempel, Štěpán Nosek, Eberhard Hartung, Thomas Amon, 2020. Applied Sciences Vol. 10, 1--19, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dispersion, emission, roof slope, scaled model, turbulence, wind tunnel
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app10144931         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25521] [data modyf: 07-08-2020 11:20]
[23,33] [0,33]
[2] Ammonia and greenhouse gas emissions from slurry storage - A review / Thomas Kupper, Christoph Häni, Albrecht Neftel, Chris Kincaid, Marcel Bühler, Barbara Amon, Andrew VanderZaag, 2020. Agriculture, Ecosystems and Environment Vol. 300, 1--18, ISSN: 0167-8809, , eISSN: 1873-2305, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Baseline emission, Cover, Emission reduction, Lagoon, Store, Treatment
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.agee.2020.106963         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-25296] [data modyf: 25-05-2020 12:56]
[200] [1]
[3] Direct Measurements of the Volume Flow Rate and Emissions in a Large Naturally Ventilated Building / David Janke, Qianying Yi, Lars Thormann, Sabrina Hempel, Barbara Amon, Štěpán Nosek, Philippe van Overbeke, Thomas Amon, 2020. Sensors Vol. 20, iss. 21, 1--20, ISSN: 1424-8220, , eISSN: 1424-8220, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air exchange, boundary layer wind tunnel, dairy barn, flame ionization detector, laser Doppler anemometer
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/s20216223         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25773] [data modyf: 03-11-2020 09:23]
[100] [1]
[4] Estimation of opening discharge coefficient of naturally ventilated dairy buildings by response surface methodology / Qianying Yi, Guoqiang Zhang, Hao Li, Xiaoshuai Wang, David Janke, Barbara Amon, Sabrina Hempel, Thomas Amon, 2020. Computers and Electronics in Agriculture Vol. 169, 1--9, ISSN: 0168-1699, , eISSN: 1872-7107, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Computational Fluid Dynamics simulation, Discharge coefficient, Naturally ventilated dairy building, Orifice equation, Response surface methodology
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.compag.2020.105224         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-25297] [data modyf: 26-05-2020 08:55]
[100] [1]
[5] Functional relationship of particulate matter (PM) emissions, animal species, and moisture content during manure application / Tina Kabelitz, Christian Ammon, Roger Funk, Steffen Münch, Oliver Biniasch, Ulrich Nübel, Nadine Thiel, Uwe Rösler, Paul Siller, Barbara Amon, André J. A. Aarnink, Thomas Amon, 2020. Environment International Vol. 143, 1--12, ISSN: 0160-4120, , eISSN: 1873-6750, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Dry matter content, Fine dust, Manure management, Microorganism, Pig, Poultry
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.envint.2020.105577
[AWCZ-25776] [data modyf: 03-11-2020 09:55]
[140] [1]
[6] Functional relationship of particulate matter (PM) emissions, animal species, and moisture content during manure application / Tina Kabelitz, Christian Ammon, Roger Funk, Steffen Münch, Oliver Biniasch, Ulrich Nübel, Nadine Thiel, Uwe Rösler, Paul Siller, Barbara Amon, André J. A. Aarnink, Thomas Amon, 2020. Environment International Vol. 143, 1--12, ISSN: 0160-4120, , eISSN: 1873-6750, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Dry matter content, Fine dust, Manure management, Microorganism, Pig, Poultry
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.envint.2020.105577         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-25040] [data modyf: 07-08-2020 12:46]
[140] [1]
[7] Measures to increase the nitrogen use efficiency of European agricultural production / Nicholas J. Hutchings, Peter Sorensen, Claudia M. D. S. Cordovil, Adrian Leip, Barbara Amon, 2020. Global Food Security Vol. 26, 1--8, ISSN: 2211-9124, , eISSN: 2211-9124, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Arable agriculture, Cattle production systems, Fertilization, Nitrogen use efficiency, Pig production systems
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.gfs.2020.100381         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-25519] [data modyf: 07-08-2020 10:08]
[140] [1]
[8] Methane Emission Characteristics of Naturally Ventilated Cattle Buildings / Sabrina Hempel, Diliara Willink, David Janke, Christian Ammon, Barbara Amon, Thomas Amon, 2020. Sustainability Vol. 12, no. 10, 1--17, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: barn-specific pattern, greenhouse gas, livestock, temperature dependency
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su12104314         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-25299] [data modyf: 26-05-2020 09:49]
[28,58] [0,41]
[9] Modelling air change rate of naturally ventilated dairy buildings using response surface methodology and numerical simulation / Qianying Yi, Guoqiang Zhang, Barbara Amon, Sabrina Hempel, David Janke, Chayan Kumer Saha, Thomas Amon, 2020. Building Simulation, 1--13, ISSN: 1996-3599, , eISSN: 1996-8744,
Słowa kluczowe: Box-Behnken design, computational fluid dynamics, emission estimation, response surface model
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s12273-020-0697-z         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25775] [data modyf: 03-11-2020 09:41]
[100] [1]
[10] Opening Size Effects on Airflow Pattern and Airflow Rate of a Naturally Ventilated Dairy Building-A CFD Study / Chayan Kumer Saha, Qianying Yi, David Janke, Sabrina Hempel, Barbara Amon, Thomas Amon, 2020. Applied Sciences Vol. 10, iss. 17, 1--17, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CFD, airflow, cow barns, natural ventilation, ventilation openings
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app10176054         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-25774] [data modyf: 03-11-2020 09:32]
[28,58] [0,41]
[11] PM emissions from open field crop management: Emission factors, assessment methods and mitigation measures - A review / Jacopo Maffia, Elio Dinuccio, Barbara Amon, Paolo Balsari, 2020. Atmospheric Environment Vol. 226, 1, ISSN: 1352-2310, , eISSN: 1873-2844, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Emission factors, Field operations, Mitigation measures, Particulate matter
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.atmosenv.2020.117381         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-25039] [data modyf: 13-03-2020 09:59]
[100] [1]
[12] Research meetings must be more sustainable / Alberto Sanz-Cobena, Roberta Alessandrini, Benjamin Leon Bodirsky, Marco Springmann, Eduardo Aguilera, Barbara Amon, Fabio Bartolini, Markus Geupel, Bruna Grizzetti, Susanna Kugelberg, Catharina Latka, Xia Liang, Anna Birgitte Milford, Patrick Musinguzi, Ee Ling Ng, Helen Suter, Adrian Leip, 2020. Nature Food Vol. 1, 187--189, ISSN: 2662-1355, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1038/s43016-020-0065-2
[AWCZ-25298] [data modyf: 26-05-2020 09:42]
[0,29] [0,06]
[13] Urban nitrogen budgets: flows and stock changes of potentially polluting nitrogen compounds in cities and their surroundings - a review / Wilfried Winiwarter, Barbara Amon, Zhaohai Bai, Andrzej Greinert, Katrin Kaltenegger, Lin Ma, Sylwia Myszograj, Markus Schneidergruber, Monika Suchowska-Kisielewicz, Lisa Wolf, Lin Zhang, Feng Zhou, 2020. Journal of Integrative Environmental Sciences Vol. 17, 57--71, ISSN: 1943-815X, , eISSN: 1943-8168, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1080/1943815X.2020.1841241         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25966] [data modyf: 16-12-2020 12:29]
[5,16] [0,13]
[14] Comparison of ammonia emissions related to nitrogen use efficiency of livestock production in Europe / C. M. Groenstein, N. J. Hutchings, H. D. Haenel, Barbara Amon(*), H. Menzi, M. H. Mikkelsen, T. H. Misselbrook, C. van Bruggen, T. Kupper, J. Webb, 2019. Journal of Cleaner Production Vol. 211, 1162--1170, ISSN: 0959-6526, , eISSN: 1879-1786, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Ammonia emission intensity, Animal protein, Feed nitrogen, Manure management, Nitrogen use efficiency
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.11.143         Cytowania wg Scopus: 10 [18-01-2021]
[AWCZ-24736] [data modyf: 20-12-2019 13:52]
[140] [1]
[15] Double-cropping systems based on rye, maize and sorghum: Impact of variety and harvesting time on biomass and biogas yield / Lukas Wannasek, Markus Ortner, Hans-Peter Kaul, Barbara Amon(*), Thomas Amon, 2019. European Journal of Agronomy Vol. 110, 1, ISSN: 1161-0301, , eISSN: 1873-7331, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Anaerobic digestion, Crop maturity, Crop rotation, Double-cropping, Single-cropping, Sorghum
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.eja.2019.125934         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-24733] [data modyf: 19-12-2019 09:43]
[140] [1]
[16] Heat stress risk in European dairy cattle husbandry under different climate change scenarios - uncertainties and potential impacts / Sabrina Hempel, Christoph Menz, Severino Pinto, Elena Galán, David Janke, Fernando Estellés, Theresa Müschner-Siemens, Xiaoshuai Wang, Julia Heinicke, Guoqiang Zhang, Barbara Amon, Agustín del Prado, Thomas Amon, 2019. Earth System Dynamics Vol. 10, iss. 4, 859--884, ISSN: 2190-4979, , eISSN: 2190-4987, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.5194/esd-10-859-2019         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-24732] [data modyf: 19-12-2019 09:26]
[140] [1]
[17] Influence of Barn Climate, Body Postures and Milk Yield on the Respiration Rate of Dairy Cows / Severino Pinto, Gundula Hoffmann, Christian Ammon, Barbara Amon, Wolfgang Heuwieser, Ilan Halachmi, Thomas Banhazi, Thomas Amon, 2019. Annals of Animal Science Vol. 19, no. 2, 469--481, ISSN: 2300-8733, , eISSN: 2300-8733, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cow-related factors, dairy cow, heat stress, naturally ventilated barn, temperature-humidity index
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.2478/aoas-2019-0006
[AWCZ-24320] [data modyf: 03-09-2019 12:15]
[100] [1]
[18] N2O emissions and NO3 - leaching from two contrasting regions in Austria and influence of soil, crops and climate: a modelling approach / M. Kasper, C. Foldal, B. Kitzler, E. Haas, P. Strauss, A. Eder, S. Zechmeister-Boltenstern, Barbara Amon(*), 2019. Nutrient Cycling in Agroecosystems Vol. 113, 95--111, ISSN: 1385-1314, , eISSN: 1573-0867, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s10705-018-9965-z         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-24734] [data modyf: 19-12-2019 10:09]
[24,75] [0,35]
[19] The value of manure - Manure as co-product in life cycle assessment / Adrian Leip, Stewart Ledgard, Aimable Uwizeye, Julio C. P. Palhares, M. Fernanda Aller, Barbara Amon, Michael Binder, Claudia M. D. S. Cordovil, Camillo De Camillis, Hongming Dong, Alessandra Fusi, Janne Helin, Stefan Hörtenhuber, Alexander N. Hristov, Richard Koelsch, Chunjiang Liu, Cargele Masso, Nsalambi V. Nkongolo, Amlan K. Patra, Matthew R. Redding, Mariana C. Rufino, Ruben Sakrabani, Greg Thoma, Françoise Vertes, Ying Wang, 2019. Journal of Environmental Management Vol. 241, 293--304, ISSN: 0301-4797, , eISSN: 1095-8630, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Allocation, Fertilizer, Life cycle assessment, Livestock supply chains, Manure, Nutrients
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.03.059         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-24319] [data modyf: 03-09-2019 10:28]
[100] [1]
[20] Greenhouse gas emissions during storage of manure and digestates: Key role of methane for prediction and mitigation / Khagendra R. Baral, Guillaume Jégo, Barbara Amon(*), Roland Bol, Martin H, Chantigny, Jorgen E. Olesen, Soren O. Petersen, 2018. Agricultural Systems Vol. 166, 26--35, ISSN: 0308-521X, , eISSN: 1873-2267, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Anaerobic digestion, Empirical model, Greenhouse gas balance, Temperature
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1016/j.agsy.2018.07.009         Cytowania wg Scopus: 12 [18-01-2021]
[AWCZ-24737] [data modyf: 20-12-2019 14:09]
[50] [1]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Decision support system for sustainable and GHG optimised milk production in key European areas (MilKey) - project presentation, 2020. Barbara Amon, Joanna Frątczak-Müller, Anna Rychła, Monika Suchowska-Kisielewicz, Wilfried Winiwarter // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 16, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23744] [data modyf: 02-12-2020 09:40]
[0] [0]
[2] Mitigating greenhouse gas emissions from livestock systems (MELS) - project presentation, 2020. Barbara Amon, Anna Rychła, Monika Suchowska-Kisielewicz, Wilfried Winiwarter // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 17, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23745] [data modyf: 02-12-2020 09:44]
[0] [0]
[3] Urban nitrogen cycles: new economy thinking to master the challenges of climate change (UNCNET) - project presentation, 2020. Monika Suchowska-Kisielewicz, Andrzej Jędrczak, Sylwia Myszograj, Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Anita Jakubaszek, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Izabela Krupińska, Barbara Amon, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 76, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23758] [data modyf: 02-12-2020 10:16]
[0] [0]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski