System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o polityce i administracji (100 %)
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 191 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zielona Góra. Miasto Winobrania, 2016. Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Janecki, Danuta Nowak, Edward Jakubowski, Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze 64 s. , ISBN: 9788365359030, fot.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13250] [data modyf: 15-03-2017 08:18]
[2] Wrota. Szkice z dziejów Środkowego Nadodrza, 2015. Wiesław Hładkiewicz, Zielona Góra : Drukarnia Ligatura 434 s. , ISBN: 9788394087401,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12461] [data modyf: 05-08-2015 10:39]
[3] Elity polityczne Polski i Niemiec : Studium transgraniczne, 2012. Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, Jarosław Flakowski, Barbara Szerszenowicz, Zielona Góra : Politikon 134 s. , ISBN: 9788393159727,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11428] [data modyf: 29-07-2014 08:37]
[4] Meandry polityki : życie polityczne emigracji polskiej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949: liderzy - organizacje - poglądy, 2011. Wiesław Hładkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 346 s. , ISBN: 9788374813983,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10218] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Znaczenie metodologii w twórczości naukowej Profesora Wojciecha Pasterniaka, Wiesław Hładkiewicz
// W: Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej : monografia poświęcona pamięci Prof. zw. dr hab. Wojciecha Pasternaka, 2019. / red. nauk. Ewa Pasternak-Kobyłecka, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 169--173, ISBN: 9788394571443
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21179] [data modyf: 28-10-2019 08:54]
[20] [1]
[2] O roli przemocy w życiu społecznym, Wiesław Hładkiewicz
// W: Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie, 2017. / red. nauk. Grażyna Miłkowska, Agnieszka Nowicka i Lidia Wawryk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--20, ISBN: 9788378422969
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19987] [data modyf: 03-06-2019 11:30]
[20] [1]
[3] Misje i oświata Rzeszy Niemieckiej w Afryce, Wiesław Hładkiewicz
// W: Stosunki międzykulturowe. Strategie bezpieczeństwa i komunikacji we współczesnym świecie, 2016. / pod red. Agnieszki Opalińskiej i Andrzeja Małkiewicza . t. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 29--38, ISBN: 9788378422532
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18287] [data modyf: 21-10-2016 08:37]
[4] Turystyka jako sfera działalności samorządu terytorialnego w województwie lubuskim, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Janecki
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, 2016. / pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 122--132, ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18495] [data modyf: 15-12-2016 08:39]
[5] Podole w polskiej pamięci, Wiesław Hładkiewicz
// W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa [t. V], 2015. / red. nauk. Bohdan Halczak, Stefan Dudra, Roman Drozd, Miroslav Sopoliga, Artur Izhevskyy, Okasna Kuzmenko, Lesya Horoshko, Paul J. Best, Evhen Ladna, Michal Šmigel' . t. V, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 175--182, ISBN: 9788378421900
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16986] [data modyf: 03-07-2015 11:13]
[6] Prehistory of Polish politological thought, Wiesław Hładkiewicz, Danuta Nowak
// W: Between Western and Eastern Europe. Political studies: past and the present, 2015. / eds. Stefan Dudra, Piotr Pochyły, Chicago : print king, inc., s. 193--203, ISBN: 9780692585610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17615] [data modyf: 17-02-2016 11:48]
[7] Wybrane problemy współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr", Wiesław Hładkiewicz, Bogdan Ślusarz
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, 2015. / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji 2), s. 335--345, ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18313] [data modyf: 24-10-2016 11:54]
[8] Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji, Wiesław Hładkiewicz
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region, 2014. / red. E. Jakubowski, W. Sługocki, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 82--92, ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16489] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[9] Renesans obywatela. Od historii politycznej do politologii, Wiesław Hładkiewicz
// W: Odmiany współczesnej nauki o polityce, 2014. / pod red. Piotra Borowca, Roberta Kłosowicza, Pawła Ścigaja . tom 2, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 43--50, ISBN: 9788323337362
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16293] [data modyf: 10-10-2014 13:18]
[10] The Dilemmas of Contemporary Political Scientists. Methodological Status of the Discipline, Wiesław Hładkiewicz
// W: From Political and Historical Studies, 2014. / eds. Stefan Dudra and Piotr Pochyły, Stockholm : [b.d.], s. 69--85, ISBN: 9789163748769
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16000] [data modyf: 29-04-2014 12:43]
[11] Tunisami - krótkie wprowadzenie, Robert Potocki, Matuesz Piskorski, Wiesław Hładkiewicz
// W: Fale Tunisami : Kontestacja arabska w latach 2010-2013, 2014. / red. nauk. Robert Potocki, Mateusz Piskorski, Wiesław Hładkiewicz, Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych (Biblioteka Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych tom VIII), s. 6--13, ISBN: 9788393291519
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15909] [data modyf: 18-03-2014 12:49]
[12] Aplikacje koncepcji metodologicznych Marcelego Handelsmana w nauce o polityce, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Podejścia badawcze i metodologiczne w nauce o polityce, 2013. / red. Barbara Krauz-Mozer, Paweł Ścigaj, Kraków : Księgarnia Akademicka (SOCIETAS nr 68), s. 291--314, ISBN: 9788376383699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15741] [data modyf: 18-12-2013 13:03]
[13] Istota i znaczenie wyjaśniania w nauce o polityce, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii, 2013. / red. nauk. Łukasz Młyńczyk, Bernadetta Nitschke, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 231--244, ISBN: 9788377807781
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15788] [data modyf: 21-01-2014 14:44]
[14] Prasa regionalna wobec debaty o lubuskiej tożsamości (1998-2002), Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Mikiera
// W: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, 2013. / red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 414--423, ISBN: 9788388336959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15459] [data modyf: 29-07-2013 11:10]
[15] Rodem ze Lwowa. Stanisław Ostrowski jako prezydent RP na uchodźstwie, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990. Wybrane problemy z historii polskiej emigracji, 2013. / pod red. Haliny Taborskiej, Michaela Fleminga i Arkadego Rzegockiego, Londyn - Kraków : Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Uniwersytet Jagielloński, s. 113--120, ISBN: 9788362628667
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16682] [data modyf: 06-03-2015 13:04]
[16] Wpływ standardów międzynarodowych na aktywność polityczną elit europejskich. W kręgu teorii i praktyki, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, 2013. / red. nauk. Jerzy Jaskiernia . Tom 1, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, s. 265--278, ISBN: 9788376662428
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15344] [data modyf: 24-05-2013 13:51]
[17] Bracia Polacy. Z dziejów Organizacji Polskiej w latach 1934-1947, Wiesław Hładkiewicz
// W: Polska - Europa - Świat : prace politologiczne i historyczne: księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Edwardowi Olszewskiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, 2012. / pod red. Marii Marczewskiej - Rytko i Stefana Stępnia, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 683--691, ISBN: 9788377841402
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14565] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Idea samorządności w świetle rozważań o państwie Georga Jellinka, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy, 2012. / pod red. Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Katarzyny Radzik-Maruszak, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 97--104, ISBN: 9788377842041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14877] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Lubuscy bohaterowie przeszłości, Wiesław Hładkiewicz, Barbara Szerszenowicz
// W: Promocja i rywalizacja na poziomie samorządu terytorialnego, 2012. / praca zbiorowa pod red. Bernadetty Nitschke, Kamila Glinki; Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra : Wydaw. Majus, s. 19--24, ISBN: 9788360389225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14620] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Pastwo Marboda. Region lubuski w okresie rzymskim, Wiesław Hładkiewicz
// W: Historia. Kultura. Muzeum, 2012. / pod red. Anitty Maksymowicz, Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, s. 49--57, ISBN: 9788388426759
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15075] [data modyf: 06-02-2013 13:09]
[21] Placówki wywiadowcze polskiej emigracji politycznej w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-1949, Wiesław Hładkiewicz
// W: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa : Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość. Materiały i Studia, 2012. / pod red. Andrzeja Krzaka i Danuty Gibas-Krzak . Tom 1, Szczecin - Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, s. 409--422, ISBN: 9788362354809
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14468] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Władze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego wobec przedwojennej i wojennej przeszłości działaczy chłopskich w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956, Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk
// W: Wieś i Ruch Ludowy w Polsce i Europie : tom 1: w kręgu historii i tradycji, 2012. / red. nauk. Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wydział Nauk Humanistycznych SGGW, s. 575--581, ISBN: 9788362171545
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14643] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Z problemów życia religijnego Polaków w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec w latach 1945-1949, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: W nieustannej trosce o polską diasporę : Tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany Księdzu Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu, 2012. / pod red. Romana Nira, Marka Szczerbińskiego, Krzysztofa Wasilewskiego, Gorzów Wielkopolski : Stowarzyszenie Naukowe "Polska w Świecie", s. 379--387, ISBN: 9788393351015
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15040] [data modyf: 22-01-2013 09:02]
[24] Instrumentalne traktowanie ruchu ludowego w Polsce w latach 1945-1956 przez partię komunistyczną, Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk
// W: Druga i Trzecia Niepodległość : dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009, 2011. / red. nauk. Radosław Domke, Jarosław Macała, Tomasz Nodzyński, Robert Potocki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 419--432, ISBN: 9788374814447
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14493] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Kresowa gehenna Polaków na Podolu, Wiesław Hładkiewicz
// W: Pamięć czasu Zagłady* : 1939 - 2009, 2011. / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 99--104, ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13041] [data modyf: 08-08-2011 09:27]
[26] Polityczne i społeczne konsekwencje Wojny Siedmioletniej dla regionu i Prus, Wiesław Hładkiewicz, Zdzisław Mykietów
// W: Zorndorf 1758 - nierozstrzygnięta bitwa?, 2011. / red. Wolfgang Damian Brylla, Bogusław Mykietów, Marceli Tureczek, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 89-96, ISBN: 9788360218280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12997] [data modyf: 28-06-2011 09:39]
[27] Polskie Oddziały Wartownicze w Niemczech w latach 1945-1948, Wiesław Hładkiewicz
// W: Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945-1989, 2011. , Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej, s. 167-178
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12999] [data modyf: 28-06-2011 09:53]
[28] Aleksander Kawałkowski (1899-1965). Wzór niezłomnego emigranta, Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk
// W: Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku : studia historyczne i politologiczne: tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009), 2010. / pod red. Leonarda Nowaka, Marka Szczerbińskiego i Grzegorza Wieczorka, Gorzów Wielkopolski : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF, Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 291--304, ISBN: 9788393027835
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12442] [data modyf: 07-12-2010 09:24]
[29] "Elita z tombaku" - słowo wstępne, Wiesław Hładkiewicz
// W: Elity polityczne województwa lubuskiego/ Agnieszka Opalińska, Adam Agacki, 2010. , Zielona Góra : G.&J. Media, s. 3--6, ISBN: 9788393080502
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12110] [data modyf: 21-09-2010 09:49]
[30] "Homo politicus" na emigracji. Społeczny status liderów politycznych w "polskim" Londynie, Wiesław Hładkiewicz
// W: Osoby starsze wobec polityki : rola osób starszych w kształtowaniu polityki, 2010. / red. Małgorzata Krzysztofik i Dariusz Gauza ; Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 30--33, ISBN: 9788360389101
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11924] [data modyf: 26-04-2010 08:17]
[31] "Małe ojczyzny" potomków arystokracji niemieckiej i francuskiej na Środkowym Nadodrzu, Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk
// W: "Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, 2010. / pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 225--228, ISBN: 9788374813662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12485] [data modyf: 21-12-2010 10:36]
[32] Rok 1918 we wspomnieniach i twórczości Janusza Pajewskiego, Wiesław Hładkiewicz
// W: Wokół roku 1918 w Europie Środkowej, 2010. / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--26, ISBN: 9788374813884
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12652] [data modyf: 14-02-2011 08:39]
[33] Spowiedź z klęski, czyli życie polityczne Klaudiusza Hrabyka (1902-1989), Wiesław Hładkiewicz
// W: Historia - polityka - dyplomacja. Studia z nauk społecznych i humanistycznych : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi S. Wolańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2010. / pod red. Macieja Mroza i Elżbiety Stadtmüller, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 215--223, ISBN: 9788376116372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12034] [data modyf: 07-06-2010 13:05]
[34] Świat i istota polityki - refleksja premodernistyczna, Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, 2010. / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 29--40, ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12332] [data modyf: 02-11-2010 12:01]
[35] Być dla siebie? Idea i znaczenie samorządności w demokracji lokalnej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, 2009. / praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 133--138, ISBN: 9788371518409
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11075] [data modyf: 04-05-2009 15:25]
[36] Dylematy legalisty - szkic do portretu Jerzego Augusta Gawendy (1917-2000), Wiesław Hładkiewicz, Marek Szczerbiński
// W: Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918 - 2008) : studia historyczne i politologiczne, 2009. / pod red. Lecha Kacprzaka i Marka Szczerbińskiego, Piła - Gorzów Wlkp. : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, s. 275--286, ISBN: 9788389795687
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11056] [data modyf: 24-04-2009 11:11]
[37] Emigracyjne dylematy. Działalność Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech, Wiesław Hładkiewicz
// W: W kręgu idei, polityki i wojska : studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2009. / pod red. Tomasza Sikorskiego, Henryka Walczaka i Adama Wątora, Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 425--436, ISBN: 9788372417275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11045] [data modyf: 20-04-2009 14:04]
[38] Obcy w wielokulturowej Europie - casus francuski, Wiesław Hładkiewicz
// W: "Obcy" w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy, 2009. / red. nauk. Dorota Angutek przy współpracy Magdy Pokrzyńskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 105--110, ISBN: 9788374812573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11206] [data modyf: 30-07-2009 09:50]
[39] Przedmiot badań metodologii nauki w polityce, Wiesław Hładkiewicz
// W: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, 2009. / red. nauk. Andrzej Antoszewski, Andrzej Dumała, Barbara Krauz-Mozer, Katarzyna Radzik, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 57--64, ISBN: 9788322730317
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11437] [data modyf: 30-10-2009 11:19]
[40] Retoryka i polityka w twórczości Brunetto Latiniego, Wiesław Hładkiewicz
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 29--34, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11410] [data modyf: 28-10-2009 08:40]
[41] Rola Polski w NATO w ocenie jej obywateli, Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz
// W: Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne, 2009. / pod red. Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego, Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 165--193, ISBN: 9788392822646
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11256] [data modyf: 01-09-2009 07:58]
[42] Bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Anna Łoś-Tomiak, Wiesław Hładkiewicz
// W: Oblicze polityczne regionów Polski : elity i społeczeństwa, 2008. / red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 121--130, ISBN: 9788360432372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10797] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[43] Czy istnieje metodologia nauki o polityce? Rozważania o tożsamości dyscypliny, Wiesław Hładkiewicz
// W: Studia z nauk społecznych i humanistycznych, 2008. / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Mariana S. Wolańskiego, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis No 3034), s. 388--396, ISBN: 9788322929094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10410] [data modyf: 16-09-2008 10:56]
[44] Trzciel współczesny. Bilans przemian i wyzwania, Wiesław Hładkiewicz, Stanisław Matusiak
// W: Trzciel : studia z dziejów miasta, 2008. / red. nauk. Marceli Tureczek, Trzciel - Zielona Góra : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzciel, s. 173--184, ISBN: 9788392712701
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10716] [data modyf: 06-01-2009 12:00]
[45] Wieś zielonogórska w 1956 roku, Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk
// W: Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, 2008. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 226--233, ISBN: 9788388336652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10551] [data modyf: 22-10-2008 15:29]
[46] Znaczenie modeli w analizie politycznej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Z najnowszych dziejów Polski : szkice historyczno - politologiczne, 2008. / pod red. Pawła A. Leszczyńskiego i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 315--323, ISBN: 8391803260
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10516] [data modyf: 09-10-2008 15:38]
[47] Manfred Stolpe - przyjaciel Polaków i orędownik pojednania polsko - niemieckiego, Wiesław Hładkiewicz
// W: Człowiek pogranicza polsko - niemieckiego, 2007. / red. nauk Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 5), s. 231--236, ISBN: 9788374811187
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9411] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Niełatwe pojednanie. Dialog polsko - niemiecki w poglądach politycznych emigracji polskiej w Niemczech, Wiesław Hładkiewicz
// W: Niepodległość - Zależność - Suwerenność : problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, 2007. / pod red. Waldemara Parucha i Krystyny Trembickiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 391--400, ISBN: 9788322727232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9721] [data modyf: 06-02-2008 10:19]
[49] Polska scena polityczna w poglądach Władysława Frasyniuka, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Polska na początku XXI wieku : (państwo - politycy - mass media), 2007. / red. L. Koćwin, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu), s. 149--155, ISBN: 9788387708504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Stosunki polsko - niemieckie w myśli politycznej Aleksandra Bregmana na emigracji, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Niepodległość - Zależność - Suwerenność : problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, 2007. / pod red. Waldemara Parucha i Krystyny Trembickiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 401--407, ISBN: 9788322727232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9722] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Wokół idei konstytucjonalizmu. Rozważania polemiczne, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Między historią a prawem, 2007. / pod red. Pawła Leszczyńskiego, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 389--394, ISBN: 9788391803240
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Wprowadzenie, Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł, 2007. / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, s. 5--7, ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9769] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Koncepcja przestrzeni publicznej w teorii krytycznej Jürgena Habermasa, Wiesław Hładkiewicz
// W: Sfera publiczna : kondycja - przejawy - przemiany, 2006. / red. Jan Paweł Hudzik, Wiesława Woźniak, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, s. 143--148, ISBN: 8322725302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8409] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Kultura polityczna studentów jako wyraz socjalizacji politycznej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 41--49, ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Niechciana dyscyplina? Teoretyczne i metodologiczne aspekty nauki o polityce, Wiesław Hładkiewicz
// W: Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, 2006. / pod red. Andrzeja J. Chodubskiego i Marka J. Malinowskiego, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 26--33, ISBN: 8373263772
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9712] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] O znaczeniu pojęć w narracji politilogicznej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku : księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipesowi, 2006. / pod red. Henryka Kocója, Radosława Małka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 499--505, ISBN: 8388784331
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Po uoadku muru berlińskiego . Polacy czy polska mniejszość narodowa w Niemczech. Wybrane aspekty, Wiesław Hładkiewicz
// W: Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu, 2006. / red. nauk. Bohdan Halczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 277--285, ISBN: 9788374810661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8823] [data modyf: 28-01-2008 16:21]
[58] :Pokojowa rewolucja": radykalizm i transformacja, Wiesław Hładkiewicz
// W: Pokojowa rewolucja : jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku, 2006. / red. nauk Jarosław Macała, Robert Potocki, Anna Janiak, Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo Druk - Ar, s. 48--51, ISBN: 9788360087176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Współczesne paradygmaty badań w nauce o polityce. Wybrane przykłady, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki : księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, 2006. / aa, Henryka Kocója i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, s. 509--514, ISBN: 8388784285
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Zapomniany dialog. Stosunki polsko-niemieckie w myśli politycznej emigracji polskiej w Republice Federalnej Niemiec, Wiesław Hładkiewicz
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, 2006. / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 301--311, ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8452] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Albert Pawłowski (1932-2002), Bernadetta Nitschke-Szram, Wiesław Hładkiewicz
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze, 2005. / red. nauk. Dariusz Dolański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 111--114, ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7957] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[62] Edward Hładkiewicz (1925--1995), Wiesław Hładkiewicz
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze, 2005. / red. nauk. Dariusz Dolański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--82, ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7952] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Etymologia i ewolucja znaczenia terminu "nauka o polityce", Wiesław Hładkiewicz
// W: Studia politologiczne i historyczne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi, 2005. / red. nauk. Czesław Osękowski, Jarosław Macała, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 161--168, ISBN: 8389712911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7794] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Metodologia nauki o polityce. W poszukiwaniu tożsamości dyscypliny, Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz
// W: Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej : Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005), 2005. / red. Janusz Faryś, Marek Szczerbiński, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., s. 523--531, ISBN: 8388784234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8316] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] O języku narracji politologicznej, Wiesław Hładkiewicz
// W: Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej**, 2005. / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Romuald Marek Jabłoński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 371--378, ISBN: 8389712679
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12043] [data modyf: 10-06-2010 13:47]
[66] Od historii do nauki o polityce. Obecność dyskursu politologicznego w epoce Renesansu, Wiesław Hładkiewicz
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, 2005. / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 27--33, ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7323] [data modyf: 18-05-2006 18:22]
[67] Edukacja polityczna jako czynnik ukształtowania kultury politycznej w warunkach globalizacji, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 85--94, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6844] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Johannes Althusius - prekursor nowożytnej nauki o polityce, Wiesław Hładkiewicz
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, 2004. / pod red. Wiesława Hładkiewicza, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 17--25, ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6809] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[69] Miejsce i rola elit w nowoczesnym społeczeństwie, Wiesław Hładkiewicz
// W: Polska i świat na przełomie wieków : wybrane problemy, 2004. / pod red. Jerzego Babiaka, Jarocin : Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, s. 19--29, ISBN: 8386912251
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6702] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[70] O wpływie komunikowania masowego na edukację polityczną w erze globalizacji, Wiesław Hładkiewicz, Agnieszka Opalińska
// W: Edukacja i gospodarka w społeczeństwie informacyjnym, 2004. / red. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 17--23, ISBN: 838832778X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6777] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] Political science, Wiesław Hładkiewicz
// W: The Polish Cultural & Scientific Heritage at the Dawn of the Third Millenium : collective work, 2003. / ed. by Commitee chaired by Edward Szczepanik, London : Polish Society od Arts and Sciences Abroad' Polish Cultural Foundation, s. 358--368, ISBN: 1870027027
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6210] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[72] Polityczny wymiar globalizacji, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, 2003. / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, s. 23--28, ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Poznawczy walor nauki o polityce w epoce globalizacji, Wiesław Hładkiewicz
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji, 2003. / red. nauk. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 223--226, ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5998] [data modyf: 26-09-2003 10:03]
[74] Wpływ kapitału społecznego na innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w regionie lubuskim, Wiesław Hładkiewicz, Brygida Cupiał
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 193--196, ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5844] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Miejsce i rola elit w nowoczesnym społeczeństwie, Wiesław Hładkiewicz
// W: W kręgu historii i politologii : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, 2002. , Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 2366), s. 52--61, ISBN: 8322922299
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5210] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[76] Obecność globalizacji w dyskursie politologicznym, Wiesław Hładkiewicz
// W: Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe, 2002. , Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, s. 42--50, ISBN: 0300980017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5325] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[77] Społeczności polonijne w integrującej sie Europie - tendencje zmian, Wiesław Hładkiewicz
// W: Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, 2002. / pod red. Barbary Fijałkowskiej i Arkadiusza Żukowskiego, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 474-479, ISBN: 8371515138
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5534] [data modyf: 13-02-2003 13:40]
[78] The Union of Polish Socialists in Exile, Wiesław Hładkiewicz
// W: Social Democratic Movement and Ideology : Yesterday and Today, 2002. , Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 365--376, ISBN: 8322719973
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5501] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Ucieczka od peryferyjności. Region lubuski w przestrzeni europejskiej, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Europa regionów : tradycje i perspektywy: praca zbiorowa, 2002. / pod red. nauk. Bernardetty Nitschke, Zielona Góra : Instytut Politologii Uniwersytetu Zielongórskiego, s. 97--106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5626] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Zbiorowości polonijne lat dziewięćdziesiątych w Europie Zachodniej : Sposoby opisu i wyjaśniania zjawiska, Wiesław Hładkiewicz
// W: Emigracja z Polski po 1989 roku, 2002. , Kraków : Wyd. Bohdan Grell i córka (Biblioteka Polonijna 36), s. 31--39, ISBN: 8390734877
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5133] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Znaczenie metafor w nauce o polityce, Wiesław Hładkiewicz
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 507--515, ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5283] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[82] Związek Socjalistów Polskich na emigracji: zarys dziejów, Wiesław Hładkiewicz
// W: Ze studiów nad polskim dziedzictwem na świecie, 2002. , Gorzów Wlkp. : Instytut Kultury Fizycznej, s. 325--330, ISBN: 839180321X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5485] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[83] Menedżer i polityk - liderzy realizujący wizję organizacji, Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 2, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, s. 193--206
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2289] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[84] Problemy Międzynarodowej integracji w działalności Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią, Wiesław Hładkiewicz, Marek Szczerbiński
// W: Polonia wobec integracji europejskiej, 2001. , Bydgoszcz : Instytut Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej, s. 31--38, ISBN: 8386731273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2490] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Sokolstwo polskie po II wojnie światowej (1945-1997), Wiesław Hładkiewicz
// W: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, 2001. , Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 227--232, ISBN: 8370984983
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] Związek Socjalistów Polskich na emigracji, Wiesław Hładkiewicz
// W: Doktryna i ruch socjaldemokratyczny : historia i współczesność, 2001. , Puławy : Wydaw. Puławskiej Szkoły Wyższej, s. 389--399, ISBN: 8391131629
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[87] Edukacja kulturalna w działalności Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w latach 1945-1990, Wiesław Hładkiewicz, Marek Szczerbiński
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, 2000. , Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 236--239, ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Elity polityczne w lokalnej społeczności w kręgu teorii i praktyki, Wiesław Hładkiewicz
// W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 43--47, ISBN: 8372680086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3073] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[89] Polska emigracja wobec transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1989-1998, Wiesław Hładkiewicz
// W: Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP (Historia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze), s. 195--203, ISBN: 8372680302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3314] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[90] Polacy i Niemcy. Przemiany uprzedzeń i stereotypów młodzieży, Wiesław Hładkiewicz
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe .- Wyd. 2 popr., s. 279--294, ISBN: 8390399075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4024] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[91] Elity polityczne i grupy interesu, Wiesław Hładkiewicz
// W: Państwo w społeczeństwie : wstęp do politologii współczesnej, 1995. / red. A. Pawłowski . T. 2, Zielona Góra : ORGANON, s. 34--44, ISBN: 8390213540
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6521] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[92] Struktura polityczna społeczeństwa, Wiesław Hładkiewicz
// W: Państwo w społeczeństwie : wstęp do politologii współczesnej, 1995. / red. A. Pawłowski . T. 2, Zielona Góra : ORGANON, s. 21--33, ISBN: 8390213540
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6520] [data modyf: 01-04-2004 11:30]
[93] Legalizm jako "święty Graal" polskiej emigracji niepodległościowej, Wiesław Hładkiewicz
// W: Fundamentalizm współczesny : praca zbiorowa, 1994. / pod red. Alberta Pawłowskiego, Zielona Góra : WSP, s. 50--52, ISBN: 8385693424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dylematy i rozterki burmistrza Sobkowiaka / Wiesław Hładkiewicz, 2019. Na Winnicy, nr 5, 28
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24067] [data modyf: 08-05-2019 11:08]
[0] [0]
[2] Jestem spełniony / Wiesław Hładkiewicz, 2019. Na Winnicy, nr 5, 30--31
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24068] [data modyf: 08-05-2019 11:09]
[0] [0]
[3] Wybory prezydenta Zielonej Góry w 2018 roku / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz, 2019. Nowa Polityka Wschodnia, nr 2, 136--161, ISSN: 2084-3291, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15804/npw20192110
[AWCZ-24238] [data modyf: 16-10-2019 11:09]
[10] [0,5]
[4] University of Exeter / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2017. Uniwersytet Zielonogórski 241, 3, 20, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21289] [data modyf: 20-04-2017 09:51]
[0] [0]
[5] Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 9-1, 30, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20110] [data modyf: 31-05-2016 09:18]
[6] Humboldt-Universität zu Berlin / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 35, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20246] [data modyf: 08-07-2016 11:14]
[7] Piewca potęgi wyobraźni Umberto Eco (1932-2016) / Wiesław Hładkiewicz, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 73, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20247] [data modyf: 08-07-2016 11:16]
[8] Środkowe Nadodrze w epoce kamienia / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ruszczyński, 2016. Ziemia Lubuska, nr 2, 271--279, ISSN: 2450-3355,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21061] [data modyf: 17-02-2017 09:39]
[9] The University of Auckland / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 2, 18, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19902] [data modyf: 11-03-2016 09:15]
[10] Universität Augsburg / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, nr 3, 19, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20109] [data modyf: 31-05-2016 09:16]
[11] University of Cambridge / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2016. Uniwersytet Zielonogórski, 4-5, 22, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20127] [data modyf: 01-06-2016 08:58]
[12] Zielona Góra. Początki miasta na Środkowym Nadodrzu / Wiesław Hładkiewicz, Danuta Nowak, 2016. Studia Zielonogórskie 21, 25--32, ISSN: 1233-815X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20952] [data modyf: 30-01-2017 09:44]
[13] Orchard Lake Schools / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 8, 11, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19569] [data modyf: 04-12-2015 08:42]
[14] "Republika uczonych" czyli Uniwersytet w Tybindze / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 2, 35, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19031] [data modyf: 31-07-2015 12:40]
[15] Universidad Católica San Antonio de Murcia / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 6, 40, ISSN: 1644-7867, tab. wykr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19308] [data modyf: 17-09-2015 11:09]
[16] University of Namibia / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4-5, 19, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19322] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[17] Uniwersytet Malajski w Kuala Lumpur / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 3, 28, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19030] [data modyf: 31-07-2015 12:40]
[18] Uniwersytety świata. University of Oxford / Danuta Nowak, Wiesław Hładkiewicz, 2015. Uniwersytet Zielonogórski, nr 7, 43, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19465] [data modyf: 28-10-2015 12:57]
[19] Problem pojednania polsko-niemieckiego w działalności społeczno-politycznej premiera Brandenburgii Manfreda Stolpe / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, 2012. Rocznik Lubuski: Współpraca na pograniczu polsko-niemieckim. Geneza - stan obecny - perspektywy tom 38, część 1, 101--117, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16845] [data modyf: 02-01-2013 09:27]
[20] Władysław Zachariasiewicz - życie poświęcone służbie Polsce / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, 2011. Przegląd Polsko-Polonijny: półrocznik, nr 2, 269--278, ISSN: 2083-3121,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16335] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[21] Ideologia Weltmachtpolitik w doktrynie kolonializmu niemieckiego (zarys problematyki) / Wiesław Hładkiewicz, 2009. Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki, nr 1, 127--131
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13750] [data modyf: 24-04-2009 13:15]
[22] Imperializm Paula Rohrbacha do 1918 roku (szkic do portretu) / Wiesław Hładkiewicz, 2009. Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki, nr 2, 42--48
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14115] [data modyf: 26-10-2009 13:49]
[23] Power: organisation and co-operation / Wiesław Hładkiewicz, 2002. Management Vol. 6, no 1, 49--57, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Problematyka Łużyc w badaniach polskich ośrodków naukowych na emigracji / Wiesław Hładkiewicz, 2002. Rocznik Lubuski: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku, T. 28 cz. 1, 49--54, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11723] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu społecznych inicjatyw lokalnych / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, 2001. Management Vol. 5, no 2, 47--57, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11455] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] The use of the concept of marketing in political studies / Wiesław Hładkiewicz, 2001. Management Vol. 5, no 1, 77--86, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych : : określanie wag procentowych kryteriów punktowanych metodą hierarchii analitycznej / Arkadiusz Borowiec, Wiesław Hładkiewicz, 2000. Management Vol. 4, no 2, 123--134, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Miejsce i rola marketingu politycznego w kampaniach wyborczych / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów, 2000. Management Vo. 4, no 2, 259--277, ISSN: 1429-9321, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] The place and role of elites in modern society / Wiesław Hładkiewicz, 2000. Management Vo. 4, no 1, 45--56, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11380] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr na tle związków transgranicznych w Europie Zachodniej / Wiesław Hładkiewicz, Ryszard Bednarski, 1999. Management Vol. 3, no 2, 76--89, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11393] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] The role and meaning of "New" economic elites in the process of transformation / Wiesław Hładkiewicz, 1999. Management Vol. 3, no 1, 13--20, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11414] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Słubice. Wybrane aspekty zarządzania miastem przygranicznym w Euroregionie Pro Europa Viadrina / Wiesław Hładkiewicz, 1998. Management, no 4, 194--202, ISSN: 1429-9321, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11412] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] O kłopotliwym problemie stereotypów w świadomości społecznej obywateli Polski i Niemiec (głos w dyskusji) / Wiesław Hładkiewicz, 1993. Rocznik Lubuski: Polacy i Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa, T. 18, 55--64, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Znaczenie metodologii w twórczości naukowej Wojciecha Pasterniaka (refleksje osobiste) / Wiesław Hładkiewicz // W: Dydaktyka Literatury i Konteksty .- 2017, XXXVI, s. 105--107, ISSN: 2084-3372, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10659] [data modyf: 19-04-2018 13:12]
[2] Społeczność regionalna Ziemi Lubuskiej w procesie przeobrażeń / Wiesław Hładkiewicz, Danuta Nowak // W: Ziemia Lubuska .- 2015, 1, s. 141--150, ISSN: 2450-3355,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10326] [data modyf: 27-01-2016 15:00]
[3] Republika Federalna Niemiec wobec zachodniej granicy Polski w latach 1989-1991 / Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2011, Tom 5, s. 117--124, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9040] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Struktura metodologiczna nauki o polityce / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2011, vol. 31, s. 9--17, ISSN: 1505-2192, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9223] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[5] Znaczenie marketingu w kreowaniu rozwoju regionu lubuskiego / Wiesław Hładkiewicz, Brygida Cupiał // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2011, nr 663 (75), s. 323--336, ISSN: 1896-382X, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9116] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Stan liczebny Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w powiecie żarskim w latach 1949-1957 / Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk // W: Studia Zachodnie .- 2010, T. 12, s. 95--106, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8786] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[7] W nowych realiach. Życie polityczne w Czerwieńsku w latach 1945-1956 / Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk // W: Studia Zielonogórskie .- 2010, tom 16, s. 81--95, ISSN: 1233-815X, bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8804] [data modyf: 25-01-2011 09:54]
[8] Stan badań nad polską emigracją polityczną w zachodnich strefach okuacyjnych Niemiec, 1945-1949 / Wiesław Hładkiewicz, Daniel Koteluk // W: Zeszyty Historyczne .- 2009, z. 167, s. 73--97
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8392] [data modyf: 29-05-2009 13:11]
[9] Metodologiczne problemy badań pogranicza polsko-niemieckiego / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2004, T. 22, nr 1-2, s. 70--73 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: badania, metodologia, pogranicze,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6589] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Europejskie implikacje polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej / Wiesław Hładkiewicz // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 19--22 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dialog, pojednanie, transgraniczność, współpraca, współpraca przygraniczna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6166] [data modyf: 23-09-2003 14:05]
[11] Znaczenie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr we współpracy Polsko-Niemieckiej na pograniczu / Wiesław Hładkiewicz, Maciej Dzikuć // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 32--37 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Sprewa-Nysa-Bóbr, euroregion, pogranicze, współpraca,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5686] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Znaczenie i rola marketingu politycznego w teorii organizacji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości .- 2002, nr 2, s. 119--126 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Znaczenie kapitału społecznego w sektorze publicznym / Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 168--174 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: kapitał społeczny, komunikowanie i marketing w administracji publicznej, ochrona środowiska jako dobro publiczne, organizacje ekologiczne, sektor publiczny,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5690] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Polonia jako zjawisko społeczne i podmiot badań naukowych / Wiesław Hładkiewicz // W: Prace Naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią .- 2001, T. 7, s. 33--40
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5126] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Problematyka badań polskiej emigracji w Niemczech po 1945 roku - komentarze metodologiczne / Wiesław Hładkiewicz // W: Prace Naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią .- 2001, T. 2, s. 61--63
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5129] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Region lubuski w procesach globalizacji i modernizacji / Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 35--45 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ekorozwój, euroregion, globalizacja, modernizacja, współpraca przygraniczna,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Obraz Polaków w świadomości społecznej obywateli Republiki Federalnej Niemiec / Wiesław Hładkiewicz // W: Europa Regionum .- 1999, T. 4, s. 39--49 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3906] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Information technologies in the postindustrial society, 2014. Wiesław Hładkiewicz, Piotr Gawłowicz // W: 13th International Educational Technology Conference. Lisbon, Portugalia Amsterdam : Elsevier Ltd., 2014, Procedia Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 103, s. 500--505
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.10.366   (pkt: 15)
[KONF-21895] [data modyf: 18-03-2017 11:48]
[2] Podole w polskiej pamięci, 2013. Wiesław Hładkiewicz // W: Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce : Zielona Góra 17-18 X 2013. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014, s. 277--283, ISBN: 9788360218440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21648] [data modyf: 05-08-2015 10:00]
[3] Zjawisko wykluczenia społecznego imigrantów - casus francuski, 2006. Wiesław Hładkiewicz // W: Deboli e indifesi nella societá multiculturale europea = Mniejszości i jednostki słabsze w wielokulturowym społeczeństwie Europy : Atti della VI Conferenza Internazionale dei Diritti dell'Uomo Lecce, 29-30 Maggio 2006 = Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka Lecce, 29-30 Maja 2006. Lecce, Włochy Olsztyn - Bari : Uniwersytet w Bari, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie , CIRCEOS, 2008, s. 233--238, ISBN: 9788389112020
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18818] [data modyf: 12-06-2008 15:06]
[4] Międzyrzecz w okresie napoleońskim. Zarys dziejów gospodarczych i politycznych. Rozkwit, czyli sukno górą, 2005. Wiesław Hładkiewicz // W: Ziemia Międzyrzecka śladami historii : materiały z III sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 13 maja 2005 r.. Międzyrzecz, Polska Zielona Góra : Ksiegarnia Akademicka, 2005, s. 235--244, ISBN: 8391806057
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17488] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ewolucja i zróżnicowanie polskich elit politycznych, 2004. Wiesław Hładkiewicz // W: Piętnaście lat doświadczeń polskiej demokracji : [materiały konferencyjne]. Gorzów Wlkp., Polska Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004, s. 69--77, ISBN: 8388327917
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17579] [data modyf: 10-01-2006 18:10]
[6] Kostrzyn w przestrzeni europejskiej, czyli spacer po Starym Mieście=Küstrin im euräpaischen Raum, d.h. Spaziergang über die Altstadt, 2004. Wiesław Hładkiewicz // W: De opiido et castello przeszłość i terażniejszość twierdzy Kostrzyn=De oppido et castello Vergangenheit und Gegenwart der Festung Küstrin : materiały z sesji historycznej zorganizowanej 29 sierpnia 2004 roku w bastionie Filip na kostrzyńskim Starym Mieście: V Dni Twierdzy Kostrzyn 28-29.08.2004. Kostrzyn, Polska Kostrzyn - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2004, s. 9--16, ISBN: 839180
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18043] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Miejsce i rola elit w nowoczesnym społeczeństwie, 2004. Wiesław Hładkiewicz // W: Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2004, s. 7--12, ISBN: 8388327909
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17024] [data modyf: 26-04-2005 13:44]
[8] Pogranicze polsko-niemieckie w procesie integracji europejskiej, 2003. Wiesław Hładkiewicz // W: Polska w Unii Europejskiej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2003, s. 121--134, ISBN: 83893210610
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15742] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Regionalizm i znaczenie regionów w Unii Europejskiej, 2003. Wiesław Hładkiewicz // W: Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zielona Góra, Sulechów 26-28 maja 2003 r.. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Regionalna Izba Orachunkowa, 2003, s. 258--261, ISBN: 8391942953
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15995] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Szanse regionu lubuskiego w Unii Europejskiej, 2002. Wiesław Hładkiewicz // W: Lubuskie w Unii Europejskiej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska [Zielona Góra] : Lubuski Komitet Europejski, 2003, s. 95--101
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15730] [data modyf: 11-09-2003 11:09]
[11] Ks. Franciszek Karol Blachnicki. Głosiciel wyzwolenia człowieka przez prawdę ( w kraju i na emigracji), 2002. Wiesław Hładkiewicz, Maria Klaczyńska // W: Duchowieństwo polskie w świecie : materiały VII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Rzym, Włochy Toruń : Oficyna Wydaw. Kucharski, 2002, s. 125--129, ISBN: 8391615456
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15284] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Sposoby reakcji na kryzysy przedsiębiorstw i organizacji politycznych w koncepcji Alberta O. Hirschmana, 2002. Wiesław Hładkiewicz, Adam Ilciów // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 1, s. 265--276, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15176] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Technologie informacyjne w społeczeństwie postindustrialnym, 2002. Piotr Gawłowicz, Wiesław Hładkiewicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 2, s. 197--207, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15186] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Uczestnictwo społeczeństwa w życiu publicznym a rozwój nowych technologii, 2001. Adam Ilciów, Wiesław Hładkiewicz // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, Polska Kraków : Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH, 2002, s. 141--150, ISBN: 8391290026
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Jan Badeni w lotnictwie polskim i brytyjskim, 2001. Wiesław Hładkiewicz // W: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych : Historia i współczesność : Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Mons, Belgia Toruń : Oficyna Wydaw. Kucharski, 2001, s. 188--192
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12739] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Podkomendni płk Franciszka Sobolty : Polskie oddziały wartownicze w Niemczech w latach 1945-1949, 2001. Piotr Mazurkiewicz, Wiesław Hładkiewicz // W: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych : Historia i współczesność : Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Mons, Belgia Toruń : Oficyna Wydaw. Kucharski, 2001, s. 279--285
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11879] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Polonia jako zjawisko społeczne i podmiot badań naukowych, 2001. Wiesław Hładkiewicz // W: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie : Konferencja naukowa. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : [Światowa Rada Badań nad Polonią], 2001, s. 33-40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12480] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Region - Regionalizm - Transgraniczność, 2000. Wiesław Hładkiewicz, Ryszard Bednarski // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 26--33, ISBN: 8390380854
Słowa kluczowe: region, regionalizm, transgraniczność

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5966] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Rola i znaczenie biografistyki w badaniach elit społecznych polskich środowisk emigracyjnych, 2000. Wiesław Hładkiewicz // W: Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Kraków, Polska Lublin : Wydaw. CZELEJ, 2000, s. 27--34, ISBN: 8388063138
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14543] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Rola liderów lokalnych w kreowaniu współpracy transgranicznej, 2000. Wiesław Hładkiewicz, Bogusław Wontor // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 41--45, ISBN: 8390380854
Słowa kluczowe: kreowanie współpracy, liderzy lokalni, współpraca transgraniczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5967] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Zarządzanie przedsiębiorstwem a problem zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, 2000. Wiesław Hładkiewicz, Arkadiusz Borowiec // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 414--422
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Pogranicze polsko-nimieckie w okresie transformacji, 1999. Wiesław Hładkiewicz, Bogusław Wontor // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 10--15
Słowa kluczowe: euroregion, pogranicze, transformacja, transgraniczność

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9610] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji na pograniczu polsko-niemieckim, 1999. Wiesław Hładkiewicz, Jacek Wayda // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 475--484
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8634] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Pogranicze-euroregion-ekorozwój od dystansów do współpracy społeczno-gospodarczej , 1998. Wiesław Hładkiewicz, Paweł Kużdowicz // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 13--17
Słowa kluczowe: ekorozwój w gminie, pogranicze, euroregion, współpraca transgraniczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6806] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Zarządzanie gminą jako funkcja władzy lokalnej, 1998. Wiesław Hładkiewicz, Jacek Wayda // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : III Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, s. 375--381
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8582] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Filozoficzne i politologiczne aspekty ekologii, 1997. Wiesław Hładkiewicz, Paweł Kużdowicz // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 23--26
Słowa kluczowe: ekofilozofia, ekologia, ekologia w polityce, ekozofia, świadomość ekologiczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Problemy kształtowania się elit politycznych i gospodarczych w lokalnej społeczności (na przykładzie Jasienia), 1997. Wiesław Hładkiewicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 200--204
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15885] [data modyf: 22-10-2003 11:35]
[28] Młode pokolenie emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii wobec przemian społecznych i politycznych w Polsce, 1993. Wiesław Hładkiewicz // W: Młodzież w okresie przemian społecznych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, 1994, s. 178--185
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16760] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Fale Tunisami : Kontestacja arabska w latach 2010-2013 / (Red.) Robert Potocki, Matuesz Piskorski, Wiesław Hładkiewicz .- Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014, 470 s. .- ISBN: 9788393291519
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5183] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[2] Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin / (Red.) Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010, 849 s. .- ISBN: 9788376117386
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4793] [data modyf: 02-11-2010 13:57]
[3] Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne / (Red.) Wiesław Hładkiewicz, Marek Szczerbiński .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2009, 544 s. .- ISBN: 9788392822646
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4624] [data modyf: 01-09-2009 08:07]
[4] Człowiek pogranicza polsko - niemieckiego / (Red.) Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, 279 s. .- ISBN: 9788374811187
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4386] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Twórcy współczesnej analizy politologicznej / (Red.) Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007, 126 s. .- ISBN: 9788360087275
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4444] [data modyf: 19-02-2008 09:53]
[6] W kręgu historii, prawa i nauki o polityce / (Red.) Wiesław Hładkiewicz .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004, 383 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego / (Red.) Wiesław Hładkiewicz .- Zielona Góra : "Druk-Art", 2004, 200 s. .- ISBN: 8388327909
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4113] [data modyf: 06-02-2008 10:42]
[8] Globalizacja / (Red.) Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003, 357 s. .- ISBN: 8388059378
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4009] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Politechnika Zielonogórsa 1965-2000 / (Red.) Marian Eckert, Wiesław Hładkiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 2000, 204 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3778] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Mieszko I. Skandynawski Jarl czy słowiański kneź? / / Adam Ruszczyński .- Zielona Góra : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej , 2014 (Rec.) .- Czy Mieszko I był wikingiem? / Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Mikiera // Studia Zielonogórskie .- 2014, t. XX, s. 249--251
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Muzeum w Zielonej Górze 1922-2012 / / Arkadiusz Cincio, Anitta Maksymowicz (red.) .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej , 2012 (Rec.) Tomasz Mikiera, Wiesław Hładkiewicz // Studia Zielonogórskie .- 2014, t. XX, s. 245--248
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Historia Zielonej Góry, t. 1: Dzieje miasta do końca XVIII wieku / / red. Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2011 (Rec.) Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki // Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 267--273
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Historia Zielonej Góry, t. 2: Dzieje miasta w XIX i XX wieku / / red. Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2011 (Rec.) Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki // Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 275--280
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945-1975 / / Ryszard Zaradny .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2009 (Rec.) Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki // Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 259--266
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Bitwa o Odrę w 1945 roku / / Andrzej Toczewski .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej , 2010 (Rec.) Wiesław Hładkiewicz // Studia Zielonogórskie .- 2011, Tom 17, s. 281--292
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski