System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Piotr Kwiatkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] E-learning a rozwijanie kapitału intelektualnego organizacji / Janina Stankiewicz, Piotr Kwiatkowski
// W: Multimedia w biznesie : gospodarka elektroniczna, multimedialne technologie informacyjne, zarządzanie informacją, nauczanie poprzez multimedia / red. nauk. L. Kiełtyka .- Kraków : Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE, 2003 - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing) - s. 217--226 .- ISBN: 8373332944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6177] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Marketing personalny a realizacja wybranych funkcji kadrowych / Janina Stankiewicz, Piotr Kwiatkowski, Patrycja Łychmus
// W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik .- Kraków : Wydaw. Poldex, 2003 - s. 285--291 .- ISBN: 8388979124
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6088] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Organizacja funkcji personalnej. Podejście holograficzne / Janina Stankiewicz, Piotr Kwiatkowski
// W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 109--117 .- ISBN: 8389321335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Polityka personalna a rozwój wiedzy w organizacji / Janina Stankiewicz, Piotr Kwiatkowski
// W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 35--40 .- ISBN: 8389321335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6012] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych typach przedsiębiorstw. Integracja ze strategią organizacji / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Piotr Kwiatkowski
// W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik .- Kraków : Wydaw. Poldex, 2003 - s. 293--302 .- ISBN: 8388979124
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] System płacowy w przedsiębiorstwie a oczekiwania pracowników / Piotr Kwiatkowski // Management .- 1997, nr 2, s. 87--96, ISSN: 1429-9321, : tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11482] [data modyf: 05-10-2007 14:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwań przyszłości. Redefinicja celów funkcji personalnej / Piotr Kwiatkowski // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 16) .- 2003, T. 1, s. 134--139, ISSN: 2084-2686, : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6330] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Organizacja jako psychiczne więzienie. Spojrzenie na niektóre aspekty funkcjonowania organizacji przez pryzmat teorii dysonansu poznawczego L. Festingera / Piotr Kwiatkowski // W: Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości .- 2002, nr 3, s. 166--171 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5757] [data modyf: 06-11-2002 14:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Deficyt marketingu kadrowego w organizacji / Janina Stankiewicz, Piotr Kwiatkowski // W: Zarządzanie w przemyśle : XII konferencja naukowo-techniczna. Ustroń - Jaszowiec, Polska, 2004 .- Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2004 .- cz. 2, s. 55--58 .- ISBN: 8387745472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16476] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Koncepcja wzorów motywacyjnych Katz'a podstawą oceny zarządzania doskonaleniem i rozwojem potencjału pracy / Piotr Kwiatkowski // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 1, s. 413--422 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15180] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Kierowanie konfliktem w organizacji / Patrycja Łychmus, Piotr Kwiatkowski // W: II Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Jarosław, Polska, 2000 .- Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2000, s. 79--83 .- ISBN: 8388139126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9590] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Rola zachowań autoprezentacyjnych w procesie selekcji kandydatów do pracy / Piotr Kwiatkowski // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 209--219
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5868] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Wpływ zachowań autoprezentacyjnych na podejmowanie decyzji w zakresie selekcji i alokacji kadr / Piotr Kwiatkowski, Patrycja Łychmus // W: II Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Jarosław, Polska, 2000 .- Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2000, s. 85--88 .- ISBN: 8388139126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9591] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski