System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Oryna Słobodzian-Ksenicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 49 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przewodnik do ćwiczeń z fizyki budowli dla studentów Instytutu Inżynierii Środowiska / Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 45 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378422549
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13499] [data modyf: 13-01-2017 12:27]
[2] Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii / Tadeusz Kuczyński, Jarosław Gniazdowski, Andrzej Trzop, Marcin Żochowski, Joanna Korolenko, Katarzyna Kulczyńska, Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Małgorzata Szylderowicz, Adam Małecki, Jarosław Owsianny, Witold Łozowski, Artur Wandycz, Dorota Węgrzyn ; red. T. Kuczyński, J. Gniazdowski, A. Trzop, M. Żochowski. .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2008 .- 779 s. : rys.tab.wykr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12624] [data modyf: 08-07-2015 14:33]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Struktura emisji NH3 z produkcji zwierzęcej w województwie lubuskim w latach 2005-2010-2015 i 2016 / Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, ochrony środowiska i energii odnawialnej / red. nauk. W. Romaniuk .- Falenty - Warszawa : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 2018 - s. 176--187 .- ISBN: 9788365426345
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20390] [data modyf: 30-05-2019 16:46]
[2] Optymalizacja czasu obserwacji zachowań behawioralnych brojlerów / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marek Kornaszewski
// W: Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska : monografia / red. nauk. Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt .- Falenty - Warszawa : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 2017 - s. 144--154 .- ISBN: 9788365426284
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19342] [data modyf: 29-05-2019 18:02]
[3] Parametry fizykochemiczne podłoża w indyczniku w zależności od zastosowania materiału śiółki / Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej i ochrony środowiska / red. nauk. Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt .- Falenty : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 2016 - s. 157--166 .- ISBN: 9788365426208
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18190] [data modyf: 30-09-2016 11:46]
[4] Wpływ rodzaju materiału ściółki na mikroklimat w indyczniku / Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej na tle ochrony środowiska i standardów Unii Europejskiej / red. nauk. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt .- Falenty - Warszawa : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 2015 - s. 182--189 .- ISBN: 9788362416936
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17191] [data modyf: 02-10-2015 12:30]
[5] Emisja i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych z fermy bydła / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Sebastian Jursza
// W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska : monografia / red nauk. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt .- Falenty - Warszawa : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 2014 - s. 209--217 .- ISBN: 9788362416776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16281] [data modyf: 27-08-2015 11:58]
[6] Wpływ rozmieszczenia kominów wentylacyjnych w budynku inwentarskim na rozprzestrzenianie amoniaku / Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej : monografia / pod red. W. Romaniuka .- Falenty : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 2012 - s. 157--164 .- ISBN: 9788362416370
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14797] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Ocena wpływu temperatury podłoża słomiastego i celulozowego na dobrostan indyków i wyniki produkcyjne / Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE : opracowania monograficzne / red. nauk. W. Romaniuk .- Falenty : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 2011 - s. 115--118 .- ISBN: 9788362416219
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13618] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Ammonia emissions in Poland: Inventory, projections, uncertainties / Tadeusz Kuczyński, Ulrich Dämmgen, Z. Klimont, K. Kreis-Tomczak, Andrzej Myczko, Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Emissions from European agriculture / ed. by T. Kuczyński, U. Dämmgen, J. Webb, A. Myczko .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2005 - s. 217--230 .- ISBN: 9076998787
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[WZCZ-7302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Effect of litter material on all-year ammonia emission at turkey housing / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz
// W: Emissions from European agriculture / ed. by T. Kuczyński, U. Dämmgen, J. Webb, A. Myczko .- Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2005 - s. 311--319 .- ISBN: 9076998787
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-7304] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Termograficzna ocena izolacyjności termicznej instalacji klimatyzacji i wentylacji w placówce zdrowia / Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Mateusz Biernacki, Artur Gajdziński // Chłodnictwo & Klimatyzacja .- 2017, nr 12, s. 19--23, ISSN: 1425-9796, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- [numer 12/2017-1/2018]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22305] [data modyf: 06-02-2018 16:15]
[2] Thermographic evaluation of the effect of cellulose added to straw litter on the temperature of bedding / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Animal Husbandry) .- 2014, Vol. 17, no. 3, s. 1--7, ISSN: 1505-0297, : bibliogr.tab.wykr.summ. http://www.ejpau.media.pl/volume17/issue3/art-09.html/
Słowa kluczowe: cellulose, litter, straw, thermovision, turkey
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18405] [data modyf: 03-09-2015 09:39]
[3] Wpływ struktury fizycznej podłoża słomiastego na emisję amoniaku z indycznika / Oryna Słobodzian-Ksenicz // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2014, nr 3, s. 79--91, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ammonia, amoniak, emisja, emission, indycznik, long rye straw, rye straw cut, słoma długa, słoma pocięta, turkey house
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18587] [data modyf: 21-08-2015 09:45]
[4] Heat flow inside a litter during turkey rearing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Monika Suchowska-Kisielewicz, Zygmunt Lipnicki, Tadeusz Kuczyński // Biosystems Engineering .- 2013, Vol. 116, s. 46--50, ISSN: 1537-5110, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2013.06.005         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-17482] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[5] Vybrosy ammiaka v atmosferu ot svinorodčeskich ferm / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Dorota Berezowska // Vladimirskij Zemled"lec' .- 2012, no. 3, s. 34--38 : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: emission and the spread of ammonia, livestock building, pigs
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16708] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Wpływ własności termicznych podłoża słomiastego i celulozowego na zdrowotność i masę ciała indyków / Oryna Słobodzian-Ksenicz // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2012, nr 2, s. 103--109, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: celuloza, indyk, słoma, temperatura podłoża, zdrowie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16706] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] The effect of cellulose added to straw bedding on turkeys' welfare and production results / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Andrzej Michalski // Animal Science Papers and Reports [online] .- 2010, Vol. 28, no 4, s. 397--406, ISSN: 0860-4037, , eISSN: 2300-8342, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- http://www.ighz.edu.pl/files/objects/3018/66/pp_397-406.pdf/ [dostęp: 12.01.2011]
Słowa kluczowe: cellulose, straw litter, turkeys, welfare
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-15316] [data modyf: 12-01-2011 10:42]
[8] Ocena wartości nawozowej i plonotwórczej obornika indyczego w zależności od zastosowanego materiału ściółkowego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Jacek Bojarski // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2009, nr 2, s. 119--125, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: obornik, plon, urodzajność, zasobność, żyzność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14049] [data modyf: 02-10-2009 12:00]
[9] Effect of addition of brown coal and microbe vaccine to litter on bedding quality and production results in turkey farming / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Andrzej Michalski // Animal Science Papers and Reports [online] .- 2008, Vol. 26, no 4, s. 317--329, ISSN: 0860-4037, , eISSN: 2300-8342, : summ.
Słowa kluczowe: bedding, brown coal, litter, microbe vaccine, thermo-vision, turkey broilers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-13507] [data modyf: 26-01-2009 09:47]
[10] Wpływ dodatków do ściółki słomiastej na zawartość makroelementów w oborniku indyczym przed i po składowaniu / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2007, nr 1, s. 107--114, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: brown coal, macroelement contents, microbial vaccine, obornik, pile, poultry manure, pryzma, straw litter, szczepionka bakteryjna, słoma, węgiel brunatny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12278] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Ocena własności termicznych materiałów ściółkowych stosowanych w produkcji drobiarkiej na podstawie zdjęć termowizyjnych / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Hanna Houszka // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2005, nr 1, s. 99--106, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: litter, poultry housing, straw, słoma, temperatura podłoża, temperature, termowizja, thermovision, tucz indyków, wióry, wood shavings, ściółka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Effect of litter type on ammonia emission in turkey housing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński // Agricultural Engineering International : The CIGR Journal of Scientific Research and Development .- 2002, Vol. 4, s. [1--11] : bibliogr.tab.summ. .- http://cigr-ejournal.tamu.edu/, [dostęp: 26-02-2003]
Słowa kluczowe: ammonia emission, litter, turkey housing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Physical properties of different types of letter and their effect on animal health and welfare in turkey housing / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // Annals of Animal Science Supplement .- 2002, no 1, s. 31--33 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wpływ systemu utrzymana na stężenia amoniaku w chlewniach / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // Trzoda Chlewna .- 2000, R. 38, nr 2, s. 96--100 : fot.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3340] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w województwie lubuskim w latach 2010-2015 / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Dominik Polus // W: Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Nr 169 (49), s. 12--27, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: gazy cieplarniane, inwestycje proekologiczne, lubuskie, redukcja emisji,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10698] [data modyf: 10-10-2019 16:19]
[2] Analiza opłacalności wykorzystania energii słońca i wiatru dla budynku jednorodzinnego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Marzena Nadolna, Daniel Szarszewski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 165 (45), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: budynek jednorodzinny, cost-effectiveness, energia słońca, energia wiatru, opłacalność, single-family building, sun energy, wind energy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10530] [data modyf: 17-07-2017 12:18]
[3] The evaluation of the fertilizing and yield potential of straw and cellulose manure / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 185--193, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: cellulose, celuloza, fertilizing value, manure, obornik, plon, przydatność nawozowa, straw, słoma, yield, yield potential,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0013
[AWI-10520] [data modyf: 06-11-2018 11:09]
[4] Analiza przestrzeni ekologicznej i społecznej dla elektrowni wiatrowych na przykładzie powiatu gryfińskiego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Paulina Kolenda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 51--67, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, environment, location, lokalizacja, wiatr, wind, wind turbine, środowisko,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10357] [data modyf: 25-04-2016 13:20]
[5] Emisja gazów cieplarnianych w Polsce i w województwie lubuskim w latach 2010-2015 / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz, Dominik Polus // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 100--120, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: carbon dioxide, ditlenek siarki, ditlenek węgla, gazy cieplarniane, global warming, globalne ocieplenie, green house gase, lubuskie, metan, methane, nitrous oxide, sulfur dioxide, tlenek diazotu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10475] [data modyf: 28-02-2017 16:43]
[6] Emission and dispersion of gaseous pollution from exhaust shafts of copper mine / Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz, Sylwia Gromadecka // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 73--83, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: dispersion, emission, exhaust shafts, gaseous pollution,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9838] [data modyf: 24-08-2015 14:57]
[7] Emission and distribution of ammonia from turkey farm / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Marzena Jasiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 11, s. 115--126, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ammonia emission, emitter, livestock facility, the extent of the impact of ammonia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9885] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[8] Organic matter decomposition process in the straw and cellulose manure / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Jacek Bojarski // W: Ulučšenie ekspluatacionnyh pokazatelej sel'skohozâjstvennoj energetiki - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2012, Vyp. 13, s. 216--223 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9302] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] The effect of the addition of cellulose on the quality and thermal properties of straw bedding / Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 69--76, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: encrustation, recycled cellulose, straw bedding, temperature,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9816] [data modyf: 03-03-2014 14:24]
[10] Ocena materiałów ściółkowych stosowanych w tuczu brojlerów kurzych na podstawie zachowania ptaków / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński, Jutta Berk, Torsten Hinz // W: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu - (Zootechnika ; 51) .- 2004, nr 501, s. 303--309 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: behawior, sieczka, słoma długa, wióry, ściółka,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7309] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Analiza możliwości ograniczenia stężenia amoniaku w brojlerni przez dobór materiału ściółki i kontrolę jej wilgotności / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Budownictwo ; 44) .- 2000, nr 260, s. 205--210 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Use of thermal imaging camera to assess the air-tightness of the air conditioning and ventilation system / Marzena Jasiewicz, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 52--53 .- ISBN: 9788393761968
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22757] [data modyf: 11-10-2017 09:55]
[2] Ocena własności termicznych podłoża słomiastego z dodatkiem celulozy na podstawie zdjęć termograficznych / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // W: Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej : XI międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Polanica Zdrój, Polska, 2011 .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011, s. 94 [abstr.] .- ISBN: 9788377170526
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20127] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Przebieg procesu dekompozycji materii organicznej w oborniku słomiastym i celulozowym / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // W: Inżynieria rolnicza a środowisko : XIV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Problemy Inżynierii Rolniczej. Szczecin, Polska, 2010 .- Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2010, s. 216--221 [CD-ROM] .- ISBN: 9788376630496
Słowa kluczowe: biogeny, celuloza, dekompozycja, obornik, słoma

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19758] [data modyf: 18-10-2010 14:46]
[4] Ocena wartości nawozowej i plonotwórczej obornika indyczego w zależności od zastosowanego materiału ściołowego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka // W: Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym : konferencja naukowo-techniczna. Kielce, Polska, 2009 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 37--38 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20128] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Wpływ sposobu składowania obornika indyczego z dodatkami kondycjonującymi ściółkę na zawartość pierwiastków biogennych / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka // W: Inżynieria rolnicza a środowisko : XIII Międzynarodowa konferencja naukowa. Międzyzdroje, Polska, 2008 .- Szczecin : Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2008, s. 91--92
Słowa kluczowe: biogeny, obornik, szczepionka bakteryjna, słoma, węgiel brunatny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18853] [data modyf: 18-10-2010 14:35]
[6] Termograficzna ocena wpływu dodatków do ściółki na temperaturę podłoża / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński // W: Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej : IX międzynarodowa konferencja naukowa. Wrocław - Polanica Zdrój, Polska, 2007 .- Wrocław : Wydaw. MarMar, 2007, s. 275--276 .- ISBN: 9788387196940
Słowa kluczowe: brown coal, indyk, microbe vaccine, straw, szczepionka bakteryjna, słoma, termowizja, thermovision, turkey, węgiel brunatny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18852] [data modyf: 24-07-2008 11:50]
[7] Ocena materiałów ściółkowych stosowanych w tuczu brojlerów kurzych na podstawie zachowania ptaków / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Tadeusz Kuczyński, Jutta Berk, Torsten Hinz // W: Warunki chowu zwierząt a bezpieczeństwo żywności : konferencja naukowa. Wrocław, Polska, 2004 .- Wrocław : Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska Akademii Rolniczej, 2004, s. 57 [abstr.] .- ISBN: 8390878771
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20126] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Effect of litter material on its conditions, animal health and ammonia emission at turkey housing / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: ASAE Annual Meeting : CIGR XVth World Congress. Chicago, USA, 2002 .- Chicago : [brak wydawcy], 2002 .- Paper number 024234, s. [1--12] .- http://asae.frymulti.com/newresults.asp, [dostęp: 19-05-2003]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15538] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Straw type effect on ammonia emission at turkey housing / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński // W: Animal welfare considerations in livestock housing systems : Proceedings of the International Symposium. Szklarska Poręba, Polska, 2001 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2001, s. 591--599
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11666] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Techniczne uwarunkowania stężenia amoniaku w chlewniach. System i waunki utrzymania / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Międzynarodowa Konferencja. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 2000 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 371--376
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Techniczne uwarunkowania stężenia amoniaku w chlewniach. System wentylacji / Tadeusz Kuczyński, Oryna Słobodzian-Ksenicz // W: Problemy inżynierii środowiska u progu nowego tysiąclecia : Konferencja Międzynarodowa. Wrocław-Szklarska Poręba, Polska, 2000 .- - : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 377--381
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Materiał ściółkowy na podłoże w budynkach inwentarskich dla drobiu / Oryna Słobodzian-Ksenicz .- Numer : P.397880 .- Data zgłoszenia : 23-01-2012 .- Data udzielenia : 05-08-2013
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Materiał ściółkowy na podłoże w budynkach inwentarskich dla drobiu / Oryna Słobodzian-Ksenicz .- Numer : P.397880 .- Data zgłoszenia : 23-01-2012 .- Wiadomości Urzędu Patentowego, 31.07.2014 r.
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski