System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 96 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Predel'nyj analiz konstrukcii pri povtornyh nagruženiâh : monografiâ / Piotr Alawdin .- Minsk : UP "Technoprint", 2005 .- 282 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9854647277
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10965] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Worst Geometric Imperfections of Rods and Shells / Piotr Alawdin
// W: EngOpt 2018 Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Optimization / eds. H. C. Rodrigues, J. Herskovits, C. M. Mota Soares, et al. .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - s. 691--705 .- ISBN: 9783319977720
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97773-7_61   (pkt: 20)
[WZCZ-20382] [data modyf: 30-05-2019 18:02]
[2] Analiza długookresowej wymiany ciepła w otoczeniu odwiertu geotermalnego / Piotr Alawdin, Jakub Marcinowski
// W: Termosprężystość i przepływ ciepła w materiałach anizotropowych / red. nauk. S. Jemioło .- Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 2015 - (Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności ; t. 5) - s. 131--140 .- ISBN: 9788378144878
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17582] [data modyf: 09-02-2016 12:28]
[3] Nośność graniczna zespolonych stalowo-betonowych konstrukcji z poślizgiem / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 7--18 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12988] [data modyf: 27-06-2011 16:03]
[4] Nośność graniczna przekrojów prętów i uogólniona teoria plastyczności / Piotr Alawdin, Adam Czuchnicki, Anna Pabisiak
// W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2009 / red. T. Kiczkowiak, W. Tarnowski . T. 7 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009 - s. 7--14 .- ISBN: 9788373651739
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14494] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Review of dynamic tensile failure criteria of concrete including experimental techniques testing. Part I. Dynamic tensile tests / Piotr Alawdin, Ahmed Brara, Janusz Klepaczko, Leopold Kruszka
// W: Problemy sovremennogo betona i železobetona : betonnye i železobetonnye konstrukcii . T. 1 .- Minsk : Minsktipproekt, 2009 - s. 11--41 .- ISBN: 9789856735618
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12650] [data modyf: 10-02-2011 14:17]
[6] Review of dynamic tensile failure criteria of concrete including experimental techniques testing. Part II. Modelling of dynamic tensile behaviour / Piotr Alawdin, Ahmed Brara, Janusz Klepaczko, Leopold Kruszka
// W: Problemy sovremennogo betona i železobetona : betonnye i železobetonnye konstrukcii . T. 1 .- Minsk : Minsktipproekt, 2009 - s. 42--63 .- ISBN: 9789856735618
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12651] [data modyf: 10-02-2011 14:20]
[7] Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej / Piotr Alawdin, Jarosław Połczyński, Agata Wygocka
// W: Fizyka budowli .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009 - s. 5--17 .- ISBN: 9788361314769
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14495] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Matematičeskaâ model' zadači prisposoblâemosti normal'nyh sečenij železobetonnyh elementov / Piotr Alawdin
// W: Problemy sovremennogo betona i želazobetona : sbornik trudov / red. M. F. Markowski . Č. 2 .- Minsk : "Strinko", 2007 - s. 22--30
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14497] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Svobodnye kolebaniâ mnogopustotnoj plity perekrytiâ s obvâzočnym poâsom / Piotr Alawdin, Y. Muzychkin
// W: Problemy sovremennogo betona i želazobetona : sbornik trudov / red. M. F. Markowski . Č. 2 .- Minsk : "Strinko", 2007 - s. 31--45
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14498] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Analiza przekrojów poprzecznych elementów zespolonych w warunkach obciążenia jednokrotnego / Piotr Alawdin, Sergei Kasabuckij
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 15--24 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7628] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Przystosowanie belek zespolonych do zmiennych obciążeń / Piotr Alawdin, Gerard Bryś
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 5--13 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7627] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Behaviour of reinforced concrete elements under restrained flexure / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 97--110 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5917] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optymalizacja konstrukcji stalowych ram cienkościennych przy nadbudowie obiektów budowlanych / Piotr Alawdin, Viktoria Petrusevich // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 12, s. 642--644, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23398] [data modyf: 06-12-2018 10:05]
[2] Optymalizacja lekkich konstrukcji stalowych przy renowacji i nadbudowie obiektów budowlanych / Piotr Alawdin, Viktoria Petrusevich // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 3, s. 20--22, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22579] [data modyf: 03-04-2018 12:21]
[3] Bilevel limit analysis of self-hardening rod systems under moving load / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // Computer Assisted Methods in Engineering and Science .- 2017, Vol. 24, s. 225--238, ISSN: 2299-3649, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bilevel programming, constant equilibrium and moving load, limit analysis, self-hardening systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22870] [data modyf: 15-06-2018 09:50]
[4] Optimal shakedown analysis of plane reinforced concrete frames according to Eurocodes / Piotr Alawdin, Liudas Liepa // International Journal of Mechanics and Materials in Design .- 2015, Vol. 2015, s. 1--14, ISSN: 1569-1713, , eISSN: 1573-8841, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Analysis, Eurocodes, Optimization, Reinforced concrete frames, Shakedown
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10999-015-9331-0         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-19798] [data modyf: 17-03-2017 10:24]
[5] Pročnost' i deformacii sborno-monolitnyh diskov perekrytyj pri sdvige v ih ploskosti / Piotr Alawdin(*), A. I. Mordič, V. N. Belevič // Beton i Železobeton .- 2014, no. 2, s. 13--18, ISSN: 0320-6343, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18314] [data modyf: 20-08-2015 12:38]
[6] Soprotivlenie sdvigu v ploskosti sborno-monolitnogo perekrytiâ s mnogopustotnymi plitami / Piotr Alawdin, A. I. Mordič, V. N. Belevič // Stroitel'naâ Nauka i Tehnika .- 2013, no. 2, s. 17--21 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18315] [data modyf: 20-08-2015 11:58]
[7] Limit analysis of structures with destructible elements under impact loadings / Piotr Alawdin, Y. Muzychkin // Engineering Transactions .- 2011, Vol. 59, no 3, s. 139--159, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: brittle and plastic elements, experiment, limit states, parameter identification, shock- or seismic-protected system, skeleton buildings, subway trains
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16023] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej / Piotr Alawdin, Jarosław Połczyński, Agata Wygocka // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2009, nr 4, s. 84--89, ISSN: 1427-6682, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16443] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Numerical analysis of loadbearing systems of multistory buildings / Piotr Alawdin, Alexander Mordich, Valery Simbirkin // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2003, Vol. 8, no 4, s. 531--541, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cast-in-place and mixed reinforced concrete structures, multistory buildings, normal modes and buckling analysis, prefabricated, static, structural systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9368] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Structural behavior of cast-in-situ, precast and mixed skeletons of multistory buildings / Piotr Alawdin, Alexander Mordich, Valery Simbirkin // Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction .- 2002, no 1-2, s. 17--28 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Limit analysis of reinforced concrete cross-sections under cyclic loadings / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // Statyba Civil Engineering .- 1999, Vol. 5, no 5, s. 335--339 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-3100] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Limit analysis of thin-wall metal frames taking into account their foundations rigidity / Viktoria Petrusevich, Piotr Alawdin // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 115--129, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: foundations rigidity, imit and shakedown analysis, mathematical model, metalowe ramy cienkościenne, nośność graniczna, sztywność fundamentów, thin-wall metal frames,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0010
[AWI-10682] [data modyf: 30-05-2018 11:49]
[2] Shakedown analysis of "soil-pile foundation-frame" system under seismic action / Piotr Alawdin, George Bulanov // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 100--114, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: frames, piles foundation, seismic shakedown limit analysis, soil-structure interaction,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0009
[AWI-10681] [data modyf: 30-05-2018 11:49]
[3] Optimal shakedown of the thin-wall metal structures under strength and stiffness constraints / Piotr Alawdin, Liudas Liepa // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 25 (2), s. 25--41, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mathematical programming, metalowe konstrukcje cienkościenne, nośność, optimization, optymalizacja, programowanie matematyczne, przystosowanie, shakedown, stiffness, strength, sztywność, thin-wall metal structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0018
[AWI-10526] [data modyf: 19-06-2017 13:08]
[4] Shakedown analysis of composite steel-concrete frame systems with plastic and brittle elements under seismic action / Piotr Alawdin, George Bulanov // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 25 (2), s. 11--23, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: composite steel-concrete frames, elastic-plastic and brittle elements, limit and shakedown analysis, nośność graniczna i przystosowanie, ochrona sejsmiczna, ramy zespolone stalowo-betonowe, seismic-protected systems, sprężysto-plastyczne i kruche elementy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0017
[AWI-10525] [data modyf: 19-06-2017 13:15]
[5] Optimization of the structures at shakedown and rosen's optimality criterion / Piotr Alawdin, Juozas Atkočiunas, Liudas Liepa // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22(3), s. 5--23, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Rosen?s optimality criterion, ekstremalne zasady energetyczne, extreme energy principles, kryterium optymalności Rosena, mathematical programming, optimal design, programowanie matematyczne, projektowanie optymalne, shakedown,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0031
[AWI-10435] [data modyf: 15-11-2016 13:56]
[6] Limit analysis of geometrically hardening composite steel-concrete systems / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 16, s. 5--23, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.wykr.
Słowa kluczowe: bilevel optimization, composite steel-concrete structures, geometrically hardening system, konstrukcje zespolone, limit analysis, obciążenia graniczne, optymalizacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-001
[AWI-10204] [data modyf: 21-07-2015 15:53]
[7] Samoupročnâuscesâ konstruktivnye sistemy / Piotr Alawdin // W: Opir Materialiv i Teoriâ Sporud : Naukovo-Tehničnij Zbirnik .- 2015, Vip. 94, s. 186--201, ISSN: 2410-2547, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bilevel optimization, equilibrium load, limit analysis, self-hardening load-carrying systems,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10329] [data modyf: 22-02-2017 11:01]
[8] Predel'nyj analiz staleželezobetonnyh ram s učetom plastičeskogo i hrupkogo razrušeniâ e'lementov / Piotr Alawdin, Georgij Valer'evič Bulanov // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2014, Vyp. 6, s. 7--24, ISSN: 2076-6033, : fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10208] [data modyf: 22-02-2017 11:12]
[9] Shakedown of composite frames taking into account plastic and brittle fracture of elements / Piotr Alawdin, George Bulanov // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 5--21, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: composite plane frames, elastic-plastic and brittle elements, element sprężysto-plastyczne I kruche, limit and shakedown analysis, obciążenia zmienne, ramy zespolone,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0031
[AWI-10121] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[10] Rasčet železobetonnyh ram s učetom plastičeskogo i hrupkogo razrušeniâ elementov / Piotr Alawdin, Georgij Valer'evič Bulanov // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2013, Vyp. 5, s. 13--26, ISSN: 2076-6033, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9950] [data modyf: 21-02-2017 18:21]
[11] Limit analysis of steel-concrete composite structures with slip / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 19--34, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, beams and bars, limit analysis, optimization, slip, steel-concrete composite structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9243] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Heat transfer in road pavement structure and identification of its layers thermal parameters / Piotr Alawdin, Jarosław Połczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 5, s. 63--78, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: heat transfer problem, least squares and minimax criteria, parameters and boundary conditions identification, pavement system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8921] [data modyf: 17-05-2011 12:50]
[13] Analiz teplovogo rezima doroznoj odezdy i zemljanogo polotna / Piotr Alawdin, Piotr Wilk // W: Sbornik naucnych trudov .- 2005, no 18, s. 97--108 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6854] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Simplified approach to the shakedown problem of I-cross-sections under two-directional bending / Piotr Alawdin, Gerard Bryś // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 19--31, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: I cross-section, limit analysis, low cyclic and one-path-load, shakedown, steel-thin-walled beams,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6968] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Theoretical and experimental analysis of heat transfer in the layers of road pavement / Piotr Alawdin, Jakub Marcinowski, Piotr Wilk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 7--18, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MES, embankment, experimental and numerical results, heat transfer problem, mathematical models, road pavement system, tests,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6967] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Rascet secenij zelezobetonnych elementov s ucetom negladkich diagramm deformirovanija materialov / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin, Sergei Kasabuckij // W: Vestnik Bretskogo Gosudararstvennogo Techniceskogo Universiteta - (Stroitel'stvo i Architektura) .- 2004, no 1, s. 31--36 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6980] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Zadaci sinteza konstrukcii c povysennoj nesuscej sposobnost'ju / Piotr Alawdin // W: Vestnik Bretskogo Gosudararstvennogo Techniceskogo Universiteta .- 2001, no 1, s. 45--11 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Kriterii povysennoj nesuscej sposobnosti konstrukcij / Piotr Alawdin // W: Sbornik naucnych trudov .- 2000, s. 270--279 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2876] [data modyf: 22-01-2003 12:23]
[19] Povedenie ramnych i ramno-svjazevych karkasov mnogoetaznych zdanij pod nagruzkoj pri ekspluatacii / Piotr Alawdin, A. I. Mordic, Valery Simbirkin // W: Sbornik trudov .- 2000, s. 49--55 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ispytanija, mnogoetaznye zdanija, montazno-technologiceskaja osnastka, navesnye steny, nesuscaja sposobnost', ploskie perekrytija, poetazno opertye steny, raspornye usilija, sborno-monolitnye karkasy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1782] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Procnost' secenij zelezobetonnych elementov pri povtornych nagruzenijach / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // W: Vestnik Brestskogo Politechniceskogo Instituta - (Stroitel'stvo i Architektura) .- 2000, nr 1, s. 3--6 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1760] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Rascet elementov zelezobetonnych konstrukcij s ucetom negladkich diagramm deformirovanija / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // W: Sbornik trudov .- 2000, s. 56--67 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cislennye metody, deformacii, naprjazenija, needinstvennost' resenija, negladkij analiz, poperecnoe secenie, sterznevoj element, zelezobeton,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1783] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] O novych gorizontach mechaniki / Piotr Alawdin, V.V. Kuljabko // W: Mechanika - (Stroitel'stvo) .- 1999, s. 3-13 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: adaptacija, dinamika, mechanika, statika,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Osobiennosti raboty nesuscich karkasov mnogoetaznych grazdanskich zdanij pri dejstvii vertikal'nych i gorizol'nych nagruzok / Piotr Alawdin, A. I. Mordic, Valery Simbirkin // W: Mechanika - (Stroitel'stvo) .- 1999, s. 14--31 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: karkasy, mnogoetaznyje zdanija,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2878] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Prebel'nyj analiz effektivnych konstrukcij pri dlitel'no dejstvujuscich nagruzkach / Piotr Alawdin // W: Mechanika - (Stroitel'stvo) .- 1999, s. 38--48 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2879] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Procnost' secenij elementov karkasov pri povtornych nagruzenijach / Piotr Alawdin // W: Sbornik trudov .- 1998, s. 86--91 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1781] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Rezul'taty naturnych ispytanij sborno-monolitnogo karkasa MVB-01 v strojascichsja zdanijach / A. I. Mordic, Piotr Alawdin, V. N. Belevic, Valery Simbirkin // W: Sbornik trudov .- 1998, s. 24--41 : bibliogr.fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Optymalizacja lekkich konstrukcji stalowych przy renowacji i nadbudowie obiektów budowlanych / Piotr Alawdin, Viktoria Petrusevich // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 11 .- ISBN: 9788394795115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22954] [data modyf: 29-03-2018 15:51]
[2] Bilevel limit analysis of self-hardening rod systems under moving load / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Constructive nonsmooth analysis and related topics : dedicated to the memory of Professor V. F. Demyanov. Saint Petersburg, Rosja, 2017 .- Saint Petersburg : Saint Petersburg State University, 2017, s. 187--189
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22629] [data modyf: 12-06-2017 13:43]
[3] Limit analysis of thin-wall metal frames taking into account their foundations rigidity / Piotr Alawdin, Viktoria Petrusevich // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina, 2017 .- Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 68--69 .- ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: foundations rigidity, limit and shakedown analysis, mathematical model, thin-wall metal frames

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22837] [data modyf: 28-11-2017 12:49]
[4] Rasčet tonkostennyh metaličeskih ram na dejstvie povtorno-peremennyh nagruzok / Piotr Alawdin, Viktoria Petrusevich // W: Nauka - obrazovaniu, proizvodstvu, ekonomike : materialy 15-j meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii (70-j naučno-tehničeskoj konferencii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, naučnyh rabotnikov, doktorantov i aspirantov BNTU). Minsk, Białoruś, 2017 .- Minsk : Belarusskij Nacional'nyj Techniceskij Universitet, 2017 .- T. 2, s. 249 .- ISBN: 9789855831137
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22885] [data modyf: 21-12-2017 14:37]
[5] Shakedown analysis of composite steel-concrete spatial systems under seismic actions / Piotr Alawdin, G. Bulanov // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 107--108 .- ISBN: 9788394795108
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22689] [data modyf: 11-08-2017 12:28]
[6] Shakedown analysis of "soil-pile foundation-frame" system under seismic action / Piotr Alawdin, George Bulanov // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina, 2017 .- Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 56--57 .- ISBN: 9789666461929
Słowa kluczowe: elastic-plastic and brittle elements, seismic shakedown limit analysis, soil-structure interaction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22835] [data modyf: 28-11-2017 12:30]
[7] Shakedown optimization of the Rhin-Wall Metal structures under strength and stiffness constraints / Piotr Alawdin, Liudas Liepa // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska, 2016 .- London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 393--400 .- ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22228] [data modyf: 30-11-2016 12:28]
[8] Shakedown seismic analysis of composite steel concrete frame system / Piotr Alawdin, G. V. Bulanov // W: Recent Progress in Steel and Composite Structures : proceedings of the XIII International Conference on Metal Structures - ICMS 2016. Zielona Góra, Polska, 2016 .- London : Taylor & Francis Group, 2016, s. 231--236 .- ISBN: 9781138029460 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22226] [data modyf: 30-11-2016 12:26]
[9] Analytical solution and numerical simulation of borehole ground heat exchanges for geothermal heat pump systems: ground influence zone / Piotr Alawdin, Jakub Marcinowski // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska, 2015 .- Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015 .- Vol. 1, s. 201--202 .- ISBN: 9788393210756
Słowa kluczowe: analytical and numerical simulation, borehole heat exchangers, geothermal pump, ground influence zone, layers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21963] [data modyf: 16-11-2015 09:33]
[10] Experimental and numerical analysis of precast-monolithic building floors under in-plane loading / Piotr Alawdin, Alexander Mordich, Jury A. Muzychkin // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska, 2015 .- Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015 .- Vol. 1, s. 69--70 .- ISBN: 9788393210756
Słowa kluczowe: analytical solution, experiment, finite elements, precast-monolithic building floors, reinforced concrete structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21962] [data modyf: 16-11-2015 09:26]
[11] Limit analysis of geometrically hardening composite steel-concrete systems / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 95--112 .- ISBN: 9788378421375
Słowa kluczowe: bilevel optimization, composite steel-concrete structures, geometrically hardening system, limit analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21389] [data modyf: 02-09-2015 12:35]
[12] Rasčet železobetonnyh ram s učetom plastičeskogo i hrupkogo razrušeniâ e'lementov / Piotr Alawdin, Georgij Valer'evič Bulanov // W: Nauka - obrazovaniu, proizvodstvu, ekonomike : materialy 12-j Meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii v 4 tomah. -, -, 2014 .- Minsk : Belarusskij nacional'nyj techniceskij universitet, 2014 .- Tom 2, s. 218--219
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21810] [data modyf: 07-09-2015 15:55]
[13] Shakedown of composite frames taking into account plastic and brittle fracture of elements / Piotr Alawdin, George Bulanov // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 113--126 .- ISBN: 9788378421375
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21390] [data modyf: 07-09-2015 15:47]
[14] Limit analysis of geometrically hardening rod systems using bilevel programming / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: 11th International Scientific Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques (MBMST). Vilnius, Litwa, 2013 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2013, s. 89--98
Słowa kluczowe: bilevel programming, geometrically hardening systems

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2013.04.014   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-21024] [data modyf: 25-08-2015 09:59]
[15] Modelowanie pola temperatury w ośrodkach niejednorodnych dla odwiertów geotermalnych / Piotr Alawdin, Jarosław Połczyński // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2013 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 13--14 .- ISBN: 9788378420811
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20862] [data modyf: 25-08-2015 12:04]
[16] Nonsmooth analysis and identification of structures / Piotr Alawdin // W: Constructive nonsmooth analysis and related topics : international conference. Saint Petersburg, Rosja, 2012 .- Saint Petersburg : Izd. Sankt-Peterburgskogo Universiteta, 2012, s. 16--19 .- ISBN: 9785965106431
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20636] [data modyf: 28-01-2013 11:12]
[17] Experimental testing of structural concretes under explosive loads / Piotr Alawdin, Leopold Kruszka, Ryszard Rekucki // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona : tretij meždunarodnyj simpozium. Minsk, Białoruś, 2011 .- Minsk : "Minsktipproekt", 2011 .- T. 2 : Tehnologiâ betona, s. 9--16 .- ISBN: 9789856735946
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20332] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Matematičeskie modeli analiza vysotnyh stalebetonnyh sostavnyh konstrukcij / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona : tretij meždunarodnyj simpozium. Minsk, Białoruś, 2011 .- Minsk : "Minsktipproekt", 2011 .- T. 1 : Betonnye i železobetonye konstrukcii, s. 25--36 .- ISBN: 9789856735939
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20331] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Nośność graniczna zespolonych konstrukcji wielowarstwowych z poślizgiem / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: II Kongres Mechaniki Polskiej. Poznań, Polska, 2011 .- Poznań : Agencja Reklamowa COMPRINT, 2011, s. [17] .- ISBN: 9788389333414 .- [dokument elektroniczny dostępny na PenDrive]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20097] [data modyf: 15-09-2011 09:54]
[20] Limit analysis of structures with destructible elements under impact loadings / Piotr Alawdin, Y. Muzychkin // W: Seventh International Symposium on Impact Engineering - ISIE 2010. Warsaw, Polska, 2010 .- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2010, s. 32--46 .- ISBN: 9788361486862
Słowa kluczowe: destructible elements, experimental data, multistory skeleton buildings, parameter identification, shock- or seismic-protected system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19916] [data modyf: 10-02-2011 12:34]
[21] Propagation of vibrations from Minsk subway tunnels into nearby buildings / Piotr Alawdin, Y. Muzychkin // W: Modern building materials, structures and techniques : 10th international conference. Vilnius, Litwa, 2010 .- Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press "Technika", 2010, s. 841--848 .- ISBN: 9789955285922CD
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-19917] [data modyf: 10-02-2011 14:40]
[22] Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów materiałowych w ośrodkach niejednorodnych / Piotr Alawdin, Jarosław Połczyński // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : III konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 11--12 .- ISBN: 9788374823389
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19651] [data modyf: 12-07-2010 12:38]
[23] Analysis of heat transfer in road pavement structures using methods of optimization / Piotr Alawdin, Jarosław Połczyński // W: Modern building materials, structures and techniques : 9th international conference. Vilnius, Litwa, 2007 .- Vilnius : "Technika", 2007, s. [8] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20334] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Limit and shakedown analysis of cross section of RC rods / Piotr Alawdin, Sergei Kasabuckij // W: Modern building materials, structures and techniques : 9th international conference. Vilnius, Litwa, 2007 .- Vilnius : "Technika", 2007, s. [7] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20335] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Vibration of skeleton constructions elements caused by trains of the shallow subway / Piotr Alawdin, Y. Muzychkin // W: Modern building materials, structures and techniques : 9th international conference. Vilnius, Litwa, 2007 .- Vilnius : "Technika", 2007, s. [8] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20333] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Stany graniczne belek drewnianych zbrojonych prętami spiralnymi / Piotr Alawdin, Zofia Gil // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : streszczenia referatów. Łagów, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 9--10 .- ISBN: 8389712644
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17045] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Analiza stanu granicznego użytkowania drewniano-stalowych konstrukcji przy krótko i długotrwałych oddziaływaniach / Piotr Alawdin, Gerard Bryś // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : VI konferencja naukowa. Szczecin - Międzyzdroje, Polska, 2004 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, s. 199--204 .- ISBN: 838876473X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16416] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Safety analysis and optimization of inelastic structures / Piotr Alawdin // W: Modern building materials, structures and techniques : the 8th International Conference. Vilnius, Litwa, 2004 .- Vilnius : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16404] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Tests of masonry panels under in-plane lateral loading / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin, Viktor Epstein // W: Modern building materials, structures and techniques : the 8th International Conference. Vilnius, Litwa, 2004 .- Vilnius : [brak wydawcy], 2004, s. [4] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16403] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Analysis of reinforced concrete elements under restrained flexure / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : Konferencja naukowo-techniczna. Olsztyn-Kortowo, Polska, 2003 .- Olsztyn : [brak wydawcy], 2003, s. 25--34 .- ISBN: 8389112558
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15532] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Ocenka bezotkaznosti stroitel'nych konstrukcij / Piotr Alawdin // W: Problemy nadeznosti masin i konstrukcij : mezdunarodnaja konferencija : izbrannye trudy. Minsk, Białoruś, 2002 .- Moskva : [brak wydawcy], 2003, s. 10--17 .- ISBN: 5882892325
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16144] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Analiz procnosti zelezobetonnych konstrukcij pri povtorno-peremennych vozdejstvijach / Piotr Alawdin // W: Prostranstvennye konstruktivnye sistemy zdanij i sooryzenij, metody rasceta, konstruirovanija i technologija vozvedenija : Trudy mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Minsk, Białoruś, 2001 .- Minsk : HPOOO "Strinko", 2002 .- T. 1, s. 26--39 .- ISBN: 9856476186
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15326] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Analysis of RC elements under monotonic and cyclic loadings taking into account nonsmooth stress-strain diagrams / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // W: Nonsmooth/Nonconvex Mechanics with Applications in Engineering : Proceedings of the International Conference. Thessaloniki, Grecja, 2002 .- Thessaloniki : [brak wydawcy], 2002, s. 401--408 .- ISBN: 9604317865
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15323] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Structural behaviour of mixed skeletons of multistorey buildings / Piotr Alawdin, Alexander Mordich, Valery Simbirkin // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002 .- T. 1 : Referaty, s. 7--16
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Theoretical and experimental investigations on thin-walled steel beams subjected to low cyclic loadings / Piotr Alawdin, Gerard Bryś, F. Werner // W: Lightweight Structures in Civil Engineering. Warsaw, Polska, 2002 .- Warsaw : Micro-Publisher Jan B. Obrębski Wydaw. Naukowe, 2002, s. 657--660 .- ISBN: 8390886766
Słowa kluczowe: clastic and residual stresses, cross-section capacity, full-scaled tests, low cyclic loading, shakedown, steel thin-walled beams, strength, theoretical investigations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14878] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Nonlinear analysis of RC framed structures / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // W: 2nd European Conference on Computational Mechanics - ECCM-2001 : Solids, structures and coupled problems in engineering. Cracow, Polska, 2001 .- Cracow : [brak wydawcy], 2001, s. [14] CD-ROM
Słowa kluczowe: frame buildings, load-carrying capacity, optimization, reinforced concrete structures, shakedown

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11980] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Shakedown of RC beam-columns under cyclic loadings / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // W: Modern building materials, structures and techniques : Abstracts of the 7th International Conference. Vilnius, Litwa, 2001 .- Vilnius : "Technika", 2001, s. 276--277 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: beam-column elements, cross-section capacity, cyclic loading, elastic and residual stresses, reinforced concrete, shakedown, strength

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11981] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Nesuscaja sposobnost' splosnych secenij elementov pri dejstvii socetanij nagruzok / Piotr Alawdin, A.V. Chvisevic // W: Problemy optimal'nogo proektirovanija sooruzenij : Doklady III-go Vserossijskogo seminara. Novosibirsk, Rosja, 2000 .- Novosibirsk : Novosibirskij gosudarstvennyj architekturno-stroitel'nyj universitet, 2000 .- T. 1, s. 26--32
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6725] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Optimization Problems for RC Elements under Cyclic Loadings / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // W: Internationales Kolloquium über Anwendungen der Informatik und der Mathematik in Architektur und Bauwesen. Weimar, Niemcy, 2000 .- Weimar : [brak wydawcy], 2000, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6724] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Vybor nevygodnejsich rascetnych socetanij nagruzok dlja metalliceskich konstrukcij / Piotr Alawdin, A.V. Chvisevic // W: Metalliceskie konstrukcii : VII Ukrainskaja naukovo-techniceskaja konferencija. Dnepropetrovsk, Ukraina, 2000 .- Dnepropetrovsk : [brak wydawcy], 2000, s. 15--17
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6726] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] KE-analiz statiki, dinamiki i ustojcivosti zelezobetonnych karkasnych zdanij / Piotr Alawdin, A. I. Mordic, Valery Simbirkin // W: Matematiceskoe modelirovanie v mechanike splosnych sred na osnove metodov granicnych i konecnych elementov : XVII Mezdunarodnaja konferencija : Doklady. Sankt-Peterburg, Rosja, 1999 .- Sankt-Peterburg : SPB Dom ucenych RAN, 1999, s. 19--24
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6722] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Prisposobljaemost' effektivnych konstrukcij pri dlitel'no dejstvujuscich nagruzkach / Piotr Alawdin // W: Modern building materials, structures and techniques : Proceedings of 6th international conference. Vilnius, Litwa, 1999 .- Vilnius : "Technika", 1999 .- Vol. 3, s. 175--180
Słowa kluczowe: Shakedown, clasic-plastic and brittle material, linear and nonsmooth creep, long duration and cyclic actions, second order geometric effect, uprated load-carrying capacity

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6662] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Rascet sterznevych zelezobetonnych konstrukcij po deformirovannoj scheme / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // W: Matematiceskoe modelirovanie v mechanike splosnych sred na osnove metodov granicnych i konecnych elementov : XVII Mezdunarodnaja konferencija : Doklady. Sankt-Peterburg, Rosja, 1999 .- Sankt-Peterburg : SPB Dom ucenych RAN, 1999, s. 24--32
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6723] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Strength of RC Element Cross-Sections Under Cyclic Loadings / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // W: Modern building materials, structures and techniques : Proceedings of 6th international conference. Vilnius, Litwa, 1999 .- Vilnius : "Technika", 1999 .- Vol. 2, s. 160--165
Słowa kluczowe: Reinforced concrete, beam-column elements, cross-section, cyclic loading, elastic and residual stresses, load-carrying capacity, shakedown, strength

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6682] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Mechanika : Belarusskij kongress po teoreticeskoj i prikladnoj mechanike / (Red.) Piotr Alawdin .- Minsk : "Strinko", 1999, 202 s. .- ISBN: 9856476046
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1640] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Belka drewniana zbrojona / Romuald Orłowicz, Zofia Gil, Piotr Alawdin .- Numer : 63838 .- Data zgłoszenia : 22-12-2005
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski