System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Witold Jarczyk
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 190 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (2,5)    CZASOP: 185 (20,56)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

17,27 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
138,33 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (2,5)    CZASOP: 133,33 (14,81)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

12,58 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] A recurrent method of solving iterative functional equations / Witold Jarczyk .- Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991 .- 114 s. : bibliogr.summ. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 1206) .- ISBN: 832260372X
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6539] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] On a linear functional equation with commuting given functions / Witold Jarczyk
// W: Contemporary mathematics and computer science / ed. A. M. Zapała . Vol. 1 .- Lublin : Wydaw. KUL, 2016 - (Recent Developments in Mathematics and Informatics) - s. 77--86 .- ISBN: 9788380613300
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18814] [data modyf: 28-02-2017 17:17]
[2] Professor Andrzej Lasota on my mind / Witold Jarczyk
// W: Mathematics like poetry : Andrzej Lasota 1932-2006 / ed. Henryk Gacki, Joanna Zwierzyńska .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2016 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3472) - s. 142--144 .- ISBN: 9788380129580
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18428] [data modyf: 25-11-2016 10:32]
[3] Convexity and almost convexity in groups / Witold Jarczyk
// W: Recent developments in functional equations and inequalities / ed. J. Brzdęk, J. Chmieliński, K. Ciepliński [et al] .- Warszawa : Institute of Mathematics Polish Academy of Science, 2013 - (Banach Center Publications ; Vol. 99) - s. 55--76 .- ISBN: 9788386806188
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.4064/bc99-0-5   (pkt: 5)
[WZCZ-15383] [data modyf: 05-08-2015 09:34]
[4] Commuting functions and invariant measures / Witold Jarczyk, Krzysztof Łoskot
// W: Iteration theory : European Conference - ECIT 91 .- Singapore : World Scientific Publishing, 1992 - s. 157--163 .- ISBN: 9810211090
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5790] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Globally attractive fixed points of continous self-mappings of a real interval / Witold Jarczyk
// W: Iteration theory : European Conference .- Singapore : World Scientific Publishing, 1991 - s. 157--170 .- ISBN: 9810206119
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5789] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] On continuous solutions of the equation of invariant curves / Witold Jarczyk
// W: Constantin Caratheodory : an international tribute / red. Themistocles M. Rassias . Vol. 1 .- Singapore : World Scientific Publishing, 1991 - s. 527--542 .- ISBN: 9810202296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5791] [data modyf: 28-05-2003 12:46]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Karol Baron: a little bit about him on his 70th birthday / Witold Jarczyk, Janusz Morawiec // Aequationes Mathematicae .- 2019, Vol. 93, iss. 1, s. 1--8, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-018-0604-1         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-23795] [data modyf: 12-03-2019 15:41]
[2] A square iterative roots of some mean-type mappings / Dorota Głazowska, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Journal of Difference Equations and Applications .- 2018, Vol. 24, no. 5, s. 729--735, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, iterates, iterative root, mean, weighted quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/10236198.2017.1326913         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-21552] [data modyf: 15-03-2018 17:55]
[3] Invariance of means / Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2018, Vol. 92, s. 1-72, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bajraktarevi'c mean, Cauchy mean, Gauss composition, Lagrangian mean, invariance, mean, weighted quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-018-0564-5         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-22954] [data modyf: 18-07-2018 15:02]
[4] Simultaneous difference equations on a restricted domain / Witold Jarczyk, Paweł Pasteczka // Aequationes Mathematicae .- 2018, s. 1--8, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Difference equations, Equations on restricted domains, Form of continuous solutions, Simultaneous equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-018-0616-x         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-23330] [data modyf: 21-11-2018 12:08]
[5] Joing means : dedicated to Professor Zsolt Páles on the occasion of his 60th birthday / Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2017, Vol. 91, no. 1-2, s. 235--246, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: extension of means, joiner, marginal joint of means, mean, mean preserving its margins
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5486/PMD.2017.7809         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-21680] [data modyf: 19-09-2017 11:05]
[6] 20th European conference on iteration theory / Witold Jarczyk, Francisco Balibrea, Laura Gardini // Journal of Difference Equations and Applications .- 2016, Vol. 22, no. 7, s. 851--852, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1080/10236198.2015.1107551
[AWCZ-21063] [data modyf: 17-02-2017 12:57]
[7] From a theorem of R. Ger and T. Kochanek to marginal joints of means / Zoltán Daróczy, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2016, Vol. 90, iss. 1, s. 211--233, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: extension of means, generalized Jensen's equation, marginal joint of means, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-015-0382-y         Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-19556] [data modyf: 28-02-2017 14:37]
[8] On some properties of strictly convex functions / Witold Jarczyk, Kazimierz Nikodem // Mathematical Inequalities and Applications .- 2016, Vol. 19, no. 4, s. 1413--1416, ISSN: 1331-4343, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: strict convexity, strong convexity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.7153/mia-19-104         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-20605] [data modyf: 25-11-2016 10:24]
[9] Convexity and a Stone-type theorem for convex sets in abelian semigroup setting / Witold Jarczyk, Zsolt Pales // Semigroup Forum .- 2015, Vol. 90, iss. 207--219, s. 207--219, ISSN: 0037-1912, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00233-014-9613-0         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-18730] [data modyf: 28-07-2015 12:58]
[10] Improving regularity of solutions of a difference equation / Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2015, Vol. 89, no. 2, s. 383--391, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Convex and almost convex functions on groups, Haar measure, Linear difference equation, Measurable and continuous solutions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-015-0351-5         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-19557] [data modyf: 01-12-2015 16:19]
[11] Recent results on iterative roots / Witold Jarczyk // ESAIM: Proceedings and Surveys: ECIT 2012, 19 th European Conference on Iteration Theory .- 2014, Vol. 46, s. 47--62, ISSN: 2267-3059, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1051/proc/201446005
[AWCZ-18733] [data modyf: 28-02-2017 08:09]
[12] Sharp regularity of linearization for C1,1 hyperbolic / Wenmeng Zhang, Weinian Zhang, Witold Jarczyk // Mathematische Annalen .- 2014, Vol. 358, iss. 1-2, s. 69--113, ISSN: 0025-5831, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-18729] [data modyf: 21-07-2015 10:07]
[13] Uniqueness of solutions of simultaneous difference equations / Witold Jarczyk // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica .- 2013, Vol. 40, s. 353--362, ISSN: 0138-9491, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Cauchy functional equation, continuous solution, group generated, monotonic solution, simultaneous difference equations, uniqueness of solutions
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17869] [data modyf: 21-02-2017 17:26]
[14] Iterative roots of piecewise monotonic functions of nonmonotonicity heigh not less than 2 / Liu Liu, Witold Jarczyk, Lin Li, Weinian Zhang // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2012, Vol. 75, no 1, s. 286--303, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: continuous iterative root, nonmonotonicity height, piecewise monotonic function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.na.2011.08.033         Cytowania wg Scopus: 26 [20-05-2019]
[AWCZ-16361] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Local C1 stability versus global C1 unstability for iterative roots / Wenmeng Zhang, Yingying Zeng, Witold Jarczyk, Weinian Zhang // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2012, Vol. 386, no 1, s. 75--82, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: iterative root, perturbation, pulse, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2011.07.045         Cytowania wg Scopus: 8 [20-05-2019]
[AWCZ-16360] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Note on an equation occurring in a problem of Nicole Brillouët-Belluot / Witold Jarczyk, Janusz Morawiec // Aequationes Mathematicae .- 2012, Vol. 84, iss. 3, s. 227--233, ISSN: 0001-9054, : summ.
Słowa kluczowe: bijection, general solution, iterate, iterative functional equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s00010-011-0097-7         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-17054] [data modyf: 11-02-2013 12:04]
[17] Almost convex functions on locally compact Abelian groups / Witold Jarczyk, Miklós Laczkovich // Mathematical Inequalities and Applications .- 2010, Vol. 13, no 1, s. 217--225, ISSN: 1331-4343, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)        Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-14881] [data modyf: 09-07-2010 09:31]
[18] Almost convexity on Abelian groups / Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2010, Vol. 80, no 1-2, s. 141--154, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1007/s00010-010-0044-z         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-15200] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[19] Embeddability of mean-type mappings in a continuous iteration semigroup / Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2010, Vol. 72, iss. 5, s. 2580--2591, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cocycle equation, continuous iteration semigroup, invariant mean, iterability, mean, mean-type mapping, translation equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.na.2009.11.006         Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-14388] [data modyf: 22-01-2010 12:27]
[20] Convexity on Abelian groups / Witold Jarczyk, Miklos Laczkovich // Journal of Convex Analysis .- 2009, Vol. 16, no 1, s. 33-48, ISSN: 0944-6532, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)        Cytowania wg Scopus: 11 [20-05-2019]
[AWCZ-13993] [data modyf: 07-09-2009 12:37]
[21] Iterative roots of mappings with a unique set-value point / Lin Li, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk, Weinian Zhang // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2009, Vol. 75, no 1-2, s. 203--220, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: iterative root, monotonicity, multifunction, upper semicontinuity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 10 [20-05-2019]
[AWCZ-14072] [data modyf: 12-10-2009 10:28]
[22] On weak generalized stability and (c,d)- pseudostable random variables via functional equations / Witold Jarczyk, Jolanta Misiewicz // Journal of Theoretical Probability .- 2009, Vol. 22, no 2, s. 482--505, ISSN: 0894-9840, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10959-008-0195-1         Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-13994] [data modyf: 07-09-2009 13:34]
[23] Also set-valued functions do not like iterative roots / Witold Jarczyk, Weinian Zhang // Elemente der Mathematik .- 2007, Vol. 62, s. 73--80 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12371] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Continuity of solutions of the translation equation / Karol Baron, Wojciech Chojnacki, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2007, Vol. 74, s. 314--317, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Carathéodory solutions, continous solutions, separately continous solutions, translation equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 5 [20-05-2019]
[AWCZ-12696] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] A functional equation of linear iteration / Witold Jarczyk, Weinian Zhang // Nonlinear Studies .- 2006, Vol. 13, no 3, s. 251--260 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11216] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Non-negative solutions of a convolution equation / Karol Baron, Witold Jarczyk // Comptes Rendus Mathematiques de L'Academie des Sciences .- 2006, Vol. 28, no 1, s. 1--5 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lebesgue measurable and non-negative solution, convolution equation, integrated Cauchy equation, nonlinear integral equation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10911] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] On a problem of N. Brillouët-Belluot / Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2006, Vol. 72, no 1-2, s. 198--200, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: composite equation, continous solution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11165] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] On continuity of solutions to some equations of iteration theory / Karol Baron, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2005, Vol. 69, s. 28--31, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Caratheodory map, cocycle equation, translation equation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-10254] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Improving regularity of some functions by Grosse-Erdmann's theorems / Karol Baron, Witold Jarczyk // Grazer Mathematische Berichte .- 2004, no 346, s. 37--42 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Random-valued functions and iterative functional equations / Karol Baron, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2004, Vol. 67, s. 140--153, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Random-valued functions, bounded continous solutions, iterative functional equations and inequalities, uniqueness-type problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 11 [20-05-2019]
[AWCZ-10000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Babbage equation on the circle / Witold Jarczyk // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2003, Vol. 63, no 3, s. 389--400, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Babbage equation, iterative root, unit circle
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 10 [20-05-2019]
[AWCZ-9290] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Cocycles of continuous iteration semigroups / Grzegorz Guzik, Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 2003, Vol. 51, no 2, s. 185--197, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cocycle, iteration semigroup, triangular equation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9110] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] On the smallest set-valued iterative roots of bijections / Witold Jarczyk, Tomasz Powierża // International Journal of Bifurcation and Chaos .- 2003, Vol. 13, no 7, s. 1889--1893, ISSN: 0218-1274, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bijection, minimal element, set-valued iterative root, smallest element
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [20-05-2019]
[AWCZ-9149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Arithmetic mean as a linear combination of two quasi-arithmetic means / Dorota Głazowska, Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2002, Vol. 61, no 3-4, s. 455--467, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Cauchy mean, functional equation, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 16 [20-05-2019]
[AWCZ-8596] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] On Mulholland's inequality / Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // Proceedings of the American Mathematical Society .- 2002, Vol. 130, no 11, s. 3243--3247, ISSN: 0002-9939, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: geometrcally convex functions, Mulholland's inequality, convex functions, generalization of the Minkowski inequality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8605] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Reversibility of interval homeomorphisms without fixed points / Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2002, Vol. 63, s. 66--75, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: conjugate functions, homeomorphisms of a real interval, involutions, reversible iteration processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-8050] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Reversible interval homeomorphisms / Witold Jarczyk // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2002, Vol. 272, s. 473--479, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: conjugated functions, homeomorphism of a real interval, involution, reversible iteration process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-8565] [data modyf: 03-12-2002 12:37]
[38] Recent results on functional equations in a single variable, perspectives and open problems / Karol Baron, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2001, Vol. 61, s. 1--48, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Abel's equation, Schröder's equation, Siegel's set, convolution equations, iterative functional equations, iterative roots, simultaneous functional equations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 109 [20-05-2019]
[AWCZ-8047] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Series of iterates summing up to the identity function / Witold Jarczyk(*) // Grazer Mathematische Berichte .- 1997, no 334, s. 153--162 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7833] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] On an equation of linear iteration / Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 1996, Vol. 51, s. 303--310, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8977] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Invariant measures for fractals and dynamical systems / Witold Jarczyk, Andrzej Lasota // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1995, Vol. 43, no 4, s. 347--361, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Markov operator, fractal, invariant measure, iterated function system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8972] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Commuting functions and simultaneous Abel equations / Witold Jarczyk, Krzysztof Łoskot, M. C. Zdun // Annales Polonici Mathematici .- 1994, Vol. 60, no 2, s. 119--135 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Abel equation, commuting functions, iteration group
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8978] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Duplicating the cube and functional equations / Witold Jarczyk, Maciej Sablik // Results in Mathematics .- 1994, Vol. 26, s. 325--335 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-8976] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Convexity properties of nonnegative solutions of a convolution equation / Witold Jarczyk // Grazer Mathematische Berichte .- 1992, no 316, s. 71--92 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8973] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Almost iterable functions / Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 1991, Vol. 42, s. 202--219, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-8971] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[46] Generic properties of some itarative functional equations / Witold Jarczyk // Annales Polonici Mathematici .- 1987, Vol. 47, s. 361--369 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] On a way of division of segments / Karol Baron, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 1987, Vol. 34, s. 195--205, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-9016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Nonlinear functional equations and their Baire category properties / Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 1986, Vol. 31, s. 81--100, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-9017] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] On approximate solutions of functional equations of countable order / Karol Baron, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 1985, Vol. 28, s. 22--34, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-9018] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] On linear homogeneous functional equations in the indeterminate case / Witold Jarczyk // Fundamenta Mathematicae .- 1984, no 120, s. 99--104 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9019] [data modyf: 24-06-2003 09:14]
[51] On solutions of a certain functional-integral equation / Witold Jarczyk // Annales Polonici Mathematici .- 1984, Vol. 44, s. 51--65 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9020] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Generic properties of nonlinear functional equations / Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 1983, Vol. 26, s. 40--53, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-9021] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] On linear functional equations in the determinate case / Witold Jarczyk // Glasnik Matematicki .- 1983, Vol. 18, no 38, s. 91--102 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Baire first category, functional equations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9022] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] On a set of functional equations having continuous solutions / Witold Jarczyk // Glasnik Matematicki .- 1982, Vol. 17, no 37, s. 59--64 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Baire category, functional equations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] A category theorem for linear functional equations in the indeterminate case / Witold Jarczyk // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Serie des Sciences Mathematiques) .- 1981, Vol. 29, no 7-8, s. 371--372 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9014] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On functional equations in connection with the absolute value of additive functions / Witold Jarczyk, Peter Volkmann // W: Series Mathematicae Catoviciensis et Debreceniensis .- 2010, No 32, s. [11] : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8711] [data modyf: 10-08-2010 09:49]
[2] Continuous iteration semigroups and cocycles / Witold Jarczyk, Grzegorz Guzik, Janusz Matkowski // W: Annales Mathematicae Silesianae .- 2001, nr 15, s. 91, ISSN: 0860-2107,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6065] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Remarks on quasi-aritmetic means / Witold Jarczyk, Janusz Matkowski // W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie - (Prace Matematyczne ; 17) .- 2000, z. 204, s. 125--141 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2980] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] On non-negative solutions of a convolution equation / Witold Jarczyk // W: Annales Mathematicae Silesianae - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 1444) .- 1994, nr 8, s. 85--95, ISSN: 0860-2107, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6063] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] On a problem of Z. Daróczy / Witold Jarczyk // W: Annales Mathematicae Silesianae - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 1236) .- 1991, nr 5, s. 83--90, ISSN: 0860-2107, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Existence and uniqueness of continuous solutions of nonlinear functional equations are generic properties / Witold Jarczyk // W: Annales Mathematicae Silesianae - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; 1120) .- 1990, nr 3, s. 32--40, ISSN: 0860-2107, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6062] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Asymptotic behaviour of positive solutions of a recurrent equation / Witold Jarczyk // W: Berichte der Mathematisch-Statistischen Sektion in der Forschungsgesellschaft Joanneum Graz .- 1988, nr 291, s. 1--13 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6095] [data modyf: 24-06-2003 10:09]
[8] On continous functions which are additive on their graphs / Witold Jarczyk // W: Berichte der Mathematisch-Statistischen Sektion in der Forschungsgesellschaft Joanneum Graz .- 1988, nr 292, s. 1--66 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6094] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] On some infinite systems of inequalities and some fixed point theorem / Witold Jarczyk // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - (Prace Matematyczne ; 12) .- 1982, nr 425, s. 34--42 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6093] [data modyf: 24-06-2003 14:16]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski