System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Mirosław Kozioł
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (25 %)
Dyscyplina dodatkowa: inżynieria biomedyczna (75 %)
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 43 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Projektowanie cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych / Mirosław Kozioł .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 114 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki ; 1) .- ISBN: 837481053X .- Tekst monografii został przygotowany na podstawie pracy doktorskiej autora
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Compensation of conditioning system imperfections in measuring systems / Leszek Furmankiewicz, Mirosław Kozioł, Radosław Kłosiński
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 49--75 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Characterization of PXI-Based Generators for Impedance Measurement Setups / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2019, Vol. 68, no. 6, s. 1806--1813, ISSN: 0018-9456, , eISSN: 1557-9662, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Allan deviation, digital-analog conversion, phase difference stability, voltage generators, voltage ratio stability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/TIM.2019.2893715         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23794] [data modyf: 15-05-2019 08:27]
[2] Errors of Multiplying D/A Converters Used for Precise AC Voltage Division / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2019, Vol. 68, no. 6, s. 1821--1826, ISSN: 0018-9456, , eISSN: 1557-9662, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: measurement techniques, multiplying digital-to-analog converter (MDAC), phase error, ratio error, voltage divider
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/TIM.2018.2882242         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23551] [data modyf: 15-05-2019 08:29]
[3] A PXI-Based Calibration System for Low-Value AC Resistors / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2018, Vol. 67, no. 4, s. 905--911, ISSN: 0018-9456, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: alternating current (ac) resistance, calibration, impedance, measurement techniques, sampling methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1109/TIM.2018.2791298         Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-22486] [data modyf: 12-03-2018 11:59]
[4] Programowane referencyjne źródło napięcia stałego do wielofazowych cyfrowych generatorów napięcia sinusoidalnego / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // Przegląd Elektrotechniczny .- 2018, R. 94, nr 11, s. 125--129, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analog-to-digital conversion, cyfrowa generacja przebiegów sinusoidalnych, generation of digitally synthesized sine waveforms, impedance measurement, pomiar impedancji, przetwarzanie cyfrowo-analogowe, reference voltage source, źródło napięcia referencyjnego
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.11.29         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23265] [data modyf: 28-03-2019 16:25]
[5] A two-phase sine wave generator dedicated for impedance comparison systems / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Jan Kucera // Przegląd Elektrotechniczny .- 2017, R. 93, nr 8, s. 151-- 154, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: complex voltage ratio, generator dwufazowy, impedance measurement, pomiary impedancji, two-phase generator, zespolony stosunek napięć
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2017.08.40         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-21565] [data modyf: 17-07-2017 11:21]
[6] Comparison of two Buffers for Impedance Metrology / Marian Kampik, Janusz Tokarski, Krzysztof Musioł, Wojciech Barwinek, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Jaani Nissila // Measurement Automation Monitoring: formerty: Pomiary Automatyka Kontrola .- 2015, Vol. 61, no. 5, s. 127--131, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bridge circuits, impedance, measurement standards, metrology, precision measurements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19617] [data modyf: 08-02-2016 12:45]
[7] Evaluation of the measurement system for determination of frequency characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik, Edyta Dudek, Adam Ziółek // Przegląd Elektrotechniczny .- 2014, nr 11, s. 45--47, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: calibration, kalibracja, measurement system, pomiar stosunku napięć, system pomiarowy, voltage ratio measurement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-18592] [data modyf: 20-08-2015 14:08]
[8] A high-resolution PXI digitizer for a low-value-resistor calibration system / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2013, Vol. 62, no. 6, s. 1783--1788, ISSN: 0018-9456, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analog?digital conversion, digitizer, impedance measurement, phase measurement, voltage ratio
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1109/TIM.2012.2225958         Cytowania wg Scopus: 14 [14-10-2019]
[AWCZ-17329] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[9] A study of the metrological properties of a two-channel sampling module for an AC standard resistor calibration system / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // Przegląd Elektrotechniczny .- 2013, nr 1a, s. 78--80, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analog-digital conversion, impedance measurement, moduł próbkujący, phase measurement, pomiary fazy, pomiary impedancji, przetwarzanie analogowo-cyfrowe, sampling module
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-17000] [data modyf: 07-09-2015 12:24]
[10] Aktywny transformator izolujący do zastosowań w pomiarach dokładnych w paśmie akustycznym / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2013, Vol. 59, nr 4, s. 323--325, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: błąd przekładni napięciowej, impedancja wejściowa, input impedance, instrument transformer, isolation voltage transformer, transformator izolujący, transformator pomiarowy, voltage ratio error
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17427] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[11] Integrated system for monitoring and control of the national time and frequency standard / Janusz Kaczmarek, Wiesław Miczulski, Mirosław Kozioł, Albin Czubla // IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement .- 2013, Vol. 62, no. 10, s. 2828--2838, ISSN: 0018-9456, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: distributed measurement system, prediction methods, time and frequency standard, time scale
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-17523] [data modyf: 20-08-2015 09:52]
[12] Dwufazowy cyfrowy generator napięć sinusoidalnych do zastosowań w dokładnych pomiarach impedancji / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2012, Vol. 58, nr 1, s. 27--29, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: DDS method, cyfrowy generator napięcia, digital voltage generator, impedance measurement, metoda DDs, pomiary impedancji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16323] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] System do porównań bezpośrednich zegarów atomowych i skal czasu / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Albin Czubla // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2010, Vol. 56, nr 11, s. 1324--1326, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: atomic clocks and timescales, measurement system, system pomiarowy, zegary atomowe i skale czasu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15253] [data modyf: 18-12-2010 09:58]
[14] Praktyczne aspekty projektowania urządzeń bezprzewodowej sieci ZigBee : przegląd paramerów technicznych platform sprzętowo-programowych / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2008, Vol. 54, nr 6, s. 356--358, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13138] [data modyf: 24-07-2008 09:37]
[15] Frequency-response compensation of distorting parts of measurement systems / Mirosław Kozioł // Metrology and Measurement Systems .- 2006, Vol. 13, no 3, s. 263--278, ISSN: 0860-8229, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: frequency-response compensation, inverse systems, noncausal systems, regularization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11246] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Korekcja zniekształceń nieliniowych wprowadzanych przez układy wejściowe systemów pomiarowych metodą odwrotnego operatora cykloparametrycznego / Radosław Kłosiński, Mirosław Kozioł // Przegląd Elektrotechniczny .- 2006, nr 7/8, s. 96--100, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: circular parametric operator, correction, current transformer, identification, identyfikacja, korekcja, operator cykloparametryczny, transformator prądowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Odtwarzanie okresowych sygnałów wejściowych metodą syntezy odwrotnych operatorów cykloparametrycznych układu przetwarzania / Radosław Kłosiński, Mirosław Kozioł // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2006, nr 6, s. 57--59, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10881] [data modyf: 03-06-2006 10:52]
[18] Kompensacja charakterystyk częstotliwościowych układów o dyskretnej transmitancji z zerami na okręgu jednostkowym / Mirosław Kozioł // Przegląd Elektrotechniczny .- 2005, nr 3, s. 93--98, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: compensatorn of frequency charasterictic, electrical filter, kompensacja charakterystyk częstotliwościowych, regularyzacja, układy nieprzyczynowe, układy odwrotne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Kompensacja wpływu charakterystyk częstotliwościowych nieminimalnofazowych układów zniekształcających / Mirosław Kozioł // Przegląd Elektrotechniczny .- 2004, nr 6, s. 615--619, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: kompensacja charakterystyk częstotliwościowych, układy nieminimalnofazowe, układy nieprzyczynowe
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cyfrowy generator napięcia sinusoidalnego do dokładnych pomiarów impedancji / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 15) .- 2011, s. 168--171 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9012] [data modyf: 15-07-2011 14:08]
[2] Realizacja stabilnych filtrów cyfrowych do zadań korekcyjnych / Mirosław Kozioł // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 243--250 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7297] [data modyf: 08-02-2006 10:06]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Characterization of PXI-based Generators for Impedance Measurement Setups / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2018. Paris, Francja, 2018 .- New York : IEEE, 2018, s. 1--2
Słowa kluczowe: Allan deviation, ac voltage generators, digital-analog conversion, phase difference stability, voltage ratio stability

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-23239] [data modyf: 06-12-2018 12:40]
[2] Errors of Multiplying D/A Converters Used for Precise AC Voltage Division / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik // W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2018. Paris, Francja, 2018 .- New York : IEEE, 2018, s. 1--2
Słowa kluczowe: ac voltage divider, measurement techniques, multiplying digital-to-analog converter, phase error, ratio error

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-23238] [data modyf: 06-12-2018 12:39]
[3] Programowane referencyjne źródło napięcia stałego do mnożących cyfrowo-analogowych przetworników wysokiej rodzielczości / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 47--50 .- ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23157] [data modyf: 14-09-2018 13:38]
[4] The polyphase ac voltage source for digital impedance bridges / Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Mirosław Kozioł // W: Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity. Prague, Czechy, 2016 .- [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1 https://www.ptb.de/emrp/sib53-finalworkshop.html .- [poster]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22618] [data modyf: 01-06-2017 10:03]
[5] The study of digital sine wave generator with 20-bit R-2R converters / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski, Jan Kučera // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 73--76 .- ISBN: 9788378422440
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22179] [data modyf: 20-06-2016 12:20]
[6] High-performance two-phase sine wave generator for impedance bridges / Mirosław Kozioł, Janusz Kaczmarek, Ryszard Rybski // W: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy, 2015 .- Prague : Czech Technical University, 2015, s. 1--5 .- ISBN: 9788001057933
Słowa kluczowe: digital waveform synthesis, impedance bridge, precise measurement

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-21836] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[7] A measurement system for determination of frequency characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Marian Kampik, Grzegorz Krzesiński // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 107--110 .- ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21328] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[8] A precise buffer for impedance metrology / Marian Kampik, Janusz Tokarski, Wojciech Barwinek, Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Podstawowe Problemy Metrologii. PPM'14 : Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach. Kościelisko, Polska, 2014 .- Katowice : [brak wydawcy], 2014 .- Seria: Konferencje nr 19, s. 13--16 .- ISBN: 9788393050598
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21622] [data modyf: 02-09-2015 12:50]
[9] Aktywny transformator izolujący do zastosowań w pomiarach dokładnych w paśmie akustycznym / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: VI kongres metrologii pod hasłem metrologia królową badań stosowanych. Kielce - Sandomierz, Polska, 2013 .- Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 77--78 .- ISBN: 9788363792404
Słowa kluczowe: błąd przekładni napięciowej, instrument transformer, isolation voltage transformer, transformator izolujący, transformator pomiarowy, voltage ratio error

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20912] [data modyf: 25-08-2015 09:45]
[10] Characterization of a digitizer for a low value resistor calibration system in the audio-frequency band / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Conference on Precision Electromagnetic Measurements - CPEM 2012. Washington, DC, USA, 2012 .- - : IEEE Conference Publications, 2012, s. 580--581[CD-ROM] .- ISBN: 9781467304429
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[KONF-20579] [data modyf: 13-12-2012 15:03]
[11] Ocena właściwości metrologicznych modułu próbkującego do systemu wzorcowania resystorów wzorcowych prądu przemiennego / Ryszard Rybski, Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2012 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 107--110 .- ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20374] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] System do porównań bezpośrednich zegarów atomowych i skal czasu / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Albin Czubla // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska, 2010 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 79--82 .- ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19712] [data modyf: 18-08-2010 09:52]
[13] Reconstruction of nonlinearly deformed periodic signals using inverse circular parametric operators / Radosław Kłosiński, Mirosław Kozioł // W: IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference - IMTC 2007. Warsaw, Polska, 2007 .- New York : IEEE, 2007, s. 733--737 .- ISBN: 1424405890
Słowa kluczowe: circular parametric operator, correction, identification, non-linear periodical time-varying system, signals reconstruction, steady state

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[KONF-18366] [data modyf: 18-01-2019 11:12]
[14] Stable inverse digital filters for correction tasks / Mirosław Kozioł // W: Signal Processing 2005 : workshop proceedings. Poznan, Polska, 2005 .- Poznań : [brak wydawcy], 2005, s. 45--50 .- ISBN: 8391325164
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17412] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Korekcyjne cyfrowe filtry odwrotne i quasiodwrotne / Maciej Siwczyński, Mirosław Kozioł // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002 : VI Szkoła - Konferencja. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 205--212 .- ISBN: 8389044501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14860] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Synteza Quasi-odwrotnych filtrów korekcyjnych w klasie układów antycypacyjnych / Mirosław Kozioł // W: IV Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie - OWD 2002. Istebna-Zaolzie, Polska, 2002 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2002 .- Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 14, z. 5, s. 349--354 .- ISBN: 8391599124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15085] [data modyf: 31-10-2002 13:32]
[17] Synthesis of optimised digital filters used to signal correction in measurement systems / Maciej Siwczyński, Mirosław Kozioł // W: Measurement Science of the Information Era : Proceedings of the IMECO-TC7 Symposium. Cracow, Polska, 2002 .- Kraków : Cracow University of Technology, 2002, s. 150--156 .- ISBN: 8389122014
Słowa kluczowe: correction, inverse system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-14977] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Synteza quasi odwrotnych filtrów korekcyjnych / Maciej Siwczyński, Mirosław Kozioł // W: XXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów - IC - SPETO 2001. Gliwice - Ustroń, Polska, 2001 .- Gliwice : [brak wydawcy], 2001 .- T. 2, s. 329--334
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10054] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Filtracja cyfrowa - wirtualne stanowisko laboratoryjne / Mirosław Kozioł // W: Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki. Białystok, Polska, 1999 .- Białystok : Politechnika Białostocka, 1999 .- T. 2 : Elektrotechnika : Informatyka : Marketing i Zarządzanie, s. 74--81 .- ISBN: 838627297X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4282] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób automatycznego wzorcowania przyrządów pomiarowych / Janusz Kaczmarek, Mirosław Kozioł, Ryszard Rybski .- Numer : P.427562 .- Data zgłoszenia : 27-10-2018
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski