System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Justyna Jarczyk (dawniej: Błasińska)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Embeddability of pairs of weighted quasi-arithmetic means into a semiflow / Dorota Głazowska, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2019, s. 1--9, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Continuous iteration semigroup, Embeddability, Iterability, Iterative root, Semiflow, Weighted quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-019-00674-5
[AWCZ-24351] [data modyf: 16-09-2019 14:11]
[2] Iterated joining means / Justyna Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2019, Vol. 93, iss. 1, s. 109--120, ISSN: 0001-9054, , eISSN: 1420-8903, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Attractor, Extension of means, Functional equation of semiconjugacy, Iteration, Joiner, Marginal joint of means, Mean
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s00010-018-0596-x         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23007] [data modyf: 07-10-2019 14:15]
[3] A square iterative roots of some mean-type mappings / Dorota Głazowska, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Journal of Difference Equations and Applications .- 2018, Vol. 24, no. 5, s. 729--735, ISSN: 1023-6198, , eISSN: 1563-5120, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, iterates, iterative root, mean, weighted quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/10236198.2017.1326913         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-21552] [data modyf: 15-03-2018 17:55]
[4] Invariance of means / Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2018, Vol. 92, s. 1-72, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bajraktarevi'c mean, Cauchy mean, Gauss composition, Lagrangian mean, invariance, mean, weighted quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-018-0564-5         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-22954] [data modyf: 18-07-2018 15:02]
[5] On symmetry of Makó-Páles means / Pál Burai, Justyna Jarczyk // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica .- 2018, Vol. 47, s. 173--177, ISSN: 0138-9491, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Makó-Páles mean, mean
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23006] [data modyf: 23-08-2018 11:45]
[6] Joining means : dedicated to Professor Zsolt Páles on the occasion of his 60th birthday / Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2017, Vol. 91, no. 1-2, s. 235--246, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: extension of means, joiner, marginal joint of means, mean, mean preserving its margins
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5486/PMD.2017.7809         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-21680] [data modyf: 12-09-2019 10:28]
[7] From a theorem of R. Ger and T. Kochanek to marginal joints of means / Zoltán Daróczy, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2016, Vol. 90, iss. 1, s. 211--233, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: extension of means, generalized Jensen's equation, marginal joint of means, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00010-015-0382-y         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-19556] [data modyf: 28-02-2017 14:37]
[8] Parametrized means and limit properties of their Gaussian iterations / Justyna Jarczyk // Applied Mathematics and Computation .- 2015, Vol. 261, s. 81--89, ISSN: 0096-3003, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Elliptic integrals, Gauss composition, convergence of successive iterates, invariance, mean, parametrized mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.amc.2015.03.085         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-19146] [data modyf: 08-07-2015 11:58]
[9] Uniform convexity of paranormed generalizations of Lp spaces / Justyna Jarczyk, Janusz Matkowski // Journal of Convex Analysis .- 2015, Vol. 22, no. 1, s. 117--144, ISSN: 0944-6532, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-19145] [data modyf: 08-07-2015 11:51]
[10] Conditional homogeneity and translativity of Makó-Páles means / Pál Burai, Justyna Jarczyk // Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica .- 2013, Vol. 40, s. 159--172, ISSN: 0138-9491, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Makó-Páles mean, homogeneity, mean, translativity
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17756] [data modyf: 21-02-2017 16:16]
[11] Determination of conjugate means by reducing to the generalized Matkowski-Sutô equation / Justyna Jarczyk // Acta Mathematica Hungarica .- 2013, Vol. 139, no. 1-2, s. 1--10, ISSN: 0236-5294, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: conjugate mean, functional equation, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s10474-012-0237-0         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-17758] [data modyf: 02-09-2015 13:23]
[12] Computer assisted solution of an equality problem of mean values / Judita Dascăl, Justyna Jarczyk // Applied Mathematics and Computation .- 2012, Vol. 219, no 2, s. 475--481, ISSN: 0096-3003, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Conjugate mean, Functional equation, Mean, Quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.amc.2012.06.018         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-16606] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Invariance in a class of Bajraktarevič means / Justyna Jarczyk // Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications .- 2010, Vol. 72, iss. 5, s. 2608--2619, ISSN: 0362-546X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bajraktarevič means, functional equation, invariant mean, mean, quasi-arithmetric mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)    DOI: 10.1016/j.na.2009.11.008         Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-14389] [data modyf: 22-01-2010 12:27]
[14] On an equation involving weighted quasi-arithmetic means / Justyna Jarczyk // Acta Mathematica Hungarica .- 2010, Vol. 129, no 1-2, s. 96--111, ISSN: 0236-5294, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, mean, quasi-arithmetic mean, regularity of solutions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s10474-010-9264-z
[AWCZ-15123] [data modyf: 26-10-2010 09:31]
[15] Invariance of quasi-arithmetic means with function weights / Justyna Jarczyk // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2009, Vol. 353, no 1, s. 134--140, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: function weight, functional equation, invariant mean, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2008.11.046         Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-13525] [data modyf: 27-01-2009 12:04]
[16] Iterative roots of mappings with a unique set-value point / Lin Li, Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk, Weinian Zhang // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2009, Vol. 75, no 1-2, s. 203--220, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: iterative root, monotonicity, multifunction, upper semicontinuity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-14072] [data modyf: 12-10-2009 10:28]
[17] Regularity theorem for a functional equation involving means / Justyna Jarczyk // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2009, Vol. 75, no 1-2, s. 123--135, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, improvement of regularity, mean, quasi-aritmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-14073] [data modyf: 12-10-2009 10:31]
[18] Invariance of weighted quasi-arithmetic means with continous generators / Justyna Jarczyk // Publicationes Mathematicae - Debrecen .- 2007, Vol. 71, no 3-4, s. 279--294, ISSN: 0033-3883, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-12487] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] When lagrangean and quasi-arithmetic means coincide / Justyna Jarczyk // Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics [online] .- 2007, Vol. 8, no 3, s. [5] : bibliogr.summ. .- http://jipam.vu.edu.au/, [dostęp: 10-10-2007]
Słowa kluczowe: Jensen equation, convexity, lagrangean mean, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-12370] [data modyf: 07-08-2008 13:11]
[20] Invariance in the class of weighted quasi-arithmetic means / Justyna Jarczyk, Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 2006, Vol. 88, no 1, s. 39--51 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: functional equation, invariant mean, mean, quasi-arithmetic mean
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] On a problem of N. Brillouët-Belluot / Justyna Jarczyk, Witold Jarczyk // Aequationes Mathematicae .- 2006, Vol. 72, no 1-2, s. 198--200, ISSN: 0001-9054, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: composite equation, continous solution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11165] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] An invariance of the geometric mean with respect to Stolarsky mean-type mappings / Justyna Błasińska, Dorota Głazowska, Janusz Matkowski // Results in Mathematics .- 2003, Vol. 43, s. 42--55 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 12 [14-10-2019]
[AWCZ-8914] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Niezmienniczość średnich quasi-arytmetycznych ważonych / Justyna Jarczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, 2007 .- 84 s. / Promotor: prof. dr hab. Janusz Matkowski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski