System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Wojciech (dawniej: Nowak)
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 171 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 132 (26,4)    INNE-REC: 9 (9)    KONF: 30 (7,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

17,1 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
53 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 39,5 (7,9)    INNE-REC: 2,25 (2,25)    KONF: 11,25 (2,81)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,3 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Comparison of Commensal Escherichia coli Isolates from Adults and Young Children in Lubuskie Province, Poland: Virulence Potential, Phylogeny and Antimicrobial Resistance / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Andrzej Myc, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2018, Vol. 15, s. 1--19, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adults, antimicrobial resistance, commensal Escherichia coli, phylogenetic grouping, virulence genes, young children
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph15040617         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-22633] [data modyf: 12-04-2018 14:41]
[2] Behavior aspects of Generation Y consumers on the food market / Anetta Barska, Magdalena Wojciech // Journal of Agribusiness and Rural Development .- 2017, no. 3(45), s. 497--505, ISSN: 1899-5241, , eISSN: 1899-5772, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Generation Y consumers, analiza korespondencji, badania ankietowe, consumer behavior, correspondence analysis, food product, independence test, konsumenci pokolenia Y, produkt żywnościowy, survey, test niezależności, zachowania konsumentów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00339
[AWCZ-22084] [data modyf: 11-12-2017 08:57]
[3] The effect of floor insulation on indoor air temperature and energy consumption of residential buildings in moderate climates / Anna Staszczuk, Magdalena Wojciech, Tadeusz Kuczyński // Energy .- 2017, Vol. 138, s. 139--146, ISSN: 0360-5442, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, floor thermal capacity, ground heat storage, passive cooling, time series, transient 3D calculations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.energy.2017.07.060         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-21566] [data modyf: 20-07-2017 13:05]
[4] Analiza skłonności przedsiębiorstw z wiodących regionów Polski do inwestowania w nowe środki trwałe z wykorzystaniem modelu logitowego uwzględniającego interakcje zmiennych jakościowych / Arkadiusz Świadek, Magdalena Wojciech // Przegląd Statystyczny .- 2015, R. 62, z. 1, s. 117--138, ISSN: 0033-2372, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: innowacja, interakcja zmiennych jakościowych, kryteria informacyjne AIC i BIC, model logitowy, modele zagnieżdżone
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19553] [data modyf: 30-11-2015 15:28]
[5] Prevalence of virulence determinants and antimicrobial resistance among commensal Escherichia coli derived from dairy and beef cattle / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik // International Journal of Environmental Research and Public Health .- 2015, Vol. 12, s. 970--985, ISSN: 1660-4601, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.3390/ijerph120100970         Cytowania wg Scopus: 8 [20-05-2019]
[AWCZ-18804] [data modyf: 24-08-2015 13:18]
[6] Innovations of the food products from the perspective of the gen Y consumers / Anetta Barska, Magdalena Wojciech // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia .- 2014, no. 13 (3), s. 17--27, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-4602, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Generation Y, analiza korespondencji, consumer, correspondence analysis, food market, generacja Y, innovations, innowacje, konsument, rynek żywności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18579] [data modyf: 20-08-2015 12:38]
[7] Robustness and efficiency of Sasieni-type estimators in the Cox model / Tadeusz Bednarski, Magdalena Wojciech // Journal of Statistical Planning and Inference .- 2003, Vol. 115, s. 261--272, ISSN: 0378-3758, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Cox model, functional approach, robust estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 7 [20-05-2019]
[AWCZ-9039] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Comparative calculation of heat exchange with the ground in residential building including periodes of heat waves / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Magdalena Wojciech, Piotr Ziembicki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fale upałów, ground heat storage, heat waves, model do obliczeń niestacjonarnych, szeregi czasowe, time series, transient calculation model, wymiana ciepła z gruntem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0026
[AWI-10391] [data modyf: 01-08-2016 09:58]
[2] Statistical analysis of nitrogen in the soil of constructed wetland with horizontal sub-surface flow / Anita Jakubaszek, Magdalena Wojciech // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 12, s. 33--43, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: azot, constructed wetlands, nitrogen, oczyszczalnie hydrofitowe, oczyszczanie ścieków, wastewater treatment,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9955] [data modyf: 29-07-2015 11:10]
[3] Analiza statystycznej zmienności składu ścieków w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni / Ewelina Płuciennik-Koropczuk, Magdalena Wojciech // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 131--142, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9693] [data modyf: 28-07-2015 13:13]
[4] Analiza statystyczna zawartości azotu ogólnego w złożu oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie / Anita Jakubaszek, Magdalena Wojciech // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 142 (22), s. 75--85, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: constructed wetlands, oczyszczalnie hydrofitowe, oczyszczanie ścieków, wastewater treatment,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9152] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mathematical modelling of waste activated sludge thermal desintegration / Sylwia Myszograj, Magdalena Wojciech // W: 48 Seminar of Applied Mathematics. Boguszów - Gorce, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018 .- ITM Web of Conferences, Vol. 23, s. 1--6
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/itmconf/20182300027   (pkt: 15)
[KONF-23265] [data modyf: 01-04-2019 12:43]
[2] Analysis of innovation levels exhibited by Polish manufacturing companies in the metal and automotive industries / Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski, Magdalena Wojciech, Sławomir Kłos // W: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth - Vision 2020. Seville, Hiszpania, 2016 .- Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 3017--3033 .- ISBN: 9780986041983
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[KONF-22396] [data modyf: 10-05-2017 13:25]
[3] Distribution of virulence determinants in relation to the phylogenetic structure among the Escherichia coli isolates from healthy adults / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Molecular Biology in Diagnostics of Infectious Diseases and Biotechnology - DIAGMOL 2015 : proceedings of XVI conference : in memory of Professor J. H. Kunicki-Goldfinger. Warsaw, Polska, 2015 .- Warsaw : Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2015, s. 45 .- ISBN: 9788375836486
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22540] [data modyf: 16-02-2017 12:22]
[4] Relacje pomiędzy strukturą filogenetyczną a rozpowszechnieniem genów wirulencji wśród komensalnych izolatów Esscherichia coli pochodzących od zdrowych dzieci / Ewa Bok, Justyna Mazurek-Popczyk, Michał Stosik, Magdalena Wojciech, Katarzyna Baldy-Chudzik // W: Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska : III edycja. Łódź, Polska, 2015 .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, s. 46 .- ISBN: 9788379699186
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22536] [data modyf: 16-02-2017 10:23]
[5] Analiza zgodności z modelem Coxa za pomocą reszt / Tadeusz Bednarski, Magdalena Wojciech // W: Statystyka matematyczna : XXVIII Konferencja. Wisła, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 24 [abstr.] .- ISBN: 8391821706
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15309] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski