System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Synówka-Bejenka
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 37 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 27 (13,5)    INNE-REC: 10 (10)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

9,25 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
29,5 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 19,5 (9,75)    INNE-REC: 10 (10)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

7,38 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Potencjał turystyczny województw Polski / Ewa Synówka-Bejenka // Wiadomości Statystyczne .- 2017, R. 62, nr 7 (674), s. 78--92, ISSN: 0043-518X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: TOPSIS, TOPSIS method, measure of development, miara rozwoju, potencjał turystyczny, tourist potential, voivodship, województwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21586] [data modyf: 02-08-2017 13:07]
[2] On admissibility of linear estimators in models with finitely generated parameter space / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // Kybernetika .- 2016, Vol. 52, no. 5, s. 724--734, ISSN: 0023-5954, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: admissibility, admissibility among an affine set, linear estimation, linear model, linear prediction, locally best estimator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.14736/kyb-2016-5-0724         Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[AWCZ-20757] [data modyf: 21-12-2016 11:52]
[3] On optimality of the orthogonal block design / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2012, Vol. 32, no. 1-2, s. 59--68, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: A-optimality, D-optimality, experimental design, maximum likelihood estimator, orthogonal block design, robust estimator
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.7151/dmps.1144
[AWCZ-17296] [data modyf: 22-05-2013 14:28]
[4] A characterization of admissible linear estimators of fixed and random effects in linear models / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // Metrika .- 2008, Vol. 68, s. 157--172 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: admissibility, admissibility among an affine set, linear estimation, linear model, linear prediction, locally best estimator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])    DOI: 10.1007/s00184-007-0149-0         Cytowania wg Scopus: 5 [27-05-2019]
[AWCZ-13314] [data modyf: 27-10-2008 13:00]
[5] Nonnegative estimation of mean Squared errors of linear predictors in mixed linear models / Jacek Bojarski, Stanisław Gnot, Ewa Synówka-Bejenka // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1999, Vol. 19, no 2, s. 273--286, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: linear prediction, mean squared error, nonnegative estimation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8287] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nowa propozycja wskaźnika rozwoju funkcji turystycznej / Ewa Synówka-Bejenka // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2017, Nr 335, s. 64--76, ISSN: 2083-8611, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: TOPSIS method, metoda TOPSIS, rozwój turystyczny, tourism development, tourist function indexes, wskaźniki funkcji turystycznej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10666] [data modyf: 22-03-2018 12:45]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] On admissibility of linear estimators in models with finitely generated parameter space / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // W: International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference with Celebration of Tadeusz Caliński's 90th Birthday - LINSTAT 2018. Będlewo, Polska, 2018 .- Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2018, s. 163--164 .- ISBN: 9788379861965
Słowa kluczowe: Admissibility among an affine set, Balanced random linear models, Linear estimation, Linear prediction, Locally best estimator

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23114] [data modyf: 27-08-2018 14:25]
[2] O dopuszczalnej predykcji w modelu z dwoma komponentami / Ewa Synówka-Bejenka, Stefan Zontek // W: Statystyka matematyczna : XXVIII Konferencja. Wisła, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 65 [abstr.] .- ISBN: 8391821706
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15311] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Estymacja dopuszczalna efektów stałych i losowych w modelach liniowych / Ewa Synówka-Bejenka .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, 2006 .- 65 s. / Promotor: dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski