System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Barbara Mędryk
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Lower bounds for the sum divisor function / Barbara Mędryk // International Journal of Pure and Applied Mathematics .- 2005, Vol. 18, no 3, s. 369--374 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: sum divisor function
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10251] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] On a result of Flammenkamp-Luca concerning noncototient sequence / Aleksander Grytczuk, Barbara Mędryk // Tsukuba Journal of Mathematics .- 2005, Vol. 29, no 2, s. 533--538 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10576] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Arithmetic functions and density of some classes of integer ideals / Aleksander Grytczuk, Barbara Mędryk // International Journal of Pure and Applied Mathematics .- 2004, Vol. 16, no 1, s. 93--100 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: arithmetic functions, density of integer ideals
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9898] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Lower bound for the greatest prime divisors of the generalized fermat numbers / Aleksander Grytczuk, Barbara Mędryk // Southeast Asian Bulletin of Mathematics .- 2004, no 28, s. 265--268 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9782] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Funkcje arytmetyczne i specjalne ciągi liczbowe / Barbara Mędryk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, 2007 .- 50 s. / Promotor: dr hab. Aleksander Grytczuk .- na karcie tytułowej rok 2006
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski