System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Marian Nowak
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 110 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 274 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 274 (18,27)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

18,27 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
254 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 254 (16,93)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

16,93 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Sequential \delta (E(X), E'(X*))-compactness and completeness in vector-valued function spaces E(X) / Marian Nowak
// W: Function spaces : proceedings of the sixth conference .- New Jersey : World Scientific, 2003 - s. 198--214 .- ISBN: 9812382674
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5942] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] The mixed topology on $L\sp p$-spaces and Orlicz spaces / Marian Nowak
// W: Teubner Texte zur Mathematik : Function Spaces : Proceedings of the Second International Conference . Bd. 120 .- Leipzig : B. G. Teubner Verlagsgesselschaft, 1991 - s. 30--34
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9762] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strict and Mackey topologies and tight vector measures / Marian Nowak // Quaestiones Mathematicae .- 2019, Vol. 42, iss. 1, s. 113--124, ISSN: 1607-3606, , eISSN: 1727-933X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Banach B-modules, Mackey topologies, Tight vector measures, generalized DF-spaces, mixed topologies, strict topologies
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2989/16073606.2018.1440443         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-22503] [data modyf: 04-02-2019 09:39]
[2] Strict topologies and spectral measures / Marian Nowak // Quaestiones Mathematicae .- 2019, s. 1--21, ISSN: 1607-3606, , eISSN: 1727-933X, : bibliogr.summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: Banach function spaces, algebra homomorphisms, locally convex algebras, spaces of bounded continuous functions, spectral measures, strict topologies
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2989/16073606.2019.1605417         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-24028] [data modyf: 25-04-2019 10:44]
[3] Applications of the theory of Orlicz spaces to vector measures / Marian Nowak // Analysis Mathematica .- 2018, s. 1--10, ISSN: 0133-3852, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Mackey topology, Orlicz space, integration operator, mixed topolog, vector measure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s10476-018-0405-8         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-22992] [data modyf: 23-08-2018 12:52]
[4] Bochner representable operators on Banach function spaces / Marian Nowak // Positivity .- 2018, Vol. 22, iss. 5, s. 1303--1309, ISSN: 1385-1292, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Banach function spaces, Bochner representable operators, Compact operators, Mixed topologies, Orlicz spaces
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11117-018-0576-3         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-22557] [data modyf: 30-10-2018 13:52]
[5] Integration in Orlicz-Bochner Spaces / Marian Nowak // Journal of Function Spaces .- 2018, Vol. 2018, s. 1--9, ISSN: 2314-8896, , eISSN: 2314-8888, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1155/2018/9380350         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-22751] [data modyf: 15-05-2018 12:26]
[6] Nuclear operators on Cb(X, E) and the strict topology / Marian Nowak, Juliusz Stochmal // Mathematica Slovaca .- 2018, Vol. 68, no. 1, s. 135--146, ISSN: 0139-9918, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: nuclear operators, operator measures, spaces of vector-valued continuous functions, strict topologies
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/ms-2017-0086         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-22353] [data modyf: 13-02-2018 13:31]
[7] Completely continuous operators and the strict topology / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 2017, Vol. 28, s. 541--555, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Completely continuous operators, Operator measures, Spaces of vector-valued continuous functions, Strict topologies, Strongly bounded operators, Weakly completely continuous operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2017.01.002         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-21052] [data modyf: 29-03-2017 13:58]
[8] Dominated operators, absolutely summing operators and the strict topology / Marian Nowak, Juliusz Stochmal // Quaestiones Mathematicae .- 2017, Vol. 40, s. 119--137, ISSN: 1607-3606, , eISSN: 1727-933X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Spaces of vector-valued continuous functions, absolutely summing operators, dominated operators, operator measures, strict topologies, strongly bounded operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2989/16073606.2017.1282552         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-21213] [data modyf: 29-03-2017 14:21]
[9] Integral Representation of Continuous Operators with Respect to Strict Topologies / Marian Nowak // Results in Mathematics .- 2017, Vol. 72, iss. 1-2, s. 843--863, ISSN: 1422-6383, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: integration operators, radon measures, spaces of bounded continuous functions, strict topologies, vector measures, weakly compact operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s00025-017-0678-4         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-21233] [data modyf: 18-09-2017 14:59]
[10] Spectral homomorphisms on a locally convex algebra Cb(X) / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 2017, Vol. 28, iss. 6, s. 1157--1164, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Integration operators, Locally convex algebras, Spaces of bounded continuous functions, Spectral measures, Strict topologies
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2017.08.006         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-21679] [data modyf: 10-11-2017 09:26]
[11] A Riesz representation theory for completely regular Hausdorff space and its applications / Marian Nowak // Open Mathematics .- 2016, Vol. 14, s. 474--496, ISSN: 2391-5455, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: operator measures, spaces of vector-valued, strict topologies, strongly bounded operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-20266] [data modyf: 29-07-2016 15:11]
[12] Extension of operators on spaces of vector-valued continuous functions / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 2016, Vol. 27, iss. 1, s. 20--28, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: integration operators, strict topologies, vector measures
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2015.07.003         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-19191] [data modyf: 29-07-2016 15:03]
[13] Strongly bounded operators on Crc(X, E) with the strict topology &Beta&delta / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 2016, Vol. 27, iss. 4, s. 972--984, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: operator measures, spaces of vector-valued, strict topologies, strongly bounded operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2016.06.008         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-20265] [data modyf: 07-09-2016 12:31]
[14] Topological Properties of Some Spaces of Continuous Operators / Marian Nowak // Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization .- 2016, Vol. 36, s. 79--86, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: continuous operators, operator measures, spaces of vector-valued, strict topologies, topology of simple convergence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7151/dmdico.1181
[AWCZ-20263] [data modyf: 25-07-2016 10:08]
[15] Operators on spaces of bounded vector-valued continuous functions with strict topologies / Marian Nowak // Journal of Function Spaces .- 2015, Vol. 2015, s. 1--12, ISSN: 0972-6802, , eISSN: 2314-8888, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2015/407521         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-18512] [data modyf: 28-02-2017 14:33]
[16] Some classes of continuous operators on spaces of bounded vector-valued continuous functions with the strict topology / Marian Nowak // Journal of Function Spaces .- 2015, Vol. 2015, s. 1--13, ISSN: 0972-6802, , eISSN: 2314-8888, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2015/796753         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-18826] [data modyf: 04-09-2015 10:03]
[17] Strict topologies and operators on spaces of vector-valued continuous functions / Marian Nowak // Journal of the Korean Mathematical Society .- 2015, Vol. 52, no. 1, s. 177--190, ISSN: 0304-9914, , eISSN: 2234-3008, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: integration operators, spaces of vector-valued continuous functions, strict topologies, vector measures
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-18647] [data modyf: 18-08-2015 11:15]
[18] Compactness and sequential completeness in some spaces of operators / Marian Nowak // Positivity .- 2014, Vol. 18, s. 359--373, ISSN: 1385-1292, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Baire measures, Banach lattice, compactness, continuous linear operators, dini topologies, sequential completeness, spaces of bounded continuous functions, strict topologies, topology of simple convergence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11117-013-0248-2         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-17438] [data modyf: 07-09-2015 12:16]
[19] Mackey topologies and compactness in spaces of vector measures / Marian Nowak // Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici .- 2014, Vol. 50, no. 1, s. 191--198, ISSN: 0208-6573, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Mackey topologies, integration operators, spaces of bounded measurable functions, strongly Mackey space, topology of simple convergence, vector measures
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.7169/facm/2014.50.*.*
[AWCZ-18139] [data modyf: 20-08-2015 14:13]
[20] Absolutely continuous operators on function spaces and vector measures / Marian Nowak // Positivity .- 2013, Vol. 17, s. 525--533, ISSN: 1385-1292, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Absolutely continuous operators, Absolutely continuous vector measures, Countably additive vector measures, Function spaces, Integration operators, Mackey topologies, Order-bounded topology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s11117-012-0187-3         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-16576] [data modyf: 09-07-2015 14:43]
[21] Operator measures and integration operators / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 2013, Vol. 24, s. 279--290, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Absolutely continuous operators, Integration operators, Operator measures, Strongly measurable functions, Weak-star sequential compactness, \delta-smooth operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2012.10.002
[AWCZ-16750] [data modyf: 20-08-2015 08:45]
[22] Topological properties of the complex vector lattice of bounded finitely additive mesures : dedicated to Professor Julian Musielak on the occasion of his 85th birthday / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 2013, Vol. 53, no. 2, s. 273--284, ISSN: 2080-1211, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: complex vector lattices, locally solid topologies, spaces of bounded finitely additive measures
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17736] [data modyf: 20-08-2015 09:54]
[23] Topological properties of the complex vector lattice of bounded measurable functions / Marian Nowak // Journal of Function Spaces and Applications .- 2013, Vol. 2013, s. 1--8, ISSN: 0972-6802, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1155/2013/343685         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-17599] [data modyf: 02-09-2015 11:55]
[24] Weakly compact operators and strict topologies / Marian Nowak // Topology and its Applications .- 2013, Vol. 160, s. 2053--2060, ISSN: 0166-8641, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.topol.2013.08.011         Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-17481] [data modyf: 20-08-2015 09:41]
[25] Decompositions for weakly compact operators on the space of totally measurable functions / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 2012, Vol. 23, no 3, s. 381--387, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Operator measures, Purely non \sigma-smooth operators, Strongly bounded operator measures, Weakly compact operators, Yosida-Hewitt decomposition, \sigma-smooth operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2012.02.004         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-16574] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Operators on the space of bounded strongly measurable functions / Marian Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2012, Vol. 388, no 1, s. 393--403, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: operator-valued measures, strongly measurable functions, weak sequential compactness, weakly compact operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2011.10.050         Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-16210] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] Vector measures and Mackey topologies / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 2012, Vol. 23, no 1-2, s. 113--122, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bounded measurable functions, mackey topologies, sigma-smooth operators, strongly mackey space, weakly compact operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2011.11.001         Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-16211] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[28] Vector measures and strict topologies / Marian Nowak // Topology and its Applications .- 2012, Vol. 159, iss. 5, s. 1421--1432, ISSN: 0166-8641, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: baire measures, dini topologies, integration operators, spaces of bounded continuous functions, strict topologies, strongly bounded measures, vector measures, weakly compact operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 101016/j.topol.2012.01.001
[AWCZ-16275] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[29] Conditional weak compactness and weak sequential completeness in vector-valued function spaces / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 2011, Vol. 21, no 1-2, s. 40--51, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: conditional weak compactness, order continuous functionals, vector measures, vector-valued function spaces, weak measurable functions, weak sequential completeness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.indag.2010.12.003         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-15660] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[30] Yosida-Hewitt type decompositions for order-weakly compact operators / Marian Nowak // Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin .- 2011, Vol. 18, no 2, s. 259--269, ISSN: 1370-1444,
Słowa kluczowe: order-bounded operators, order-weakly compact operators, singular operators, smooth operators, vector-valued function spaces
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-15615] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[31] Integral representation of linear operators on Orlicz-Bochner spaces / Krzysztof Feledziak, Marian Nowak // Collectanea Mathematica .- 2010, Vol. 61, no 3, s. 277--290, ISSN: 0010-0757, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1344/cmv61i3.5420
[AWCZ-14732] [data modyf: 17-05-2010 12:04]
[32] Linear operators on the space of bounded continuous functions with strict topologies / Marian Nowak // Positivity .- 2010, Vol. 14, no 4, s. 831--839, ISSN: 1385-1292, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1007/s11117-010-0068-6         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-14910] [data modyf: 09-02-2011 13:18]
[33] A Grothendieck-type theorem for the space of totally measurable functions / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 2009, Vol. 20, no 1, s. 151--157, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: [...]-order continous functionals, totally measurable functions, uniform countable additivity, vector measures, weak compactness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-14281] [data modyf: 22-12-2009 09:09]
[34] Compactness of Bochner representable operators on Orlicz spaces / Marian Nowak // Positivity .- 2009, Vol. 13, no 1, s. 193--199, ISSN: 1385-1292, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1007/s11117-008-2179-x         Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-13313] [data modyf: 18-01-2010 14:00]
[35] Operators on space of vector-valued totally measurable functions / Marian Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2009, Vol. 349, no 2, s. 361--366, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: mackey topologies, operator-valued measures, smooth operators, strong operator topology, weak operator topology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2008.09.018         Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-13312] [data modyf: 24-10-2008 14:48]
[36] Strict topologies and Banach-Steinhaus type theorems / Marian Nowak // Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae .- 2009, Vol. 50, no 4, s. 563--568 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Dini-topologies, [...]-additive operators, locally solid topologies, strict topologies, strong Mackey space, vector-valued continous functions
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14280] [data modyf: 18-01-2010 11:23]
[37] Bochner representable operators on Köthe-Bochner spaces / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae (Seria: Series I) .- 2008, Vol. 48, no 2, s. 113--119, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Bochner representable operators, Köthe-Bochner spaces, Mackey topologies, compact operators, generalized DF-spaces, mixed topologies, weakly compact operators
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13472] [data modyf: 23-02-2009 09:22]
[38] Linear operators on vector-valued function spaces with Mackey topologies / Marian Nowak // Journal of Convex Analysis .- 2008, Vol. 15, no 1, s. 165--178 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Mackey topologies, Radon-Nikodym property, asplund spaces, convex compactness property, linear operators, sequential completeness, strong operator topology, strongly Mackey topologies, vector-valued function spaces, weak compactness, weak operator topology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-12648] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Operator-valued measures and linear operators / Marian Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2008, Vol. 337, s. 695--701, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Mackey topologies, Radon-Nikodym property, linear operators, operator-valued measures, strong operator topology, weak operator topology
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-12311] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] On some topological properties of vector-valued function spaces / Marian Nowak // Rocky Mountain Journal of Mathematics .- 2007, Vol. 37, no 3, s. 917--946 : summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, Lebesgue topologies, almost reflexivity, conditional weak compactness, locally solid topologies, order intervals, relative weak compactness of solid hulls, semi-reflexivity, vector-valued function spaces, weak compactness, weak sequential completeness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [20-05-2019]
[AWCZ-12244] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Order-weakly compact operators from vector-valued function spaces to Banach spaces / Marian Nowak // Proceedings of the American Mathematical Society .- 2007, Vol. 135, no 9, s. 2803--2809, ISSN: 0002-9939, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: K\"othe-Bochner spaces, order intervals, order-bounded operators, order-weakly compact operators, vector-valued function spaces
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-12243] [data modyf: 27-06-2007 09:46]
[42] Yosida-Hewitt type decompositions for weakly compact operators and operator-valued measures / Marian Nowak // Journal of Mathematical Analysis and Applications .- 2007, Vol. 336, no 1, s. 93--100, ISSN: 0022-247X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner function spaces, Yosida-Hewitt type decomposition, operator-valued measures, singular operators, smooth operators, strongly bounded operator-valued measures, weakly compact operators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-12292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Conditional and relative weak compactness in vector-valued function spaces / Marian Nowak // Journal of Convex Analysis .- 2005, Vol. 12, no 2, s. 447--463 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, absolute weak topologies, almost reflexivity, conditional weak compactness, reflexivity, vector-valued function spaces, weak sequential compactness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-10696] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Duality theory of spaces of vector-valued continous functions / Marian Nowak, Aleksandra Rzepka // Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae .- 2005, Vol. 46, no 1, s. 55--73 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: locally solid topologies, strict topologies, vector measures, vector-valued continuous functions, weak-star compactness
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10267] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Mackey Topologies on Vector-Valued Function Spaces / Marian Nowak // Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen .- 2005, Vol. 24, no 2, s. 327--340 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lebesgue topologies, Orlicz-Bochner spaces, locally solid topologies, vector-valued function spaces
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-10438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Generalized mixed topology on F-normed function spaces / Ewa Kasior, Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 2004, Vol. 44, no 1, s. 55--66, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Orlicz spaces, function spaces, generalized mixed topologies, two-norm convergence, uniformly Lebesgue topologies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9852] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Weak sequential completeness and compactness in topological function spaces / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 2004, Tomus specialis, s. 155--165, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Levy topologies, Orlicz space, conditional weak compactness, function spaces, lebesque topologies, locally solid topologies, weak compactness, weak sequential completeness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Locally solid topologies on spaces of vector-valued continuous function / Marian Nowak, Aleksandra Rzepka // Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae .- 2002, Vol. 43, no 3, s. 473--483 : summ.
Słowa kluczowe: Dini topologies, locally solid topologies, strict topologies, vector-valued continuous function
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8627] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Sequential /delta(E(X), E'(X*))-compactness and completeness in Köthe-Bochner spaces E(X) / Marian Nowak // Scientiae Mathematicae Japonicae .- 2002, Vol. 56, no 3, s. 567--576 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, relative weak sequential compactness, sequential weak completeness, the Radon-Nikodym Property
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8615] [data modyf: 18-02-2008 09:38]
[50] Weak compactness in Köthe-Bochner spaces and regular methods of summability / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 2002, Vol. 50, no 4, s. 417--425, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, conditional weak compactness, regular methods of summability, relative weak compactness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8614] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Conditional weak compactness in vector-valued function spaces / Marian Nowak // Proceedings of the American Mathematical Society .- 2001, Vol. 129, no 10, s. 2947--2953, ISSN: 0002-9939, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: conditional weak compactness, vector valued function spaces
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-5508] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Lebesgue topologies on vector-valued function spaces / Marian Nowak // Mathematica Japonica .- 2000, Vol. 52, no 2, s. 171--182 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5468] [data modyf: 18-02-2008 09:42]
[53] Strong topologies on vector-valued function spaces / Marian Nowak // Czechoslovak Mathematical Journal .- 2000, Vol. 50, no 125, s. 401--414, ISSN: 0011-4642, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Mackey topologies, absolute weak topologies, locally solid topologies, strong topologies, vector valued function spaces
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-5488] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] Some geometric properties in Orlicz sequence spaces equipped with Orlicz norm / Yunan Cui, Henryk Hudzik, Marian Nowak, Ryszard Płuciennik // Journal of Convex Analysis .- 1999, Vol. 6, no 1, s. 91--113 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Orlicz sequence space, compact local uniform rotundity, local uniform rotundity, property H, rotundity, smoothness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 9 [20-05-2019]
[AWCZ-5493] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Topological dual of non-locally convex Orlicz-Bochner spaces / Marian Nowak // Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae .- 1999, Vol. 40, no 3, s. 511--529 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Orlicz function, Orlicz spaces, Orlicz-Bochner spaces, conjugate modulars, modulars, order continuous linear functionals, singular linear functionals, topological dual, vector-valued function spaces
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5469] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Weak compactness in Köthe-Bochner spaces and Orlicz-Bochner spaces / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 1999, Vol. 10, no 1, s. 73--86, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, Orlicz-Bochner spaces, absolutely continuous seminorms, weak compactness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-5489] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[57] Weak sequential compactness and completeness in Köthe-Bochner Spaces / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1999, Vol. 47, no 3, s. 209--220, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5448] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] A note on generalized Young's inequality for Orlicz functions / Marian Nowak // Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici .- 1998, Vol. 26, s. 227--231 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Orlicz function, Young function, Young's inequality, complementary function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5509] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[59] Duality theory of vector-valued function spaces III / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1998, Vol. 38, s. 101--108, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, order continuous functionals, singular functionals, vector-valued function spaces
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5611] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[60] Mackey topologies of Orlicz-Bochner spaces / Marian Nowak // Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute .- 1998, Vol. 119, s. 3--19 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5708] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[61] On the strongest locally convex Lebesque topology on Orlicz spaces / Marian Nowak // Results in Mathematics .- 1998, Vol. 33, s. 134--138 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lebesque topologies, Mackey topologies, Orlicz spaces, modular topologies, weak sequential completeness
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5490] [data modyf: 18-02-2008 09:47]
[62] Weak sequential compactness in non-locally convex Orlicz spaces / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1998, Vol. 46, no 3, s. 225--231, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5470] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[63] Duality theory of vector-valued function spaces I / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1997, Vol. 37, s. 195--215, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, locally solid topologies, order continuous functionals, order dual, singular functionals, vector-valued function spaces
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5609] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[64] Duality theory of vector-valued function spaces II / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1997, Vol. 37, s. 217--230, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Mackey topologies, absolute weak topologies, locally solid topologies, order continuous dual, perfectness, vector-valued function spaces, weak compactness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Locally solid topologies on vector valued function spaces / Krzysztof Feledziak, Marian Nowak // Collectanea Mathematica .- 1997, Vol. 48, s. 487--511, ISSN: 0010-0757, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-5492] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[66] Weak sequential completness of Orlicz spaces / Marian Nowak // Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici .- 1997, Vol. 25, s. 91--99 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Mackey topologies, Orlicz functions, Orlicz spaces, sequential weak complete
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] A generalized mixed topology on Orlicz spaces / Marian Nowak // Revista Matematica Complutense .- 1994, Vol. 7, no 1, s. 27--56 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8938] [data modyf: 18-02-2008 09:52]
[68] Duality of non-locally convex Orlicz spaces / Marian Nowak // Mathematica Japonica .- 1993, Vol. 38, no 3, s. 813--832 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8939] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[69] Order continuous seminorms and weak compactness in Orlicz spaces / Marian Nowak // Collectanea Mathematica .- 1993, Vol. 44, s. 217--236, ISSN: 0010-0757, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-8948] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[70] Linear functionals on Orlicz sequence spaces without local convexity / Marian Nowak // International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences .- 1992, Vol. 15, no 2, s. 241--254, ISSN: 0161-1712, , eISSN: 1687-0425, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-8942] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[71] Order continuous linear functionals on non-locally convex Orlicz spaces / Marian Nowak // Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae .- 1992, Vol. 33, no 3, s. 465--475 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe dual, Orlicz spaces, locally solid Riesz spaces, modular spaces, order continuous linear functionals
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8940] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[72] Singular linear functionals on non-locally convex Orlicz spaces / Marian Nowak // Indagationes Mathematicae - New Series .- 1992, Vol. 3, no 3, s. 337--351, ISSN: 0019-3577, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-8941] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[73] Inductive limit topologies on Orlicz spaces / Marian Nowak // Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae .- 1991, Vol. 32, no 4, s. 667--675 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Orlicz spaces, convex functions, inductive limit topologies
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8943] [data modyf: 18-01-2010 13:24]
[74] A characterization of the Mackey topology / Marian Nowak // Proceedings of the American Mathematical Society .- 1990, Vol. 108, no 3, s. 683--689, ISSN: 0002-9939, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8944] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[75] Linear functionals on Orlicz sequence spaces without local convexity / Marian Nowak // Extracta Mathematicae .- 1990, s. 130--135, ISSN: 0213-8743, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8947] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[76] Some equalities among Orlicz spaces, I / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1990, Vol. 29, s. 255--275, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8945] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[77] On the finest Lebesgue topology on the space of essentially bounded measurable functions / Marian Nowak // Pacific Journal of Mathematics .- 1989, Vol. 140, no 1, s. 155--161 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [20-05-2019]
[AWCZ-8946] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[78] Orlicz lattices with modular topology I / Marian Nowak // Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae .- 1989, Vol. 30, no 2, s. 261--270 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Orlicz lattices with modular topology II / Marian Nowak // Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae .- 1989, Vol. 30, no 2, s. 271--279 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9455] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] The Köthe dual of Orlicz sequence spaces without local convexity / Marian Nowak // Mathematica Japonica .- 1989, Vol. 34, no 4, s. 619--627 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[81] Mixed topology on normed function spaces. I / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1988, Vol. 36, no 5-6, s. 251--262, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9491] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Mixed topology on normed function spaces. II / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1988, Vol. 36, no 5-6, s. 263--267, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] On the modular topology on Orlicz spaces / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1988, Vol. 36, no 9-10, s. 553--562, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] On the order structure of Orlicz lattices / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1988, Vol. 36, no 5-6, s. 239--249, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Unions and intersections of families of Lp-spaces / Marian Nowak // Mathematische Nachrichten .- 1988, Vol. 136, s. 241--251, ISSN: 0025-584X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-9471] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] A characterization of the Mackey topology $\tau(L\sp\phi, L\sp{\phi\sp*}$ on Orlicz spaces / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1986, Vol. 34, no 9-10, s. 577--583, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9490] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[87] On inclusions between Orlicz spaces / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1986, Vol. 26, s. 265--277, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9463] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] On some linear topology on Orlicz spaces $L\sp {*\phi} \sb E(\mi)$. I / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1986, Vol. 26, s. 51--68, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[89] On some linear topology on Orlicz spaces $L\sp {*\phi} \sb E(\mi)$. II / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1986, Vol. 26, s. 69--74, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[90] On the finest of all linear topologies on Orlicz spaces for which $\phi$-modular convergence implies convergence in these topologies. II / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1986, Vol. 26, s. 279--287, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9462] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[91] On the finest of all linear topologies on Orlicz spaces for which $\phi$-modular convergence implies convergence in these topologies III / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1986, Vol. 34, no 1-2, s. 19--26, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[92] On the finest of all linear topologies on Orlicz spaces for which $\phi$-modular convergence implies convergence in these topologies IV / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1986, Vol. 34, no 1-2, s. 27--31, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9460] [data modyf: 05-03-2004 14:23]
[93] Some equalities among Orlicz spaces II / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1986, Vol. 34, no 11-12, s. 675--687, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9458] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[94] Some remarks on absolutely weak topologies on Orlicz spaces / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1986, Vol. 34, no 9-10, s. 569--575, ISSN: 0239-7269, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9459] [data modyf: 05-03-2004 12:06]
[95] Inductive limit of a sequence of balanced topological spaces in Orlicz spaces $L\sp {*\phi} \sb E(mi)$ / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1985, Vol. 25, s. 295--313, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9466] [data modyf: 05-03-2004 14:26]
[96] On the finest of all linear topologies on Orlicz spaces for which $\phi$-modular convergence implies convergence in these topologies / Marian Nowak // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics .- 1984, Vol. 32, no 7-8, s. 439--445, ISSN: 0239-7269,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[97] On two linear topologies on Orlicz spaces L*\fi. I / Marian Nowak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1983, Vol. 23, s. 71--84, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9465] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[98] On two equalities for Orlicz spaces / Marian Nowak // Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici .- 1980, Vol. 10, s. 69--81 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9470] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] On two equalities for Orlicz spaces of N-functions / Marian Nowak // Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici .- 1980, Vol. 10, s. 83--91 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9469] [data modyf: 05-03-2004 14:15]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dieudonné operators on the space of Bochner integrable functions / Marian Nowak // W: Banach Center Publication .- 2011, Vol. 92, s. 279--282 : bibliogr.summ. .- Function Spaces IX
Słowa kluczowe: Dieudonné operators, conditional compactness, weakly compact operators, weakly completely continuous operators,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9118] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Dunford-Pettis operators on the space of Bochner integrable functions / Marian Nowak // W: Banach Center Publication .- 2011, Vol. 95, s. 353--358 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.4064/bc95-0-21
[AWI-9213] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Linear operators on non-locally convex Orlicz spaces / Marian Nowak, Agnieszka Oelke // W: Banach Center Publication .- 2008, Vol. 79, s. 157--165 : bibliogr.summ. .- Function Spaces VIII
Słowa kluczowe: Bochner integral reperesentation, Lebesgue topology, Orlicz spaces, Randon-Nikodym property, modular topology,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8136] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Order-bounded operators from vector-valued function spaces to Banach spaces / Marian Nowak // W: Banach Center Publication .- 2005, Vol. 68, s. 109--114 .- Orlicz Centenary: proceedings of the conference: The Władysław Orlicz Centenary Conference and Function Spaces VII
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Topologiczne i porządkowe własności siatek modularnych i przestrzeni Orlicza / Marian Nowak // W: Władysław Orlicz - twórca Poznańskiej Szkoły Matematycznej. Będlewo, Polska, 2000 .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002 .- (Seria Matematyka ; 17), s. 81--87 .- ISBN: 83023211892
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14843] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Banach Center Publication / (Red.) Henryk Hudzik, Grzegorz Lewicki, Julian Musielak, Marian Nowak, Leszek Skrzypczak .- Warszawa : Institute of Mathematics, Polish Academy of Science, 2011, Vol. 92 .- ISSN: 0137-6934 .- Function Spaces IX
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4942] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[2] Banach Center Publication / (Red.) Henryk Hudzik, Julian Musielak, Marian Nowak, Leszek Skrzypczak .- Warszawa : Institute of Mathematics, Polish Academy of Science, 2008, Vol. 79 .- ISSN: 0137-6934 .- Function Spaces VIII
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Collectanea Mathematica / (Red.) J. Musielak, H. Hudzik, Marian Nowak .- Barcelona : Universitat de Barcelona, 1997, Vol. 48, no 4-5-6 .- ISSN: 00010-757
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Collectanea Mathematica / (Red.) Marian Nowak .- Barcelona : Universitat de Barcelona, 1993, Vol. 44, no 1-2-3 .- ISSN: 0010-757
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3932] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski