System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Krzysztof Feledziak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Integral representation of linear operators on Orlicz-Bochner spaces / Krzysztof Feledziak, Marian Nowak // Collectanea Mathematica .- 2010, Vol. 61, no 3, s. 277--290, ISSN: 0010-0757, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1344/cmv61i3.5420
[AWCZ-14732] [data modyf: 17-05-2010 12:04]
[2] Duality and some topological properties of vector-valued function spaces / Krzysztof Feledziak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae (Seria: Series I) .- 2008, Vol. 48, no 1, s. 23--43, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: KB-spaces, Lebesgue topologies, Levy topologies, locally solid topologies, order continuous dual, order dual, perfectness, vector-valued function spaces
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13220] [data modyf: 23-02-2009 09:23]
[3] Uniformly \mi-continous topologies on Orlicz-Bochner spaces / Krzysztof Feledziak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 2006, Vol. 46, no 1, s. 93--111, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11079] [data modyf: 21-09-2006 12:28]
[4] Uniformly \mi-continuous topologies on Köthe-Bochner spaces and Orlicz-Bochner spaces / Krzysztof Feledziak // Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae .- 1998, Vol. 39, no 3, s. 453--468 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, Orlicz spaces, Orlicz-Bochner spaces, generalized mixed topologies, locally solid topologies
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7736] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Locally solid topologies on vector valued function spaces / Krzysztof Feledziak, Marian Nowak // Collectanea Mathematica .- 1997, Vol. 48, s. 487--511, ISSN: 0010-0757, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-5492] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Uniformly Lebesgue topologies on Köthe-Bochner spaces / Krzysztof Feledziak // Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae .- 1997, Vol. 37, s. 81--98, ISSN: 0373-8299, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, Lebesgue topologies, locally solid topologies, mixed topologies, two-norm convergence, uniformly Lebesgue topologies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-7735] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Absolutely continuous linear operators on Köthe-Bochner spaces / Krzysztof Feledziak // W: Banach Center Publication .- 2011, Vol. 92, s. 85--89 : bibliogr.summ. .- Function Spaces IX
Słowa kluczowe: Köthe-Bochner spaces, absolutely continuous operators, order bounded operators, order weakly compact operators, smooth operators,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9117] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Weakly compact operators on Köthe-Bochner spaces with the mixed topology / Krzysztof Feledziak // W: Banach Center Publication .- 2008, Vol. 79, s. 71--77 : bibliogr.summ. .- Function Spaces VIII
Słowa kluczowe: DF-spaces, Köthe-Bochner spacer, almost reflexivity, conditional weak compactness, gDF-spaces, mixed topologies, weak compactness, weakly compact operators,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8133] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski