System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marta Borowiecka-Olszewska (dawniej: Borowiecka)
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 90 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 90 (22,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

22,5 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
53,33 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 53,33 (13,33)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

13,33 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Forbidden structures for planar perfect consecutively colourable graphs / Marta Borowiecka-Olszewska, Ewa Drgas-Burchardt // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2017, Vol. 37, no. 2, s. 315--336, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Sevastjanov graph, consecutive (interval) colouring, deficiency, edge colouring, forbidden graph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.7151/dmgt.1958         Cytowania wg Scopus: 1 [20-05-2019]
[AWCZ-21184] [data modyf: 04-07-2018 14:16]
[2] On the structure and deficiency of k-tress with bounded degree / Marta Borowiecka-Olszewska, Ewa Drgas-Burchardt, Mariusz Hałuszczak // Discrete Applied Mathematics .- 2016, Vol. 201, s. 24--37, ISSN: 0166-218X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: chromatic index, consecutive (interval) colouring, deficiency, edge colouring, k-tree
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2015.08.008         Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-19574] [data modyf: 20-01-2017 10:22]
[3] The deficiency of all generalized Hertz graphs and minimal consecutively non-colourable graphs in this class / Marta Borowiecka-Olszewska, Ewa Drgas-Burchardt // Discrete Mathematics .- 2016, Vol. 339, iss. 7, s. 1892--1908, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: consecutive (interval) colouring, deficiency, edge colouring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.disc.2015.12.028         Cytowania wg Scopus: 3 [20-05-2019]
[AWCZ-19771] [data modyf: 19-09-2016 11:32]
[4] Lévy processes and stochastic integrals in the sense of generalized convolutions / Marta Borowiecka-Olszewska, B. H. Jasiulis-Gołdyn, J. K. Misiewicz, J. Rosiński // Bernoulli .- 2015, Vol. 21, no. 4, s. 2513--2551, ISSN: 1350-7265, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Lévy process, scale mixture, stochastic integral, symmetric stable distribution, weakly stable distribution
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-18996] [data modyf: 20-08-2015 12:58]
[5] On Ramsey (K1,m,G)-minimal graphs / Marta Borowiecka-Olszewska, Mariusz Hałuszczak // Discrete Mathematics .- 2013, Vol. 319, no. 19, s. 1843--1855, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Ramsey minimal graph, complete bipartite graph, complete graph, edge colouring, star
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.disc.2012.06.020         Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-17113] [data modyf: 28-07-2015 12:51]
[6] The functional equation and strictly substable random vectors / Marta Borowiecka-Olszewska // Probability and Mathematical Statistics .- 2005, Vol. 25, no 2, s. 267--278 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: characteristic functions, spectral measure, stable, strictly stable, substable random vectors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Minimal vertex Ramsey graphs and minimal forbidden subgraphs / Marta Borowiecka-Olszewska, Ewa Drgas-Burchardt, Peter Mihok // Discrete Mathematics .- 2004, Vol. 286, no 1-2, s. 31--36, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: generalized vertex colouring, hereditary properties and minimal forbidden subgraphs, vertex Ramsey minimal graphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 4 [20-05-2019]
[AWCZ-9686] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] The arithmetic of convolutions, scale mixtures, and convolution mixtures / Grażyna Mazurkiewicz, Marta Borowiecka-Olszewska, Marek Malinowski // Journal of Mathematical Sciences .- 2004, Vol. 121, no 5, s. 2674--2680, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] About the density of spectral measure of the two-dimensional S\alfaS random vector / Marta Borowiecka-Olszewska, Jolanta Misiewicz // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2003, Vol. 23, no 1, s. 77--81, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: maximal stable random vector, spectral measure, stable, sub-stable
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9084] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Geometrically semistable distributions and a functional equation / Marta Borowiecka // Journal of Mathematical Sciences .- 2002, Vol. 111, no 3, s. 3524--3527, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 2 [20-05-2019]
[AWCZ-9392] [data modyf: 19-09-2016 12:46]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Rozkłady i procesy stochastyczne generowane przez rozkłady stabilne / Marta Borowiecka-Olszewska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, 2005 .- 75 s. / Promotor: dr hab. Jolanta K. Misiewicz, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski