System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Anna Łobos (dawniej: Gondek)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Zakład Zarządzania Wartością
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 91 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Efektywność działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Anna Łobos
// W: Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw / red. nauk. K. Łobos .- Warszawa : Difin, 2018 - s. 214--225 .- ISBN: 9788380856035
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20174] [data modyf: 30-05-2019 14:37]
[2] Zarządzanie ryzykiem a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa / Anna Łobos
// W: Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw / red. nauk. K. Łobos .- Warszawa : Difin, 2018 - s. 186--213 .- ISBN: 9788380856035
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20173] [data modyf: 30-05-2019 14:37]
[3] Ryzyko informacyjne w procesie wyceny przedsiębiorstwa / Anna Łobos
// W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń / red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 139--150 .- ISBN: 9788378423096
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20020] [data modyf: 23-05-2019 15:54]
[4] Rozwój gospodarczy i brak nierówności społecznych - o połączeniu koniecznego z niemożliwym / Anna Łobos
// W: Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy / red. A. Paszkowicz, B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze ; 4) - s. 80--92 .- ISBN: 9788387193836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17847] [data modyf: 09-05-2016 13:09]
[5] Współpraca biznesu ze szkolnictwem na przykładzie firmy ZIEL-BRUK? / Anna Łobos, Edward Makarewicz
// W: Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy / red. A. Paszkowicz, B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze ; 4) - s. 93--104 .- ISBN: 9788387193836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17848] [data modyf: 09-05-2016 13:15]
[6] Bezpieczeństwo kadrowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Zielonej Górze / Anna Łobos, Jarosław Siuda
// W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa / red. nauk. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 113--128 .- ISBN: 9788378421672
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17394] [data modyf: 27-11-2015 16:54]
[7] Innowacje jako czynnik zwiększający wartość przedsiębiorstwa / Anna Łobos
// W: Współczesne instrumenty innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych / red. L. Kowalczyk, F. Mroczko .- Wałbrzych : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2015 - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z Siedzibą w Wałbrzychu ; T. 36(6)) - s. 137--151 .- ISBN: 9788360904435
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17406] [data modyf: 02-12-2015 12:43]
[8] Metody prognozowania zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa na podstawie szeregów czasowych / Anna Łobos
// W: Wycena przedsiębiorstw w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć / red. nauk. D. Ciesielska, K. Mazur .- Warszawa : Wydaw. Poltext sp. z o.o., 2015 - s. 83--111 .- ISBN: 9788375615548
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17347] [data modyf: 17-11-2015 13:05]
[9] Metodyka metaanalizy w naukach o zarządzaniu / Anna Łobos, Karolina Mazur
// W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red. nauk. W. Czakan .- Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015 .- Wyd. 3 rozszerz. - s. 140--166 .- ISBN: 9788326493270
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17343] [data modyf: 17-11-2015 12:50]
[10] Prognozy wykorzystywane w procesie wyceny / Anna Łobos
// W: Wycena przedsiębiorstw w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć / red. nauk. D. Ciesielska, K. Mazur .- Warszawa : Wydaw. Poltext sp. z o.o., 2015 - s. 65--82 .- ISBN: 9788375615548
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17346] [data modyf: 17-11-2015 13:17]
[11] Zmienność kursów walutowych a wycena przedsiębiorstwa w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć / Anna Łobos
// W: Wycena przedsiębiorstw w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć / red. nauk. D. Ciesielska, K. Mazur .- Warszawa : Wydaw. Poltext sp. z o.o., 2015 - s. 203--211 .- ISBN: 9788375615548
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17350] [data modyf: 17-11-2015 13:15]
[12] Metodyka metaanalizy w naukach o zarządzaniu / Anna Łobos, Karolina Mazur
// W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu / red. nauk. W. Czakon .- Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2013 .- Wyd. 2 rozszerz. i uaktual. - s. 68--91 .- ISBN: 9788326445033
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15755] [data modyf: 26-08-2015 14:12]
[13] Bezrobocie - czy rzeczywiście konieczność? / Anna Łobos
// W: Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy / red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 247--264 .- ISBN: 9788378420453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15091] [data modyf: 11-02-2013 12:47]
[14] Gerhard Hirschfelder i Joseph Wittig - fundamenty kultury zaufania na ziemi kłodzkiej / Anna Łobos
// W: Niemieckie dziedzictwo kulturowe : bariera czy pomost w stosunkach Polaków i Niemców? / red. nauk. L. Koćwin .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2012 - s. 31--47 .- ISBN: 9788362337729
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15756] [data modyf: 27-12-2013 12:24]
[15] Systemy społeczno-gospodarcze a zaufanie / Anna Łobos
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 75--91 .- ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14443] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Zastosowanie nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa publicznego na przykładzie miasta Wałbrzycha / Anna Łobos, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej / red. nauk. A. Konopka, G. Sobolewski .- Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2011 - s. 417--438 .- ISBN: 9788360772430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12957] [data modyf: 16-06-2011 12:04]
[17] Bezrobocie w Polsce. Prognozy stopy bezrobocia w Polsce metodą analogii przestrzenno-czasowych / Anna Łobos
// W: Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety / red. nauk. T. Zaborowski .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2010 - s. 61--68 .- ISBN: 97883899320607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12148] [data modyf: 22-07-2010 13:03]
[18] Możliwości wspierania procesu decyzyjnego prognozami gospodarczymi / Anna Łobos
// W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe / pod red. L. Kowalczyka, F. Mroczko .- Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, 2010 - (Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie) - s. 113--126 .- ISBN: 9788360904091
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12448] [data modyf: 08-12-2010 12:08]
[19] Prognozy liczby lekarzy na 1000 osób w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa społecznego / Anna Łobos
// W: Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security / red. A. Gałecki, M. Dalecka, T. Tabaczniuk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 452--464 .- ISBN: 9788374813556
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12223] [data modyf: 29-09-2010 10:03]
[20] Analiza sygnałów ostrzegawczych dla polskiej gospodarki na podstawie dynamiki PKB / Anna Łobos
// W: Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia / red. nauk. T. Zaborowski .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2009 - s. 90--94 .- ISBN: 9788389932044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11251] [data modyf: 28-08-2009 09:34]
[21] Etapy, metody i uwarunkowania procesu prognostycznego w przedsiębiorstwie / Anna Łobos
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii / red. nauk. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2009 - s. 63--72 .- ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11194] [data modyf: 23-07-2009 13:49]
[22] Logika demagogów i populistów - rozważania o zwodzeniu społeczeństw / Anna Łobos
// W: Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata / red. E. Trela-Mazur .- Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2009 - s. 99--108 .- ISBN: 9788373953420
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11823] [data modyf: 17-03-2010 13:07]
[23] O potrzebie prognozowania w przedsiębiorstwie / Anna Łobos
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii / red. nauk. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2009 - s. 55--62 .- ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11193] [data modyf: 23-07-2009 13:48]
[24] Prognozy przyrostu naturalnego dla Polski na tle krajów UE z użyciem metody analogii przestrzenno-czasowych - część druga / Anna Łobos
// W: Aporie ekologii pogranicza : monografia / red. nauk. W. Wawrzyniec, T. Zaborowski .- Zielona Góra : ZWSHiFM, 2009 - s. 118--125 .- ISBN: 9788389932051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11347] [data modyf: 14-10-2009 10:46]
[25] Ścieżki wariantów odpowiedzi jako instrument kontrolny jakości kwestionariusza / Anna Łobos
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii / red. nauk. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2009 - s. 73--82 .- ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11195] [data modyf: 23-07-2009 13:39]
[26] Zastosowanie wybranych metod analitycznych i prognostycznych do przewidywania przyszłości gospodarstwa agroturystycznego / Anna Łobos
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii / red. nauk. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2009 - s. 116--122 .- ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11200] [data modyf: 23-07-2009 13:47]
[27] Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski a prognozy PKB z użyciem metody analogii przestrzenno czasowych / Anna Łobos
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego / red. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2008 - s. 101--107 .- ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10334] [data modyf: 29-07-2008 14:35]
[28] Prognozy dynamiki PKB a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski / Anna Łobos
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego / red. T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2008 - s. 108--115 .- ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10335] [data modyf: 29-07-2008 14:37]
[29] Prognozy dynamiki realnego PKB w Polsce z wykorzystaniem metody analogowej + Forecast for real GDP growth rate in Poland with usage the analogy method / Anna Łobos
// W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą = Forecasting for company management / red. P. Dittman, J. Szanduła .- Wrocław : Wydaw. Indygo Zahir Media, 2008 - s. 205--210 .- ISBN: 9788392690207
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10046] [data modyf: 18-04-2008 12:49]
[30] Prognozy przyrostu naturalnego dla Polski na tle krajów UE z użyciem metody analogii przestrzenno-czasowych - część pierwsza / Anna Łobos
// W: Ekologia pogranicza - EP '08 : problemy społeczno-ekonomiczne / red. R. Woźniak, T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2008 - s. 108--119 .- ISBN: 139788392510840
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10441] [data modyf: 23-09-2008 11:32]
[31] Dane prognostyczne i ich źródła / Anna Łobos
// W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych .- Kielce : Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, 2007 - (Zeszyty Naukowe/Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość ; 1) - s. 61--72 .- ISBN: 8389274191
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9041] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Pułapka implikacji - rozważania o demagogii i populizmie / Anna Łobos
// W: Polska na początku XXI wieku : (państwo - politycy - mass media) / red. L. Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007 - (Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu) - s. 41--50 .- ISBN: 9788387708504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Internetowe wsparcie procesu uczenia się globalnego języka / Anna Łobos
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 377--383 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Otoczenie internetowe przedsiębiorstwa / Anna Łobos
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 263--279 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8229] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Polityka naukowa, naukowo-techniczna i innowacyjna a doświadczenia polskie / Anna Łobos
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 317--334 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8232] [data modyf: 03-04-2006 14:35]
[36] Przedsiębiorstwo w międzynarodowej polityce ekonomicznej - teoria i praktyka / Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 63--91 .- ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Ruch turystyczny jako czynnik rozwoju miast, gmin i powiatów / Anna Łobos
// W: Strategie rozwoju lokalnego / red. L. Jakubów .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006 - (Monografie - Prace Zbiorowe ; 2) - s. 97--103 .- ISBN: 8387708321
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Using Internet for forecasting in enterprises / Paweł Dittmann, Anna Łobos
// W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej .- Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, 2006 - s. 244--250 .- ISBN: 8374640979
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8655] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Internet - nowe możliwości wspierania procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie województwa lubuskiego / Anna Gondek
// W: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw : specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami / red. M. Piałucha . T. 2 .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - s. 165--172 .- ISBN: 838770881X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6717] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Polityka naukowa, naukowo-techniczna i innowacyjna / Anna Gondek
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 217--230 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6988] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Prognozy ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski / Anna Gondek, Zbigniew Binek
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej / red. L. Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 16) - s. 89--96 .- ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6710] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Rola nauczania języków obcych na przykładzie studentów kierunku turystyka i rekreacja / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Gondek
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej / red. L. Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 16) - s. 97--106 .- ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6711] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Dylematy i szanse polskich MSP wobec przystąpienia do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej / Anna Gondek, Lesław Koćwin
// W: Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / red. Z. Knecht .- Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", 2003 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 14) - s. 181--194 .- ISBN: 8387708615
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Prasa lokalna jako instrument wsparcia edukacji regionalnej na przykładzie "Ziemi Kłodzkiej" / Anna Gondek
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 215--221 .- ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5997] [data modyf: 18-04-2006 09:47]
[45] Rodzaj decyzji jako kryterium wyboru metody prognozowania / Anna Gondek
// W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 295--300 .- ISBN: 8389321335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6021] [data modyf: 13-04-2006 14:11]
[46] Sztuczne sieci neuronowe szansą w prognozowaniu w przedsiębiorstwie działającym na jednolitym Rynku / Anna Gondek
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 233--239 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5850] [data modyf: 13-04-2006 14:10]
[47] Sztuczne sieci neuronowe szansą w prognozowaniu gospodarczym na przykładzie cen ropy naftowej notowanych na Giełdzie Londyńskiej / Anna Gondek
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej . T. 1-2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 159--166 .- ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5238] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Warunki pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej / Anna Gondek
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej . T. 1-2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 123--129 .- ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5235] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Serious accidents at work in Poland and forecasts using an adaptive model and the least square method / Anna Łobos, Monika Inków // Internal Security .- 2015, Vol. 7, no. 1, s. 177--191, ISSN: 2080-5268, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: adaptive model, forecast, least square method, serious accidents
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.5604/20805268.1192762
[AWCZ-20040] [data modyf: 06-05-2016 14:21]
[2] Diagnosis and forecasting of serious accidents at work in Poland / Anna Łobos, Anna Łoś-Tomiak // Internal Security .- 2013, Vol. 5, no. 2, s. 235--247, ISSN: 2080-5268, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: accidents at work, causes of work accidents, work accidents forecast
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18237] [data modyf: 20-08-2015 12:17]
[3] Forecasts an employment rate of older workers in Poland with time - area analogy method / Anna Łobos // Management .- 2013, Vol. 17, no. 1, s. 320--333, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: employment rate of older workers, forecast, prognoza, wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/manment-2013-0022
[AWCZ-17422] [data modyf: 05-11-2018 14:53]
[4] Possibilities of usage meta-analysis method in economic research area / Anna Łobos // Management .- 2013, Vol. 17, no. 2, s. 117--126, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania ekonomiczne, economic research area, effect size, wielkość efektu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18032] [data modyf: 28-07-2015 12:35]
[5] Prognozowanie rodności w Polsce metodą analogii przestrzenno-czasowych / Anna Łobos // Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician .- 2011, R. 56, nr 2, s. 48--59, ISSN: 0043-518X, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15609] [data modyf: 15-04-2011 08:40]
[6] The forecasts of the population rate in Poland in the face of new economic and geopolitical circumstances / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos // Management .- 2011, Vol. 15, no 2, s. 432--443, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16183] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] The police officers rate in Poland and the EU countries as a measure of public safety. The attempt of the comparative analysis in the EU countries / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos // Management .- 2011, Vol. 15, no 1, s. 288--301, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15853] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Visual monitoring versus managing the public safety using the example of Walbrzych / Anna Łobos, Tadeusz Tabaczniuk // Internal Security .- 2011, Vol. 3, iss. 2, s. 71--81, ISSN: 2080-5268, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-16479] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Forecasts an unemployment rate in Poland with time - area analogy method / Anna Łobos // Management .- 2010, Vol. 14, no 1, s. 288--296, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15179] [data modyf: 15-11-2010 10:18]
[10] Job satisfaction, organizational commitment and job performance - partial meta-analysis / Anna Łobos, Karolina Mazur // Management .- 2010, Vol. 14, no 1, s. 143--157, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15172] [data modyf: 15-11-2010 09:23]
[11] Solutions for estimating the range of delay in time - area analogy method / Anna Łobos // Management .- 2010, Vol. 14, no 2, s. 161--170, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15362] [data modyf: 25-01-2011 10:38]
[12] The forecasts of the crime rate in Poland in the face of new economic and geopolitical circumstance / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos // Management .- 2010, Vol. 14, no 2, s. 200--212, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15364] [data modyf: 25-01-2011 11:44]
[13] Connecting time-area analogy method to Delphic one / Anna Łobos // Management .- 2008, Vol. 12, no 1, s. 314--323, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13199] [data modyf: 02-09-2008 14:51]
[14] Determinants and forecasts for the success of the agritourist business / Anna Łobos // Management .- 2007, Vol. 11, no 2, s. 77--83, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12745] [data modyf: 13-02-2008 12:51]
[15] Possibility of sale forecasting with no historical data or low quality data / Anna Łobos // Management .- 2007, Vol. 11, no 1, s. 139--145, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12364] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Weryfikacja prognoz ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski w 2006 roku / Anna Łobos // Gospodarka Rynek Edukacja .- 2007, nr 12, s. 67--68 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12855] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] The inbound tourism forecasts with usage combinated prognosis / Anna Łobos, Lesław Koćwin // Management .- 2006, Vol. 10, no 1, s. 157--162, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wyniki badań i prognozy na rok 2005 ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski / Anna Łobos // Gospodarka Rynek Edukacja .- 2006, nr 11, s. s. 43--46 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10760] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Możliwości wykorzystania portali i wortali do prognozowania w przedsiębiorstwie / Anna Łobos // Management .- 2005, Vol. 9, no 2, s. 165--172, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11615] [data modyf: 05-10-2007 14:11]
[20] Techniki finansowania Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Polskiej Grupy Spółdzielni Pożyczkowych "KARBONA" / Anna Łobos, Lesław Koćwin, Julitta Koćwin // Management .- 2005, Vol. 9, no 2, s. 173--182, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11616] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] The verification of the inbound tourism forecasts to Poland in 2004 and forecasts for 2005 / Anna Łobos, Lesław Koćwin // Management .- 2005, Vol. 9, no 1, s. 109--116, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Instrumenty polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej a ich wpływ na działalność przedsiębiorstw / Anna Gondek, Lesław Koćwin // Management .- 2004, Vol. 8, no 2, s. 7--16, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11531] [data modyf: 05-10-2007 14:19]
[23] Josepha Wittiga sposób na nowoczesność / Anna Gondek // Ziemia Kłodzka .- 2004, nr 158-160, s. 33--35 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10059] [data modyf: 13-04-2006 12:52]
[24] The growt of innovation as a raising the competitiveness factor in Polish enterprises / Anna Łobos, Lesław Koćwin // Management .- 2004, Vol. 8, no 1, s. 56--65, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11592] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Wykorzystanie w procesie decyzyjnym danych retrospektywnych i prospektywnych zamieszczanych w Internecie na przykładzie przedsiębiorstw województwa lubuskiego / Anna Gondek // Management .- 2004, Vol. 8, no 2, s. 149--156, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11538] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Wzrost innowacyjności jako czynnik podnoszący konkurencyjność / Anna Gondek, Lesław Koćwin // Gospodarka Rynek Edukacja .- 2003, nr 8, s. 8--12 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Muzyka ponad narodami - rozważania o tożsamości / Anna Gondek // Ziemia Kłodzka .- 2002, nr 148, s. 16--17 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9007] [data modyf: 13-04-2006 12:52]
[28] Wielokulturowość jako pozytywny skutek globalizacji / Anna Gondek, Ludmiła Pawłowska // Ziemia Kłodzka .- 2002, nr 147, s. 16--17 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9005] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wartość jako kategoria łącząca teorie wzrostu gospodarczego z teoriami przedsiębiorstw / Anna Łobos // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2016, nr 1(79), s. 213--225, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: a value ot the enterprise, growth in the economy, teorie przedsiębiorstw, theories of enterprises, wartość przedsiebiorstwa, wzrost gospodarczy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-16
[AWI-10367] [data modyf: 09-05-2016 14:33]
[2] Mozliwości wykorzystania prognoz w procesie wyceny przedsiębiorstwa metodą EVA / Anna Łobos // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości .- 2014, T. 30, s. 573--582, ISSN: 2084-2686, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10012] [data modyf: 24-08-2015 15:23]
[3] Possibility of using meta-analysis in econometrics / Anna Łobos // W: Ekonometria = Econometrics .- 2013, 3 (38), s. 15--23, ISSN: 1507-3866, : bibliogr.tab.summ. .- ISSN 1507-3866
Słowa kluczowe: econometrics, ekonometria, meta-analysis, metaanaliza, methodology,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-9875] [data modyf: 28-07-2015 13:18]
[4] Rozwój województwa lubuskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Anna Łobos // W: Ekonometria = Econometrics .- 2012, 4 (38), s. 69--80, ISSN: 1507-3866, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: miara Hellwiga, rozwój, województwo, wskaźnik, średnia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9593] [data modyf: 05-05-2014 08:56]
[5] How to measure welfare of nation / Anna Łobos // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 274--278 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: GDP, tangibles and intangibles, the ISEW, welfare,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Przydatność polskich danych internetowych w prognozowaniu / Anna Łobos // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1112, s. 207--218 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Rola Ziemi Kłodzkiej w budowaniu tożsamości regionalnej / Anna Gondek // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Nauki Społeczne ; 6) .- 2004, s. 143--148, ISSN: 2084-2686, : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6806] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wybrane aspekty wykorzystania Internetu w prognozowaniu w przedsiębiorstwie / Anna Gondek // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 1001, s. 61--72 : tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6696] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Dynamika sprzedaży wybranych programów edukacyjnych / Anna Gondek // W: Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje .- 2002, nr 70, s. 301--307 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5871] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Wykorzystanie twierdzenia Kotielnikowa-Shannona w wyznaczaniu prognoz interpolacyjnych / Anna Gondek // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2001, nr 919, s. 227--232 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5710] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Współczesna potrzeba autorytetu w kontekście uniwersalnego przesłania Josepha Wittinga / Anna Łobos // W: Joseph Witting a wyzwania współczesności = Joseph Witting und die Herausforderung der Gegenwart : [V polsko-niemieckie sympozjum wittigowskie]. Nowa Ruda, Polska, 2006 .- Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 2007, s. 233--238 .- ISBN: 9788360923054
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18761] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Czy Wittig jest odpowiedzią? / Anna Gondek // W: Joseph Wittig Człowiek - Religia - Kultura = Joseph Wittig Mensch - Religion - Kultur : IV Polsko-Niemieckie Sympozjum Wittigowskie = IV Deutsch-Polnisches Wittig-Symposium. Nowa Ruda, Polska, 2004 .- Nowa Ruda : Wydawnictwo Maria, 2005, s. 205--214 .- ISBN: 8388842684
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16895] [data modyf: 13-04-2006 12:48]
[3] Mała muzyczna ojczyzna Josepha Wittiga / Anna Gondek, Ludmiła Pawłowska // W: Joseph Wittig i nasze czasy : Materiały z III Polsko-Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego. Nowa Ruda, Polska, 2002 .- Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 2002, s. 121--125 .- ISBN: 8391747255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15613] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Wykorzystanie sieci neuronowych w prognozowaniu gospodarczym / Magdalena Balak, Anna Gondek // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Zarządzanie, s. 381--387 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zarządzanie funduszami unijnymi w Polsce na przykładzie programu Phare / Magdalena Balak, Anna Gondek // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Suplement, s. 65--70 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14947] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski