System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz (dawniej: Gontaszewska)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 84 pozycji bibliograficznych
35 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Własności termofizyczne gruntów w aspekcie przemarzania / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 182 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374813150
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9724] [data modyf: 01-09-2010 12:39]
[2] Złoża węgla brunatnego na terenie gminy Świdnica / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński .- Zielona Góra : [Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze UNIVERS-D.K.M.], 2008 .- 160 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788386945214
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8890] [data modyf: 20-01-2010 13:09]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Grunty organiczne w strukturach glacitektonicznych na terenie Zielonej Góry - problemy inżynierskie / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska / red. nauk. Z. Meyer .- Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, 2017 - s. 129--139 .- ISBN: 9788394348830
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19230] [data modyf: 24-05-2019 14:27]
[2] Charakterystyka złóż węgla brunatnego w Polsce / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 72--79 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17169] [data modyf: 01-10-2015 14:04]
[3] Charakterystyka złóż węgla brunatnego w regionie lubuskim / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 80--86 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17170] [data modyf: 01-10-2015 14:06]
[4] Eksploatacja węgla brunatnego w regionie lubuskim. Region Wzgórz Dalkowskich / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 111--119 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17173] [data modyf: 01-10-2015 14:14]
[5] Eksploatacja węgla brunatnego w regionie lubuskim. Region zielonogórski / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 94--104 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17171] [data modyf: 01-10-2015 14:09]
[6] Eksploatacja węgla brunatnego w regionie lubuskim. Region żarski / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 104--110 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17172] [data modyf: 01-10-2015 14:12]
[7] Eksploatacja węgla brunatnego w regionie lubuskim. Rejon północny (Świebodzin - Międzyrzecz - Sulęcin - Cybinka) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 133--146 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17174] [data modyf: 01-10-2015 14:17]
[8] Geologia regionu lubuskiego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 31--53 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17166] [data modyf: 01-10-2015 13:46]
[9] Losy kopalń węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2015 - s. 77--87 .- ISBN: 9788394090715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17325] [data modyf: 13-11-2015 08:37]
[10] Procesy formowania się złóż węgla brunatnego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 70--72 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17168] [data modyf: 01-10-2015 14:05]
[11] Szkody pogórnicze na Ziemi Lubuskiej / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 146--157 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17175] [data modyf: 01-10-2015 14:19]
[12] Deformacje powierzchni terenu na obszarze dawnego podziemnego górnictwa węgla brunatnego w okolicy Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński
// W: Wybrane problemy badań geologicznych i hydrogeologicznych dla górnictwa i energetyki / pod red. P. Bukowskiego .- Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012 - s. 208--219 .- ISBN: 9788361126447
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14545] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] "Consolidierte Grünberger Gruben" - zarys historii / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński
// W: Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury / red. P. P. Zagożdżon, M. Madziarz . T. 3 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2010 - s. 111--122 .- ISBN: 9788374935128
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12293] [data modyf: 18-10-2010 17:28]
[14] Problemy geotechniczne na terenach byłej podziemnej eksploatacji węgla brunatnego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński
// W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych / pod red. E. Dembickiego, M. K. Kumora, Z. Lechowicza .- Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2009 - s. 515--522 .- ISBN: 9788361314844
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11254] [data modyf: 28-08-2009 12:23]
[15] Charakterystyka nierównomiernych osiadań obiektu budowlanego posadowionego na gruntach ekspansywnych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 119--130 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Kamienne kościoły południowych okolic Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Małgorzata Kasprzak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 143--154 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Caroline & Herrmann" - pierwsza kopalnia węgla brunatnego na tle górnictwa ziemi lubuskiej / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Studia Zachodnie .- 2018, t. 20, s. 115--128, ISSN: 1428-0663, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: Glisno, górnictwo węgla brunatnego, historia górnictwa, kopalnia węgla brunatnego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23785] [data modyf: 11-03-2019 13:28]
[2] Historyczne mapy górnicze źródłem danych geologicznych - przykłady interpretacji struktur glacitektonicznych z terenu Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Martyna Szczepankowska // Hereditas Minariorum .- 2018, Vol. 5, s. 251--260, ISSN: 2391-9450, , eISSN: 2450-4114, : bibliogr.mapy.plany.rys.summ.
Słowa kluczowe: górnictwo podziemne, mapy górnicze, pokłady węgla brunatnego, zaburzenie glacitektoniczne
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5277/hm180512
[AWCZ-24255] [data modyf: 16-07-2019 11:45]
[3] Odkrycie złóż oraz początki górnictwa węgla brunatnego w Zielonej Górze / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2018, R. 63, nr 4, s. 21--45, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: "Consolidierte Grünberger Gruben", Zielona Góra, górnictwo węgla brunatnego, historia górnictwa, history of mining, kopalnia węgla brunatnego, lignite mine, lignite mining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4467/0023589XKHNT.18.025.9516
[AWCZ-23613] [data modyf: 01-02-2019 11:54]
[4] Geological and seismic investigation of former lignite mining area in Zielona Góra - two case studies / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Jerzy Kłosiński // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (2/I/17), s. 311--326, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MASW, Zielona Góra, badania sejsmiczne, górnictwo węgla brunatnego, lignite mining, multichannel analysis of surface waves MASW, seismic estimation SPT (N30), seismic investigation, sejsmiczna estymacja SPT (N30), wielokanałowa analiza fal powierzchniowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.75
[AWCZ-21428] [data modyf: 31-05-2017 10:45]
[5] Historyczne górnictwo węgla brunatnego w okolicach Gubina / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Hereditas Minariorum .- 2017, Vol. 4, s. 109--121, ISSN: 2391-9450, , eISSN: 2450-4114, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Gubin, historia górnictwa, węgiel brunatny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5277/hm170406
[AWCZ-22274] [data modyf: 30-01-2018 12:16]
[6] Ił zawęglony - właściwości geologiczno-inżynierskie miocenskiego gruntu organicznego wystepującego w deformacjach glacitektonicznych na terenie Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Przegląd Geologiczny .- 2017, Vol. 65, nr 10, s. 856--863, ISSN: 0033-2151, , eISSN: 2299-002X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, clay, glaciotectonical disturbances, lignite
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21809] [data modyf: 18-10-2017 16:09]
[7] Kopalnia węgla brunatnego "Eduard" w Długoszynie koło Sulęcina / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny .- 2017, Nr 24, s. 75--96, ISSN: 1231-3033, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22028] [data modyf: 29-11-2017 11:55]
[8] W poszukiwaniu najstarszej kopalni wegla brunatnego na Ziemi Lubuskiej / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Przegląd Geologiczny .- 2017, Vol. 65, nr 9, s. 549--554, ISSN: 0033-2151, , eISSN: 2299-002X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Glisno, Ziemia Lubuska, history of mining, lignite mining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21632] [data modyf: 01-09-2017 09:03]
[9] Glisno - zapomniane uzdrowisko oparte na węglu brunatnym / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Hereditas Minariorum .- 2016, Vol. 3, s. 157--166, ISSN: 2391-9450, , eISSN: 2450-4114, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Glisno, Ziemia Lubuska, uzdrowiska, węgiel brunatny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5277/hm160308
[AWCZ-20897] [data modyf: 20-01-2017 11:51]
[10] Rozpoznanie geologiczno-inżynierskie na terenie dawnej podziemnej eksploatacji węgla brunatnego - przykład Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie .- 2016, nr 6, s. 7--16, ISSN: 2081-4224, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, górnictwo węgla brunatnego, podziemna eksploatacja, sejsmiczne profilowanie MASW, sondowanie statyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20304] [data modyf: 23-08-2016 14:03]
[11] Z historii węgla brunatnego w Cybince (Ziemia Lubuska) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2016, R. 61, nr 1, s. 147--166, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20197] [data modyf: 27-06-2016 11:46]
[12] Podziemna eksploatacja węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej - dawne górnictwo, współczesny problem / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Przegląd Górniczy .- 2015, nr 10, s. 1--8, ISSN: 0033-216X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Ziemia Lubuska, eksploatacja podziemna węgla, lignite, lignite underground extraction, mining subsidence, szkody górnicze, węgiel brunatny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19558] [data modyf: 02-12-2015 11:25]
[13] Shallow site investigation of Quaternary sands inside and in the vicinity of a sinkhole in the former lignite mining area in Zielona Góra (western Poland) / Waldemar Szajna, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Geological Quarterly .- 2015, Vol. 59, no. 2, s. 347--357, ISSN: 1641-7291, , eISSN: 2082-5099, : bibliogr.fot.mapy.rys.tab.wykr.summ. https://gq.pgi.gov.pl/article/view/12633/pdf_1186
Słowa kluczowe: ababdoned lignite mining, in situ testing, sinkholes, soil parameters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-19072] [data modyf: 13-11-2015 09:19]
[14] Zarys historii górnictwa węgla brunatnego w okolicy Ośna Lubuskiego i Sulęcina (Ziemia Lubuska) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Hereditas Minariorum .- 2015, Vol. 2, s. 51--65, ISSN: 2391-9450, , eISSN: 2450-4114, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Ziemia Lubuska, historia górnictwa, kopalnie węgla brunatnego, węgiel brunatny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19735] [data modyf: 22-01-2016 11:36]
[15] Geneza i geotechniczne aspekty występowania gruntów organicznych w dolinie Odry - przykład Słubice / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Górnictwo i Geologia .- 2010, T. 5, z. 4, s. 105--114, ISSN: 1896-3145, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15093] [data modyf: 18-10-2010 17:12]
[16] Migracja podstawowych zanieczyszczeń z lagun osadowych ścieków komunalnych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // Przegląd Geologiczny .- 2004, T. 52, nr 9, s. 903--909, ISSN: 0033-2151, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: groundwater quality, pollutants migration, settling tank, waste water
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9742] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Zastosowanie osadów ściekowych w rolnictwie a zawartość metali ciężkich w wodach gruntowych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment .- 2003, Vol. 6, no 2, s. 191--201, ISSN: 1505-3695, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: metale ciężkie, nawożenie gleb, osady ściekowe, wody podziemne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9361] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Historyczne górnictwo węgla brunatnego w okolicy Górzyce (powiat słubicki) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 167 (47), s. 101--116, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Górzyca, górnictwo węgla brunatnego, historia górnictwa, lignite mining, mining history, podziemna eksploatacja, underground exploitation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10649] [data modyf: 23-02-2018 14:59]
[2] Kopalnia Węgla Brunatnego "Borussia" koło Ośna Lubuskiego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 162 (42), s. 89--101, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Ośno Lubuskie, górnictwo węgla brunatnego, historia górnictwa, lignite mining, mining history, podziemna eksploatacja, underground exploitation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10387] [data modyf: 12-07-2016 10:27]
[3] Kopalnia węgla brunatnego Oskar w Smogórach (Ziemia Lubuska) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego .- 2016, Vol. 466, s. 65--76, ISSN: 0867-6143,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.5604/01.3001.0009.4323
[AWI-10454] [data modyf: 05-01-2017 12:25]
[4] Problems with the interpretation of results of DPL, CPTU and DMT tests in non-textbook sandy soil of lacustrine origin / Waldemar Szajna, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Osnovi ta Fundamenti : Mižvidomčij Naukovo-Tehničnij Zbirnik .- 2015, Vip. 37, s. 27--36, ISSN: 0475-1132, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dilatometer test, dynamic probing, sandy soil, site investigation, static probing,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10294] [data modyf: 27-11-2015 18:20]
[5] Węgiel brunatny jako podłoże budowlane - przykład Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego .- 2011, Nr 446 (2), s. 297--304, ISSN: 0867-6143, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, glacitectonic disturbances, lignite, węgiel brunatny, zaburzenia glacitektoniczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9137] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Osady organiczne doliny Płoni w Barlinku / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 5--13, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Barlinek, Płonia, dolina rzeczna, organic sediments, osady organiczne, river valley,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8686] [data modyf: 08-07-2010 11:19]
[7] Górnictwo węgla brunatnego w okolicy Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 2, s. 13--16, ISSN: 2081-366X, : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8535] [data modyf: 01-02-2010 12:07]
[8] Badania laboratoryjne przewodnictwa cieplnego piasku kwarcowego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 23--32, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: geotermia, geothermy, grounds, grunty, przewodnictwo cieplne, thermal conductivity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne zbiornika antropogenicznego w okolicach Łęknicy (Łuk Mużakowa) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński, Barbara Jachimko, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 33--40, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic lakeland, brown coal, pojezierze antropogeniczne, węgiel brunatny, Łęknica,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Budowa geologiczna północnego fragmentu Wału Zielonogórskiego (okolice Przylepu) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 51--60, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Wał Zielonogórski, glacitectonical disturbances, kame-terrace, tarasy kemowe, zaburzenia glacitektoniczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7879] [data modyf: 19-10-2009 10:23]
[11] Charakterystyka gruntów spoistych o bardzo wysokiej granicy płynności z terenu Środkowego Nadodrza / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 41--49, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: clays, cohesive grounds, granica płynności, grunty spoiste, iły, liquid limit, plastyczność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7878] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Postglacjalne osady organiczne w Sulechowie / Andrzej Kraiński, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 255--264, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Holocene, Sulechów, holocen, organic sediments, osady organiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7866] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Szkody spowodowane podziemnym górnictwem węgla brunatnego w okolicy Zielonej Góry - informacje wstępne / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko .- 2007, nr 3, wyd. spec., s. 221--234 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8055] [data modyf: 13-11-2015 10:48]
[14] Pomiary przewodnictwa cieplnego glin lodowcowych i iłów trzeciorzędowych okolic Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 47) .- 2006, nr 116, s. 241--252 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: grunty, porowatość, przewodnictwo cieplne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7367] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Przewodnictwo cieplne gruntów niespoistych różnych typów genetycznych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo .- 2006, Z. 29, s. 59--67 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Estymacja przewodnictwa cieplnego gruntów na podstawie przewodnictwa cieplnego jego poszczególnych faz / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 42) .- 2005, nr 110, s. 183--193 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6926] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Oddziaływanie składowiska odpadów stałych "Chrobrów" k. Żagania na wody podziemne i powierzchniowe / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo .- 2005, nr 1690 (267), s. 93--100 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7120] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Impact of sewage sludge land application on groundwater's quality / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2004, nr 131, s. 97--106, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: groundwater quality, osady ściekowe, pollution, sewage sludge, sludge exploitation, wody podziemne, wykorzystanie osadów, zanieczyszczenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6643] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Chlorki jako wskaźnik przemieszczania się zanieczyszczeń z lagun osadowych ścieków komunalnych w Zbąszynku / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo .- 2003, nr 1592 (256), s. 71--78 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Glacitektonika okolic Browaru w Zielonej Górze / Andrzej Kraiński, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2003, nr 130, s. 17--27 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6228] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Kamień jako materiał budowlany na przykładzie kościołów średniowiecznych w okolicach Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Małgorzata Kasprzak // W: Natura .- 2003, z. 9, s. 59--65 : bibliogr.fot.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6289] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Obliczone a zaobserwowane przemarzanie gruntu w zimie 2002/2003 na stacji IMGW k. Sławy / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Budownictwo ; 101) .- 2003, nr 1595, s. 119--126 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6304] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Przykłady wyznaczania wskaźnika mrozowego na podstawie danych ze stacji IMGW Radzyń koło Sławy / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2003, nr 130, s. 11--16 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6227] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Zastosowanie wybranych wzorów empirycznych do obliczania głębokości przemarzania gruntu / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Natura .- 2003, z. 8, s. 59--67 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6152] [data modyf: 22-09-2003 12:56]
[25] Analiza wybranych parametrów geotechnicznych iłów trzeciorzędowych na terenie Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Natura .- 2002, z. 7, s. 57--62 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5956] [data modyf: 03-03-2003 15:27]
[26] Geotechniczne uwarunkowania przyczyn zróżnicowanego osiadania budynku przy ulicy Staffa w Zielonej Górze / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2002, nr 129, s. 49--59 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5671] [data modyf: 21-02-2007 10:55]
[27] Przewodzenie ciepła przez skały / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Budownictwo .- 2002, nr 129, s. 61--66 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5672] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The discovery of lignite and the beginnings of the mining company "Consolidierte Grunberger Gruben" in Zielona Góra / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Challenges in Geotechnical Engineering - CGE 2019. Zielona Góra, Polska, 2019 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 14 .- ISBN: 9788394795122
Słowa kluczowe: Zielona Góra, lignite mining, underground mining

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23546] [data modyf: 16-10-2019 12:18]
[2] The application of Airborne Laser Scaning for identifying old lignite workings - case study: the mine "Borussia? near Ośno Lubuskie (Western Poland) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska // W: 4th Nationwide Scientific Conference on Engineering-Infrastructure-Mining - BIG 2018. Kraków, Polska, 2018 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2018 .- E3S Web of Conferences, Vol. 36, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22980] [data modyf: 09-04-2018 12:35]
[3] The discovery and the beginnings of the mining company in Zielona Góra, Poland / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: 18. Altbergbau-Kolloquium. Wieliczka, Polska, 2018 .- Kraków : Instytut Mechaniki Górotworu PAN, 2018, s. 458--467 .- ISBN: 9783938390221
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23324] [data modyf: 13-12-2018 11:56]
[4] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure / Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska, 2018 .- [b. m.], 2018 .- Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500032   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-23355] [data modyf: 01-02-2019 11:24]
[5] The problem of stabilization of landslides in glaciotectonically disturbed areas. Case study: road engineering structure : [book of abstracts] / Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Adam Wysokowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska, 2018 .- Rzeszów, 2018, s. 47
Słowa kluczowe: glacitectonically disturbed structures, slope stability, slope technical stabilization

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23083] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[6] Interpretacja struktur glacitektonicznych na podstawie historycznych map górniczych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Challenges in Geotechnical Engineering 2017 : proceedings of the second international conference. Kyiv, Ukraina, 2017 .- Kyiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 84--85 .- ISBN: 9789666461929
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22838] [data modyf: 28-11-2017 13:54]
[7] Management of the post-mining areas in development policy of Zielona Góra (Poland) / Maria Mrówczyńska, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2017. Albena, Bułgaria, 2017 .- Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017 .- Conference proceedings, Vol. 17, iss. 12, s. 521--528 .- ISBN: 9786197105995
Słowa kluczowe: former mine sites, land use, planning documents, urban policy

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgem2017/12/S02.067   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[KONF-22771] [data modyf: 20-10-2017 12:43]
[8] Grunty organiczne na terenie Słubic (Dolina Odry) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Stratygrafia plejstocenu Polski : korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w Dolinie Dolnej Odry : XIX konferencja. Cedynia, Polska, 2012 .- Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2012, s. 61--67 .- ISBN: 9788378630890
Słowa kluczowe: Odra Valley, Słubice, dolina Odry, grunty organiczne, organic soils

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21676] [data modyf: 05-03-2015 09:30]
[9] The remains of lignite in Zielona Góra / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: 11. Altbergbau - Kolloquium. Wrocław, Polska, 2011 .- Essen : VGE Verlag GmbH, 2011, s. 338--348 .- ISBN: 9783867971287
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20203] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Thermal conductivity of quaternary sediments in West Poland / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: 16th Conference on Engineering Geology : Forum for Young Engineering Geologists with Exhibition. Bochum, Niemcy, 2007 .- Bochum : [brak wydawcy], 2007, s. 87--93
Słowa kluczowe: geothermic, ground, thermal conductivity

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18463] [data modyf: 13-08-2007 13:13]
[11] Influence of waste dump "Chrobrów" in Poland on ground - and surface water / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Environment : Technology : Resources : proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, Litwa, 2005 .- Rezekne : [brak wydawcy], 2005, s. 179--186 .- ISBN: 9984779068
Słowa kluczowe: groundwater contamination, groundwater pollutants, waste dump, waste water infiltration

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-17147] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Comparison of calculated and observed depth of frost penetration in west Poland / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: JUNIORSTAV 2004 : 6. odborna konference doktorskeho studia. Brno, Czechy, 2004 .- Brno : Vysoke uceni technicke, 2004, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 8021425601
Słowa kluczowe: air-freezing index, frost penetration, ground freezing

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16182] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Przyczyny nierównomiernych osiadań budynku posadowionego na gruntach zaburzonych glacitektonicznie / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : Konferencja naukowo-techniczna. Olsztyn-Kortowo, Polska, 2003 .- Olsztyn : [brak wydawcy], 2003, s. 93--99 .- ISBN: 8389112558
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15534] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Sludge effect on groundwater quality / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Vide. Technologija. Resursi : IV Starptautiskas zinatniski praktiskas konferences materiali. Rezekne, Łotwa, 2003 .- Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2003, s. 85--91 .- ISBN: 9984585689
Słowa kluczowe: groundwater quality, pollution, sewage sludge, sludge exploitation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-15678] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Zanieczyszczenie wód podziemnych różnymi formami azotu w pobliżu lagun / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Woda - Ścieki - Odpady w Środowisku : VI konferencja naukowo-techniczna : oczyszczanie wody - nowe trendy. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 125--133 .- ISBN: 8389321602
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15754] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Zastosowanie wzorów opartych na wskaźniku mrozowym do obliczania głębokości przemarzania gruntu w Polsce / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : Konferencja naukowo-techniczna. Olsztyn-Kortowo, Polska, 2003 .- Olsztyn : [brak wydawcy], 2003, s. 87--92 .- ISBN: 8389112558
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15533] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Kształtowanie się jakości wody podziemnej na centralnym ujęciu wody Zawada w latach 1966-2000 / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 144--152 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14940] [data modyf: 25-07-2002 13:14]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska / (Red.) Andrzej Greinert, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, nr 139 (19) .- ISSN: 1895-7323
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4760] [data modyf: 22-09-2010 12:59]
[2] Przewodnik terenowy : V międzynarodowa konfeencja "Ochrona i rekultywacja dorzecza Odry: węgiel brunatny surowcem Nadodrza" / (Red.) Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Ewa Ogiołda, Anna Asani .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010, 28 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4758] [data modyf: 07-07-2010 13:17]
[3] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 14 / (Red.) Agnieszka Gontaszewska-Piekarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, nr 134 .- ISBN: 9788374810838
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Budownictwo ; 38 / (Red.) Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, nr 130 .- ISSN: 1508-40-19
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3974] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Budownictwo ; 37 / (Red.) Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński, Sebastian Węclewski .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, nr 129, 229 s. .- ISSN: 1508-40-19
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski