System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Aleksandra Arkit (dawniej: Dziok)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The existence of globally stable price mechanisms for pure exchange models with upper semicontinous multivalued excess demand / Aleksandra Arkit
// W: Game theory and mathematical economics / ed. A. Wieczorek, M. Malawski, A. Wiszniewska-Matyszkiel .- Warszawa : Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences, 2006 - (Banach Center Publications ; Vol. 71) - s. 15--28
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8315] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Applying e-learning systems for Big Data education / Grzegorz Arkit, Silva Robak, Aleksandra Arkit // Information Systems in Management .- 2018, Vol. 7, no. 2, s. 85--96, ISSN: 2084-5537, , eISSN: 2544-1728, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Big Data, Hadoop platform tools, Linux, cloud computing, e-learning platform, virtualization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22630/ISIM.2018.7.2.8
[AWCZ-23293] [data modyf: 15-11-2018 12:20]
[2] Globally stable price dynamics / Aleksandra Arkit // Journal of Mathematical Economics .- 2003, Vol. 39, no 1-2, s. 27--38, ISSN: 0304-4068, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-8974] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Application of duality in economy: decentralized management of a firm / Aleksandra Dziok // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996 .- T. 5 : Zarządzanie, s. 241--245
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15531] [data modyf: 23-05-2003 11:28]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Metody selekcyjne w analizie stabilności równowagi z zastosowaniami w modelach wymiany rynkowej / Aleksandra Arkit .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, 2005 .- 93 s. / Promotor: dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski