System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Krystyna Białek
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
0 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)

(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

0 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nowe technologie telekomunikacyjne w kształceniu na odległość na przykładzie przygotowania do eksternistycznego egzaminu maturalnego z matematyki / Anna Białek-Jaworska, Krystyna Białek
// W: Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi / red. nauk. N. Siemieniuk, R. Mosdorf .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2008 - s. 265--275 .- ISBN: 9788360432341
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10496] [data modyf: 02-10-2008 13:17]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A note on Choudhry's results / Krystyna Białek // Fibonacci Quarterly .- 1995, Vol. 33, no 2, s. 179--180, ISSN: 0015-0517,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13271] [data modyf: 02-10-2008 13:26]
[2] On Fermat's equation / Krystyna Białek, Aleksander Grytczuk // Fibonacci Quarterly .- 1991, Vol. 29, no 1, s. 62--65, ISSN: 0015-0517, : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11949] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Some remarks on certain diophantine equations / Krystyna Białek, Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1989, Vol. 19, no 9, s. 21--29 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] On some inequalities connected with Fermat's equation / Krystyna Białek // Elemente der Mathematik .- 1988, Vol. 43, no 3, s. 78--83 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8797] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] The equation of fermatin $G\sp {2} and Q\[...]$ / Krystyna Białek, Aleksander Grytczuk // Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Sectio Matematicae .- 1987, 18, no 11, s. 81--90 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11944] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Remark on Fermat's equation / Krystyna Białek // Discussiones Mathematicae .- 1985, Vol. 7, s. 119--122, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8799] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metody aktywizujące na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki / Krystyna Białek // W: Współczesne Problemy Nauczania Matematyki - (Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki) .- 2010, nr 3, s. 91--114 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8963] [data modyf: 22-06-2011 11:40]
[2] On some method in the theory of Pell's equation / Krystyna Białek, Władysław Ruszkowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 7) .- 1979, nr 62, s. 3--9 : bibliogr.wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8200] [data modyf: 02-10-2008 14:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Some remarks on Fermat's equation / Krystyna Białek // W: Proceedings of the Regional Mathematical Conference. Kalsk, Polska, 1988 .- Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego, 1990 .- Section : Algebra and Number Theory, s. 29--32
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wespół w zespół z Matematyką bez Granic : matematyczne początki : IV klasa szkoły podstawowej : materiały edukacyjne dla uczestnika Projektu / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, cz. 1 .- ISBN: 9788390432618
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4743] [data modyf: 08-06-2010 14:34]
[2] Wespół w zespół z Matematyką bez Granic ; matematyczne zmagania V klasa szkoły podstawowej / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, cz. 2 .- ISBN: 9788390432649
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4808] [data modyf: 30-12-2010 09:11]
[3] Wespół w zespół z Matematyką bez Granic : Matematyka i My V klasa szkoły podstawowej : materiały edukacyjne dla uczestnika Projektu : suplement podręcznika I / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, 50 s. .- ISBN: 9788393193332
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4892] [data modyf: 22-06-2011 12:33]
[4] Wespół w zespół z Matematyką bez granic : okiem matematyka, II klasa gimnazjum : materiały edukacyjne dla uczestnika projektu : suplement podręcznika I / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, 67 s. .- ISBN: 9788393193349
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4893] [data modyf: 22-06-2011 12:41]
[5] Wespół w zespół z Matematyką bez Granic : polubić matematykę I klasa gimnazjum : materiały edukacyjne dla uczestnika Projektu / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, cz. 1 .- ISBN: 9788390432625
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4744] [data modyf: 08-06-2010 14:33]
[6] Wespół w zespół z Matematyką bez granic : poznać matematykę : II klasa gimnazjum : materiały edukacyjne dla uczestnika Projektu / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, cz. 2, 141 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4810] [data modyf: 30-12-2010 09:35]
[7] Wespół w zespół z Matematyką bez granic : z matematyką na Ty : VI klasa szkoły podstawowej : materiały edukacyjne dla uczestnika Projektu / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, cz. 3, 137 s. .- ISBN: 9788393193301
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4834] [data modyf: 31-01-2011 11:33]
[8] Wespół w zespół z Matematyką bez granic : zawsze można coś poprawić, II klasa szkoły ponadgimnazjalnej : materiały edukacyjne uczestnika projektu : suplement podręcznika I / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, 104 s. .- ISBN: 9788393193356
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4894] [data modyf: 22-06-2011 12:47]
[9] Wespół w zespół z Matematyką bez granic : zrozumieć matematykę : III klasa gimnazjum : materiały edukacyjne dla uczestnika Projektu / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, cz. 3, 150 s. .- ISBN: 9788393193318
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4833] [data modyf: 31-01-2011 11:27]
[10] Wespół w zespół z Matematyką bez Granic do matury 2 : II klasa szkoły ponadgimnazjalnej : materiały edukacyjne dla uczestnika Projektu / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, cz. 2
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4809] [data modyf: 30-12-2010 09:21]
[11] Wespół w zespół z Matematyką bez granic do matury 3 : III klasa szkoły ponadgimnazjalnej : materiały edukacyjne dla uczestnika Projektu / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, cz. 3, 201 s. .- ISBN: 9788393193325
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4832] [data modyf: 31-01-2011 10:56]
[12] Wespół w zespół z Matematyką bez granic do matury I : I klasa szkoły ponadgimnazjalnej : materiały edukacyjne dla uczestnika Projektu / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, 198 s. .- CD-ROM
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4745] [data modyf: 08-06-2010 15:04]
[13] Wespół w zespół z Matematyką bez granic do matury I : I klasa szkoły ponadgimnazjalnej / (Red.) Krystyna Białek .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Matematyczne, 2010, 217 s. .- ISBN: 9788390432632
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4807] [data modyf: 30-12-2010 09:37]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski