System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Jacek Bojarski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 73 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Minimalizacja dynamicznego oddziaływania farmy wiatrowej na sieć dystrybucyjną w układzie sprzęgania z zasobnikiem energii, Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek
// W: Energetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji, 2014. / red. nauk. J. Popczyk, R. Kucęba, K. Dębowski, W. Jędrzejczyk, Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 148--152, ISBN: 9788363500924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16385] [data modyf: 27-08-2015 09:56]
[2] System ekspercki, Jan Bernasiński, Jacek Bojarski, Marcin Klimczak, Paweł Malinowski, Grzegorz Misztal, Marcin Wierzbiński, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia, 2013. / red. nauk. P. Ziembicki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 229--250, ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15929] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[3] Wpływ środowiska pracy na kształtowanie się produktywności czynnika ludzkiego przy uwzględnieniu uwarunkowań ergonomicznych, Mirela Ścigaj, Jacek Bojarski
// W: Ergonomiczne i ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, 2012. / red. nauk. J. Olszewski, Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 29--39, ISBN: 9788374176514
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14564] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Kanon kręgosłupa człowieka, Mirosław Mrozkowiak, Jacek Bojarski
// W: Wybrane uwarunkowania medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego, 2011. / red. A. Bogucka-Kocka, M. Feldo, J.Kocki, Lublin : Wydaw. Polihymnia, s. 249--283, ISBN: 9788372709691
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14484] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Metoda najmniejszych kwadratów dla estymacji parametrów w nieliniowych modelach regresji, Jacek Bojarski, Roman Zmyślony
// W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008, 2009. / red. P. Chrzan, E. Dziwok, Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach), s. 451--461, ISBN: 9788372464774
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11846] [data modyf: 29-03-2010 12:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Electromagnetic Compatibility Assessment in Multiconverter Power Systems - Conducted Interference Issues / Robert Smoleński, Piotr Leżyński, Jacek Bojarski, Wojciech Drozdz, Lok Choon Long, 2020. Measurement, 1--11, ISSN: 0263-2241, , eISSN: 1873-412X, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: aggregated interference, electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, photovoltaic power plant, power electronic converters
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.measurement.2020.108119         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-25411] [data modyf: 24-06-2020 08:47]
[200] [1]
[2] Use of underpasses by animals on a fenced expressway in a suburban area in western Poland / Agnieszka Ważna, Agnieszka Kaźmierczak, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2020. Nature Conservation Vol. 39, 1--18, ISSN: 1314-6947, , eISSN: 1314-3301, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: barrier effect, expressway, suburban area, vertebrate, wildlife underpasses
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3897/natureconservation.39.33967
[AWCZ-25204] [data modyf: 27-04-2020 09:26]
[31,3] [0,45]
[3] Frequent or scarce? Damage flight-enabling body parts in bats (Chiroptera) / Jan Cichocki, Marcin Warchałowski, Agnieszka Ważna, Iwona Gottfried, Anna Bator, Tomasz Gottfried, Adrianna Kościelska, Jacek Bojarski, Monika Pietraszko, Grzegorz Gabryś, 2019. PLoS One, 1--17, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0219783         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-24276] [data modyf: 01-08-2019 14:15]
[100] [1]
[4] Nearly neighbourly families of standard boxes / Jacek Bojarski, Andrzej Kisielewicz, Krzysztof Przesławski, 2019. Electronic Journal of Combinatorics Vol. 26, no. 4, 1--39, ISSN: 1077-8926, , eISSN: 1077-8926, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.37236/6771         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-24955] [data modyf: 18-02-2020 09:21]
[33,33] [0,33]
[5] Analysis of the impact of simulation model simplifications on the quality of low-energy buildings simulation results / Marcin Klimczak, Jacek Bojarski, Piotr Ziembicki, Piotr Kęskiewicz, 2018. Energy and Buildings Vol. 169, 141--147, ISSN: 0378-7788, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Computer simulation, Construction engineering, Energy performance, Energy performance analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.03.046         Cytowania wg Scopus: 7 [03-08-2020]
[AWCZ-22659] [data modyf: 16-04-2018 13:00]
[40] [1]
[6] Application of Stochastic Decentralized Active Demand Response (DADR) System for Load Frequency Control / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, 2018. IEEE Transactions on Smart Grid Vol. 9, no. 2, 1055--1062, ISSN: 1949-3053, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1109/TSG.2016.2574891         Cytowania wg Scopus: 18 [03-08-2020]
[AWCZ-20121] [data modyf: 23-04-2018 12:13]
[45] [1]
[7] Selective foraging on tree and shrub species by the European beaver Castor fiber in lowland and highland habitats in western Poland / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2018. Polish Journal of Ecology Vol. 66, 286--300, ISSN: 1505-2249, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: European beaver, highland sites, lowland sites, selective foraging, woody plants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.3.008         Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-23227] [data modyf: 23-10-2018 17:08]
[3,75] [0,25]
[8] Demand side management using DADR automation in the peak load reduction / Szymon Wermiński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, 2017. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 67, 998--1007, ISSN: 1364-0321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Decentralized demand side management, Load shifting, Peak load reduction, Power system efficiency, Thermostatically controlled loads
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2016.09.049         Cytowania wg Scopus: 17 [03-08-2020]
[AWCZ-20431] [data modyf: 23-02-2017 10:35]
[45] [1]
[9] Ocena odczynu popromiennego (OOP) u leczonych napromienianiem chorych na raka stercza w zależności od zastosowanej metody napromieniania: konformalnej 3D, IMRT, IGRT i V-MAT / Róża Poźniak-Balicka, Norbert Nowicki, Jacek Bojarski, Beata Iwanowska-Chomiak, Krzysztof Krasowski, 2017. Onkologia w Praktyce Klinicznej T. 3, supl. C, 6, ISSN: 1734-3542, , eISSN: 1734-6460,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22264] [data modyf: 29-01-2018 10:27]
[0] [0]
[10] Decentralized active demand response (DADR) system for improvement of frequency stability in distribution network / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Robert Smoleński, 2016. Electric Power Systems Research Vol. 134, 80--87, ISSN: 0378-7796, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decentralized system, demand management, system stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.epsr.2016.01.007         Cytowania wg Scopus: 14 [03-08-2020]
[AWCZ-19725] [data modyf: 25-08-2016 11:06]
[11] Diophantine equation based model of data transmission errors caused by interference generated by DC-DC converters with deterministic modulation / Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Piotr Leżyński, Zbigniew Sadowski, 2016. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 64, no. 3, 575--580, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Diophantine equation, electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, power electronic converters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0064
[AWCZ-20051] [data modyf: 13-10-2016 09:45]
[12] Distributed active demand response system for peak power reduction through load shifting / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, Jacek Bojarski, 2016. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 64, no. 4, 925--936, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: demand-side management, load shifting, power system, thermostatic devices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0101         Cytowania wg Scopus: 4 [03-08-2020]
[AWCZ-20786] [data modyf: 04-01-2017 14:02]
[13] Impact of sheep grazing on small mammals diversity in lower mountain coniferous forest glades / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2016. Applied Ecology and Environmental Research Vol. 14, no. 3, 115--127, ISSN: 1589-1623, , eISSN: 1785-0037, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Tatra Mountains, glades management, micromammals biodiversity, sheep grazing
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15666/aeer/1403_115127         Cytowania wg Scopus: 3 [03-08-2020]
[AWCZ-20031] [data modyf: 04-05-2016 12:51]
[14] CM voltage compensators for power electronic interfaces / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, Adam Kempski, Jarosław Luszcz, 2015. IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine Vol. 4, no. 1, 96--100, ISSN: 2162-2264, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1109/MEMC.2015.7098519         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-19071] [data modyf: 10-07-2015 13:27]
[15] The impact of the moon phases on winter activity of the noctule bats Nyctalus noctula / Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Jacek Bojarski, Agnieszka Ważna, 2015. Polish Journal of Ecology Vol. 63, 616--622, ISSN: 1505-2249, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: moon phases, noctule bat, urban areas, wintering activity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2015.63.4.014         Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-19837] [data modyf: 17-02-2016 12:50]
[16] Thermographic evaluation of the effect of cellulose added to straw litter on the temperature of bedding / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski, 2014. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Animal Husbandry) Vol. 17, no. 3, 1--7, ISSN: 1505-0297, bibliogr. tab. wykr. summ. http://www.ejpau.media.pl/volume17/issue3/art-09.html/
Słowa kluczowe: cellulose, litter, straw, thermovision, turkey
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18405] [data modyf: 03-09-2015 09:39]
[17] Time-domain-based assessment of data transmission error probability in smart grids with electromagnetic interference / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Piotr Leżyński, 2014. IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 61, no. 4, 1882--1890, ISSN: 0278-0046, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: communication, converters, electromagnetic compatibility (EMC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1109/TIE.2013.2263772         Cytowania wg Scopus: 20 [03-08-2020]
[AWCZ-17837] [data modyf: 20-08-2015 12:37]
[18] Damped sinusoidal function to model acute irradiation in radiotherapy patients / Andrzej Tukiendorf, Leszek Miszczyk, Jacek Bojarski, 2013. Physica Medica Vol. 29, no. 5, 513--519, ISSN: 1120-1797, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-17128] [data modyf: 20-08-2015 10:05]
[19] Pearson's random walk approach to evaluating interference generated by a group of converters / Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Adam Kempski, Piotr Leżyński, 2013. Applied Mathematics and Computation Vol. 219, no. 12, 6437--6444, ISSN: 0096-3003, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pearson's random walk, converters, electromagnetic compatibility, interference
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.amc.2012.12.088         Cytowania wg Scopus: 10 [03-08-2020]
[AWCZ-17060] [data modyf: 16-11-2015 21:29]
[20] Model M/G/1 PS w procesie modelowania mechanizmu CSMA-CA sieci standardu IEEE 802.15.4 / Dariusz Eljasz, Jacek Bojarski, 2012. Studia Informatica Vol. 33, no 3A, 37--47, ISSN: 0208-7286, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.14.4, M/G/1 PS, modele kolejkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16569] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] A differential equation related to the 1p-norms / Jacek Bojarski, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski, 2011. Annales Polonici Mathematici Vol. 101, no 3, 251--265, ISSN: 0066-2216, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 1p-norm, conjugate norm, curve, euclidean norm in R2, inner product
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.4064/ap101-3-5         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-15733] [data modyf: 04-07-2011 12:03]
[22] Determination of flux density produced by multilevel inverters in CM voltage filter / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, 2011. COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 30, no 3, 1019--1034, ISSN: 0332-1649, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electric filters, electromagnetism, flux density, voltage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1108/03321641111110960         Cytowania wg Scopus: 6 [03-08-2020]
[AWCZ-15726] [data modyf: 16-06-2011 13:44]
[23] Sexual dimorphism in Hucul horses using discriminant analysis / Halina Purzyc, F. Kobryńczuk, Jacek Bojarski, 2010. Animal, [6], ISSN: 1751-7311, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: conformation, horse, indices, linear measurements, sexual dimorphism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1017/S1751731110002223         Cytowania wg Scopus: 12 [03-08-2020]
[AWCZ-15398] [data modyf: 07-02-2011 11:11]
[24] Statistical approach to discharge bearing currents / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, 2010. COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 29, no 3, 647--666, ISSN: 0332-1649, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1108/03321641011028233         Cytowania wg Scopus: 5 [03-08-2020]
[AWCZ-14979] [data modyf: 31-08-2010 13:58]
[25] Ocena wartości nawozowej i plonotwórczej obornika indyczego w zależności od zastosowanego materiału ściółkowego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Jacek Bojarski, 2009. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2, 119--125, ISSN: 1231-0093, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: obornik, plon, urodzajność, zasobność, żyzność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14049] [data modyf: 02-10-2009 12:00]
[26] Studying external load in water reservoirs on the example of Slawskie Lake / A. D. Małecki, Jacek Bojarski, 2009. Sovremennyj Naučnyj Vestnik (Seria: Biologiâ, Geografiâ, Medicina, Ekologiâ, Sel'skoe Hozâjstvo) No 12, 94--106 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13960] [data modyf: 11-08-2009 13:00]
[27] The evaluation of chosen Hucul horses morphometric traits with the use of point method / Halina Purzyc, Jacek Bojarski, 2009. Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria, no 8, 17--26, ISSN: 1644-0676, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14824] [data modyf: 08-06-2010 11:06]
[28] Zaburzenia przewodzone generowane przez grupę zasilaczy AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową / Robert Smoleński, Adam Kempski, Radosław Kasperek, Jacek Bojarski, Andrzej Sołtysiak, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 144--148, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, deterministic modulation, electromagnetic compatibility, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja deterministyczna, modulacja pseudolosowa, random modulation, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13985] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[29] Ocena eksterieru konia huculskiego na podstawie wybranych wskaźników morfometrycznych. Wskaźniki głowy / Halina Purzyc, Henryk Kobryń, Marcin Komosa, Jacek Bojarski, 2008. Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria, no 7, 21--32, ISSN: 1644-0676, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: eksterier, exterior, head?s morphology index, hucul horse, koń huculski, wskaźniki morfometryczne głowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13459] [data modyf: 18-12-2008 10:15]
[30] Ocena eksterieru konia huculskiego na podstawie wybranych wskaźników morfometrycznych. Wskaźniki klatki piersiowej i miednicy / Halina Purzyc, Henryk Kobryń, Marcin Komosa, Jacek Bojarski, 2008. Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria, no 7, 33--46, ISSN: 1644-0676, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: eksterier, exterior, hucul horse, koń huculski, morphology index, wskaźnik morfometryczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13460] [data modyf: 18-12-2008 10:23]
[31] Ocena eksterieru konia huculskiego na podstawie wybranych wskaźników morfometrycznych (część I) / Halina Purzyc, Henryk Kobryń, Marcin Komosa, Jacek Bojarski, 2007. Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria, no 6, 49--64, ISSN: 1644-0676, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Hucul horse, eksterier, exterior, koń huculski, morphology index, wskaźnik morfometryczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13037] [data modyf: 04-06-2008 11:29]
[32] Statistical model of electrostatics discharge hazard in bearings of induction motor fed by inverter / Adam Kempski, Robert Smoleński, Jacek Bojarski, 2005. Journal of Electrostatics Vol. 63, 475--480 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bearing currents, hazard, induction motor, inverter, statistical model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Band copulas as spectral measures for two-dimensional stable random vectors / Jacek Bojarski, Jolanta Misiewicz, 2003. Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics Vol. 23, no 1, 69--75, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: James corelation for random variables, canonical spectral measure, copula, spectral measure, symmetric stable random vector
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9083] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] A new class of band copulas - distributions with uniform marginals / Jacek Bojarski, 2002. Journal of Mathematical Sciences Vol. 111, no 3, 3520--3523, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [03-08-2020]
[AWCZ-9531] [data modyf: 25-03-2004 14:25]
[35] Nonnegative estimation of mean Squared errors of linear predictors in mixed linear models / Jacek Bojarski, Stanisław Gnot, Ewa Synówka, 1999. Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods Vol. 19, no 2, 273--286, ISSN: 1234-3080, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: linear prediction, mean squared error, nonnegative estimation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8287] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Nonnegative bayesian estimators for nonnegative parametric functions in linear models / Jacek Bojarski, Roman Zmyślony, 1998. Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods Vol. 18, no 2, 187--193, ISSN: 1234-3080, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bayesian analysis, risc function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2725] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The evaluation of the fertilizing and yield potential of straw and cellulose manure / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 185--193, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: cellulose, celuloza, fertilizing value, manure, obornik, plon, przydatność nawozowa, straw, słoma, yield, yield potential,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0013
[AWI-10520] [data modyf: 06-11-2018 11:09]
[2] Testing of co-fermentation of poultry manure and corn silage / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 31--47, ISSN: 2080-5187, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ammonia nitrogen, amoniak, corn silage, digestion, fermentacja metanowa, kiszonka z kukurydzy, metan, methan, obornik drobiowy, poultry manure, testing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9974] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[3] Organic matter decomposition process in the straw and cellulose manure / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Jacek Bojarski // W: Ulučšenie ekspluatacionnyh pokazatelej sel'skohozâjstvennoj energetiki - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2012, Vyp. 13, s. 216--223 bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9302] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wpływ impedancji pasywnych filtrów EMC na częstość występowania i amplitudy prądów łożyskowych w układach napędowych PWM / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka(100) .- 2003, nr 927, s. 275--282 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6238] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Energy storage control algorithm for suppression of fluctuation of wind farm output power, 2018. Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski // W: Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering - i-MITEL 2018. Sulęcin, Polska New York : IEEE Xplore, 2018, s. 1--6
Słowa kluczowe: energy storage, renewable energy sources, wind farm

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/IMITEL.2018.8370489   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-23008] [data modyf: 23-10-2019 14:39]
[7,5] [0,5]
[2] Energy storage control strategy for flattening output power of a wind farm, 2018. Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski // W: Topical problems in the field of electrical and power engineering : doctoral school of energy and geotechnology III : 17th international symposium. Kuressaare, Estonia Tallinn : Tallinn University of Technology, 2018, s. 90--94, ISBN: 9789949832132
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22905] [data modyf: 03-07-2018 10:13]
[0] [0]
[3] A comparative study on DSM services employing distributed energy resources: energy storage and direct load control, 2017. Marcin Jarnut, Robert Smoleński, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski // W: 6th International Conference on Electrical Engineering and Informatics - ICEEI 2017. Langkawi, Malezja [B. m.], 2017, s. 1--5
Słowa kluczowe: demand side response, direct load control, energy storage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-22846] [data modyf: 05-12-2017 10:04]
[0] [0]
[4] Analysis of the impact of simulation model simplifications on the quality of low-energy buildings simulation results, 2017. Marcin Klimczak, Jacek Bojarski, Piotr Ziembicki, Piotr Kęskiewicz // W: International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17). Wroclaw, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2017, E3S Web of Conferences, Vol. 22, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20172200081   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-22983] [data modyf: 16-04-2018 12:50]
[3,75] [0,25]
[5] Badania właściwości zdecentralizowanego systemu sterowania popytem w aspekcie poprawy stabilności dynamicznej sieci dystrybucyjnych, 2014. Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-9 : IX ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Kościelisko, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2014, s. 177--180, ISBN: 9788392765370
Słowa kluczowe: częstotliwość, demand response, dynamic stability, frequency, stabilność dynamiczna, zarządzanie popytem

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21538] [data modyf: 25-08-2015 12:29]
[6] Compensation of CM voltage in systems consisting of interleaved AC-DC converters, 2014. Robert Smoleński, Marek Jasiński, Marcin Jarnut, Jacek Bojarski, Carlo Cecati // W: IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2014. Istanbul, Turcja [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1996--2001, ISBN: 9781479923991
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-21752] [data modyf: 25-08-2015 12:44]
[7] Wpływ pseudolosowych technik modulacji na wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej falowników napięcia, 2014. Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna. Lubniewice, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 1--8, ISBN: 9788393721641
Słowa kluczowe: falowniki napięcia, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, modulacja PWM

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21274] [data modyf: 07-09-2015 16:46]
[8] Wpływ zaburzeń przewodzonych generowanych przez układy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych PLC, 2014. Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Zbigniew Sadowski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna. Lubniewice, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 1--9, ISBN: 9788393721641
Słowa kluczowe: Power Line Communication (PLC), kompatybilność elektromagnetyczna, przekształtnik energoelektroniczny, transmisja danych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21275] [data modyf: 07-09-2015 16:46]
[9] CM voltage compensator for DC/DC converters, 2013. Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Jacek Bojarski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2013 [Dokument elektroniczny] : international conference - workshop. Ljubljana, Słowenia New York : IEEE Xplore, 2013, s. 264--268, ISBN: 9781467349116
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [03-08-2020]
[KONF-20896] [data modyf: 23-10-2019 12:33]
[10] Wpływ zaburzeń elektroenergetycznych przewodzonych generowanych przez interfejsy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych, 2013. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, Adam Kempski, Katarzyna Cieniak, Zbigniew Sadowski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--4, ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: data transmission, electromagnetic compatibility, interference, kompatybilność elektromagnetyczna, power electronic converter, przekształtnik energoelektroniczny, transmisja danych, zaburzenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21071] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[11] Aggregated conducted interferences generated by group of asynchronous drives with deterministic and Random modulation, 2012. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Luszcz // W: Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility - APEMC 2012. Singapore, Singapur [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 293--296, ISBN: 9781457715587
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[KONF-20566] [data modyf: 07-01-2014 14:08]
[12] EMI generated by power electronic interfaces in smart grids, 2012. Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE 2012. Rome, Włochy [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [5]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [03-08-2020]
[KONF-20568] [data modyf: 07-12-2012 12:22]
[13] Kompatybilność urządzeń elektronicznych a błądzenie losowe Pearsona, 2012. Jacek Bojarski, Robert Smoleński // W: XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska. Zakopane-Kościelisko, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2012, s. 3 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20452] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Ocena własności termicznych podłoża słomiastego z dodatkiem celulozy na podstawie zdjęć termograficznych, 2011. Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // W: Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej : XI międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Polanica Zdrój, Polska Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011, s. 94 [abstr.], ISBN: 9788377170526
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20127] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez grupę napędów asynchronicznych z modulacją deterministyczną i pseudolosową, 2011. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Łuszcz // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2011 : X krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2011, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788372834393
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20185] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Zero CM voltage multilevel inverters for smart grid applications, 2011. Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC 2011. Long Beach, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 448--453 [CD-ROM], ISBN: 9781457708107
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-20125] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Determination of flux density produced by multilevel inverters in common mode voltage filter, 2010. Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2010 : XXI symposium. Dortmund and Essen, Niemcy Poznań : PTETiS Publishers, 2010, s. 27--28, ISBN: 9788392134084
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19725] [data modyf: 26-08-2010 11:33]
[18] Przebieg procesu dekompozycji materii organicznej w oborniku słomiastym i celulozowym, 2010. Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // W: Inżynieria rolnicza a środowisko : XIV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Problemy Inżynierii Rolniczej. Szczecin, Polska Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2010, s. 216--221 [CD-ROM], ISBN: 9788376630496
Słowa kluczowe: biogeny, celuloza, dekompozycja, obornik, słoma

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19758] [data modyf: 18-10-2010 14:46]
[19] Statistical analysis of amplitudes and rate of bearing currents in PWM inverter fed drives, 2003. Jacek Bojarski, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Statistical Inference in linear Models - STATLIN '03 : international conference on mathematical statistics : abstracts. Będlewo, Polska Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 20 [abstr.], ISBN: 8389321580
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Geometryczna konstrukcja kopuł, 2002. Jacek Bojarski // W: Statystyka matematyczna : XXVIII Konferencja. Wisła, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 26 [abstr.], ISBN: 8391821706
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15307] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Interline power flow controller - probabilistic approach, 2002. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Zbigniew Fedyczak, Jacek Bojarski // W: 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02 : Conference proceedings. Cairns, Australia Piscataway : IEEE Service Center, 2002, Vol. 2, s. 1037--1042, ISBN: 078037262X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [03-08-2020]
[KONF-14928] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Probalistic Method for Parallel Filter's Power Selection in Interline Power Flow Controller, 2002. Ryszard Strzelecki, Jacek Bojarski, Grzegorz Benysek // W: Probalistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS 2002 : 7th International Conference. Naples, Włochy [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, Vol. 2, s. 997--1002, ISBN: 8871466195
Słowa kluczowe: load flow control, power quality, reactive power control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15076] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Selection of the parallel active filter's power rating when it is applied in distribution systems, 2002. Ryszard Strzelecki, Henryk Supronowicz, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Marius Klytta // W: Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC 2002 : 10th International Conference. Cavtat - Dubrovnik, Chorwacja [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 12 ] CD-ROM, ISBN: 9531840474
Słowa kluczowe: Active filters, FACTS, harmonics, power quality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Statistical methods of bearing damage risk estimation in PWM inverter-fed drives, 2002. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Ryszard Strzelecki // W: Probalistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS 2002 : 7th International Conference. Naples, Włochy [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, Vol. 2, s. 991--996, ISBN: 8871466195
Słowa kluczowe: electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, electrostatic discharges, passive filters, pulse width modulated inverters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Bearing current pulse rate in standard PWM drives, 2001. Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Marius Klytta // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: ASD drives, EDM, common mode current, common mode voltage, shaft voltage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10931] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Międzysystemowy sterownik przepływu mocy, 2001. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2001, T. 2, s. 591--596
Słowa kluczowe: MSPM, rozkład normalny, wariancja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11323] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Formalizacja podstawowych zagadnień syntezy mechanizmów dla zastosowania nowych metod wyznaczania, 1997. Jacek Bojarski, Tomasz Klekiel, Piotr Niewiadomski // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 4 : Mechanika, s. 36--41
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14704] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Nieujemne bayesowskie estymatory dla nieujemnych funkcji parametrów w modelach liniowych / Jacek Bojarski .- Politechnika Zielonogórska : Instytut Matematyki, 2000 .- 70 s. / Promotor: dr hab. Roman Zmyślony
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski