System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Jacek Bojarski
Wydział: Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Jednostka: Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 69 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 284 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
CZASOP: 245 (22,27)    INNE-REC: 9 (9)    KONF: 30 (7,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

17,75 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
89,75 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
CZASOP: 70,25 (6,39)    INNE-REC: 4,5 (4,5)    KONF: 15 (3,75)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,61 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Minimalizacja dynamicznego oddziaływania farmy wiatrowej na sieć dystrybucyjną w układzie sprzęgania z zasobnikiem energii / Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek
// W: Energetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji / red. nauk. J. Popczyk, R. Kucęba, K. Dębowski, W. Jędrzejczyk .- Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014 - s. 148--152 .- ISBN: 9788363500924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16385] [data modyf: 27-08-2015 09:56]
[2] System ekspercki / Jan Bernasiński, Jacek Bojarski, Marcin Klimczak, Paweł Malinowski, Grzegorz Misztal, Marcin Wierzbiński, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 229--250 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15929] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[3] Wpływ środowiska pracy na kształtowanie się produktywności czynnika ludzkiego przy uwzględnieniu uwarunkowań ergonomicznych / Mirela Ścigaj, Jacek Bojarski
// W: Ergonomiczne i ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego / red. nauk. J. Olszewski .- Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012 - s. 29--39 .- ISBN: 9788374176514
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14564] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Kanon kręgosłupa człowieka / Mirosław Mrozkowiak, Jacek Bojarski
// W: Wybrane uwarunkowania medyczne i społeczne rozwoju dziecka niepełnosprawnego / red. A. Bogucka-Kocka, M. Feldo, J.Kocki .- Lublin : Wydaw. Polihymnia, 2011 - s. 249--283 .- ISBN: 9788372709691
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14484] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Metoda najmniejszych kwadratów dla estymacji parametrów w nieliniowych modelach regresji / Jacek Bojarski, Roman Zmyślony
// W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008 / red. P. Chrzan, E. Dziwok .- Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009 - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach) - s. 451--461 .- ISBN: 9788372464774
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11846] [data modyf: 29-03-2010 12:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of the impact of simulation model simplifications on the quality of low-energy buildings simulation results / Marcin Klimczak, Jacek Bojarski, Piotr Ziembicki, Piotr Kęskiewicz // Energy and Buildings .- 2018, Vol. 169, s. 141--147, ISSN: 0378-7788, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Computer simulation, Construction engineering, Energy performance, Energy performance analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2018.03.046         Cytowania wg Scopus: 4 [27-05-2019]
[AWCZ-22659] [data modyf: 16-04-2018 13:00]
[2] Application of Stochastic Decentralized Active Demand Response (DADR) System for Load Frequency Control / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński // IEEE Transactions on Smart Grid .- 2018, Vol. 9, no. 2, s. 1055--1062, ISSN: 1949-3053, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1109/TSG.2016.2574891         Cytowania wg Scopus: 8 [27-05-2019]
[AWCZ-20121] [data modyf: 23-04-2018 12:13]
[3] Selective foraging on tree and shrub species by the European beaver Castor fiber in lowland and highland habitats in western Poland / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś // Polish Journal of Ecology .- 2018, Vol. 66, s. 286--300, ISSN: 1505-2249, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: European beaver, highland sites, lowland sites, selective foraging, woody plants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.3.008         Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[AWCZ-23227] [data modyf: 23-10-2018 17:08]
[4] Demand side management using DADR automation in the peak load reduction / Szymon Wermiński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski // Renewable and Sustainable Energy Reviews .- 2017, Vol. 67, s. 998--1007, ISSN: 1364-0321, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Decentralized demand side management, Load shifting, Peak load reduction, Power system efficiency, Thermostatically controlled loads
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2016.09.049         Cytowania wg Scopus: 10 [27-05-2019]
[AWCZ-20431] [data modyf: 23-02-2017 10:35]
[5] Ocena odczynu popromiennego (OOP) u leczonych napromienianiem chorych na raka stercza w zależności od zastosowanej metody napromieniania: konformalnej 3D, IMRT, IGRT i V-MAT / Róża Poźniak-Balicka, Norbert Nowicki, Jacek Bojarski, Beata Iwanowska-Chomiak, Krzysztof Krasowski // Onkologia w Praktyce Klinicznej .- 2017, T. 3, supl. C, s. 6, ISSN: 1734-3542, , eISSN: 1734-6460,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22264] [data modyf: 29-01-2018 10:27]
[6] Decentralized active demand response (DADR) system for improvement of frequency stability in distribution network / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Robert Smoleński // Electric Power Systems Research .- 2016, Vol. 134, s. 80--87, ISSN: 0378-7796, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: decentralized system, demand management, system stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.epsr.2016.01.007         Cytowania wg Scopus: 11 [27-05-2019]
[AWCZ-19725] [data modyf: 25-08-2016 11:06]
[7] Diophantine equation based model of data transmission errors caused by interference generated by DC-DC converters with deterministic modulation / Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Piotr Leżyński, Zbigniew Sadowski // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2016, Vol. 64, no. 3, s. 575--580, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Diophantine equation, electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, power electronic converters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0064
[AWCZ-20051] [data modyf: 13-10-2016 09:45]
[8] Distributed active demand response system for peak power reduction through load shifting / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, Jacek Bojarski // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2016, Vol. 64, no. 4, s. 925--936, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: demand-side management, load shifting, power system, thermostatic devices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0101         Cytowania wg Scopus: 3 [27-05-2019]
[AWCZ-20786] [data modyf: 04-01-2017 14:02]
[9] Impact of sheep grazing on small mammals diversity in lower mountain coniferous forest glades / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś // Applied Ecology and Environmental Research .- 2016, Vol. 14, no. 3, s. 115--127, ISSN: 1589-1623, , eISSN: 1785-0037, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Tatra Mountains, glades management, micromammals biodiversity, sheep grazing
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15666/aeer/1403_115127         Cytowania wg Scopus: 2 [27-05-2019]
[AWCZ-20031] [data modyf: 04-05-2016 12:51]
[10] CM voltage compensators for power electronic interfaces / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, Adam Kempski, Jarosław Luszcz // IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine .- 2015, Vol. 4, no. 1, s. 96--100, ISSN: 2162-2264, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1109/MEMC.2015.7098519         Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[AWCZ-19071] [data modyf: 10-07-2015 13:27]
[11] The impact of the moon phases on winter activity of the noctule bats Nyctalus noctula / Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Jacek Bojarski, Agnieszka Ważna // Polish Journal of Ecology .- 2015, Vol. 63, s. 616--622, ISSN: 1505-2249, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: moon phases, noctule bat, urban areas, wintering activity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2015.63.4.014         Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[AWCZ-19837] [data modyf: 17-02-2016 12:50]
[12] Thermographic evaluation of the effect of cellulose added to straw litter on the temperature of bedding / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // Electronic Journal of Polish Agricultural Universities [online] (Seria: Animal Husbandry) .- 2014, Vol. 17, no. 3, s. 1--7, ISSN: 1505-0297, : bibliogr.tab.wykr.summ. http://www.ejpau.media.pl/volume17/issue3/art-09.html/
Słowa kluczowe: cellulose, litter, straw, thermovision, turkey
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18405] [data modyf: 03-09-2015 09:39]
[13] Time-domain-based assessment of data transmission error probability in smart grids with electromagnetic interference / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Piotr Leżyński // IEEE Transactions on Industrial Electronics .- 2014, Vol. 61, no. 4, s. 1882--1890, ISSN: 0278-0046, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: communication, converters, electromagnetic compatibility (EMC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1109/TIE.2013.2263772         Cytowania wg Scopus: 16 [27-05-2019]
[AWCZ-17837] [data modyf: 20-08-2015 12:37]
[14] Damped sinusoidal function to model acute irradiation in radiotherapy patients / Andrzej Tukiendorf, Leszek Miszczyk, Jacek Bojarski // Physica Medica .- 2013, Vol. 29, no. 5, s. 513--519, ISSN: 1120-1797, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[AWCZ-17128] [data modyf: 20-08-2015 10:05]
[15] Pearson's random walk approach to evaluating interference generated by a group of converters / Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Adam Kempski, Piotr Leżyński // Applied Mathematics and Computation .- 2013, Vol. 219, no. 12, s. 6437--6444, ISSN: 0096-3003, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Pearson's random walk, converters, electromagnetic compatibility, interference
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.amc.2012.12.088         Cytowania wg Scopus: 9 [27-05-2019]
[AWCZ-17060] [data modyf: 16-11-2015 21:29]
[16] Model M/G/1 PS w procesie modelowania mechanizmu CSMA-CA sieci standardu IEEE 802.15.4 / Dariusz Eljasz, Jacek Bojarski // Studia Informatica .- 2012, Vol. 33, no 3A, s. 37--47, ISSN: 0208-7286, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: IEEE 802.14.4, M/G/1 PS, modele kolejkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16569] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] A differential equation related to the 1p-norms / Jacek Bojarski, Tomasz Małolepszy, Janusz Matkowski // Annales Polonici Mathematici .- 2011, Vol. 101, no 3, s. 251--265, ISSN: 0066-2216, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 1p-norm, conjugate norm, curve, euclidean norm in R2, inner product
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.4064/ap101-3-5         Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[AWCZ-15733] [data modyf: 04-07-2011 12:03]
[18] Determination of flux density produced by multilevel inverters in CM voltage filter / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering .- 2011, Vol. 30, no 3, s. 1019--1034, ISSN: 0332-1649, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: electric filters, electromagnetism, flux density, voltage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1108/03321641111110960         Cytowania wg Scopus: 6 [27-05-2019]
[AWCZ-15726] [data modyf: 16-06-2011 13:44]
[19] Sexual dimorphism in Hucul horses using discriminant analysis / Halina Purzyc, F. Kobryńczuk, Jacek Bojarski // Animal .- 2010, s. [6], ISSN: 1751-7311, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: conformation, horse, indices, linear measurements, sexual dimorphism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1017/S1751731110002223         Cytowania wg Scopus: 10 [27-05-2019]
[AWCZ-15398] [data modyf: 07-02-2011 11:11]
[20] Statistical approach to discharge bearing currents / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski // COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering .- 2010, Vol. 29, no 3, s. 647--666, ISSN: 0332-1649, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1108/03321641011028233         Cytowania wg Scopus: 5 [27-05-2019]
[AWCZ-14979] [data modyf: 31-08-2010 13:58]
[21] Ocena wartości nawozowej i plonotwórczej obornika indyczego w zależności od zastosowanego materiału ściółkowego / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Hanna Houszka, Jacek Bojarski // Problemy Inżynierii Rolniczej .- 2009, nr 2, s. 119--125, ISSN: 1231-0093, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: obornik, plon, urodzajność, zasobność, żyzność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14049] [data modyf: 02-10-2009 12:00]
[22] Studying external load in water reservoirs on the example of Slawskie Lake / A. D. Małecki, Jacek Bojarski // Sovremennyj Naučnyj Vestnik (Seria: Biologiâ, Geografiâ, Medicina, Ekologiâ, Sel'skoe Hozâjstvo) .- 2009, No 12, s. 94--106 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13960] [data modyf: 11-08-2009 13:00]
[23] The evaluation of chosen Hucul horses morphometric traits with the use of point method / Halina Purzyc, Jacek Bojarski // Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria .- 2009, no 8, s. 17--26, ISSN: 1644-0676, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14824] [data modyf: 08-06-2010 11:06]
[24] Zaburzenia przewodzone generowane przez grupę zasilaczy AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową / Robert Smoleński, Adam Kempski, Radosław Kasperek, Jacek Bojarski, Andrzej Sołtysiak // Przegląd Elektrotechniczny .- 2009, nr 8, s. 144--148, ISSN: 0033-2097, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, deterministic modulation, electromagnetic compatibility, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja deterministyczna, modulacja pseudolosowa, random modulation, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13985] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[25] Ocena eksterieru konia huculskiego na podstawie wybranych wskaźników morfometrycznych. Wskaźniki głowy / Halina Purzyc, Henryk Kobryń, Marcin Komosa, Jacek Bojarski // Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria .- 2008, no 7, s. 21--32, ISSN: 1644-0676, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: eksterier, exterior, head?s morphology index, hucul horse, koń huculski, wskaźniki morfometryczne głowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13459] [data modyf: 18-12-2008 10:15]
[26] Ocena eksterieru konia huculskiego na podstawie wybranych wskaźników morfometrycznych. Wskaźniki klatki piersiowej i miednicy / Halina Purzyc, Henryk Kobryń, Marcin Komosa, Jacek Bojarski // Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria .- 2008, no 7, s. 33--46, ISSN: 1644-0676, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: eksterier, exterior, hucul horse, koń huculski, morphology index, wskaźnik morfometryczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13460] [data modyf: 18-12-2008 10:23]
[27] Ocena eksterieru konia huculskiego na podstawie wybranych wskaźników morfometrycznych (część I) / Halina Purzyc, Henryk Kobryń, Marcin Komosa, Jacek Bojarski // Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria .- 2007, no 6, s. 49--64, ISSN: 1644-0676, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Hucul horse, eksterier, exterior, koń huculski, morphology index, wskaźnik morfometryczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13037] [data modyf: 04-06-2008 11:29]
[28] Statistical model of electrostatics discharge hazard in bearings of induction motor fed by inverter / Adam Kempski, Robert Smoleński, Jacek Bojarski // Journal of Electrostatics .- 2005, Vol. 63, s. 475--480 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bearing currents, hazard, induction motor, inverter, statistical model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Band copulas as spectral measures for two-dimensional stable random vectors / Jacek Bojarski, Jolanta Misiewicz // Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics .- 2003, Vol. 23, no 1, s. 69--75, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: James corelation for random variables, canonical spectral measure, copula, spectral measure, symmetric stable random vector
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9083] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] A new class of band copulas - distributions with uniform marginals / Jacek Bojarski // Journal of Mathematical Sciences .- 2002, Vol. 111, no 3, s. 3520--3523, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [27-05-2019]
[AWCZ-9531] [data modyf: 25-03-2004 14:25]
[31] Nonnegative estimation of mean Squared errors of linear predictors in mixed linear models / Jacek Bojarski, Stanisław Gnot, Ewa Synówka-Bejenka // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1999, Vol. 19, no 2, s. 273--286, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: linear prediction, mean squared error, nonnegative estimation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8287] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Nonnegative bayesian estimators for nonnegative parametric functions in linear models / Jacek Bojarski, Roman Zmyślony // Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods .- 1998, Vol. 18, no 2, s. 187--193, ISSN: 1234-3080, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bayesian analysis, risc function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2725] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The evaluation of the fertilizing and yield potential of straw and cellulose manure / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 185--193, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: cellulose, celuloza, fertilizing value, manure, obornik, plon, przydatność nawozowa, straw, słoma, yield, yield potential,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0013
[AWI-10520] [data modyf: 06-11-2018 11:09]
[2] Testing of co-fermentation of poultry manure and corn silage / Andrzej Jędrczak, Dariusz Królik, Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Monika Suchowska-Kisielewicz, Jacek Bojarski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 13, s. 31--47, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ammonia nitrogen, amoniak, corn silage, digestion, fermentacja metanowa, kiszonka z kukurydzy, metan, methan, obornik drobiowy, poultry manure, testing,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9974] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[3] Organic matter decomposition process in the straw and cellulose manure / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Tadeusz Kuczyński, Jacek Bojarski // W: Ulučšenie ekspluatacionnyh pokazatelej sel'skohozâjstvennoj energetiki - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2012, Vyp. 13, s. 216--223 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9302] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Wpływ impedancji pasywnych filtrów EMC na częstość występowania i amplitudy prądów łożyskowych w układach napędowych PWM / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka(100) .- 2003, nr 927, s. 275--282 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6238] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Energy storage control algorithm for suppression of fluctuation of wind farm output power / Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski // W: Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering - i-MITEL 2018. Sulęcin, Polska, 2018 .- New York : IEEE Explore, 2018, s. 1--6
Słowa kluczowe: energy storage, renewable energy sources, wind farm

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/IMITEL.2018.8370489   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[KONF-23008] [data modyf: 03-07-2018 10:12]
[2] Energy storage control strategy for flattening output power of a wind farm / Bartosz Waśkowicz, Jacek Bojarski // W: Topical problems in the field of electrical and power engineering : doctoral school of energy and geotechnology III : 17th international symposium. Kuressaare, Estonia, 2018 .- Tallinn : Tallinn University of Technology, 2018, s. 90--94 .- ISBN: 9789949832132
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22905] [data modyf: 03-07-2018 10:13]
[3] A comparative study on DSM services employing distributed energy resources: energy storage and direct load control / Marcin Jarnut, Robert Smoleński, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski // W: 6th International Conference on Electrical Engineering and Informatics - ICEEI 2017. Langkawi, Malezja, 2017 .- [B. m.], 2017, s. 1--5
Słowa kluczowe: demand side response, direct load control, energy storage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[KONF-22846] [data modyf: 05-12-2017 10:04]
[4] Analysis of the impact of simulation model simplifications on the quality of low-energy buildings simulation results / Marcin Klimczak, Jacek Bojarski, Piotr Ziembicki, Piotr Kęskiewicz // W: International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17). Wroclaw, Polska, 2017 .- Les Ulis : EDP Sciences, 2017 .- E3S Web of Conferences, Vol. 22, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20172200081   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[KONF-22983] [data modyf: 16-04-2018 12:50]
[5] Badania właściwości zdecentralizowanego systemu sterowania popytem w aspekcie poprawy stabilności dynamicznej sieci dystrybucyjnych / Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-9 : IX ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Kościelisko, Polska, 2014 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2014, s. 177--180 .- ISBN: 9788392765370
Słowa kluczowe: częstotliwość, demand response, dynamic stability, frequency, stabilność dynamiczna, zarządzanie popytem

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21538] [data modyf: 25-08-2015 12:29]
[6] Compensation of CM voltage in systems consisting of interleaved AC-DC converters / Robert Smoleński, Marek Jasiński, Marcin Jarnut, Jacek Bojarski, Carlo Cecati // W: IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2014. Istanbul, Turcja, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1996--2001 .- ISBN: 9781479923991
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[KONF-21752] [data modyf: 25-08-2015 12:44]
[7] Wpływ pseudolosowych technik modulacji na wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej falowników napięcia / Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna. Lubniewice, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 1--8 .- ISBN: 9788393721641
Słowa kluczowe: falowniki napięcia, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, modulacja PWM

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21274] [data modyf: 07-09-2015 16:46]
[8] Wpływ zaburzeń przewodzonych generowanych przez układy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych PLC / Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Zbigniew Sadowski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna. Lubniewice, Polska, 2014 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 1--9 .- ISBN: 9788393721641
Słowa kluczowe: Power Line Communication (PLC), kompatybilność elektromagnetyczna, przekształtnik energoelektroniczny, transmisja danych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21275] [data modyf: 07-09-2015 16:46]
[9] CM voltage compensator for DC/DC converters / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Jacek Bojarski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2013 [Dokument elektroniczny] : international conference - workshop. Ljubljana, Słowenia, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 264--268 .- ISBN: 9781467349116
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [27-05-2019]
[KONF-20896] [data modyf: 17-03-2017 14:06]
[10] Wpływ zaburzeń elektroenergetycznych przewodzonych generowanych przez interfejsy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, Adam Kempski, Katarzyna Cieniak, Zbigniew Sadowski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska, 2013 .- Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--4 .- ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: data transmission, electromagnetic compatibility, interference, kompatybilność elektromagnetyczna, power electronic converter, przekształtnik energoelektroniczny, transmisja danych, zaburzenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21071] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[11] Aggregated conducted interferences generated by group of asynchronous drives with deterministic and Random modulation / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Luszcz // W: Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility - APEMC 2012. Singapore, Singapur, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 293--296 .- ISBN: 9781457715587
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [27-05-2019]
[KONF-20566] [data modyf: 07-01-2014 14:08]
[12] EMI generated by power electronic interfaces in smart grids / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE 2012. Rome, Włochy, 2012 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [5]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[KONF-20568] [data modyf: 07-12-2012 12:22]
[13] Kompatybilność urządzeń elektronicznych a błądzenie losowe Pearsona / Jacek Bojarski, Robert Smoleński // W: XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska. Zakopane-Kościelisko, Polska, 2012 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2012, s. 3 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20452] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Ocena własności termicznych podłoża słomiastego z dodatkiem celulozy na podstawie zdjęć termograficznych / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // W: Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej : XI międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa. Polanica Zdrój, Polska, 2011 .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011, s. 94 [abstr.] .- ISBN: 9788377170526
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20127] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez grupę napędów asynchronicznych z modulacją deterministyczną i pseudolosową / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Łuszcz // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2011 : X krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska, 2011 .- Łódź : [brak wydawcy], 2011, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9788372834393
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20185] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Zero CM voltage multilevel inverters for smart grid applications / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC 2011. Long Beach, USA, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 448--453 [CD-ROM] .- ISBN: 9781457708107
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [27-05-2019]
[KONF-20125] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Determination of flux density produced by multilevel inverters in common mode voltage filter / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2010 : XXI symposium. Dortmund and Essen, Niemcy, 2010 .- Poznań : PTETiS Publishers, 2010, s. 27--28 .- ISBN: 9788392134084
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19725] [data modyf: 26-08-2010 11:33]
[18] Przebieg procesu dekompozycji materii organicznej w oborniku słomiastym i celulozowym / Oryna Słobodzian-Ksenicz, Jacek Bojarski // W: Inżynieria rolnicza a środowisko : XIV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Problemy Inżynierii Rolniczej. Szczecin, Polska, 2010 .- Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2010, s. 216--221 [CD-ROM] .- ISBN: 9788376630496
Słowa kluczowe: biogeny, celuloza, dekompozycja, obornik, słoma

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19758] [data modyf: 18-10-2010 14:46]
[19] Statistical analysis of amplitudes and rate of bearing currents in PWM inverter fed drives / Jacek Bojarski, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Statistical Inference in linear Models - STATLIN '03 : international conference on mathematical statistics : abstracts. Będlewo, Polska, 2003 .- Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 20 [abstr.] .- ISBN: 8389321580
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Geometryczna konstrukcja kopuł / Jacek Bojarski // W: Statystyka matematyczna : XXVIII Konferencja. Wisła, Polska, 2002 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2002, s. 26 [abstr.] .- ISBN: 8391821706
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15307] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Interline power flow controller - probabilistic approach / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Zbigniew Fedyczak, Jacek Bojarski // W: 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02 : Conference proceedings. Cairns, Australia, 2002 .- Piscataway : IEEE Service Center, 2002 .- Vol. 2, s. 1037--1042 .- ISBN: 078037262X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [27-05-2019]
[KONF-14928] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Probalistic Method for Parallel Filter's Power Selection in Interline Power Flow Controller / Ryszard Strzelecki, Jacek Bojarski, Grzegorz Benysek // W: Probalistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS 2002 : 7th International Conference. Naples, Włochy, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002 .- Vol. 2, s. 997--1002 .- ISBN: 8871466195
Słowa kluczowe: load flow control, power quality, reactive power control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15076] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Selection of the parallel active filter's power rating when it is applied in distribution systems / Ryszard Strzelecki, Henryk Supronowicz, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Marius Klytta // W: Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC 2002 : 10th International Conference. Cavtat - Dubrovnik, Chorwacja, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 12 ] CD-ROM .- ISBN: 9531840474
Słowa kluczowe: Active filters, FACTS, harmonics, power quality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Statistical methods of bearing damage risk estimation in PWM inverter-fed drives / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Ryszard Strzelecki // W: Probalistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS 2002 : 7th International Conference. Naples, Włochy, 2002 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2002 .- Vol. 2, s. 991--996 .- ISBN: 8871466195
Słowa kluczowe: electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, electrostatic discharges, passive filters, pulse width modulated inverters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Bearing current pulse rate in standard PWM drives / Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Marius Klytta // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria, 2001 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: ASD drives, EDM, common mode current, common mode voltage, shaft voltage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10931] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Międzysystemowy sterownik przepływu mocy / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska, 2001 .- Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2001 .- T. 2, s. 591--596
Słowa kluczowe: MSPM, rozkład normalny, wariancja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11323] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Formalizacja podstawowych zagadnień syntezy mechanizmów dla zastosowania nowych metod wyznaczania / Jacek Bojarski, Tomasz Klekiel, Piotr Niewiadomski // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997 .- T. 4 : Mechanika, s. 36--41
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14704] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Nieujemne bayesowskie estymatory dla nieujemnych funkcji parametrów w modelach liniowych / Jacek Bojarski .- Politechnika Zielonogórska : Instytut Matematyki, 2000 .- 70 s. / Promotor: dr hab. Roman Zmyślony
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski