System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 85 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Partitions of graphs / Mieczysław Borowiecki
// W: Structural analysis of complex networks / ed. M. Dehmer .- Boston : Birkhäuser, 2011 - s. 27--47 .- ISBN: 9780817647889    DOI: 10.1007/978-0-8176-4789-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12565] [data modyf: 17-01-2011 12:24]
[2] On hallian digraphs and their binding number / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak
// W: Combinatorics and graph theory .- Warszawa : Polish Scientific Publishers, 1989 - (Banach Center Publications ; Vol. 25) - s. 33--37 .- ISBN: 8301093005
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7087] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Connected domination game / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz, Elżbieta Sidorowicz // Applicable Analysis and Discrete Mathematics .- 2019, Vol. 13, iss. 1, s. 261--289, ISSN: 1452-8630, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.2298/AADM171126020B         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-23290] [data modyf: 27-09-2019 14:18]
[2] P-apex graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2018, Vol. 38, s. 323--349, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: forbidden subgraphs, hypergraphs, induced hereditary classes of graphs, transversal number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.7151/dmgt.2041         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-22526] [data modyf: 04-07-2018 14:16]
[3] Colourings of (k -r, k)-tress / Mieczysław Borowiecki, H. P. Patil // Opuscula Mathematica .- 2017, Vol. 37, no. 4, s. 491--500, ISSN: 1232-9274, , eISSN: 2300-6919, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: chromatic polynomial, colouring, partition number, tree
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7494/OpMath.2017.37.4.491         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-21505] [data modyf: 28-06-2017 09:14]
[4] Hamiltonicity and generalised total colourings of planar graphs / Mieczysław Borowiecki, Izak Broere // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2016, Vol. 36, no. 2, s. 243--257, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Hamilton cycle, even planar triangulation, hereditary property, total colouring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.7151/dmgt.1874         Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-20693] [data modyf: 04-07-2018 14:17]
[5] A feedback vertex set of 2-degenerate graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz // Theoretical Computer Science .- 2014, Vol. 557, s. 50--58, ISSN: 0304-3975, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: 2-Degenerate graphs, Decycling set, Feedback vertex set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.tcs.2014.08.016         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-18535] [data modyf: 21-08-2015 09:53]
[6] Acyclic homomorphisms to stars of graph Cartesian products and chordal bipartite graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt // Discrete Mathematics .- 2012, Vol. 312, no 14, s. 2146--2152, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cartesian product, chordal bipartite graph, feedback vertex set, graph homomorphism, hypercube
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.disc.2011.08.030         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-16473] [data modyf: 27-08-2015 10:46]
[7] Coloring chip configurations on graphs and digraphs / Mieczysław Borowiecki, Jarosław Grytczuk, Monika Pilśniak // Information Processing Letters .- 2012, Vol. 112, no 1-2, s. 1--4, ISSN: 0020-0190, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: combinatorial problems, graph algorithms, graph coloring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.ipl.2011.09.011         Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-16068] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Q-Ramsey classes of graphs / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz // Discrete Mathematics .- 2012, Vol. 312, no 23, s. 3437--3443, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hereditary property, Ramsey class, Vertex colouring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.disc.2012.02.007         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-16797] [data modyf: 12-12-2012 12:25]
[9] Generalized total colorings of graphs / Mieczysław Borowiecki, Bożena Kempa, Massimiliano Marango, Peter Mihok // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2011, Vol. 31, no 2, s. 209--222, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.
Słowa kluczowe: complete graphs, cycles, generalized total colorings, hereditary properties, paths
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-15668] [data modyf: 25-05-2011 11:00]
[10] The complexity of some acyclic improper colourings / Mieczysław Borowiecki, Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz // Discrete Mathematics .- 2011, Vol. 311, no 8-9, s. 732--737, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: acyclic colourings, graph algorithms, subcubic graphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.disc.2011.01.023         Cytowania wg Scopus: 3 [14-10-2019]
[AWCZ-15495] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[11] Acyclic colourings of graphs with bounded degree / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz, Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz // Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science .- 2010, Vol. 12, no 1, s. 59--74, ISSN: 1462-7264, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: acyclic colouring, subcubic graph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)        Cytowania wg Scopus: 4 [14-10-2019]
[AWCZ-14546] [data modyf: 09-03-2010 15:29]
[12] Acyclic edge colouring of planar graphs without short cycles / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz // Discrete Mathematics .- 2010, Vol. 310, no 9, s. 1445--1455, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: acyclic edge colouring, planar graph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.disc.2009.06.007         Cytowania wg Scopus: 27 [14-10-2019]
[AWCZ-14577] [data modyf: 24-03-2010 09:23]
[13] On extremal sizes of lokally k-tree graphs / Mieczysław Borowiecki, Piotr Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz, Zdzisław Skupień // Czechoslovak Mathematical Journal .- 2010, Vol. 60, s. 571--587, ISSN: 0011-4642, : bibliogr.rys.summ. .- dr inż. Piotr Borowiecki - brak afiliacji UZ
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14825] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[14] Acyclic reducible bounds for outerplanar graphs / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz, Mariusz Hałuszczak // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2009, Vol. 29, no 2, s. 219--239, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-13989] [data modyf: 07-09-2009 10:04]
[15] Matching cutsets in graphs of diameter 2 / Mieczysław Borowiecki, Katarzyna Jesse-Józefczyk // Theoretical Computer Science .- 2008, Vol. 407, no 1-3, s. 574--582, ISSN: 0304-3975, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: graph algorithms, matching cutset, stable cutset
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.tcs.2008.07.002         Cytowania wg Scopus: 10 [14-10-2019]
[AWCZ-13359] [data modyf: 03-11-2008 15:18]
[16] Game list colouring of graphs / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz, Zsolt Tuza // Electronic Journal of Combinatorics .- 2007, Vol. 14, no 1, s. [1--11], ISSN: 1077-8926, : bibliogr.rys.summ. .- http://www.combinatorics.org/, [dostęp: 18.04.2007]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [14-10-2019]
[AWCZ-12048] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Generalised game colouring of graphs / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz // Discrete Mathematics .- 2007, Vol. 307, no 11-12, s. 1225--1231, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: game reducible property, generalised game colouring, hereditary property
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-12050] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] On chromaticity of hypergraphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Łazuka // Discrete Mathematics .- 2007, Vol. 307, no 11-12, s. 1418--1429, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: chromatic polynomial, chromatically characterized hypergraphs, uniform hypertrees, uniform unicyclic hypergraphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [14-10-2019]
[AWCZ-12049] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] List coloring of Cartesian products of graphs / Mieczysław Borowiecki, Stanislav Jendrol, Daniel Král, Jozef Miškuf // Discrete Mathematics .- 2006, Vol. 306, no 16, s. 1955--1958, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Cartesian product of graph, Graph coloring, List coloring, Products of graph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-11291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] On partitions of hereditary properties of graphs / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2006, Vol. 26, no 3, s. 377--387, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Ramsey class, acyclic colouring, hereditary property
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11337] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Ramsey (K1,2 , K3) - minimal graphs / Mieczysław Borowiecki, I. Schiermeyer, Elżbieta Sidorowicz // Electronic Journal of Combinatorics .- 2005, Vol. 12, s. [1-15], ISSN: 1077-8926, : bibliogr.summ. .- http://www.combinatorics.org/
Kod:
CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] On Ramsey minimal graphs / Mieczysław Borowiecki, Mariusz Hałuszczak, Elżbieta Sidorowicz // Discrete Mathematics .- 2004, Vol. 286, no 1-2, s. 37--43, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: Ramsey-minimal graphs and 1-factor
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 7 [14-10-2019]
[AWCZ-9685] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Schütte's tournament problem and intersecting families of sets / Mieczysław Borowiecki, Jarosław Grytczuk, Mariusz Hałuszczak, Zsolt Tuza // Combinatorics, Probability and Computing .- 2003, Vol. 12, s. 359--364, ISSN: 0963-5483, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9353] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Some extremal problems of graphs with local constraints / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz // Discrete Mathematics .- 2002, Vol. 251, s. 19--32, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: extremal problems, graph, hereditary property, local property
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-8695] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Weakly P-saturated graphs / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2002, Vol. 22, no 1, s. 17--29, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: extremal problems, graph, hereditary property, weakly saturated graphs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8347] [data modyf: 23-05-2002 10:51]
[26] On graphs with a local hereditary property / Mieczysław Borowiecki, Peter Mihok // Discrete Mathematics .- 2001, no 236, s. 53--58, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: hereditary property, local property
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 2 [14-10-2019]
[AWCZ-7469] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[27] Chromatic polynomials of hypergraphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Łazuka // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 2000, Vol. 20, no 2, s. 293--301, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: chromatic characterization, chromatic polynomial, chromatically unique hypergraphs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Minimal reducible bounds for 1-nonouterplanar graphs / Mieczysław Borowiecki, Mariusz Hałuszczak, Mirosława Skowrońska // Discrete Mathematics .- 2000, Vol. 219, no 1-3, s. 9--15, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-1940] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Minimal reducible bounds for planar graphs / Mieczysław Borowiecki, Izak Broere, Peter Mihok // Discrete Mathematics .- 2000, Vol. 212, no 1-2, s. 19--27, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Additive, Hereditary, Minimal reducible bound, Planar graph, Property of graphs, Vertex partition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 5 [14-10-2019]
[AWCZ-1941] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Remarks on the existence of uniquely partitionabe planar graphs / Mieczysław Borowiecki, Peter Mihok, Zsolt Tuza, M. Voigt // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 1999, Vol. 19, no 2, s. 159--166, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: additative, hereditary, property of graphs, unquely partitionable graphs, vertex partition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-2720] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Generalized independance and domination in graphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak // Discrete Mathematics .- 1998, Vol. 191, no 1-3, s. 51--56, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Dominating set, Hereditary property of graphs, Independent set, Vertex partition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-1960] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] A survey of hereditary properties of graphs / Mieczysław Borowiecki, Izak Broere, Marietjie Frick, Peter Mihok, Gabriel Semanisin // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 1997, Vol. 17, no 1, s. 5--50, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: complexity, graph invariants, hereditary property of graphs, reducible property, vertex partition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5188] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Generalized domination, independence and irredudance in graphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak, Elżbieta Sidorowicz // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 1997, Vol. 17, no 1, s. 147--153, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: generalized dimination, hereditary property of graphs, independence and irredundance numbers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5192] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] On generalized list colourings of graphs / Mieczysław Borowiecki, Izak Broere, Peter Mihok // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 1997, Vol. 17, no 1, s. 127--132, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: hereditary property of graphs, list colouring, vertex partition number
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5191] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Generalized list colourings of graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Peter Mihok // Discussiones Mathematicae : Graph Theory .- 1995, Vol. 15, no 2, s. 185--193, ISSN: 1234-3099, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: hereditary property of graphs, list colouring, vertex partition number
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5176] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Classes of chromatically unique graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt // Discrete Mathematics .- 1993, Vol. 111, no 1-3, s. 71--75, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 8 [14-10-2019]
[AWCZ-9932] [data modyf: 06-12-2004 13:47]
[37] Classes of chromatically unique or equivalent graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt // Discrete Mathematics .- 1993, Vol. 121, s. 11--18, ISSN: 0012-365X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-9931] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] One-factorizations of the generalized Cartesian product and of the X-join of regular graphs / Mieczysław Borowiecki, Alina Szelecka // Discussiones Mathematicae .- 1993, Vol. 13, s. 15--19, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] On the binding number of some hallian graphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak // Applicationes Mathematicae .- 1987, Vol. 19, no 3-4, s. 363--370, ISSN: 1233-7234, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10027] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] The independence graphs of hypergraphs and middle graphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak // Discussiones Mathematicae .- 1985, Vol. 7, s. 31--38, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10021] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Some properties of middle graphs of hypergraphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak // Discussiones Mathematicae .- 1983, Vol. 6, s. 37--40, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10019] [data modyf: 18-01-2005 13:28]
[42] Computing the permanental polynomial of a multigraph / Mieczysław Borowiecki, Tadeusz Jóźwiak // Discussiones Mathematicae .- 1982, Vol. 5, s. 9--16, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13780] [data modyf: 29-04-2009 12:24]
[43] On some properties of minimal graph-images of hypergraphs / Mieczysław Borowiecki // Discussiones Mathematicae .- 1980, Vol. 3, s. 3--6, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13778] [data modyf: 29-04-2009 11:56]
[44] On the k-stable and k-dominating sets of graphs / Mieczysław Borowiecki, Maria Kuzak // Discussiones Mathematicae .- 1980, Vol. 3, s. 7--9, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13779] [data modyf: 29-04-2009 12:01]
[45] A note on graph isomorphisms / Mieczysław Borowiecki // Discussiones Mathematicae .- 1976, T. 21, z. 2, s. 11--12, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13773] [data modyf: 29-04-2009 11:38]
[46] On the permutation graphs / Mieczysław Borowiecki // Discussiones Mathematicae .- 1976, T. 21, z. 2, s. 3--9, ISSN: 0137-9747, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13772] [data modyf: 29-04-2009 11:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O wielomianie per-charakterystycznym multigrafów / Mieczysław Borowiecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej .- 1984, nr 75, s. 93--99 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8368] [data modyf: 30-04-2009 09:36]
[2] Connectedness of composition of two directed graphs / Mieczysław Borowiecki, Władysława Papiór // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 6) .- 1981, nr 55, s. 9--13 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8179] [data modyf: 05-08-2008 12:54]
[3] On the stable and absorbent sets of hypergraphs / Mieczysław Borowiecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 6) .- 1981, nr 55, s. 3--8 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8178] [data modyf: 05-08-2008 13:36]
[4] Connectedness of disjunction of two directed graphs / Mieczysław Borowiecki, Władysława Papiór // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 5) .- 1977, nr 45, s. 11--15 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6962] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Some properties of Cartesian product of two hypergraphs / Mieczysław Borowiecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 5) .- 1977, nr 45, s. 7--10 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6961] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] On a problem concerning hamiltonian graphs / Mieczysław Borowiecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka - Chemia ; 4) .- 1975, nr 31, s. 3--4 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8361] [data modyf: 29-04-2009 13:58]
[7] On the genus of the permutation graphs / Mieczysław Borowiecki // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka - Chemia ; 3) .- 1974, nr 22, s. 7--10 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8362] [data modyf: 29-04-2009 14:06]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Game list colouring of graphs / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz // W: Colourings, Independence and Domination - CID : The tenth workshop on graph theory. Karpacz, Polska, 2003 .- Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 17 [abstr.] .- ISBN: 8389321629
Słowa kluczowe: game choice number, game list colouring

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16130] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Game partitions of graphs / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz // W: Colourings, Independence and Domination - CID : The tenth workshop on graph theory. Karpacz, Polska, 2003 .- Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 16 [abstr.] .- ISBN: 8389321629
Słowa kluczowe: game generalized colouring, hereditary property

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16129] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] On comiddle graphs and a hypergraph equation for middle graphs / Mieczysław Borowiecki // W: Graphs hypergraphs and matroids : Proceedings of the Fifth Regional Scientific Session of Mathematicians. Żagań, Polska, 1985 .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985 .- Section: Graph theory, s. 25--33
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16861] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2017, no. 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5558] [data modyf: 20-03-2017 09:37]
[2] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2016, no. 1-4 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5559] [data modyf: 20-03-2017 09:40]
[3] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2015, Vol. 15, no. 1-4 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5418] [data modyf: 17-02-2016 12:57]
[4] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2014, Vol. 34, no. 1-4 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5348] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[5] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2013, Vol. 33, no. 1-3 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5073] [data modyf: 26-08-2015 09:22]
[6] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2012, Vol. 32, no 1-4 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4982] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[7] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011, Vol. 31, no 1-4 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4846] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[8] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2010, Vol. 30, no 1-4 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4732] [data modyf: 12-01-2011 12:08]
[9] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, Vol. 29, no 1- 3 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4625] [data modyf: 22-10-2010 10:05]
[10] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2008, Vol. 28, no 1-3 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4480] [data modyf: 22-01-2009 15:36]
[11] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2007, Vol. 27, no 1-3 .- ISBN: 12343099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Discussiones Mathematicae : Graph Theory : [special issue] / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2006, Vol. 26, no 3 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2006, Vol. 26, no 1-3 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4237] [data modyf: 02-09-2015 16:35]
[14] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005, Vol. 25, no 1-3 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4191] [data modyf: 17-03-2008 13:56]
[15] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, Vol. 24, no 1-3 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4004] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2003, Vol. 23, no 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-3941] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2002, Vol. 22, no 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-3836] [data modyf: 17-03-2008 14:12]
[18] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2001, Vol. 21, no 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-2664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : Technical University Press, 2000, Vol. 20, no 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-1461] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : Technical University Press, 1999, Vol. 19, no 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-1401] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : Technical University Press, 1998, Vol. 18, no 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-1400] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : Technical University Press, 1997, Vol.17, no 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-2304] [data modyf: 17-03-2008 13:55]
[23] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : Technical University Press, 1996, Vol. 16, no 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-2288] [data modyf: 17-03-2008 13:55]
[24] Discussiones Mathematicae : Graph Theory / (Red.) Mieczysław Borowiecki .- Zielona Góra : Technical University Press, 1995, Vol. 15, no 1-2 .- ISSN: 1234-3099
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-2287] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Combinatorics and graph theory / (Red.) Zdzisław Skupień, Mieczysław Borowiecki .- Warszawa : Polish Scientific Publishers, 1989, Vol. 25, 251 s. .- ISBN: 8301093005
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4085] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Graphs hypergraphs and matroids / (Red.) Mieczysław Borowiecki, Zdzisław Skupień .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, 87 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4086] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Discussiones Mathematicae / (Red.) Michał Kisielewicz, Aleksander Grytczuk, Mieczysław Borowiecki .- Warszawa - Poznań : PWN Oddz. w Poznaniu, 1975, z. 1, 71 s. .- Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego T. 21
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4598] [data modyf: 14-05-2009 15:15]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski